Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 21484Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27760

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7220

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15729

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
23784

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9655

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15820

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4398

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7751

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13145

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6957

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6425

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10471

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
27234

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua