Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5590Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15167

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52627

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
88074

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5156

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8961

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6820

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6917

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3784

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4249

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47314

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4604

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3580

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2309

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2497

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2966

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5877

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8367

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2464

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2133

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2592

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2954

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1940

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4784

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2872

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7529

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10677

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6439

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2307

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4758

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5353

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2557

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3702

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4232

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4966

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3249

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5020

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8553

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7798

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10995

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua