Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng kinh Địa Tạng

Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng kinh Địa Tạng của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 21101Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
27364

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6889

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15259

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
22832

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9379

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15522

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4227

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7462

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12900

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6707

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6189

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10195

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
26543

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua