Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4289Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8597

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4935

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9183

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5222

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13998

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25593

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8977

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4201

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7810

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6243

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7309

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4624

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3994

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6344

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4206

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3741

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9239

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2949

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4026

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13876

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6133

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8101

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5820

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4444

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2976

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4079

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4702

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6049

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7282

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1667

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1938

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3630

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2220

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1555

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1550

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1537

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1554

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1474

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1380

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1213

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1477

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2388

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5730

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2525

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4575

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2275

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3625

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2302

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2670

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4041

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15937

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2761

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6694

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2840

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3006

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4128

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11436

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua