Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 40910Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13340

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
41001

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
70096

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3765

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6689

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5450

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4982

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2747

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2959

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3898

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3484

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2551

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1640

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1672

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1909

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4629

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7247

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1664

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1396

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1822

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2022

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1297

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3604

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2080

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5963

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6247

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4625

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1661

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3366

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4136

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1793

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2738

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3219

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3583

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2339

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3673

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7498

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5893

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8114

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua