Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24727Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14556

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34910

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17163

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23762

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10174

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11507

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14682

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10085

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29443

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10779

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11918

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7068

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7185

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14674

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8663

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13580

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9157

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15941

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9378

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19746

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10333

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24075

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13427

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7075

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10153

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14653

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8148

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9344

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3984

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7300

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32191

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9432

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8382

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4128

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8764

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5901

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7247

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7328

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8037

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23790

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4038

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54630

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29822

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44816

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36092

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27207

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185106

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41519

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57434

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21861

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29397

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73007

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63035

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2540

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45909

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13465

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7160

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1742

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1176

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8397

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6813

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12998

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14722

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19433

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua