Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 46643Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14836

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51388

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85744

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4947

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8717

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6625

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6638

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3653

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4011

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5298

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4458

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3443

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2211

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2369

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2776

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5697

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8171

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2323

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2004

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2485

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2788

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1835

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4638

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2769

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7304

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9725

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6157

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2200

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4315

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5191

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2411

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3510

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4088

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4731

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3068

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4805

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8402

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7576

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10312

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua