Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 8504Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
15665

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9418

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
10552

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
48271

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6770

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
8611

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7504

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
6206

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5653

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
9109

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
10498

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7746

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
4260

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3906

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
5149

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
22096

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua