Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 49984Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14522

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83595

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4712

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8414

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6412

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6345

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3488

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3788

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45723

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4986

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4281

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3257

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2093

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2234

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2545

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5463

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7966

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2183

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1859

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2325

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2623

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1726

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4421

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2619

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7012

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8836

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5830

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2064

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4122

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4941

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2284

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3346

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3925

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4499

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2916

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4567

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8241

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7304

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9891

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua