Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5985Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15641

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53855

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90120

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5390

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9306

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7097

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7353

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3985

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4570

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48108

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4831

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3808

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2470

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2719

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3232

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6168

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8705

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2662

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2364

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2743

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3168

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2085

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4948

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3072

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7831

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11950

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6739

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2456

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6400

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5605

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2698

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4004

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4462

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5252

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3511

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5292

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8773

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8099

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11705

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua