Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6400Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8339

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4764

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9040

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5079

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13658

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25374

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8675

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4070

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7604

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6145

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7096

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4519

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3894

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6251

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4053

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3636

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9067

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2879

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3910

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4180

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
12427

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5997

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7902

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5681

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4283

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2896

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3954

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4597

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5943

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7162

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1607

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1865

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1059

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3458

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2140

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1483

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1455

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1454

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1477

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1404

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1320

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1136

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1413

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2304

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5534

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2444

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4411

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2156

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3431

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2176

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2556

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3906

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15294

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2656

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2736

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2871

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3995

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10951

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua