Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Phước của sự cúng đường và bố thí

Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Phước của sự cúng đường và bố thí của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Phước của sự cúng đường và bố thí - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7995Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8452

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4848

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9093

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5141

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13839

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25470

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8815

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4131

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7687

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6188

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7204

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4568

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3944

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6297

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4112

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3687

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9137

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2912

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3972

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4222

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13141

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6064

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5751

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4354

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2932

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4014

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4640

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5984

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7213

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1637

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1899

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1090

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3525

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2175

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1516

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1513

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1489

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1507

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1439

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1345

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1177

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1442

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2341

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5618

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2477

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4477

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2212

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3527

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2235

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2605

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3969

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15596

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2709

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6534

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2777

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2917

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4046

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11184

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua