Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91999Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16194

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54985

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5826

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9783

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7447

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7851

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4272

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4969

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48967

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6488

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5239

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4129

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2771

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
3063

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3591

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6713

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9090

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2943

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2686

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
3002

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3463

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2331

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5180

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3381

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8224

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13496

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7106

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2738

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
10585

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6039

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2957

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4305

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4801

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5670

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3904

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5550

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9043

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8492

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12893

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua