Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 46765Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14889

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51598

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
86128

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4975

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8761

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6664

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6682

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3676

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4049

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5359

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4483

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3468

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2235

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2388

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2809

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5724

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8200

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2347

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2029

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2506

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2818

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1857

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4662

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7352

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9867

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6202

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2217

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4338

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5219

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2431

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3538

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4111

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4763

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3092

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4838

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8437

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7608

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10421

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua