Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7935Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14600

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8655

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9898

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
45528

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6164

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8104

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6843

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5784

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5165

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8395

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9845

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7229

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3624

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3449

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4582

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
18279

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua