Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 55044Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16218

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
92077

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5850

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9806

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7457

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7884

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4286

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4987

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
49013

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6522

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5256

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4144

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2790

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
3078

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3613

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6747

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9110

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2961

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2706

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
3019

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3481

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2341

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5192

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3396

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8242

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13555

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7124

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2753

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
10611

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6057

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2970

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4317

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4815

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5684

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3923

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5557

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9054

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8507

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
13021

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua