Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3758Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7386

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4226

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8568

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4594

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12255

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24503

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7721

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3768

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6918

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5877

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6247

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4212

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3513

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5955

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3521

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3369

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8584

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2638

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3541

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9066

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5506

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7244

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5283

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3782

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2726

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3454

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4337

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5601

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6737

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1418

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1644

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
907

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2794

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1877

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1294

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1247

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1263

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1287

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1206

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
992

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1245

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1997

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4851

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2142

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3761

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1886

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3013

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1860

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2252

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3363

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13429

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2347

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5481

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2380

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2534

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3541

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9259

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua