Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9891Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16646

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10479

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11182

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50366

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7235

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9207

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8167

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6641

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6261

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11125

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9124

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8311

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5000

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4371

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5698

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25748

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua