Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 50857Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14701

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
84894

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4869

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8609

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6552

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6550

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3602

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3931

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46351

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5174

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4400

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3365

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2174

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2310

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2701

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5605

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8101

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2261

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1946

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2432

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2733

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1791

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4568

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2719

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7209

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9381

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6057

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2150

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4257

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5109

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2363

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3446

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4034

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4637

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3014

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4726

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8350

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7494

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10148

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua