Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 26096Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh dược sư

Giảng: Thích Trí Thoát
28749

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7822

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
16910

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10552

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
16994

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4895

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22365

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
8613

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13743

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
7692

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6968

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11170

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
29232

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua