Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 49999Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16470

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10283

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11070

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7138

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9069

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8033

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6546

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6122

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9732

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10974

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8955

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8184

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4836

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4256

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5560

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua