Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6342Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14518

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
49971

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83586

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4710

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8411

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6412

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3487

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3786

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45636

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4983

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4281

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3256

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2091

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2233

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2543

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5461

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7965

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2183

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1859

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2323

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2622

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1726

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4420

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2618

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7011

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8832

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5829

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2064

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4122

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4936

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2284

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3345

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3925

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4497

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2913

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4563

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8241

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7298

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua