Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 50939Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16935

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10825

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11405

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7373

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9400

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8452

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6806

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6413

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
10097

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11350

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9344

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8543

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5206

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4530

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5879

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26910

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua