Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 54936Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16176

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91919

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5805

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9765

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7439

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7834

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4259

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4952

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48932

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6462

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5225

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4119

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2757

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
3050

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3579

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6688

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9077

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2930

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2673

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2987

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3451

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2321

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5171

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3370

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8209

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13461

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7092

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2726

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
10388

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6022

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2947

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4294

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4790

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5655

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3892

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5544

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9033

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8479

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12812

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua