Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4889Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9744

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5665

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10003

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5862

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15117

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26579

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10288

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4740

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8741

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6815

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8642

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5183

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4434

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6840

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4832

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4167

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10135

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3312

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4538

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17492

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6817

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9210

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6586

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5190

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3310

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4700

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5199

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6549

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7799

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2043

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2352

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1411

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4406

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2662

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1942

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1949

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1953

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1924

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1864

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1722

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1514

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1811

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2910

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6708

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2970

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5330

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2837

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4262

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2810

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3200

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4700

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17893

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3362

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7983

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3335

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3619

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4772

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13466

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua