Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8497Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9458

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5461

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9806

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5687

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14818

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26320

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9970

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4558

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6658

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8235

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5024

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4321

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6704

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4682

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4068

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9854

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3205

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4401

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4736

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16224

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6613

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8913

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6356

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4961

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3207

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4523

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5039

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6407

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7654

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1947

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2221

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1312

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4187

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2536

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1821

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1834

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1822

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1818

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1623

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1434

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1708

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2714

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6466

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2848

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5160

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2690

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4103

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2673

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3078

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4541

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17476

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3163

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7690

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3213

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3475

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4609

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13030

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua