Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 7868Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9597

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5557

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
9904

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5779

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
14985

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26465

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10135

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4638

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8631

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6750

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8441

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5120

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4376

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6775

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4756

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4119

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
9992

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3258

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4480

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4800

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
16698

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6741

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9078

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6467

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5098

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3257

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4631

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5124

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6484

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7741

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
1991

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2286

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1362

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4319

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2597

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1878

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1885

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1897

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1870

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1811

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1671

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1473

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1759

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2820

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6590

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
2905

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5247

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2762

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4180

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2741

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3140

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4625

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17723

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3250

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3277

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3542

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4682

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13246

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua