Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6598Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14779

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51165

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85342

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4911

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8664

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6592

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3631

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
3978

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46514

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5234

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4434

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3410

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2190

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2341

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2745

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5657

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8145

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2300

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1979

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2464

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2761

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1811

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4604

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2751

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7264

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9601

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6106

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2178

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4285

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5158

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2390

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3480

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4059

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4695

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3041

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4772

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8376

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7542

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10224

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua