Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 45910Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14577

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50242

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83917

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4764

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8466

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6439

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6393

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3524

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3831

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5029

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4321

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3285

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2118

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2259

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2594

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5504

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8006

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2206

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1886

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2362

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2650

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1744

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4456

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2645

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7076

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8969

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5884

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2093

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4157

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4998

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2308

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3373

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3959

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4546

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2945

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4623

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8274

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7376

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua