Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 38715Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
32083

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9926

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19804

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
12251

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19520

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
7284

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24744

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
13272

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15812

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10138

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8895

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12732

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
35820

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua