Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 40288Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13272

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68809

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3695

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6558

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5384

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4873

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2691

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2909

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40482

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3837

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3433

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2509

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1622

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1643

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1876

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4559

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7187

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1631

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1375

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1792

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1976

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1270

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2046

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5880

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6139

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4535

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1644

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3322

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4083

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1769

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2687

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3159

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3530

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2303

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3609

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7448

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5811

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua