Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10871Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16327

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10142

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10979

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49801

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7095

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8957

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7932

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6491

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6010

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9565

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8847

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8078

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4713

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4180

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5474

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
24698

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua