Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25177Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14856

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35353

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17553

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24184

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10418

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11710

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15015

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10263

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29939

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10937

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12151

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14893

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5927

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16124

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9520

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19974

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6395

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10582

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24289

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13637

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10309

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14819

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9492

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8310

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6549

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32466

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5546

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9594

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8441

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6639

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3525

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23878

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6179

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6505

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9774

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54936

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30505

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45651

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36707

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27617

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190142

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42392

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58618

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22254

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29902

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
74997

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65389

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2183

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46651

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13618

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7293

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6010

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3164

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2370

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2716

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1216

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13353

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15046

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19958

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua