Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 14011Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
12714

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
3894

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
9726

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
12314

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5866

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
9557

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
2348

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
4263

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
7514

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
4088

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
3456

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
6254

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
14990

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua