Top 10 CÂU THẦN CHÚ TỐI CAO của PHẬT GIÁO – Ai Cũng Nên Biết Để Giác Ngộ

Top 10 CÂU THẦN CHÚ TỐI CAO của PHẬT GIÁO - Ai Cũng Nên Biết Để Giác Ngộ

Top 10 CÂU THẦN CHÚ TỐI CAO của PHẬT GIÁO – Ai Cũng Nên Biết Để Giác Ngộ #thầnchúphậtgiáo #phậtgiáo #radiosuyngam Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vì vậy mỗi dòng tu tuy có khác nhau nhưng đều hướng con người đến sự giác ngộ và giải thoát. Tuỳ vào căn duyên mỗi người chọn một cách tu khác nhau. Vì vậy, dù chúng ta chọn phương pháp tu nào, cốt lõi vẫn là con đường giác ngộ của chính bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *