Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7103Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13090

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7664

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8961

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
39761

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5420

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7451

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6021

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5181

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4482

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7612

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8966

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6409

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2816

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2796

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3713

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
13840

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua