Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3837Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13291

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40352

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68966

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3702

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6599

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5390

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4842

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2705

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2902

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40647

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3448

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2523

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1627

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1628

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1873

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4545

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7188

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1607

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1385

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1796

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1978

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1277

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3535

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2046

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5865

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6160

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4528

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1653

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3310

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4083

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1772

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2688

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3153

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3541

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2305

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3632

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7461

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5811

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7968

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua