Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10187Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15116

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9046

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10226

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47033

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6456

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8363

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7195

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6014

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5417

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8751

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8251

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7515

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3959

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3717

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4899

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20066

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua