Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6238Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8189

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4681

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8946

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5005

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13406

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25244

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8519

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3996

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7495

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6093

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6942

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4451

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3834

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6201

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3929

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3579

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8970

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2835

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3839

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4085

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
11809

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5891

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7771

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5604

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4170

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2861

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3864

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4544

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5883

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7078

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1571

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1819

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1029

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3288

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2075

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1445

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1414

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1404

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1437

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1367

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1289

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1107

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1380

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2245

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5416

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2382

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4307

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2103

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3349

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2129

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2496

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3810

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14954

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2603

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2678

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2828

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3922

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10660

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua