Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4839Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13287

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40321

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68926

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3697

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6596

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5386

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2702

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2898

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40633

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3832

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3446

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1624

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1625

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1872

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4543

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7185

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1606

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1384

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1794

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1977

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1276

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3530

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2045

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5863

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6150

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4523

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1652

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3306

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4079

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1771

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2687

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3147

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3539

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2304

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3625

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7460

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5810

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7963

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua