Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6406Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14583

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
50266

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
83939

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4770

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8472

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6442

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3528

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3835

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
45925

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5032

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4326

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3291

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2121

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2264

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2599

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5511

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8008

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2208

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1889

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2365

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2654

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1746

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4461

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2647

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7082

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
8979

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5888

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2097

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4162

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5002

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2311

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3376

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3961

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4547

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2947

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4627

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8278

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7379

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
9971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua