Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5566Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10973

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
6368

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10779

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6612

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
16506

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27687

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
11419

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5411

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9665

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7477

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
10845

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5925

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5044

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7327

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5401

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4672

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
11043

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3790

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5077

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
24294

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7553

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
10392

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
7373

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6007

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3848

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5364

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5731

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
7121

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8462

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2486

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2827

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1815

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5236

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3064

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2456

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2409

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2448

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2404

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2271

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
2082

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1986

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2206

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3643

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7626

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3474

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5976

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3556

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4836

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3316

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3827

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5320

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
19313

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4158

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8991

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4035

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4356

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5450

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
15178

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua