Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10552Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15750

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9518

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10615

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48474

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6820

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8653

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7560

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6249

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5707

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9166

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8538

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7786

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4308

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3940

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5176

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22486

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua