Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 44995Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14318

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
48876

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
82177

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4562

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8162

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6287

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6129

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3320

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3636

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4800

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4153

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3150

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2017

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2134

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2409

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5322

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7843

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2101

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1768

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2243

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1656

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4306

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2533

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6830

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8415

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5647

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1986

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3979

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4788

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2205

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3251

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3802

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4341

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2810

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4403

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8134

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7082

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9645

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua