Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Tịnh nghiệp tam phước

Bài giảng Tịnh nghiệp tam phước, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Tịnh nghiệp tam phước của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Tịnh nghiệp tam phước - Thích Trí Đức

Lần nghe: 3070Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4250

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2311

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2797

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2103

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1674

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3139

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2121

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1827

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua