Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 45733Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14524

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50002

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83606

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4712

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8417

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6412

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6347

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3488

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3789

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4986

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4283

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3257

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2093

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2234

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2545

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5467

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7966

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2183

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1859

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2325

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2623

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1726

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4422

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2619

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7013

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8842

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5831

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2067

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4124

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4944

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2284

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3346

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3925

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4499

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2916

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4569

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8241

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7304

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9892

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua