Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 53549Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15467

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
89648

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5303

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9182

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7004

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7196

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3888

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4437

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47862

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5858

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4718

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3720

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2404

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2637

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3113

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6058

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8600

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2590

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2288

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2674

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3075

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2021

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4908

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2987

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7698

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11685

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6613

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2408

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5790

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5501

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2661

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3873

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4369

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5134

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3385

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5192

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8684

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7967

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11443

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua