Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5737Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
5676

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3286

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
7538

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3594

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
9347

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23231

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5896

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
2982

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5154

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
4812

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3591

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2815

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5283

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
2594

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
2717

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
7488

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
1988

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
2692

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
2787

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
6587

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
4443

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
5375

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4373

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2930

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2200

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2517

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
3745

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
4977

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
5727

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
935

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1085

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
643

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
1911

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1231

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
785

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
696

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
793

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
758

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
792

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
799

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
675

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
783

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1307

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
3526

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1450

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
2542

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1234

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2082

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1229

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1514

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2419

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
8008

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1515

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3790

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1643

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
1703

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2504

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
6334

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua