Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4010Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8021

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4580

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8890

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4920

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13197

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25142

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8350

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3954

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7383

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6056

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6835

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4404

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3770

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6141

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3846

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3542

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8902

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2788

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3792

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
11209

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5830

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7672

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5533

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4116

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2825

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3809

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4508

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5830

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7032

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1533

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1780

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
996

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3181

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2040

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1405

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1370

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1373

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1402

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1334

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1267

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1087

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1355

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2191

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5334

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2343

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4196

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2050

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3289

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2079

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2434

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3718

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14710

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2564

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6101

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2627

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2771

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3862

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10408

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua