Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9487Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13983

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8242

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9543

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
43525

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5849

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7820

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6487

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5541

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4883

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8067

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7570

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6934

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3307

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3158

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4243

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16468

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua