Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3326Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12450

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
34318

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
60160

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3087

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5620

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4806

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4163

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2261

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2507

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36870

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2931

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2121

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1376

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1382

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1558

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4053

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6743

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1316

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1196

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1581

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1686

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1073

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2968

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1770

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5045

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5375

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3740

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1419

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2925

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3599

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1522

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2324

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2718

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3080

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1963

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3046

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6947

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5091

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6978

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua