Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5547Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15123

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52487

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
87735

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5124

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8930

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6796

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6878

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3770

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4218

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47232

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4588

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3565

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2297

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2479

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2940

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5852

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8338

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2452

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2120

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2579

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2933

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1928

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4758

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2856

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7508

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10486

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6401

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2293

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4648

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5333

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2539

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3671

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4214

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4935

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3221

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4991

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8532

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7770

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10912

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua