Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3385Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6785

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3860

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8180

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4232

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11316

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23983

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7151

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3480

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6494

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5601

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5676

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3942

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3235

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5700

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3222

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3123

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8195

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2422

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3258

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8194

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5153

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6732

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4931

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3448

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2524

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3052

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4105

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5353

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6430

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1216

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1422

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
818

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2484

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1707

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1088

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1020

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1075

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1068

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1068

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1024

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
891

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1050

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1717

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4351

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1884

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3323

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1632

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2661

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1601

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1969

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2966

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
11724

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1992

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4901

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2110

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2204

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3167

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8125

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua