Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5355Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14884

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51589

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
86096

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4973

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8757

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6663

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6681

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3675

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4045

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46750

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4481

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3468

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2234

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2388

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2806

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5722

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8197

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2347

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2026

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2506

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2816

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1856

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4661

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7350

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9855

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6200

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2215

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4337

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5218

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2430

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3536

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4111

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4761

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3091

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4835

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8435

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7606

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10412

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua