Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3124Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
11348

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
25377

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
48642

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2323

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
4018

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3993

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
1652

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1775

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
30578

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
2426

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2139

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1532

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
904

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1009

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1099

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2600

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6237

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
858

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
837

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1188

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1229

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
796

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2088

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1261

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
3180

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
3978

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
2488

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1013

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2171

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2858

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1070

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
1761

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2002

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2381

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1442

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2165

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6176

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3976

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
5456

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua