Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10714Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16046

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9815

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10783

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
49268

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6954

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8807

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7748

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6377

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5865

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9344

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8689

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7938

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4511

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4059

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5324

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23650

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua