Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6927Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7400

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4232

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8569

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4599

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12274

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24514

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7732

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3771

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5882

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6264

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4220

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3519

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5960

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3529

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3374

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8590

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2640

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3544

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3761

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9099

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5517

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7255

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5290

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3794

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2728

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3461

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4342

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5604

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6744

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1422

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1649

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
910

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2798

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1882

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1297

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1251

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1265

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1290

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1209

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1133

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
994

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1247

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2002

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4871

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2147

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3767

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1888

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3021

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1862

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2256

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3366

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13473

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2353

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5488

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2386

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2538

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3546

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua