Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5191Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7112

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4065

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8405

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4438

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
11843

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24230

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7474

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3665

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
6722

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5775

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
5936

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4111

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3400

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
5845

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3393

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3275

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8435

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2568

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3427

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3596

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
8598

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5357

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7006

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5117

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3614

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2651

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3296

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4243

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5491

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6592

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1344

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1573

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
862

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2657

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1786

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1222

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1169

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1196

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1206

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1134

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1071

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
940

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1178

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
1870

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
4602

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2030

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3555

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1784

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2855

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1753

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2116

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3149

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
12629

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2185

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2268

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2385

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3370

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
8652

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua