Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 28869Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17711

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39670

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20460

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27922

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12730

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13721

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17569

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35064

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12881

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14292

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8752

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8813

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17048

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15401

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6876

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11244

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18452

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10964

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21941

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10300

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12339

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26600

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15780

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8411

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11704

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6502

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18059

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10840

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7549

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11272

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7755

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8164

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34872

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11103

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9659

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8273

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9392

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9981

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9076

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8572

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8465

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8806

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5484

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11825

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6123

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25331

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9150

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6166

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7051

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7340

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8278

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8420

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57614

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36343

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51421

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41564

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32474

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257295

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48624

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67059

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25753

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34853

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87061

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79863

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52173

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15359

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5672

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9059

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7740

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4328

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1878

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4765

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5892

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7652

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10221

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9040

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9609

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7047

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16181

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18121

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24555

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua