Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7967Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8793

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5076

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9311

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5333

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14188

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25748

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9198

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4285

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6319

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7485

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4711

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4071

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6416

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4335

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3824

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9377

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3006

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4121

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4399

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
14439

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6260

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8320

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5940

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4576

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3028

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4175

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4793

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6135

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7381

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1719

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1995

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1165

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3753

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2300

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1620

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1613

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1603

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1614

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1535

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1442

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1263

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1532

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2460

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5892

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2584

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4706

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2365

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3712

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2388

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2771

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4149

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16330

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2859

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
6918

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2921

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3092

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4226

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11807

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua