Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Phước của sự cúng đường và bố thí

Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Phước của sự cúng đường và bố thí - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7748Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8161

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4670

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8931

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4988

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13375

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25222

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8491

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3990

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7470

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6086

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6922

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4439

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3816

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6186

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3913

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3572

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8957

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2823

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3832

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4067

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
11697

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5879

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5589

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4154

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2851

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3849

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4532

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5873

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7068

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1561

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1810

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1024

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3262

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2066

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1430

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1404

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1397

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1426

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1360

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1284

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1103

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1373

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2234

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5401

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2375

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4282

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2094

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3336

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2115

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2487

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3793

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14902

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2598

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6211

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2670

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2814

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3916

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10596

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua