Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 48539Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15915

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54440

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91106

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5564

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9541

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7276

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7613

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4125

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4765

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6176

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5012

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3958

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2602

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2891

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3407

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6399

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8896

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2796

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2518

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2862

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3327

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2200

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5036

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3227

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8028

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12547

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6929

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2603

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
8181

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5792

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2819

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4182

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4643

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5477

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3713

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5433

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8915

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8302

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12220

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua