Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 90138Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15643

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53864

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5400

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9310

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7101

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7357

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3990

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4576

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48116

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5989

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4832

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3809

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2472

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2722

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3236

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6173

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8707

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2663

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2367

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2744

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3174

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2090

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4951

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3073

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7834

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11968

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6742

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2458

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6433

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5609

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2700

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4009

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4464

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5257

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3515

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5293

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8775

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8104

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11722

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua