Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8911Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15392

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9200

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10387

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47616

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6600

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8468

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7346

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6103

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5527

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10346

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8367

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7614

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4092

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3816

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5022

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
21043

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua