Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5640Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15245

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52866

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
88527

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5211

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9055

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6864

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
6998

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3807

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4307

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47451

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4634

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3630

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2329

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2523

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2992

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5912

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8453

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2483

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2162

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2610

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2984

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1957

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4819

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2894

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7575

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10939

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6486

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2336

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4940

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5391

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2580

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3749

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4251

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4999

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3288

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5059

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8577

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7841

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11123

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua