Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91018Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15883

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54387

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5546

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9516

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7264

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7592

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4115

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4757

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48499

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6168

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4993

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3950

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2595

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2883

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3398

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6382

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8886

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2790

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2510

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2856

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3318

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2196

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5025

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3214

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8011

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12432

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6914

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2594

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
7909

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5773

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2811

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4169

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4624

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5456

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3699

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5423

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8903

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8285

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12175

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua