Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4386Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13881

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
45896

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
77776

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4207

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7511

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5917

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5531

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3003

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3289

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43317

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3884

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2871

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1821

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1934

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2141

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5004

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7580

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1888

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1571

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2042

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2267

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1483

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4018

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2310

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6430

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7294

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5155

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1831

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3720

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4459

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2014

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3013

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3528

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3995

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2605

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4019

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7831

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6574

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9011

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua