Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 5084Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13434

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
41913

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
71593

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3857

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6815

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5548

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2786

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3021

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
41332

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3960

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3546

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2605

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1673

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1731

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1945

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4681

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7289

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1696

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1428

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1859

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2073

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1317

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3686

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2113

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
6051

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6351

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4715

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1686

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3441

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4169

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1825

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2781

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3279

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3664

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2369

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3731

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7555

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5989

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
8302

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua