Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6707Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12528

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7320

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8400

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
37137

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5131

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7105

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5695

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4936

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4300

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7280

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8540

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6121

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2482

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2527

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3349

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
12258

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua