Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10135Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15034

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8978

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10175

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46812

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6400

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8331

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7155

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5972

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5379

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8690

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8204

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7476

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3891

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3672

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4855

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
19764

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua