Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 29369Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8044

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17308

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
27127

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
10821

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
17534

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5110

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
22818

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
8996

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14056

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8040

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7212

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11423

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
30174

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua