Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8246Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12058

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6968

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7157

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
35495

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4799

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6834

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5400

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4607

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4105

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6859

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6395

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5821

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2186

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2267

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3016

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11125

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua