Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 51613Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14902

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
86161

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4976

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8765

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6667

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6683

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3681

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4051

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46769

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5361

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4485

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3469

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2237

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2389

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2810

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5724

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8201

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2349

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2029

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2508

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2820

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1859

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4664

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7356

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9878

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6204

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2218

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4339

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5221

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2431

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3538

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4112

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4764

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3093

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4843

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8437

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7611

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10432

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua