Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 4818Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
13248

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
40031

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
68438

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
3677

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
6532

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
5350

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
2682

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2894

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
40360

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
3818

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
3418

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
2492

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
1619

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
1629

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
1869

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
4536

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
7166

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1609

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
1371

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
1784

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
1969

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1265

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
3505

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2037

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
5849

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
6112

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
4498

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
1641

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3302

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
4062

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
1763

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
2675

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
3143

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
3519

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2293

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
3583

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
7433

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5785

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
7938

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua