Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4200Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13714

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
44499

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
75536

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4066

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7246

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5763

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5346

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2914

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3167

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
42548

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3755

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2743

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1756

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1857

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2051

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4853

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7457

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1809

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1491

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1972

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2192

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1427

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3900

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2223

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6261

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6824

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4980

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1761

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3602

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4345

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1936

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2928

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3426

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3861

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2510

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3915

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7706

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6363

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8699

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua