Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 25641Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
6256

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
13874

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
19690

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
8633

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
14253

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
3658

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
19588

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
6440

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
11663

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
5995

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
5520

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
9406

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
22920

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua