Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 5878Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
11238

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6338

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6495

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
31248

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4343

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6428

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
4907

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4256

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
3762

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6270

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7663

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5381

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
1761

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
1881

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2515

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
8895

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua