Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 20857Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
26264

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6459

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14301

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8890

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14719

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3816

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20117

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6722

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12039

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6266

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5717

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9671

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
23943

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua