Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5424Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14973

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51918

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
86764

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5024

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8818

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6718

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6746

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3714

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4105

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46956

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4521

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3508

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2259

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2414

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2848

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5774

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8244

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2388

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2058

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2533

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2859

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1883

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4695

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2819

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7404

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10105

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6285

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2243

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4404

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5263

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2471

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3590

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4143

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4822

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3146

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4890

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8469

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7662

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10573

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua