Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7387Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9165

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5334

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9563

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5557

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14606

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26098

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9705

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4447

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8283

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6513

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7943

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4911

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4219

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6601

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4563

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3982

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9656

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3130

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4296

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4619

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15675

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6476

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8684

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6207

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4820

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3138

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4392

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4945

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6314

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7545

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1842

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2122

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1249

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4015

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2443

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1747

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1732

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1741

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1728

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1644

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1544

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1373

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1633

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2602

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6252

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2724

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4984

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2548

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3963

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2561

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2950

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4386

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17007

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3034

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3092

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3327

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4454

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12642

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua