Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 40636Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13287

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40331

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68945

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3698

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6597

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5388

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4841

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2702

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2899

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3833

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3447

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1626

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1626

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1872

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4543

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7187

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1606

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1384

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1795

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1977

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1276

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3533

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2045

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5863

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6151

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4526

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1652

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3306

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4079

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1771

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2687

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3148

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3539

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2304

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3631

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7460

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5810

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7964

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua