Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Pháp thoại 1

Bài giảng Pháp thoại 1, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Pháp thoại 1 của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Pháp thoại 1 - Thích Trí Đức

Lần nghe: 2121Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4249

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2310

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3069

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2796

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2103

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1673

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3138

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1826

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua