Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 54571Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15977

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91375

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5615

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9591

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7310

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7665

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4151

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4797

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48637

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6226

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5063

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3987

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2624

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2921

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3444

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6468

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8935

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2825

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2541

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2880

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3354

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2218

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5074

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3253

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8064

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12865

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6963

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2635

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
8753

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5842

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2842

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4203

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4684

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5524

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3753

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5455

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8941

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8343

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12324

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua