Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Nghiệp

Bài giảng Nghiệp, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Nghiệp của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Nghiệp - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 50262Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14582

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83931

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4769

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8470

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6442

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6400

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3527

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3833

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45920

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5030

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4325

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3290

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2119

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2262

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2596

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5506

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8007

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2207

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1887

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2362

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2652

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1745

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4458

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2646

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7081

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8975

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5887

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2095

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4160

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5001

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2309

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3374

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3960

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4546

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2946

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4625

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8277

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7377

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9969

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua