Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8905Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
10889

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
6318

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10725

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
6555

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
16378

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
27574

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
11358

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
5330

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
9605

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
7433

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
10688

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5834

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5006

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
7276

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
5346

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4607

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10947

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3728

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5021

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
5512

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
24113

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
7484

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
10291

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
7300

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5938

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3785

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
5286

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5689

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
7061

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
8404

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2438

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2784

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1769

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
5172

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3022

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2407

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2349

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2388

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
2344

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
2243

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
2044

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1932

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
2158

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3579

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
7558

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3415

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5908

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
3497

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4771

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
3247

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3764

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5268

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
19207

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
4077

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3970

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
4288

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
5375

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
15041

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua