Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6035Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7957

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4530

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8856

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4892

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13114

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25104

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8315

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3944

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7350

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6040

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6783

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4381

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3755

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6128

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3821

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3533

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8883

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2773

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3762

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3996

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
10997

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5798

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7631

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5514

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4082

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2818

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3795

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4499

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5816

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7011

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1527

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1770

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
992

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3127

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2024

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1399

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1361

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1361

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1393

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1326

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1259

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1078

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1347

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2180

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5302

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2327

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4162

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2034

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3258

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2065

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2417

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3697

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14637

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2549

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2603

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2754

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3839

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
10303

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua