Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 33995Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12415

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
59810

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3059

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5578

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4781

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4138

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2242

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2484

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36692

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3297

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2897

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2095

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1353

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1370

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1538

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4029

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6731

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1295

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1189

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1570

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1675

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1064

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2934

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1748

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5001

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5337

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3710

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1399

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2908

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3578

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1505

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2308

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2684

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3070

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1942

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3019

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6926

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5056

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6917

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua