Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22005Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12586

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31922

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14700

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21115

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8667

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9776

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12925

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26689

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9880

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10520

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13555

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8013

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12436

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8205

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14675

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18675

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7982

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5399

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9229

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23211

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12272

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9383

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13636

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8493

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7152

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8326

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29928

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8726

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7959

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6597

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6772

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3262

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23297

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7008

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9293

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5445

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52821

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24898

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40621

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32206

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24561

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148307

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36752

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48951

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19321

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26544

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60358

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49729

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41211

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4401

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5386

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1977

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1436

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4643

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6360

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11108

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12803

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16223

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua