Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3837Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13270

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40274

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68787

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3691

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6557

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5383

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4870

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2690

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2909

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40471

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3433

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2509

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1622

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1643

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1876

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4558

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7184

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1630

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1375

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1792

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1976

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1270

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2045

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5878

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6135

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4533

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1642

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3320

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4082

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1769

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2685

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3159

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3526

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2302

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3609

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7448

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5810

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7975

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua