Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 7567Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15844

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
54289

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
90871

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5523

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
9478

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
7243

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
4097

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4739

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
48442

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6148

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4958

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3925

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2577

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2863

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
3380

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
6358

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8864

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2771

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2494

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2842

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3297

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
2182

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
5013

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
3188

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7990

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
12350

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6894

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2571

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
7598

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5749

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2789

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
4150

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4594

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
5421

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3674

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
5400

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8882

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
8257

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
12112

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua