Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Oán thù và sự thứ tha

Bài giảng Oán thù và sự thứ tha, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Oán thù và sự thứ tha của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Oán thù và sự thứ tha - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4399Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8793

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5075

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9310

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5332

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14186

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25745

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9195

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4285

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7965

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6319

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7484

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4711

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4070

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6415

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4333

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3824

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9375

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3006

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4120

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
14432

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6258

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8317

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5940

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4574

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3027

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4175

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4792

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6135

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7380

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1718

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1994

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1164

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3749

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2299

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1620

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1612

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1602

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1613

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1534

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1441

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1262

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1531

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2459

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5890

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2583

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4706

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2364

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3709

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2387

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2770

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4148

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16327

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2857

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6917

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2920

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3091

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4225

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11803

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua