Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5814Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15410

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53446

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
89463

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5290

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9160

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6975

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7154

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3867

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4411

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47772

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4699

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3705

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2387

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2613

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3083

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6029

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8567

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2565

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2258

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2657

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3053

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2004

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4893

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2965

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7669

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11597

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6586

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2396

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5568

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5478

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2647

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3845

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4350

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5105

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3367

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5167

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8662

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7943

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11393

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua