Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7492Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8188

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4680

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8945

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5001

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13399

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25241

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8515

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3995

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6093

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6941

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4450

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3833

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6197

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3929

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3577

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8969

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2833

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3838

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4085

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
11802

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5889

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7766

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5603

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4167

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2861

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3864

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4541

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5882

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7077

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1571

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1817

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1029

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3286

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2073

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1439

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1413

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1403

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1435

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1367

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1288

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1107

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1378

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2244

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5414

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2381

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4305

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2101

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3348

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2128

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2494

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3809

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14949

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2603

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6236

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2678

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2827

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3922

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10653

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua