Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 51108Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14765

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85259

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4904

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8657

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6585

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6586

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3624

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3968

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46481

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5225

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4428

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3405

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2185

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2334

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2738

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5643

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8133

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2290

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1972

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2458

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2755

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1804

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4599

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2743

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7252

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9556

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6099

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2174

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4278

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5148

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2382

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3472

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4051

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4685

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3036

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4764

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8368

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7534

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua