Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 37670Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12625

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
35446

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
61612

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3214

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5785

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4922

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4318

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2354

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2605

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3447

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3060

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2232

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1459

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1433

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1637

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4165

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6848

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1401

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1231

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1622

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1734

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1105

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3086

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1868

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5358

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5518

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3897

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1479

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3019

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3707

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1601

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2404

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2840

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3175

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2063

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3162

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7058

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5254

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua