Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8204Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12010

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6911

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7107

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
35302

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4757

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6802

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5360

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4577

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4081

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6811

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6355

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5787

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2153

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2243

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2983

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11011

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua