Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91663Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16090

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54773

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5718

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9687

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7386

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7754

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4207

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4879

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48794

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6337

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5153

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4069

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2703

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2989

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3523

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6573

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9012

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2884

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2614

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2938

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3409

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2282

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5121

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3312

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8151

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13292

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7041

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2684

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9627

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5960

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2890

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4252

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4752

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5599

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3825

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5507

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9003

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8414

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12530

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua