Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 51195Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
17063

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10973

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11514

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7430

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9472

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8647

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6880

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6489

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10194

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11448

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9461

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8676

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5330

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4587

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5970

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27279

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua