Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9400Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13819

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8155

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9452

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42964

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5774

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7762

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6398

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5486

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4825

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7994

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
7480

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6843

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3232

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3103

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4153

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16054

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua