Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6120Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14314

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
48842

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
82125

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4552

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8154

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6277

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3313

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3625

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
44968

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4792

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4149

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3143

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2014

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2130

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2403

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5315

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7837

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2093

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1764

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2237

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2517

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1654

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4302

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2528

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6826

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8401

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5636

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1983

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3976

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4781

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2202

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3244

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3797

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4334

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2806

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4393

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8130

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7074

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9633

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua