Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 26642Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6561

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
14528

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
21188

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9020

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14879

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3912

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
20348

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6886

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
12342

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
6381

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5802

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9811

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
24572

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua