Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3080Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12153

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
32102

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
57484

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2852

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5247

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4563

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3899

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2111

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2313

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
35396

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2706

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1945

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1241

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1293

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1423

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3830

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6635

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1161

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1135

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1488

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1583

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1010

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2733

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1614

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4595

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5008

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3452

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1288

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2721

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3393

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1386

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2179

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2485

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2939

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1815

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2791

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6765

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4782

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6563

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua