Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7102Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13092

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7663

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8978

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
39724

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5429

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7440

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6001

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5183

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4496

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7600

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8972

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6420

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2824

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2786

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3706

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13790

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua