Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4523Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12867

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
37172

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
63992

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3381

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6043

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5094

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2468

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2721

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
38602

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3620

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3205

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2330

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1528

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1499

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1723

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4305

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6970

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1487

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1276

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1683

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1824

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1173

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3272

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1941

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5501

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5684

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4140

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1548

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3134

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3829

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1670

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2521

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2967

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3303

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2140

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3307

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7191

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5445

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7496

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua