Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 43867Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13999

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
46898

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
79314

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4318

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7696

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6027

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5707

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3068

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3393

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4523

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3974

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2950

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1884

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1997

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2215

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5099

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7670

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1957

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1636

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2109

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2341

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1544

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4118

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2396

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6532

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7654

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5286

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1872

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3813

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4550

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2065

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3086

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3599

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4105

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2653

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4117

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7927

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6733

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9187

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua