Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 18863Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
25017

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6097

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13501

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8424

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
13795

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3515

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
18920

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6181

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11361

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5802

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5330

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9164

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
22109

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua