Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 31807Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12115

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
57070

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2814

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5187

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4529

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3860

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2085

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2273

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
35209

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3035

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2671

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1914

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1217

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1268

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1398

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3787

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6612

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1144

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1122

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1474

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1568

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
999

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2695

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1586

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4480

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4946

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3409

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1260

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2689

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3351

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1359

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2139

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2440

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2916

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1789

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2749

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6733

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4739

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6491

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua