Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5177Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10354

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5964

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10320

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6169

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15615

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27045

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10823

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5007

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9171

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7063

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9326

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5452

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4702

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7031

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5025

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4352

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10481

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3485

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4760

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
20814

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7133

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9702

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6946

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5537

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3508

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4947

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5432

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6761

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8106

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2229

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2537

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1566

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4756

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2822

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2173

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2105

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2154

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2105

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2071

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1889

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1693

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1956

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3213

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7079

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3168

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5595

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3140

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4471

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2969

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3425

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4946

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18536

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3703

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8447

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3554

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3897

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4992

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14162

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua