Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 48892Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14320

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
82204

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4563

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8164

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6288

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6133

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3321

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3638

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45003

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4803

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4154

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3151

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2018

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2134

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2412

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5323

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7843

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2101

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1770

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2243

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1657

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4306

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2533

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6831

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8428

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5647

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1987

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3981

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4788

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2206

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3251

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3803

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4341

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2811

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4404

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8135

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7082

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9645

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua