Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91818Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16145

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54883

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5768

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9738

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7415

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7804

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4235

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4919

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48877

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6411

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5200

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4096

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2734

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
3022

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3552

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6643

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9047

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2903

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2646

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2961

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3429

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2303

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5156

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3345

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8189

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13406

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7065

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2704

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
10148

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5996

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2917

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4279

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4781

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5633

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3865

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5529

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9021

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8451

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12720

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua