Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 89861Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15537

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53676

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5334

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9217

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7032

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7254

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3911

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4478

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47968

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5901

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4752

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3749

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2424

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2664

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3141

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6087

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8642

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2613

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2313

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2695

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3098

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2040

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4920

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3012

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7740

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11778

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6654

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2425

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6009

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5540

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2678

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3915

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4399

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5174

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3426

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5230

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8714

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8015

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11528

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua