Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6358Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12013

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6913

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7111

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
35317

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4760

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6805

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5363

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4580

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4084

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6815

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8207

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5790

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2155

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2244

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2988

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11029

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua