Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4619Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9159

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5332

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9562

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5556

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14604

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26095

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9703

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4447

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8282

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6512

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7942

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4908

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4218

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6599

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4563

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3981

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9653

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3129

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4295

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15672

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6473

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8681

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6207

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4820

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3137

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4389

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4944

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6313

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7544

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1841

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2122

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1249

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4013

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2443

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1744

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1740

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1728

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1644

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1543

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1373

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1632

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2602

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6248

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2722

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4982

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2547

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3961

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2561

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2950

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4385

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17004

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3032

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7384

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3091

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3324

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4453

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12636

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua