Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Pháp môn tịnh độ

Bài giảng Pháp môn tịnh độ, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Pháp môn tịnh độ của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Pháp môn tịnh độ - Thích Trí Đức

Lần nghe: 2797Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giảng: Thích Trí Đức
4250

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2311

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3069

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2103

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1673

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3139

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2121

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1827

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua