Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 2475Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
11379

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
25739

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
49138

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2334

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
4067

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4012

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3174

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
1682

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1792

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
30849

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2159

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1550

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
921

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1026

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1117

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2630

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6252

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
867

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
856

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1196

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1244

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
801

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2115

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1271

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
3273

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4046

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
2522

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1029

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2187

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2877

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1081

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
1779

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2022

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2399

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1454

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2196

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6193

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4014

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
5513

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua