Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7568Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13981

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8239

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9542

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
43516

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5847

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7820

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6486

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5540

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4882

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8066

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9484

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6933

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3301

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3155

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4242

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
16456

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua