Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6566Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12316

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7158

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7749

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
36361

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4981

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6956

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5562

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4813

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4224

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7076

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8394

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5959

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2335

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2400

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3178

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
11706

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua