Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Huệ » 22 điều lợi ích khi niệm Phật

Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật, Pháp âm Thích Trí Huệ, Thượng tọa Thích Trí Huệ, Thầy Thích Trí Huệ. Bài giảng 22 điều lợi ích khi niệm Phật của Thích Trí Huệ, thuyết pháp Thích Trí Huệ, nghe pháp Thích Trí Huệ

22 điều lợi ích khi niệm Phật - Thích Trí Huệ

Lần nghe: 8066Các pháp âm khác: Thích Trí Huệ

Pháp âm Nghe Download

Chuyển họa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
9810

Ngày mai trời lại sáng

Giảng: Thích Trí Huệ
5717

Phập pháp diệu huyền

Giảng: Thích Trí Huệ
10045

Quẳng gánh khổ đau

Giảng: Thích Trí Huệ
5904

Vượt qua lỗi lầm

Giảng: Thích Trí Huệ
15181

Xem bói đầu năm

Giảng: Thích Trí Huệ
26649

Làm sao an lạc giữa vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
10363

Vực thẳm buông tay

Giảng: Thích Trí Huệ
4774

Những chuyện lạ trong đời tu

Giảng: Thích Trí Huệ
8800

Giao lưu sinh viên các trường Đại Học

Giảng: Thích Trí Huệ
6845

Phương pháp trị bênh ung thư

Giảng: Thích Trí Huệ
8752

Ánh sáng Phật pháp kỳ 23

Giảng: Thích Trí Huệ
5225

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4465

Hành trang vào đời

Giảng: Thích Trí Huệ
6867

Chữ hiếu thế gian và xuất thế gian

Giảng: Thích Trí Huệ
4862

Con đường đon độc

Giảng: Thích Trí Huệ
4197

Con có biết không

Giảng: Thích Trí Huệ
10186

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
3340

Hòa giải nỗi khổ niềm đau

Giảng: Thích Trí Huệ
4581

Oán thù và sự thứ tha

Giảng: Thích Trí Huệ
4935

Nhân quả của bốn hạng người

Giảng: Thích Trí Huệ
17819

Ở đời có bốn cái ngu

Giảng: Thích Trí Huệ
6855

Phước của sự cúng đường và bố thí

Giảng: Thích Trí Huệ
9269

Nhân quả công bằng

Giảng: Thích Trí Huệ
6649

Ăn mày lộc phật

Giảng: Thích Trí Huệ
5238

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
3337

Vô thường

Giảng: Thích Trí Huệ
4734

Tu giữa chợ

Giảng: Thích Trí Huệ
5237

Vượt qua 20 điều khó làm

Giảng: Thích Trí Huệ
6591

Tâm hồn cao thượng

Giảng: Thích Trí Huệ
7836

Làm chủ vọng nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
2071

Ngậm ngùi chín chữ cù lao

Giảng: Thích Trí Huệ
2386

Ánh sáng phật pháp - Kỳ 32

Giảng: Thích Trí Huệ
1435

6 công đức cho người tu sĩ tại gia

Giảng: Thích Trí Huệ
4457

Hành khâm bát nhã tâm kinh qua câu niệm Phật

Giảng: Thích Trí Huệ
2689

Tứ thành quả theo bát chánh đạo

Giảng: Thích Trí Huệ
1995

Khi nào tận thế

Giảng: Thích Trí Huệ
1977

Tệ nạn xã hội

Giảng: Thích Trí Huệ
1986

Ngũ đình tâm quán

Giảng: Thích Trí Huệ
1953

Niệm Phật bất khả tư nghi

Giảng: Thích Trí Huệ
1895

Viên gạch cuộc đời

Giảng: Thích Trí Huệ
1748

Chuyển hóa thành phúc

Giảng: Thích Trí Huệ
1540

Bóc vỏ vô minh

Giảng: Thích Trí Huệ
1840

Tài và đức

Giảng: Thích Trí Huệ
2963

Đời sống sau khi chết

Giảng: Thích Trí Huệ
6763

Tu giùm

Giảng: Thích Trí Huệ
3003

Giải điềm lành dữ

Giảng: Thích Trí Huệ
5372

Tịnh độ thiền

Giảng: Thích Trí Huệ
2874

Thói quen khó bỏ

Giảng: Thích Trí Huệ
4294

Đường sang Tây trúc

Giảng: Thích Trí Huệ
2835

Ao tù và biển cả

Giảng: Thích Trí Huệ
3231

Công đức viếng chùa lễ phật

Giảng: Thích Trí Huệ
4740

Công đức trì mật chú

Giảng: Thích Trí Huệ
17987

Phát tâm vô thượng bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3425

Nhặt lá bồ đề

Giảng: Thích Trí Huệ
3363

Hoa sen trong cõi mộng

Giảng: Thích Trí Huệ
3659

Tập quán nghiệp

Giảng: Thích Trí Huệ
4803

Con bất hiếu

Giảng: Thích Trí Huệ
13573

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua