Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 18966Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
25064

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6119

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13535

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
18933

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8446

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
13834

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3524

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6199

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11392

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5818

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5347

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9193

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
22171

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua