Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5227Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14770

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51130

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85285

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4906

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8659

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6586

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6589

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3625

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3970

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46487

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4430

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3406

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2186

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2337

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2740

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5646

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8135

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2291

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1975

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2461

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2759

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1807

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4600

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2745

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7254

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9574

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6101

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2175

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4281

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5153

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2385

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3474

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4052

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4688

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3037

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4766

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8369

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7536

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10220

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua