Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Nhận diện khổ đau

Bài giảng Nhận diện khổ đau, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Nhận diện khổ đau của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Nhận diện khổ đau - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 50648Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16752

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10624

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11280

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7298

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9285

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8270

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6699

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6332

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9974

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11206

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9219

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8378

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5089

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4442

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5773

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26297

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua