Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7467Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12812

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7522

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8815

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
38565

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5313

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7309

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5887

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5087

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4405

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8792

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6945

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6297

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2670

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2674

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3569

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13071

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua