Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 20078Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26229

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6438

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14254

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
20625

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8879

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14646

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3818

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6695

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12001

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6241

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5694

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9656

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
23859

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua