Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » Những chuyện lạ trong đời tu

Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng Những chuyện lạ trong đời tu của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

Những chuyện lạ trong đời tu - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7075Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7573

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4348

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8673

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4726

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12591

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24753

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7911

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3834

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5934

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6464

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4283

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3612

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6021

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3609

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3426

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8696

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2689

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3626

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3858

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9554

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5624

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7400

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5372

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3910

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2757

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3601

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4401

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5658

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6839

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1471

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1690

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
934

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2914

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1923

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1328

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1305

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1301

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1328

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1248

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1171

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1016

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1283

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2083

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5083

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2216

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3903

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1931

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3118

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1941

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2320

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3497

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14016

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2430

22 điều lợi ích khi niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5700

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2468

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2641

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3667

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9666

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua