Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7779Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
14344

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
8473

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9744

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
44778

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
6037

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7984

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6669

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5690

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
5045

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
8247

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9691

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
7113

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
3506

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
3331

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
4436

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
17584

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua