Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 21296Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27547

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7014

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15505

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
23340

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9521

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15695

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4310

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7583

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13022

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6833

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6293

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10341

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
26883

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua