Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 3910Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12165

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
32187

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
57587

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
2861

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5254

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4572

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2119

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2319

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
35466

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3087

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
2714

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
1952

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1249

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1297

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1431

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3840

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6638

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1165

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1136

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1490

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1585

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1010

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
2739

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1620

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
4610

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5019

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3456

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1292

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2729

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3402

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1388

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2183

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2492

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2940

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1822

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
2798

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
6775

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4799

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
6584

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua