Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 20091Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26203

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6444

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14260

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
20776

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8870

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14690

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3800

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6691

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12013

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6245

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5701

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9659

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
23850

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua