Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10423Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15519

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9293

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10475

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47916

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6685

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8533

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7417

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6154

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5584

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9017

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8437

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7673

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4171

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3858

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5078

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
21503

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua