Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91492Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16031

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54642

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5657

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9629

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7335

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7705

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4175

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4827

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48695

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6263

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5099

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4011

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2647

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2948

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3476

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6510

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8964

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2847

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2567

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2900

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3375

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2235

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5089

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3272

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8092

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13087

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6990

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2654

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9080

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5873

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2860

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4222

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4709

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5555

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3779

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5470

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8961

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8371

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12407

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua