Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26714Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15864

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37190

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18740

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25778

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11299

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12501

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16101

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10923

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31759

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11624

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12990

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7904

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15722

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9296

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14425

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9974

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16971

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10099

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20714

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7093

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6153

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11301

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25074

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14454

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10794

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15605

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10001

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8937

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10148

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4311

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7636

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33373

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8989

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9321

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7796

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7858

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24306

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8315

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5433

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7898

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10101

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56054

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33060

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48433

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38993

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28994

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210475

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45055

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62626

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23613

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31891

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80387

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71261

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2878

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49051

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4316

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14288

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3556

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8011

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4815

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3188

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2694

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1739

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2244

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2229

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6577

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6462

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9196

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7788

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14592

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16407

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21606

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua