Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4275Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13778

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
45130

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
76527

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4126

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7362

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5824

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5413

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2951

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3209

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
42845

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3817

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2794

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1779

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1882

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2082

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4918

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7510

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1847

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1526

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1999

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2216

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1447

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3949

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2257

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6330

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7005

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5056

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1791

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3653

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4398

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1968

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2963

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3467

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3919

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2547

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3960

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7765

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6466

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8837

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua