Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7931Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13683

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8075

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9369

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42419

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5693

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7719

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6335

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5418

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4777

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9314

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7381

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6763

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3142

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3050

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4097

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15642

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua