Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6575Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6916

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3940

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8270

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4315

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11539

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24082

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7288

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3553

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5662

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5774

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4007

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3300

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5756

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3294

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3176

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8293

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2485

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3325

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3461

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8342

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5231

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6847

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5008

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3507

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2568

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3146

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4160

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5411

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6493

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1270

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1471

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
837

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2554

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1734

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1139

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1075

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1122

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1124

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1097

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1040

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
902

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1101

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1774

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4444

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1940

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3400

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1684

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2733

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1661

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2029

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3040

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12069

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2075

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4998

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2170

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2274

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3241

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8328

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua