Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8127Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8969

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5200

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9426

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5447

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14422

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25912

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9467

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4363

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6400

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7743

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4800

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4139

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6515

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4444

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3903

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9514

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3061

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4207

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4518

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15196

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6363

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8503

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6066

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4691

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3080

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4276

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4852

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6225

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7470

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1777

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2050

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1197

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3899

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2369

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1669

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1667

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1663

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1663

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1579

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1487

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1310

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1581

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2529

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6078

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2649

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4850

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2441

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3850

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2473

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2860

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4270

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16680

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2949

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7169

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3005

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3222

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4346

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12272

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua