Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 37074



Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12840

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
63845

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3372

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6026

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5075

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4511

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2462

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2718

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
38522

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3611

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3202

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2327

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1527

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1490

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1722

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4302

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6967

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1483

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1274

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1675

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1816

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1172

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3264

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1941

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5495

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5668

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4127

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1546

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3130

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3824

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1667

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2516

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2957

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3294

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2139

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3303

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7187

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5435

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7488

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua