Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Viên Trí » Đường về cực lạc

Bài giảng Đường về cực lạc, Pháp âm Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thầy Thích Viên Trí. Bài giảng Đường về cực lạc của Thích Viên Trí, thuyết pháp Thích Viên Trí, nghe pháp Thích Viên Trí

Đường về cực lạc - Thích Viên Trí

Lần nghe: 3496Các pháp âm khác: Thích Viên Trí

Pháp âm Nghe Download

Tình người

Giảng: Thích Viên Trí
9848

Tịnh độ ở đâu

Giảng: Thích Viên Trí
4465

Phương pháp đoạn trừ phiền não

Giảng: Thích Viên Trí
7913

Tòa án lương tâm

Giảng: Thích Viên Trí
3479

Ai làm chủ cuộc đời bạn

Giảng: Thích Viên Trí
3886

Tình nghĩa vợ chồng

Giảng: Thích Viên Trí
8568

Hiểu biết để yêu thương

Giảng: Thích Viên Trí
3371

Quán Âm là ai ?

Giảng: Thích Viên Trí
90

Hạnh buông xả

Giảng: Thích Viên Trí
4514

Đi tìm thần tượng

Giảng: Thích Viên Trí
3778

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua