Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Thoát » Kinh dược sư

Bài giảng Kinh dược sư, Pháp âm Thích Trí Thoát, Thượng tọa Thích Trí Thoát, Thầy Thích Trí Thoát. Bài giảng Kinh dược sư của Thích Trí Thoát, thuyết pháp Thích Trí Thoát, nghe pháp Thích Trí Thoát

Kinh dược sư - Thích Trí Thoát

Lần nghe: 31591Các pháp âm khác: Thích Trí Thoát

Pháp âm Nghe Download

Kinh Vu Lan

Giảng: Thích Trí Thoát
9626

Chú đại bi

Giảng: Thích Trí Thoát
19282

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Giảng: Thích Trí Thoát
36183

Kinh A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
11901

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

Giảng: Thích Trí Thoát
19148

Kinh A Di Đà (việt văn)

Giảng: Thích Trí Thoát
6444

Tụng kinh Địa Tạng

Giảng: Thích Trí Thoát
24222

Thập chú

Giảng: Thích Trí Thoát
12295

Niệm Phật kinh hành

Giảng: Thích Trí Thoát
15313

48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà

Giảng: Thích Trí Thoát
9426

Hồng danh sám hối

Giảng: Thích Trí Thoát
8302

Từ bi thủy sám

Giảng: Thích Trí Thoát
12464

Tụng kinh phổ môn

Giảng: Thích Trí Thoát
34570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua