Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6688Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7064

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4027

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8370

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4406

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11741

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24179

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7421

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3633

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5740

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5900

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4089

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3371

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5824

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3369

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3247

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8387

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2546

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3398

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3561

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8517

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5316

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6973

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5091

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3580

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2626

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3267

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4218

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5469

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6561

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1320

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1543

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
854

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2631

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1769

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1198

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1140

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1176

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1181

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1123

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1061

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
930

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1154

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1843

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4566

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2011

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3513

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1755

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2822

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1731

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2093

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3115

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12488

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2150

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5135

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2240

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2355

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3320

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8568

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua