Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 9375Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10617

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
6135

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10507

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6326

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15923

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27257

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
11085

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5127

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7217

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9883

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5614

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4857

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7135

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5157

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4460

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10663

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3600

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4870

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5316

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
23204

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7267

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9990

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
7087

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5690

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3611

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5080

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5543

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6902

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8231

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2303

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2642

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1656

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4928

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2915

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2264

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2203

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2259

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2191

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2148

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1966

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1808

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2036

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3342

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7294

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3247

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5727

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3280

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4568

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3073

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3526

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5051

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18833

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3822

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
8616

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3731

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4024

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5172

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14599

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua