Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 46487Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14768

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51127

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85275

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4905

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8658

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6585

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6588

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3625

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3969

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5226

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4429

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3405

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2186

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2337

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2740

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5645

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8134

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2291

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1975

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2459

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2757

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1805

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4599

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2744

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7253

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9573

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6100

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2174

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4280

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5153

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2384

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3473

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4051

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4686

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3036

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4766

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8369

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7535

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10216

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua