Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6905Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8779

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5065

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9301

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5323

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14176

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25733

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9188

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4282

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7958

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6317

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7473

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4707

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4067

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6413

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4326

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3822

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9367

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3003

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4115

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4396

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
14401

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6253

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8302

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5937

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4561

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3025

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4171

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4790

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6130

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7375

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1718

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1993

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1163

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3743

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2294

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1618

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1611

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1599

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1611

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1532

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1438

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1262

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1529

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2456

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5887

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2581

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4699

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2358

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3704

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2382

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2765

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4143

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16301

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2855

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2917

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3086

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4218

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11780

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua