Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4793Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14315

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
48845

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
82131

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4554

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8155

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6279

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6120

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3313

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3625

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
44972

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4149

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3144

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2014

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2130

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2403

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5316

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7838

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2094

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1764

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2238

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2518

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1654

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4302

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2529

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6827

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8403

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5638

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1983

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3976

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4782

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2202

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3246

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3798

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4335

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2806

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4394

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8132

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7074

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9633

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua