Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 50591Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14651

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
84450

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4832

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8552

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6503

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6494

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3567

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3894

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46187

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5110

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4365

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3332

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2150

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2285

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2648

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5561

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8057

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2233

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1917

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2402

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2697

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1766

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4526

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2687

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7164

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9188

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5995

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2127

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4221

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5057

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2335

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3414

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4005

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4588

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2983

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4680

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8319

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7448

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua