Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 42920Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13798

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
45261

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
76736

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4143

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7403

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5838

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5427

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2964

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3224

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4292

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3838

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2813

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1786

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1893

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2091

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4935

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7524

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1855

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1533

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2008

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2222

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1452

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3955

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2268

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6344

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7051

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5080

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1797

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3657

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4407

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1976

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2972

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3478

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3935

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2557

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3968

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7785

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6486

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8888

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua