Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5749Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
5698

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3302

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
7560

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3610

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
9390

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23253

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5915

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
2991

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5161

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
4826

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3599

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2819

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5292

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
2607

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
2729

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
7499

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
1996

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
2701

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
2797

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
6635

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
4464

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
5416

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4386

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2940

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2214

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2525

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
3749

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
4983

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
5745

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
939

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1087

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
649

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
1922

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1243

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
788

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
704

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
802

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
763

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
794

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
803

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
678

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
785

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1310

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
3541

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1455

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
2558

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1237

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2086

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1233

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1521

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2440

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
8122

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1526

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3812

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1650

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
1711

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2516

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
6364

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua