Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4649Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13037

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
38454

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
65934

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3506

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6255

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5198

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2563

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2795

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
39330

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3704

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3299

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2386

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1572

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1559

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1793

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4396

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7067

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1535

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1325

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1721

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1875

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1213

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3374

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1981

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5665

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5849

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4271

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1582

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3193

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3940

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1705

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2580

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3048

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3395

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2198

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3443

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7279

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5590

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7676

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua