Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 3874Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7632

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4367

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8703

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4750

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12650

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24823

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7970

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3844

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7113

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5956

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6505

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4300

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3633

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6040

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3643

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3440

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8719

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2693

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3642

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9675

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5640

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7428

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5390

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3936

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2761

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3628

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4412

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5679

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6866

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1471

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1704

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
950

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2914

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1951

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1340

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1308

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1306

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1338

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1262

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1186

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1022

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1295

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2089

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5088

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2227

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3930

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1940

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3122

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1953

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2322

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3527

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14058

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2438

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5744

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2487

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2643

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3682

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9679

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua