Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 24890Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
32288

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
10048

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19963

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
39137

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12367

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19667

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
7735

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
13564

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15999

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10273

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
9206

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12834

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
36355

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua