Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7680Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14164

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8343

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9635

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
44196

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5951

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7905

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6571

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5618

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4960

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8163

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9596

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7025

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3409

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3246

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4351

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
17001

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua