Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 43414Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13578

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
73782

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3973

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7018

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5678

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5209

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2853

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3104

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
41963

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4079

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3667

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2684

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1724

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1813

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2001

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4775

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7381

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1756

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1465

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1919

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2140

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1372

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3795

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2187

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6154

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6570

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4844

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1731

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4251

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1887

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2870

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3358

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3771

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2461

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3845

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7638

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6206

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8513

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua