Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 41228Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13368

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
70445

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3781

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6740

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5471

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5010

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2754

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2969

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
41024

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3922

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3502

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2565

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1649

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1695

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1919

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4640

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7261

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1669

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1399

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1832

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2039

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1299

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3641

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2089

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5979

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6277

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4649

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1668

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3381

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4148

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1802

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2748

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3233

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3610

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2348

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3682

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7513

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5927

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8157

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua