Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9221Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13548

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7936

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9281

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
41779

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5636

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7647

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6242

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5354

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4690

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7853

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7297

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6672

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3051

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2988

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4009

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15148

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua