Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3609Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7121

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4070

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8414

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4446

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11860

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24240

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7484

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3674

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6731

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5780

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5948

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4116

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3403

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5857

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3397

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3282

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8442

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2571

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3433

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8617

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5364

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7014

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5126

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3618

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2662

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3301

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4255

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5497

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6603

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1358

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1580

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
863

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2660

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1791

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1225

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1174

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1201

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1212

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1139

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1072

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
944

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1182

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1878

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4611

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2037

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3563

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1788

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2861

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1757

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2125

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3161

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12661

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2191

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5198

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2273

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2395

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3375

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua