Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5337Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7233

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4140

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8487

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4519

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12054

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24378

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7584

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3730

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6842

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5834

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6083

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4165

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3462

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5899

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3456

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3324

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8511

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2608

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3482

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3677

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8830

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5439

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7136

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5192

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3709

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2710

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3376

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4299

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5547

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6654

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1389

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1616

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
885

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2730

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1817

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1264

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1221

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1232

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1248

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1174

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1103

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
971

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1215

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1939

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4733

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2087

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3666

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1838

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2939

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1809

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2193

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3269

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
13055

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2272

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2332

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2475

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3462

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8991

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua