Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 7258Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15542

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
53681

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
89866

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5336

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9220

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7034

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3912

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4481

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47971

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5903

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4753

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3751

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2427

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2666

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3143

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6089

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8645

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2615

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2314

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2696

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3099

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2041

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4921

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3014

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7743

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
11780

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6656

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2426

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
6020

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5543

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2679

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3920

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4401

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5177

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3428

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5232

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8716

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8016

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
11531

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua