Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 38265Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12812

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
36677

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
63224

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3349

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5962

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5027

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4465

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2441

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2702

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3573

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3168

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2304

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1515

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1481

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1707

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4272

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6927

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1474

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1264

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1664

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1794

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1159

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3222

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1928

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5485

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5630

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4039

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1534

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3102

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3803

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1654

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2497

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2945

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3277

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2128

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3278

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7164

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5404

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7436

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua