Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 20802Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27088

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6711

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14900

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
22084

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9194

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15249

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4069

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7207

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12695

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6559

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6038

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10026

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
25822

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua