Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6949Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12813

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7524

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8815

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
38575

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5317

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7310

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5887

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5089

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4405

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7467

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8794

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6298

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2670

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2674

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3570

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13081

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua