Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Phước của sự cúng đường và bố thí

Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Phước của sự cúng đường và bố thí - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7637Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7965

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4540

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8862

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4894

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13133

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25117

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8318

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3947

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7353

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6040

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6790

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4385

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3757

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6131

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3823

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3534

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8890

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2776

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3768

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3997

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
11044

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5807

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5516

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4086

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2818

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3796

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4500

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5817

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7012

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1528

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1771

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
993

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3138

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2024

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1399

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1362

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1362

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1398

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1328

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1262

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1080

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1349

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2184

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5307

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2328

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4172

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2040

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3267

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2066

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2420

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3698

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14648

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2552

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6042

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2606

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2755

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3842

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10319

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua