Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6841Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7229

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4139

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8486

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4519

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12050

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24376

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7581

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3730

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5831

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6081

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4164

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3461

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5899

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3453

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3322

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8511

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2607

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3482

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3677

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8823

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5435

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7135

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5192

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3703

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2710

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3375

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4298

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5546

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6653

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1389

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1615

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
884

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2724

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1817

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1264

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1220

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1231

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1245

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1172

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1102

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
970

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1214

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1937

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4729

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2087

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3663

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1838

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2939

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1809

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2193

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3267

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13047

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2272

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5335

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2330

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2474

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3460

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8980

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua