Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 30285Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8663

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
18219

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
29729

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11286

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18275

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5602

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23414

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
10018

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14656

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8548

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7630

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11868

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
32137

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua