Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4000Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13465

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
42225

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
72083

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3886

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6872

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5580

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5122

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2795

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3035

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
41512

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3570

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2625

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1684

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1759

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1960

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4701

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7319

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1708

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1435

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1869

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2087

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1329

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3697

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2133

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6076

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6393

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4739

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1696

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3462

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4187

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1839

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2792

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3291

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3687

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2386

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3766

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7576

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6047

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8373

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua