Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Xuân » 14 điều dạy của Phật

Bài giảng 14 điều dạy của Phật, Pháp âm Thích Thiện Xuân, Thượng tọa Thích Thiện Xuân, Thầy Thích Thiện Xuân. Bài giảng 14 điều dạy của Phật của Thích Thiện Xuân, thuyết pháp Thích Thiện Xuân, nghe pháp Thích Thiện Xuân

14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân

Lần nghe: 6631Các pháp âm khác: Thích Thiện Xuân

Pháp âm Nghe Download

So sánh tướng dụng thể

Giảng: Thích Thiện Xuân
14822

Nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
51348

Tại sao chúng ta cãi nhau

Giảng: Thích Thiện Xuân
85681

Tài ba không qua ý ở

Giảng: Thích Thiện Xuân
4945

Nhân quả

Giảng: Thích Thiện Xuân
8709

Giá trị hạnh phúc đời thường

Giảng: Thích Thiện Xuân
6618

Định

Giảng: Thích Thiện Xuân
3649

Báo hiếu

Giảng: Thích Thiện Xuân
4007

Khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
46621

Công ơn cha mẹ

Giảng: Thích Thiện Xuân
5287

Duyên

Giảng: Thích Thiện Xuân
4453

Cúng dường

Giảng: Thích Thiện Xuân
3438

Chơn lý

Giảng: Thích Thiện Xuân
2209

Bổn phận

Giảng: Thích Thiện Xuân
2363

Ngũ thừa

Giảng: Thích Thiện Xuân
2770

Nghi thức thờ cúng

Giảng: Thích Thiện Xuân
5690

Nói

Giảng: Thích Thiện Xuân
8168

Ơn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2320

Về

Giảng: Thích Thiện Xuân
2001

Khép lại rồi mới mở ra

Giảng: Thích Thiện Xuân
2483

Vượt thoát ràng buộc

Giảng: Thích Thiện Xuân
2782

Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
1828

Tội phước trong 3 nghiệp

Giảng: Thích Thiện Xuân
4631

3 chữ trọng

Giảng: Thích Thiện Xuân
2765

Mệt

Giảng: Thích Thiện Xuân
7297

Nghệ thuật sống

Giảng: Thích Thiện Xuân
9693

Khổ khổ

Giảng: Thích Thiện Xuân
6145

Niết bàn

Giảng: Thích Thiện Xuân
2195

Hãy thấy rõ ta hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4311

Niệm Phật

Giảng: Thích Thiện Xuân
5185

Văn tư tu

Giảng: Thích Thiện Xuân
2407

Tại sao chúng ta không biết

Giảng: Thích Thiện Xuân
3501

Niềm vui và nỗi sợ hãi

Giảng: Thích Thiện Xuân
4084

Tập làm chủ để an lạc

Giảng: Thích Thiện Xuân
4723

Tam pháp ấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
3062

Tìm Hiểu Căn, Trần, Thức

Giảng: Thích Thiện Xuân
4798

Thách thức chông gai vực thẳm

Giảng: Thích Thiện Xuân
8398

Sám hối để thoát mộng

Giảng: Thích Thiện Xuân
7570

Khấn

Giảng: Thích Thiện Xuân
10297

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua