Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3241Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6556

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3707

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8000

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4070

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
10899

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23792

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
6854

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3336

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6276

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5459

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5455

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3818

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3114

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5569

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3049

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3005

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
7983

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2291

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3124

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
7803

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
4977

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6473

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4768

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3294

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2414

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2913

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
3985

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5245

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6295

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1114

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1288

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
774

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2336

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1585

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
984

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
924

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
983

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
965

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1000

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
982

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
840

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
952

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1575

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4152

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1771

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3128

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1521

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2497

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1480

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1832

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2806

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
10976

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1851

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4643

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1996

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2087

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3018

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
7730

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua