Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Phước của sự cúng đường và bố thí

Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Phước của sự cúng đường và bố thí - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5331Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
5642

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3268

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
7521

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3583

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
9237

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23209

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5850

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
2971

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
5721

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5145

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
4800

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3587

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2802

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5274

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
2579

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
2703

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
7470

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
1980

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
2675

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
2765

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
6535

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
4419

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4357

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2920

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2188

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2504

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
3739

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
4965

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
5706

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
932

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1079

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
639

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
1887

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1227

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
775

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
691

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
787

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
751

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
787

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
792

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
666

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
778

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1297

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
3507

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1439

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
2516

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1230

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2063

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1216

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1501

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2392

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
7863

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1506

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3741

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1632

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
1690

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2484

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
6271

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua