Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7466Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13792

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8141

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9435

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
42867

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5762

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7758

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6390

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5472

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4814

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7985

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9381

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6826

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3217

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3095

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4139

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
15954

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua