Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4185Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8346

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4770

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9041

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5088

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13673

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25387

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8691

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4076

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7610

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6149

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7107

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4523

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3901

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6254

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4056

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3638

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9070

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2887

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3913

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
12468

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6002

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7912

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5687

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4287

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2898

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3967

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4600

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5948

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7168

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1608

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1867

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1063

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3462

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2143

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1488

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1456

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1458

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1479

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1406

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1325

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1139

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1414

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2309

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5542

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2448

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4422

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2162

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3438

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2180

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2558

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3915

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15325

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2664

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6410

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2738

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2880

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3998

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10975

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua