Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 89027Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15335

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53179

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5252

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9112

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6915

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7067

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3835

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4363

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47608

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5718

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4670

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3670

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2356

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2568

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3037

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5980

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8513

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2527

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2202

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2633

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3019

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1977

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4867

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2928

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7624

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11382

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6537

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2367

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5182

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5436

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2620

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3807

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4309

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5051

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3329

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5111

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8623

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7895

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11257

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua