Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Phước của sự cúng đường và bố thí

Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Phước của sự cúng đường và bố thí - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8912Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9453

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5459

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9805

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5686

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14816

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26316

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9965

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4553

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8493

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6658

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8232

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5022

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4321

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6704

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4682

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4067

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9852

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3204

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4399

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4733

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16217

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6612

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6354

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4959

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3207

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4523

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5038

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6405

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7652

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1947

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2218

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1312

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4185

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2535

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1821

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1833

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1822

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1818

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1622

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1433

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1708

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2713

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6465

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2844

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5156

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2687

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4099

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2671

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3077

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4540

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17467

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3163

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7688

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3213

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3471

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4607

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13029

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua