Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4983Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9878

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5758

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10098

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5945

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15255

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26708

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10443

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4817

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8882

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6882

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8863

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5269

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4503

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6901

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4893

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4229

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10238

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3371

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4607

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
18282

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6895

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9364

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6688

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5292

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3367

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4771

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5271

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6613

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7888

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2097

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2419

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1459

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4504

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2719

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2029

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2010

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2008

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1982

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1927

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1777

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1564

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1863

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3005

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6813

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3041

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5420

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2912

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4323

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2859

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3266

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4788

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18086

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3467

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8122

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3390

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3696

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4835

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13669

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua