Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3705Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13039

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
38477

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
65972

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3507

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6259

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5200

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4649

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2565

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2795

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
39342

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3300

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2389

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1573

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1559

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1795

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4396

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7068

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1535

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1325

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1721

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1876

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1213

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3377

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1981

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5669

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5852

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4274

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1583

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3194

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3943

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1706

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2580

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3049

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3398

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2199

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3445

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7280

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5595

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7678

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua