Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 41541Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13467

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
42273

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
72171

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3888

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6876

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5586

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5126

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2797

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3041

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4001

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3570

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2628

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1687

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1761

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1965

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4703

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7321

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1709

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1439

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1871

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2088

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1330

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3701

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2134

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6077

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6400

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4744

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1696

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3464

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4188

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1841

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2797

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3292

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3696

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2388

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3767

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7579

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6058

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8382

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua