Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Bài giảng Làm thế nào để tự tại vãng sanh, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Làm thế nào để tự tại vãng sanh của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Làm thế nào để tự tại vãng sanh - Thích Trí Đức

Lần nghe: 4250Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2310

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3069

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2796

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2103

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1673

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3138

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2121

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1826

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua