Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 43295Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13875

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
45857

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
77721

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4205

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7503

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5917

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5525

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3002

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3284

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4384

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3882

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2869

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1819

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1932

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2137

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5000

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7579

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1887

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1571

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2042

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2263

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1482

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4018

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2306

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6423

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7283

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5153

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1830

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3720

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4457

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2013

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3011

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3994

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2602

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4013

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7829

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6570

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9005

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua