Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 46860Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13993

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
79255

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4312

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7691

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6024

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5704

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3065

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3386

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43843

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4517

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3971

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2944

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1881

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1993

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2209

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5096

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7666

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1955

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1631

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2105

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2337

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1542

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4115

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2393

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6526

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7638

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5283

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1866

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3811

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4546

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2062

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3083

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3594

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4098

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2650

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4113

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7921

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6728

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9183

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua