Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 40276Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13285

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68851

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3691

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6592

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5382

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4835

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2701

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2895

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40593

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3832

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3440

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2517

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1622

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1624

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1871

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4538

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7180

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1606

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1382

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1791

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1976

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1274

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3527

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2043

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5859

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6144

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4519

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1651

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3304

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4076

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1770

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2685

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3145

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3534

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2300

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3623

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7456

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5805

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7956

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua