Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 28639Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
30004

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8384

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17943

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11119

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18060

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5429

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23259

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9521

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14411

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8390

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7507

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11724

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31542

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua