Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20327Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11244

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30046

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13236

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18947

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8191

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25235

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9317

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9704

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12939

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11489

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13834

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8084

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17903

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7454

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8557

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11540

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8908

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4401

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13086

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8025

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6597

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7651

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3324

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28600

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8220

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7656

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7806

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3884

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1913

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22941

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3162

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2694

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9012

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6922

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5945

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51322

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21794

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36926

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29679

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23220

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128207

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33840

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44504

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17820

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24986

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52913

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43560

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1722

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38318

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11850

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1162

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1294

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2034

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1290

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
884

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2636

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4614

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11712

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14458

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua