Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6302Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6578

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3728

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8022

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4090

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
10943

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23812

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
6888

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3355

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5478

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5474

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3830

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3132

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5583

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3070

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3017

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8001

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2303

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3135

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3252

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
7844

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
4998

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6505

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4790

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3310

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2432

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2931

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
3996

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5259

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6312

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1120

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1300

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
780

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2354

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1593

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
993

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
935

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
996

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
975

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1007

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
988

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
844

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
963

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1588

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4175

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1786

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3147

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1530

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2513

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1491

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1853

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2828

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
11059

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1863

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4681

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2007

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2103

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3032

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
7767

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua