Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 23573



Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30543

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8963

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18432

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
30910

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11402

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18432

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5735

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10524

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14826

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8655

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7757

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11993

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
32752

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua