Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3933Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7793

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4445

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8782

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4831

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12893

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24965

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8140

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3901

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7214

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5995

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6617

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4340

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3685

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6083

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3728

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3473

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8796

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2729

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3698

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
10347

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5716

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7520

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5456

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4020

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2776

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3724

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4455

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5741

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6932

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1492

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1737

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
963

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2993

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1989

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1367

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1334

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1329

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1356

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1293

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1223

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1045

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1326

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2133

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5185

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2280

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4051

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1983

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3189

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2007

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2362

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3602

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14323

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2490

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5864

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2544

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2695

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3753

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9924

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua