Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5519Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13873

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
45827

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
77644

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4197

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7498

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5913

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2999

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3279

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43266

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4375

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3879

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2864

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1817

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1928

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2133

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4994

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7572

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1883

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1564

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2039

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2257

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1478

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4012

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2302

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6412

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7266

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5147

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1826

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3715

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4452

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2010

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3009

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3523

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3987

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2598

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4010

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7826

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6561

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8999

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua