Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3655Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7209

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4120

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8469

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4512

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12015

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24340

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7555

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3723

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6812

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5819

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6041

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4155

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3452

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5893

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3432

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3315

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8498

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2600

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3463

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8776

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5414

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7100

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5183

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3687

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2697

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3364

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4288

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5538

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6642

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1381

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1604

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
880

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2698

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1813

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1254

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1211

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1225

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1240

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1166

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1097

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
962

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1208

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1928

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4709

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2078

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3652

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1830

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2923

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1800

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2181

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3249

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12954

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2249

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5310

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2318

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2456

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3439

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8901

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua