Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 5733Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
7601

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
4366

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
8697

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4739

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
12667

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
24798

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
7929

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
3840

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
7099

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
5944

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
6467

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
4290

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3619

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6029

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
3619

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
3442

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
8713

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
2693

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
3639

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
3873

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
9627

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
5644

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
7421

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
5389

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3934

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
2760

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
3613

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
4409

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
5668

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
6851

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1476

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
1693

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
937

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
2928

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
1927

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1333

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1314

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1306

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1330

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1259

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1177

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1022

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1289

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2126

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
5126

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2222

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
3933

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
1940

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3137

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1956

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
2339

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
3512

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
14078

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2453

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
2477

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
2659

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
3681

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
9707

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua