Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 19811Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
25711

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6273

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13931

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8657

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14292

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3687

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
19656

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6474

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11685

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6017

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5537

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9429

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
23032

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua