Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4171Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12458

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
34357

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
60202

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3094

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5628

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4817

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2265

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2512

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36896

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3328

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2939

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2124

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1380

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1384

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1566

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4056

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6747

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1319

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1196

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1585

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1691

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1073

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2971

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1776

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5060

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5383

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3746

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1423

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2928

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3608

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1525

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2329

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2724

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3089

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1968

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3051

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6953

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5094

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6990

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua