Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8356Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15380

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9193

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10379

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
47592

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6590

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8460

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7340

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6099

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5522

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8905

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10336

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7606

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4086

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3813

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5016

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
20995

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua