Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3910Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13352

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
41102

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
70263

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3774

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6716

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5457

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4998

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2749

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2965

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40970

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3498

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2557

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1645

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1690

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1914

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4635

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7254

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1668

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1397

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1831

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2032

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1298

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3623

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2085

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5972

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6258

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4636

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1663

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3373

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4145

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1796

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2743

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3223

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3589

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2344

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7508

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5907

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8132

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua