Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8322Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15287

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9152

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10339

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47455

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6553

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8426

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7297

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6076

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5489

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8865

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10296

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7577

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4050

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3786

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4986

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20741

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua