Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8284Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15183

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9101

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10276

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47248

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6498

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8388

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7248

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6046

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5447

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8792

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10233

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7539

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3998

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3751

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4931

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20380

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua