Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9078Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16595

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10417

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11140

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50272

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7199

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9163

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8123

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6605

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6226

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9856

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11084

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8278

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4960

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4336

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5650

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
25546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua