Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Tẩy trần

Bài giảng Tẩy trần, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Tẩy trần của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Tẩy trần - Thích Trí Đức

Lần nghe: 4159Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4249

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2310

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3069

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2796

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2102

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1673

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3138

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2120

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1826

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua