Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4512Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13990

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
46788

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
79158

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4310

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7675

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6019

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5687

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3063

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3381

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43790

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3964

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2942

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1877

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1993

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2205

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5093

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7665

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1951

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1629

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2103

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2334

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1540

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4104

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2391

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6521

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7598

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5277

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1865

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3807

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4543

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2062

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3078

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3592

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4095

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2648

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4105

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7918

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6720

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9168

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua