Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 9186Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
16715

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10575

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
11250

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
50547

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
7282

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9262

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8235

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6682

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
6308

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9945

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
11181

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
8357

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
5058

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
4417

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5748

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
26103

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua