Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22027Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12617

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31954

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14718

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21149

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8668

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9793

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12976

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26681

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9867

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10523

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13549

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12437

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14687

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8579

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18679

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5387

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9235

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23192

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12263

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9385

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13646

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8491

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8333

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29754

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5170

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7994

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23283

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7011

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5945

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9297

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52829

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24906

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40670

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32194

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24573

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148410

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36733

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49059

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19321

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26565

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60527

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49848

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1879

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3596

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41158

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12440

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1968

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1262

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1704

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
974

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11124

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12796

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua