Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 53781Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15602

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90021

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5363

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9265

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7068

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7308

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3951

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4531

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48046

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5944

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4805

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3780

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2452

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2694

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3196

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6134

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8675

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2643

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2346

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2723

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3134

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2070

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4936

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3046

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7788

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11862

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6707

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2444

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6226

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5582

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3968

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4432

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5216

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3471

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5267

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8749

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8063

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11629

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua