Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 6810Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
12635

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7431

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8676

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
37726

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5224

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7202

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
5795

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5022

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4339

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7374

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8669

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6212

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2579

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2596

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3456

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
12647

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua