Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7700Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9466

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5462

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9809

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5691

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14827

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26324

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
9978

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4565

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8499

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6660

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8243

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5027

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4322

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6706

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4689

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4071

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9859

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3206

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4403

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4739

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16244

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6615

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8920

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6359

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4963

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3207

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4528

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5042

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6411

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7655

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1950

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2223

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1315

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4194

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2537

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1823

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1838

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1826

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1822

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1734

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1625

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1436

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1709

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2718

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6473

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2850

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5167

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2697

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4107

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2675

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3082

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4545

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17491

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3166

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3219

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3481

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4615

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13042

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua