Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4336Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
12640

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
35550

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
61763

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3229

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
5801

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
4932

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2366

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2616

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
37721

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3456

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3070

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2238

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1465

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1441

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1647

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4173

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
6856

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1411

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1235

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1626

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1741

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1112

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3107

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
1874

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5372

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
5529

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3912

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1486

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3029

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
3714

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1607

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2412

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
2851

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3187

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2070

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3171

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7072

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5267

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7237

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua