Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9115Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13375

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7804

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9154

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
40841

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5539

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7535

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6112

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5268

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4604

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7729

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7211

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6525

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2938

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2907

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3879

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
14515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua