Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9839Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14595

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8651

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9893

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
45500

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6162

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8100

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6835

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5780

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5160

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8386

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7930

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7227

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3620

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3445

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4575

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
18262

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua