Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9694Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14350

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8476

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9746

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
44795

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6038

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7984

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6671

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5693

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5047

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8247

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7781

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7116

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3507

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3335

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4438

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
17601

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua