Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8632Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15925

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9695

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10719

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48987

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6898

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8753

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7673

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6330

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5818

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9276

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10647

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7863

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4432

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4010

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5254

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
23154

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua