Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5296Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14830

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51376

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85721

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4946

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8717

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6623

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6635

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3652

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4009

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46640

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4456

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3441

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2210

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2366

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2773

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5695

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8169

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2322

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2003

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2484

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2784

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1832

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4635

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2767

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7302

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9717

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6153

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2199

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4313

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5191

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2410

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3506

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4087

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4729

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3066

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4801

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8399

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7573

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10308

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua