Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 48748Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
16057

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54702

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91583

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5685

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9656

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7359

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7731

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4187

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4854

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6293

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5125

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4031

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2671

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2971

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3495

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6538

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8988

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2858

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2592

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2920

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3387

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2257

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5106

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3291

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8110

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
13220

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
7017

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2665

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
9347

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5896

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2872

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4235

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4730

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5578

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3801

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5489

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8973

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8388

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12455

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua