Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Đức » Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Bài giảng Làm thế nào để tự tại vãng sanh, Pháp âm Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Trí Đức, Thầy Thích Trí Đức. Bài giảng Làm thế nào để tự tại vãng sanh của Thích Trí Đức, thuyết pháp Thích Trí Đức, nghe pháp Thích Trí Đức

Làm thế nào để tự tại vãng sanh - Thích Trí Đức

Lần nghe: 4272Các pháp âm khác: Thích Trí Đức

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2338

Tịnh nghiệp tam phước

Giảng: Thích Trí Đức
3137

Pháp môn tịnh độ

Giảng: Thích Trí Đức
2827

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 1

Giảng: Thích Trí Đức
2120

Huyền nghĩa Kinh A Di Đà 2

Giảng: Thích Trí Đức
1690

Kinh đại phước đức

Giảng: Thích Trí Đức
3172

Pháp thoại 1

Giảng: Thích Trí Đức
2146

Pháp thoại 2

Giảng: Thích Trí Đức
1851

Tẩy trần

Giảng: Thích Trí Đức
4191

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua