Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 32024Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12148

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
57388

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2847

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5236

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4555

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3892

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2105

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2302

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
35343

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3068

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2701

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1938

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1236

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1286

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1417

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3818

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6631

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1155

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1132

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1483

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1582

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1006

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2723

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1606

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4579

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4995

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3439

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1281

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2714

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3375

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1381

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2168

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2473

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2929

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1811

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2781

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6756

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4770

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6538

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua