Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6927Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15177

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52648

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
88111

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5173

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8976

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6827

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3786

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4257

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47344

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5595

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4609

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3582

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2313

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2500

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2971

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5882

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8384

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2467

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2136

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2595

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2960

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1943

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4790

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2875

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7536

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10702

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6448

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2309

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4779

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5356

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2559

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3706

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4236

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4972

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3256

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5023

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8555

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7801

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11006

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua