Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 7615Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15917

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54445

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
91112

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5565

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9543

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7278

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4126

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4765

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48543

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6178

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
5013

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3959

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2602

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2892

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3408

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6403

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8898

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2797

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2519

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2863

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3328

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2201

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5039

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3228

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
8029

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12549

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6930

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2604

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
8186

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5793

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2820

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4183

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4644

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5479

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3714

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5434

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8917

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8304

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12223

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua