Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23312Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13496

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33285

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15834

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22239

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10554

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13691

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9466

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27800

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10256

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11225

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13992

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12914

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15194

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19138

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9742

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23588

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12778

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9691

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14101

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8858

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6396

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8779

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31251

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8978

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6462

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8329

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6993

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7545

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3484

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5937

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2967

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53593

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27247

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42611

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33993

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25798

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165872

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38968

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52539

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20385

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27694

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66544

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55662

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3211

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1966

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43378

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12878

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4012

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5692

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1350

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1497

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1791

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2424

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3931

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1518

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6219

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11960

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17573

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua