Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 45925



Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13884

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
77821

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4208

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7518

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5918

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5531

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3004

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3291

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43337

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4388

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3885

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2871

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1821

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1936

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2142

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5007

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7583

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1889

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1572

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2044

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2267

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1483

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4018

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2312

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6430

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7299

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5157

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1834

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3723

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4461

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2014

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3013

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3528

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4000

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2605

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4019

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7831

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6575

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9019

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua