Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7610Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8344

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4770

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9041

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5088

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13671

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25386

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8688

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4076

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6148

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7104

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4522

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3900

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6253

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4055

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3638

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9070

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2887

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3913

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4183

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
12458

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6001

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7910

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5686

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4287

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2896

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3967

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4599

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5947

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7167

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1608

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1867

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1062

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3461

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2143

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1487

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1455

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1457

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1477

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1406

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1325

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1139

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1414

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2309

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5542

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2448

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4420

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2160

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3438

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2179

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2558

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3913

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15324

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2664

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6410

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2738

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2880

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3998

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10973

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua