Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4993Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13347

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
41075

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
70199

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3772

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6710

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5455

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2749

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2962

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40949

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3907

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3492

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2555

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1645

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1687

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1913

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4633

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7252

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1667

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1397

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1831

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2032

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1298

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3617

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2084

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5968

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6254

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4634

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1662

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3373

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4143

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1795

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2741

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3222

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3585

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2343

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7506

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5902

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8127

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua