Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6542Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14697

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50821

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
84823

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4866

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8599

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6547

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3597

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3924

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46332

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5164

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4394

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3358

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2168

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2307

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5595

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8095

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2257

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1943

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2427

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2726

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1784

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4559

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2715

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7203

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9357

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6048

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2145

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4250

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5101

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2359

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3442

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4024

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4628

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3009

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4714

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8344

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7487

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10130

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua