Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8113Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9867

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5752

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10093

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5940

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15236

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26697

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10426

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4811

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8867

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6876

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8848

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5264

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4496

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6899

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4885

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4219

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10232

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3370

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4602

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4974

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
18203

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6889

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9346

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6682

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5277

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3362

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4767

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5265

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6612

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7882

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2093

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2417

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1456

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4492

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2715

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
2027

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
2008

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
2007

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1981

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1926

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1774

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1561

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1863

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
3000

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6805

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3036

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5412

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2911

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4319

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2858

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3262

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4785

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
18067

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3461

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3387

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3690

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4834

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13646

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua