Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 47672Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15367

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53287

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
89224

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5274

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9137

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6945

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7105

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3853

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4389

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5755

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4684

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3687

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2368

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2592

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3057

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6007

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8540

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2547

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2224

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2648

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3035

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1988

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4881

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2945

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7642

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11495

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6556

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2386

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5339

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5453

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2636

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3824

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4335

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5076

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3347

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5144

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8643

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7919

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11314

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua