Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6491Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6774

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3855

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8174

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4228

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11272

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23976

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7139

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3475

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5597

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5674

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3939

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3230

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5699

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3217

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3123

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8191

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2419

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3256

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3382

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8173

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5147

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6719

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4926

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3445

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2518

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3051

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4100

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5351

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6428

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1212

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1417

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
816

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2477

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1701

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1085

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1015

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1073

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1066

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1066

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1024

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
890

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1048

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1715

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4348

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1883

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3322

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1629

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2659

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1599

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1966

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2961

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
11699

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1989

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4888

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2105

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2200

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3162

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8113

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua