Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3475Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12667

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
35713

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
62005

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3254

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5824

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4952

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4356

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2383

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2633

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
37811

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3085

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2252

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1474

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1448

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1658

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4187

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6866

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1420

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1238

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1634

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1747

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1118

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3125

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1883

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5389

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5545

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3933

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1496

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3043

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3731

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1615

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2421

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2862

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3195

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2083

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3183

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7094

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5289

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7265

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua