Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 49546Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16176

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9965

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10890

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7027

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8873

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7828

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6428

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5932

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9443

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10790

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8757

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8001

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4603

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4124

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5403

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
24152

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua