Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 44455Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13708

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
75444

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4063

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7235

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5758

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5339

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2912

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3164

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
42517

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4187

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3754

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2742

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1754

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1855

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2047

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4849

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7454

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1807

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1489

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1971

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2192

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1426

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3898

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2222

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6257

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6813

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4974

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1759

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3599

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4342

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1933

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2926

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3420

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3857

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2508

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3912

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7703

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6360

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8694

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua