Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5902Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14137

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
47902

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
80855

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4431

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
7910

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6167

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3192

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3507

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
44400

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4658

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4052

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3052

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1939

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2063

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2302

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5199

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7751

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2024

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1689

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2167

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2419

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1604

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4204

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2450

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6661

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8011

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5435

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1922

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3882

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4649

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2126

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3150

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3689

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4200

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2722

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4248

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8028

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6905

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9393

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua