Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 48204Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15694

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53976

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90424

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5432

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9355

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7139

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7410

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4020

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4636

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6038

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4863

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3842

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2498

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2757

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3280

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6221

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8744

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2696

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2401

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2766

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3218

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2113

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4967

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3105

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7882

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12084

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6784

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2479

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6751

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5644

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2717

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4052

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4499

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5299

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3562

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5320

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8800

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8149

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11867

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua