Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4988Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14526

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50008

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83613

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4713

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8418

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6413

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6350

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3489

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3790

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45736

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4284

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3259

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2095

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2235

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2546

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5470

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7967

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2185

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1860

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2326

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2624

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1728

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4424

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2621

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7014

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8844

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5832

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2068

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4125

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4947

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2286

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3347

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3926

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4500

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2917

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4571

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8243

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7305

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9893

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua