Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4802Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9601

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5559

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9908

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5781

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14989

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26470

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10138

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4643

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8633

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6751

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8445

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5122

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4379

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6778

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4757

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4121

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9998

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3260

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4483

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16713

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6743

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9082

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6472

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5104

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3259

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4634

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5128

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6486

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7744

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1995

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2289

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1366

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4324

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2598

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1880

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1888

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1900

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1875

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1815

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1675

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1476

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1763

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2825

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6592

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2908

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5252

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2764

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4202

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2748

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3143

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4629

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17727

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3254

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7873

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3280

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3547

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4684

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13251

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua