Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 44392Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14130

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
47852

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
80817

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4426

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7900

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6161

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5894

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3190

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3506

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4655

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4050

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3049

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1938

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2062

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2297

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5197

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7750

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2020

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1686

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2166

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2417

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1604

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4203

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2449

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6658

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7996

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5431

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1922

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3879

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4646

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2124

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3149

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3689

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4199

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2720

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4246

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8025

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6900

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9385

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua