Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Sự Thông Minh Đích Thực 1

Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Sự Thông Minh Đích Thực 1 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Sự Thông Minh Đích Thực 1 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6804Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12004

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6908

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7104

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
35287

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4750

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6800

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5356

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4575

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4077

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8194

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6351

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5785

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2150

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2241

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2981

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
10999

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua