Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4737Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9461

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5461

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9807

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5689

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14819

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26321

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9972

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4558

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8497

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6659

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8237

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5025

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4321

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6704

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4682

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4068

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9855

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3205

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4401

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16225

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6613

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8913

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6358

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4961

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3207

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4523

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5039

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6407

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7654

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1947

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2221

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1312

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4187

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2536

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1821

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1834

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1822

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1818

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1623

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1434

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1708

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2714

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6467

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2849

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5161

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2691

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4104

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2674

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3080

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4542

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17477

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3165

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7692

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3215

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3476

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4610

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13035

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua