Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 34338Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12452

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
60180

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3093

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5624

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4811

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4167

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2263

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2509

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36877

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3328

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2936

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2124

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1378

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1384

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1560

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4054

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6746

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1319

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1196

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1583

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1690

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1073

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2969

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1775

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5050

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5379

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3746

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1420

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2926

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3603

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1523

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2326

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2722

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3082

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1964

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3048

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6951

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5092

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6986

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua