Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7148Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8958

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5190

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9414

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5434

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14411

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25900

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9442

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4354

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8109

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6394

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7724

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4790

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4134

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6500

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4435

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3898

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9504

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3052

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4197

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4506

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
15111

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6357

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8488

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6053

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4685

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3074

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4266

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4845

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6217

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7462

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1771

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2044

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1192

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3884

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2359

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1666

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1659

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1653

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1656

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1571

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1482

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1302

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1574

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2523

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6061

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2643

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4839

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2433

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3842

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2465

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2854

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4259

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
16650

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2944

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3001

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3207

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4336

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
12241

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua