Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8796Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9806

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5712

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10042

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5901

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15179

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26643

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10357

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4772

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6844

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8742

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5222

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4464

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6866

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4861

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4196

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10182

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3338

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4579

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4933

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17802

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6852

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9267

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6647

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5233

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3336

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4732

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5233

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6590

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7835

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2067

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2384

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1433

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4456

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2689

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1994

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1976

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1984

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1951

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1893

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1747

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1538

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1839

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2957

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6760

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3000

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5367

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2872

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4293

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2833

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3229

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4734

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17982

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3420

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8059

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3361

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3655

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4800

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13563

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua