Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3045Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12133

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
31881

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
57191

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2826

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5204

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4533

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3868

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2089

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2284

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
35255

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2676

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1924

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1226

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1273

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1406

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3797

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6615

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1147

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1127

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1477

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1574

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1001

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2704

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1591

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4516

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
4957

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3423

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1267

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3360

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1367

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2147

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2451

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2920

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1794

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2762

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6742

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4755

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6507

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua