Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26187Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15380

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36425

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18268

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25145

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12197

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15659

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10654

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31047

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11383

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12631

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15368

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9146

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9732

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5553

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16637

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9859

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20426

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9202

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6799

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11004

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24767

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10590

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15310

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9798

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8697

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9888

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4191

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32999

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9968

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8844

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8649

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6907

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9163

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7662

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8584

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24153

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8084

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9964

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55671

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32129

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47412

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38201

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28519

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200386

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44145

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60970

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23138

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31016

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78406

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68890

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48194

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14016

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6214

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1818

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2465

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2054

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5569

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7483

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8249

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14147

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15886

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20982

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua