Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8555Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12545

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7333

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8455

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
37207

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5145

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7120

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5710

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4946

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4304

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7296

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6722

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6131

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2495

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2537

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3355

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
12295

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua