Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5485Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7398

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4231

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8569

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4598

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12268

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24512

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7728

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3771

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6922

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5880

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6257

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4218

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3518

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5959

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3528

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3372

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8590

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2638

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3544

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3761

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9090

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5514

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7254

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5288

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3793

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2728

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3459

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4339

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5604

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6743

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1422

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1647

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
909

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2797

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1882

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1295

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1251

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1265

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1288

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1209

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1132

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
994

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1247

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2001

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4869

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2146

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3765

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1887

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3019

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1861

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2256

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3366

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13465

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2351

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2385

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2538

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3544

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9286

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua