Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8099Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14839

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8829

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10060

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
46355

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6298

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8250

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7022

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5893

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5265

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8576

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10013

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7367

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3774

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3568

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4748

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
19111

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua