Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 11181Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16715

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10574

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11249

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50547

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7282

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9262

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8235

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6682

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6308

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9945

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
9183

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8356

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5057

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4417

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5747

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26102

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua