Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10968Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16466

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10275

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11063

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49990

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7137

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9064

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8028

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6545

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6119

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9724

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8950

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8178

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4832

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4254

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5558

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25041

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua