Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4757Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9517

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5495

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9834

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5715

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14871

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26361

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10027

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4585

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8539

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6684

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8300

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5058

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4341

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6723

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4717

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4091

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9890

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3220

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4425

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16347

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6640

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8961

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6382

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5001

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3221

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4553

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5059

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6430

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7673

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1966

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2236

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1328

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4231

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2554

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1838

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1853

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1846

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1836

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1750

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1640

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1447

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1721

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2740

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6509

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2862

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5190

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2720

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4126

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2693

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3098

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4570

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17564

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3189

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7748

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3233

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3502

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4634

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13105

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua