Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 30020Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
8396

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
17960

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
28711

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11133

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
18077

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
5441

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
23272

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
9533

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
14416

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8400

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
7509

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
11732

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
31590

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua