Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8623Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9590

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5552

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9900

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5775

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14974

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26457

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10125

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4634

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6747

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8432

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5116

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4373

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6769

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4753

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4116

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9984

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3253

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4476

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4795

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16609

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6734

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9067

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6462

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5090

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3252

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4627

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5118

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6479

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7737

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1988

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2281

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1357

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4316

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2595

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1873

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1880

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1892

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1865

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1809

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1669

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1470

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1754

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2813

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6586

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2902

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5239

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2757

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4175

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2735

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3135

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4620

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17705

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3246

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
7849

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3270

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3538

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4676

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13230

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua