Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 38405Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13034

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
65881

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3504

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6251

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5197

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4644

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2559

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2793

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
39318

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3702

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3296

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2384

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1570

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1557

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1789

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4395

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7063

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1532

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1323

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1718

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1872

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1211

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3371

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1980

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5656

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5845

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4269

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1581

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3189

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3937

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1705

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2577

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3046

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3391

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2196

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3440

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7277

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5582

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7673

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua