Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8280Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9157

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5331

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9560

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5555

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14602

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26094

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9701

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4446

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6512

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7941

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4906

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4217

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6598

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4563

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3980

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9651

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3128

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4293

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4615

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15669

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6471

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8679

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6205

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4819

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3135

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4387

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4943

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6311

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7543

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1840

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2121

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1248

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4012

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2442

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1742

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1730

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1738

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1727

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1642

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1541

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1372

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1630

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2601

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6246

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2720

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4981

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2545

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3959

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2560

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2949

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4383

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17002

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3030

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7382

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3090

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3322

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4452

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12628

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua