Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5096Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10093

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5872

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10225

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6075

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15467

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26892

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10670

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4931

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9033

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6993

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9117

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5392

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4614

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6972

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4971

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4309

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10370

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3431

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4705

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
19353

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7035

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9565

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6851

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5426

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3455

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4862

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5376

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6696

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8034

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2182

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2489

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1534

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4667

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2789

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2131

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2072

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2099

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2067

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2027

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1854

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1646

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1921

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3112

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6971

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3103

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5526

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3026

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4420

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2919

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3364

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4886

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18351

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3625

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8302

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3482

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3809

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4933

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13968

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua