Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 41906Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13569

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
43271

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
73577

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3956

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7001

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5673

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5198

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2845

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3099

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4062

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3662

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2680

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1721

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1801

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1997

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4771

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7373

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1751

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1463

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1912

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2134

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1365

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3780

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2178

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6145

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6545

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4832

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1727

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3514

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4246

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1875

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2858

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3352

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3756

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2451

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3836

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7629

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6179

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8498

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua