Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9225Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15842

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9606

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10673

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48745

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6866

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8710

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7618

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6303

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5759

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10608

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8588

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7832

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4362

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3975

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5217

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22899

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua