Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4089Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12351

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
33559

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
59281

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3003

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5515

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4727

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2210

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2445

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
36364

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3251

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2845

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2064

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1328

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1354

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1514

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3979

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6712

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1260

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1176

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1558

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1657

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1056

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2883

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1718

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4884

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5248

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3650

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1374

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2873

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3533

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1475

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2269

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2621

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3043

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1914

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2954

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6890

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4999

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6835

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua