Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5378Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10712

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
6198

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10598

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6393

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
16042

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27359

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
11177

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5176

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9457

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7287

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
10124

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5687

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4910

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7180

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5214

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4504

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10767

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3642

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4905

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
23740

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7339

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
10098

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
7164

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5765

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3660

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5136

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5587

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6953

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8284

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2340

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2688

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1693

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5004

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2951

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2313

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2247

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2298

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2233

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2187

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1997

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1846

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2066

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3407

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7374

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3289

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5791

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3355

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4630

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3131

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3590

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5129

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18954

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3897

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8720

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3803

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4101

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5232

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14751

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua