Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 51085Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16993

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10896

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11461

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7399

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9439

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8553

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6839

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6454

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10152

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11400

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9404

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8602

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5257

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4562

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5923

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27085

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua