Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5716Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15333

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53172

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
89019

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5250

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9110

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6914

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7065

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3835

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4362

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47601

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4666

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3669

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2355

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2567

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3035

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5978

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8510

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2527

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2202

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2632

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3019

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1977

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4866

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2927

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7622

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11368

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6535

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2365

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5173

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5434

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2619

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3805

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4308

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5050

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3327

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5109

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8622

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7894

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11255

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua