Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8748



Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9754

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5668

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10007

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5866

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15120

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26585

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10296

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4742

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6818

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8647

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5188

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4437

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6842

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4834

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4169

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10139

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3314

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4545

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4893

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17516

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6821

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9213

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6592

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5193

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3312

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4702

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5201

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6552

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7803

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2047

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2356

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1414

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4410

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2663

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1943

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1951

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1956

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1928

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1869

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1725

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1519

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1813

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2913

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6713

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2973

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5335

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2842

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4264

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2812

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3202

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4705

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17899

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3370

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7992

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3339

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3623

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4775

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13476

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua