Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8392Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10214

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5915

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10264

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6116

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15541

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26975

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10739

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4971

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9099

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7021

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
9204

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5418

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4661

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7004

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4989

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4328

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10419

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3459

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4727

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5138

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
19918

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7088

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9638

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6901

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5486

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3477

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4915

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5398

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6727

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8069

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2200

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2511

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1545

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4712

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2804

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2149

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2084

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2125

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2081

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2042

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1870

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1664

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1936

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3152

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7028

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3142

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5557

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3075

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4445

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2938

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3398

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4914

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18439

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3660

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3510

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3848

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4961

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
14052

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua