Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6486Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14643

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50536

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
84353

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4824

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8541

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6494

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3559

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3885

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46146

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5101

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4360

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3323

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2145

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2279

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2641

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5552

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8049

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2229

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1911

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2397

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2693

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1760

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4520

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2680

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7153

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9162

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5984

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2121

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4214

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5051

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2330

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3406

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3999

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4579

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2974

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4671

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8314

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7439

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10054

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua