Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10341Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15382

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9195

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10381

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47603

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6594

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8461

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7343

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6100

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5524

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8907

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8360

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7608

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4091

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3815

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5017

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
21008

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua