Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5706Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13999

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
46893

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
79298

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4317

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7695

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6026

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3066

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3391

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
43861

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4520

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3973

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2949

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1884

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1996

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2213

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5098

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7669

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1956

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1633

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2108

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2340

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1543

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4117

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2395

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6532

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
7653

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5284

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1867

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3812

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4550

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2064

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3085

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3598

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4102

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2652

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4116

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7926

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6731

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9186

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua