Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8202Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15029

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8974

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10172

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46798

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6397

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8328

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7151

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5968

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5377

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8685

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10129

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7470

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3887

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3665

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4849

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
19743

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua