Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4654Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14129

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
47830

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
80802

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4420

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7897

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6158

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5889

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3187

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3505

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
44378

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4049

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3048

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1937

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2061

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2297

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5197

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7749

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2019

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1684

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2165

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2415

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1604

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4203

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2448

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6655

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7988

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5429

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1921

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3878

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4645

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2123

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3149

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3688

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4198

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2719

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4245

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8024

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6899

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9383

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua