Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8954Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9981

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5816

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10162

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6002

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15355

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26798

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10563

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4874

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6937

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8995

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5332

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4560

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6936

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4921

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4272

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10298

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3403

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4657

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5042

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
18844

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6966

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9459

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6756

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5361

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3416

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4815

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5326

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6657

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7958

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2140

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2454

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1501

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4573

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2754

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2075

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2045

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2049

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2029

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1975

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1820

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1610

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1889

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3053

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6885

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3068

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5472

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2968

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4371

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2893

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3310

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4837

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18208

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3545

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8184

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3440

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3752

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4880

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua