Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 50797Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16834

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10724

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11332

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7331

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9341

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8349

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6751

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6371

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10025

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11261

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9279

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8457

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5129

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4478

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5831

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26627

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua