Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 4715Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
6612

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
3756

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8046

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4128

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
10998

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
23830

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
6918

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3378

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6323

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5493

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5502

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
3847

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3149

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5598

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3094

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3039

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8025

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2320

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3159

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3275

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
7890

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5026

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
6534

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
4808

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3338

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2444

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
2952

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4015

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5277

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6336

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1130

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1320

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
786

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2372

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1604

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1009

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
954

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1009

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
991

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1020

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
996

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
854

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
979

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1608

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4213

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
1807

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3172

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1546

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2551

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1510

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
1876

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2857

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
11143

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
1880

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2023

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2120

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3049

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
7828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua