Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7994Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9757

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5669

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10009

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5867

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15127

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26587

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10299

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4743

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8750

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6819

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8650

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5189

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4439

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6843

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4836

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4170

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10142

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3316

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4545

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4895

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17528

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6821

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9219

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6594

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5194

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3313

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4702

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5202

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6554

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7805

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2047

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2357

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1415

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4410

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2664

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1947

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1952

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1957

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1929

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1870

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1726

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1521

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1815

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2916

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6716

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2973

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5336

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2844

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4265

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2813

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3206

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4707

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17902

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3371

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3341

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3624

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4779

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13481

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua