Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Bão lũ cuộc đời

Bài giảng Bão lũ cuộc đời , Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Bão lũ cuộc đời của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Bão lũ cuộc đời - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 10608Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15842

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9606

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10673

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48745

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6866

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8710

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7618

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6303

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5759

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9224

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Giảng: Thích Trí Chơn
8588

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7832

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4362

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3975

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5217

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22899

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua