Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Tịnh nghiệp tam phước

Bài giảng Tịnh nghiệp tam phước, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Tịnh nghiệp tam phước của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Tịnh nghiệp tam phước - Thích Trí Đức

Lần nghe: 3140Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4272

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2339

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2828

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2122

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1691

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3173

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2146

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1852

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4193

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua