Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 5866Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
11219

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6329

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6482

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
31148

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
4333

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
6421

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
4902

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
4244

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
3753

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
6254

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7650

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
5365

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
1750

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
1866

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
2493

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
8842

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua