Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6078Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15733

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54073

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90561

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5463

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9390

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7169

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
7461

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4048

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4673

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48286

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4888

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3868

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2520

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2788

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3314

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6264

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8781

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2720

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2435

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2792

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3243

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2138

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4981

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3134

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7922

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12187

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6828

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2504

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6925

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5679

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2738

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4088

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4534

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5332

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3604

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5349

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8820

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8180

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11940

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua