Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6805Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15060

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52236

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
87294

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5075

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8885

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6756

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3751

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4169

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47113

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5487

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4563

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3538

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2284

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2451

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2902

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5815

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8293

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2422

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2087

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2554

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2901

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1909

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4724

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2839

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7449

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10286

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6355

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2277

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4564

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5303

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2516

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3638

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4185

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4880

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3188

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4939

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8507

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7724

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10747

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua