Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8960Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13081

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7659

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8967

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
39647

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5419

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7434

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5996

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5178

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4489

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7595

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7096

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6410

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2814

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2779

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3695

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13733

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua