Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 51355Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14826

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85694

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4945

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8712

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6619

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6632

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3651

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4007

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46627

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5288

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4453

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3439

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2209

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2363

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2771

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5693

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8168

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2321

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2001

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2483

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2783

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1829

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4633

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2766

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7297

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9701

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6150

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2197

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4311

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5187

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2408

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3503

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4084

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4724

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3064

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4799

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8398

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7570

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10299

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua