Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 9162Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10335

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5957

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10310

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6153

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15602

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27037

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10797

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5002

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7058

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9307

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5445

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4697

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7026

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5019

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4346

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10467

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3477

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4753

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5171

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
20705

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7125

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9691

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6938

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5525

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3503

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4940

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5427

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6758

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8101

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2224

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2535

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1562

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4748

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2818

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2168

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2102

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2150

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2099

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2063

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1887

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1687

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1951

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3206

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7071

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3164

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5589

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3128

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4466

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2963

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3423

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4942

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18521

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3698

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8432

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3547

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3891

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4987

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14150

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua