Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22752Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13026

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32664

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15249

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9046

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10168

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13358

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9232

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27265

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10091

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10888

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6519

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13792

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8161

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12684

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8441

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4969

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14929

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8751

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18938

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5568

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9493

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23410

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12562

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9538

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13886

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8709

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7395

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8556

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7033

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30926

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8112

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6312

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8141

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5461

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6766

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7325

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2074

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23399

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3790

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2789

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6599

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3127

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2919

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6055

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9370

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5559

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7147

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53259

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26288

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41702

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33211

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25270

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
158232

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37975

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50802

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19861

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27203

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
63614

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52557

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1926

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2341

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42329

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12696

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3040

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3941

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5619

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2542

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1315

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1756

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1974

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1478

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1017

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4499

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7535

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6031

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2516

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11530

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13231

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16894

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua