Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 51286Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
17110

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11039

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11569

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7465

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9506

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8707

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6925

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6517

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10229

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11485

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9503

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8720

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5386

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4624

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
6013

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
27437

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua