Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 28929Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17780

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39766

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20497

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27986

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12774

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13772

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17603

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35146

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12922

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14336

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8860

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17090

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10064

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15442

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11292

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18497

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11000

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21973

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8538

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12368

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26671

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15839

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8451

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11750

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18431

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10874

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9880

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8024

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11309

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8190

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34945

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11144

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9691

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8305

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9418

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
10008

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9254

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8503

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11868

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25369

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6216

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8802

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4569

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7784

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10700

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7365

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8310

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57694

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36432

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51514

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41626

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32656

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257786

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48737

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67155

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25827

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34934

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87223

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80305

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52248

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9203

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15395

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6644

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9082

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5639

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4451

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5906

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1906

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7803

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6286

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9085

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9648

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16225

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18179

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24667

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua