Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7693Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8458

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4852

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9096

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5146

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13852

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25475

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8821

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4133

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6192

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7210

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4572

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3949

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6299

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4118

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3692

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9142

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2914

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3975

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4228

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13188

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6070

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8004

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5756

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4362

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2936

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4018

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4642

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5986

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7217

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1640

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1903

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1097

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3532

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2177

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1519

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1516

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1492

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1510

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1441

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1348

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1181

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1445

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2344

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5621

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2480

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4482

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2213

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3536

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2238

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2609

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3978

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15616

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2712

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6548

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2782

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2921

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4050

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11196

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua