Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 48442Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15842

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54286

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90869

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5523

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9478

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7242

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7564

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4097

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4738

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6148

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4958

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3925

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2577

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2862

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3379

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6356

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8864

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2770

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2493

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2840

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3296

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2182

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5013

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3188

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7990

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12346

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6894

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2571

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
7593

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5749

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4150

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4593

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5420

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5398

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8881

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8255

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12112

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua