Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26080Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15329

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36302

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18202

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25066

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10934

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12152

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15598

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10625

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30925

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7683

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15326

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9107

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14134

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9687

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16574

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9826

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20379

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10963

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24713

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14083

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10547

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15262

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9774

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8662

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6814

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32938

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5720

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9941

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8630

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24129

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6723

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55574

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31920

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47210

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38032

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28452

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199478

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43985

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60743

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23053

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30907

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78132

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68560

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48030

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7959

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13974

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1802

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2442

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6308

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8925

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8199

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14065

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15802

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20875

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua