Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 30773Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9206

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18635

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
32240

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11572

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18639

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5895

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23758

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10923

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14958

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8788

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7872

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12166

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
33328

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua