Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9312Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13681

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8073

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9365

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42399

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5693

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7711

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6334

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5418

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4777

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7928

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7381

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6757

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3140

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3049

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4097

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15632

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua