Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 23328Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30137

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8498

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18062

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
29142

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11198

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18169

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5511

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9714

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14530

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8472

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7558

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11794

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31822

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua