Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8875Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9869

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5754

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10094

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5940

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15240

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26697

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10428

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4811

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6876

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8848

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5265

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4497

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6900

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4885

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4224

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10232

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3370

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4602

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4975

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
18208

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6890

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9347

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6683

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5278

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3363

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4767

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5266

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6612

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7883

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2093

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2417

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1456

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4492

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2716

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2027

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2008

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2007

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1981

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1926

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1774

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1561

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1863

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3001

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6806

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3036

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5413

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2911

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4320

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2858

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3263

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4785

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18069

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3462

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8114

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3387

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3690

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4834

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13649

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua