Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7802Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8589

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4930

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9179

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5218

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13995

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25586

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8970

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4200

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6241

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7303

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4622

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3987

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6342

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4204

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3740

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9233

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2948

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4024

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4285

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13848

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6127

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8099

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5816

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4442

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2975

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4078

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4701

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6048

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7280

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1664

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1936

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1128

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3623

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2219

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1554

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1547

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1534

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1552

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1472

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1377

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1211

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1475

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2386

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5721

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2522

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4570

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2270

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3618

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2299

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2667

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4037

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15924

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2757

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6688

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2837

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3001

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4124

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11424

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua