Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5023Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14574

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50208

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83866

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4756

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8453

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6432

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6383

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3515

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3823

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45881

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4315

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3282

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2114

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2256

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2591

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5496

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7998

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2203

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1882

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2357

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2644

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1743

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4452

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2641

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7064

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8947

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5873

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2088

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4147

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4989

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2306

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3370

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3953

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4536

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2939

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4615

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8272

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7363

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9954

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua