Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6697Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8602

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4938

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9186

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5222

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14002

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25598

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8980

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4203

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7815

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6244

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7313

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4625

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3994

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6347

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4207

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3741

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9242

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2950

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4029

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4289

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13905

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6136

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8102

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5821

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4452

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2977

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4079

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4703

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6050

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7288

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1667

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1940

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3633

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2221

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1556

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1551

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1539

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1555

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1477

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1381

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1214

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1478

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2391

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5733

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2525

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4576

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2277

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3627

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2305

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2671

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4042

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15950

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2763

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2840

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3008

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4130

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11446

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua