Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 54833Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16120

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91736

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5743

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9718

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7398

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7777

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4221

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4894

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48844

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6367

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5179

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4084

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2721

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
3004

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3534

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6600

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
9028

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2894

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2628

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2949

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3418

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2295

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5138

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3329

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8170

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13360

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7057

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2695

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9881

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5979

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2902

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4265

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4766

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5616

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3846

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5518

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
9013

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8433

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12620

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua