Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Tại sao chúng ta cãi nhau

Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Tại sao chúng ta cãi nhau của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Tại sao chúng ta cãi nhau - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 91260Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15952

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54508

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5589

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9567

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7297

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7641

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4140

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4781

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48594

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6205

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5038

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3973

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2614

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2908

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3426

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6442

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8917

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2811

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2530

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2874

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3342

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2211

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5059

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3241

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8053

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12723

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6946

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2623

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
8527

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5819

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2836

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4197

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4671

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5504

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3737

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5448

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8932

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8328

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12274

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua