Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8799Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12815

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7526

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8817

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
38589

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5321

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7312

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5888

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5090

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4405

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7468

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
6954

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6301

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2672

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2677

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3572

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13089

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua