Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7754Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9518

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5499

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9837

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5716

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14874

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26365

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10032

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4586

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8541

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6684

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8308

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5062

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4342

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6725

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4718

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4091

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9892

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3221

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4426

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4760

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16353

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6640

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8970

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6382

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5005

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3223

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4553

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5059

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6431

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7677

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1967

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2239

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1329

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4234

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2556

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1839

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1855

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1847

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1837

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1754

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1640

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1448

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1722

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2741

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6515

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2867

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5191

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2724

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4128

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2694

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3099

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4571

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17571

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3190

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3234

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3502

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4636

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13115

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua