Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7631Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
11177

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6297

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6464

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
31000

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4327

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6409

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
4893

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4230

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
3746

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6242

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
5842

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5347

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
1738

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
1864

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2466

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
8758

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua