Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 90699Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15778

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54165

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5483

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9423

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7198

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7501

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4068

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4696

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48345

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6106

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4914

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3890

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2542

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2817

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3337

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6296

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8815

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2739

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2458

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2809

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3261

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2155

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4994

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3156

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7948

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12245

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6855

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2530

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
7177

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5706

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2758

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4111

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4557

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5366

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3633

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5366

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8848

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8207

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12012

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua