Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 49799Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16324

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10136

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10978

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7094

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8953

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7930

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6490

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6008

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9562

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10867

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8846

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8076

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4708

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4179

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5473

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
24685

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua