Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 31395Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9553

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19031

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
34994

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11792

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19019

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6262

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24063

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
11998

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15233

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9052

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8134

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12363

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
34188

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua