Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 27784Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
7270

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
15765

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
23849

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9676

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
15842

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
4409

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
21515

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
7782

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
13164

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6976

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
6445

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
10491

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
27290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua