Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6870Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
15115

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
52462

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
87701

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
5117

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8926

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6793

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3770

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4212

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
47218

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5543

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4582

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3562

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2296

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2476

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2937

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5848

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8333

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2448

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2118

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2577

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2929

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1926

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4757

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2854

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7501

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
10443

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6397

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2292

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4643

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5331

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2536

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3669

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4211

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4930

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3217

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4983

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8528

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7764

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10903

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua