Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4516Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8966

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5198

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9424

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5446

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14421

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25909

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9463

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4362

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8118

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6400

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7740

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4799

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4138

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6514

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4444

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3902

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9513

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3059

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4206

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15184

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6362

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8503

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6063

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4690

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3079

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4275

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4851

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6224

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7468

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1776

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2049

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1195

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3896

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2369

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1669

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1666

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1661

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1662

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1578

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1485

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1308

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1580

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2527

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6075

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2648

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4845

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2440

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3849

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2471

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2859

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4266

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16673

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2948

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7168

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3002

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3217

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4344

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12269

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua