Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 6564Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
8477

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4862

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9107

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5151

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
13863

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
25501

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
8834

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4138

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7702

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6198

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
7224

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4576

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3956

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6303

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4124

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3699

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9156

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2919

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3979

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4234

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
13271

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6077

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
8014

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5767

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4375

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2941

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4024

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4649

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5996

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7225

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1642

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1904

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1100

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
3540

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2184

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1523

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1524

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1497

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1514

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1446

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1350

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1183

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1447

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2348

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5632

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2484

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
4502

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2222

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3545

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2247

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2615

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3983

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
15650

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2717

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2787

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2923

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4058

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
11232

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua