Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7931Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9661

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5605

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9949

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5816

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15047

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26516

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10205

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4686

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8675

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6780

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8533

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5151

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4405

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6807

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4792

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4143

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10054

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3285

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4507

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4845

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17027

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6775

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9150

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6521

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5145

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3282

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4661

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5156

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6516

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7767

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2014

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2317

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1388

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4362

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2616

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1901

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1915

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1928

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1900

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1838

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1694

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1491

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1785

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2860

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6652

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2937

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5284

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2801

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4231

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2780

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3167

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4666

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17802

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3282

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3306

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3577

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4725

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13350

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua