Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5156Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14690

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50798

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
84750

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4864

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8592

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6539

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6538

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3593

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3918

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46321

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4390

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3352

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2165

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2303

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2690

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5592

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8088

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2255

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1942

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2425

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2724

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1783

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4557

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2713

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7199

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9339

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6045

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2143

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4247

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5095

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2355

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3440

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4023

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4622

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3005

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4709

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8337

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7484

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10124

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua