Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » Công ơn cha mẹ

Bài giảng Công ơn cha mẹ, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng Công ơn cha mẹ của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

Công ơn cha mẹ - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3585Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12818

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
36819

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
63414

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3356

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5979

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5043

14 điều dạy của Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4482

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2456

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2704

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
38331

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3178

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2315

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1517

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1482

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1708

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4277

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6939

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1477

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1267

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1667

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1808

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1160

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3229

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1933

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5487

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5642

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4073

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1539

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3111

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3811

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1660

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2505

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2946

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3281

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2132

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3293

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7171

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5412

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7447

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua