Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 9112Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10236

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5921

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10270

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6125

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15545

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26982

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10747

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4975

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7028

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9222

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5421

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4664

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7007

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4997

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4331

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10429

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3463

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4729

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5144

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
20044

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7092

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9647

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6905

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5494

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3480

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4917

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5403

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6732

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8074

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2204

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2514

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1547

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4716

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2806

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2151

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2085

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2129

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2081

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2046

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1873

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1668

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1936

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3159

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7032

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3144

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5561

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3085

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4447

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2939

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3400

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4917

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18452

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3662

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8399

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3515

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3850

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4965

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14072

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua