Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 50367Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16646

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10479

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11182

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7235

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9207

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8167

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6641

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6261

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9891

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11125

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9124

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8311

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5000

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4371

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5698

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25748

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua