Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 39269Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13023

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
38321

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
65716

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3500

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6230

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5195

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4638

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2554

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2787

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3698

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3292

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2382

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1569

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1555

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1786

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4387

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7055

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1530

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1319

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1715

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1870

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1208

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3370

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1978

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5649

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5837

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4260

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1580

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3183

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3931

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1704

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2572

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3041

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3384

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2192

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3436

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7273

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5576

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7670

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua