Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Trí Chơn » Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30

Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30, Pháp âm Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thầy Thích Trí Chơn. Bài giảng Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 của Thích Trí Chơn, thuyết pháp Thích Trí Chơn, nghe pháp Thích Trí Chơn

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30 - Thích Trí Chơn

Lần nghe: 7251Các pháp âm khác: Thích Trí Chơn

Pháp âm Nghe Download

Bến yêu thương

Giảng: Thích Trí Chơn
13448

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
7854

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
9200

Nhận diện khổ đau

Giảng: Thích Trí Chơn
41242

Nhận diện sự sống

Giảng: Thích Trí Chơn
5585

Cõi tâm

Giảng: Thích Trí Chơn
7586

Trường đời

Giảng: Thích Trí Chơn
6175

Như vầng thái dương

Giảng: Thích Trí Chơn
5299

Sự Thông Minh Đích Thực 2

Giảng: Thích Trí Chơn
4636

Sự Thông Minh Đích Thực 1

Giảng: Thích Trí Chơn
7769

Bão lũ cuộc đời

Giảng: Thích Trí Chơn
9166

Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm

Giảng: Thích Trí Chơn
6574

Tam thân Phật

Giảng: Thích Trí Chơn
2977

Quán chiếu nỗi niềm

Giảng: Thích Trí Chơn
2933

Giải phóng vô minh

Giảng: Thích Trí Chơn
3931

Ai làm cho ta khổ

Giảng: Thích Trí Chơn
14762

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua