Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3298Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12415

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
34004

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
59826

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3059

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5578

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4781

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4138

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2243

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2485

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36698

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2897

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2095

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1353

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1371

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1538

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4029

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6732

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1295

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1189

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1570

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1675

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1064

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2935

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1748

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5002

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5339

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3711

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1400

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2908

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3578

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1506

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2309

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2685

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3070

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1944

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3020

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6926

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5056

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6917

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua