Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9276Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15925

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9695

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10719

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48987

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6898

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8753

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7673

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6330

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5818

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10646

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8631

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7863

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4432

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4010

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5254

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23154

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua