Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4060Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13568

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
43245

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
73547

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3956

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6999

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5670

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5197

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2845

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3096

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
41902

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3661

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2680

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1721

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1800

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1996

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4770

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7372

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1750

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1463

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1912

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2132

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1363

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3778

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2177

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6140

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6543

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4829

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1727

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3514

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4246

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1875

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2858

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3352

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3752

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2449

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3835

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7629

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6176

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua