Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7285Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13526

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7900

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9264

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
41669

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5623

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7630

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6225

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5335

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4675

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7838

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9211

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6651

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3034

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2974

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3990

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15062

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua