Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8863Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15286

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9152

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10337

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47440

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6552

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8425

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7295

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6076

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5489

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10295

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8320

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7577

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4047

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3785

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4985

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20726

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua