Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 18497Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
24716

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
5985

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13251

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8321

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
13428

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3432

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
18570

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6047

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11159

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5702

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5188

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
8998

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
21552

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua