Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Khổ

Bài giảng Khổ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Khổ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Khổ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 40412Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13260

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40143

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68594

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3683

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6548

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5375

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4859

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2685

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2901

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3825

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3425

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2499

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1620

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1640

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1874

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4546

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7174

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1624

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1372

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1789

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1972

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1269

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3518

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2041

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5859

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6123

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4518

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1642

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3318

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4073

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1766

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2678

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3152

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3522

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2299

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3599

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7444

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5800

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7957

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua