Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24292Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14337

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34491

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16812

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23367

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9961

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11240

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14351

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9930

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28938

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10650

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11717

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7051

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14481

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8540

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13372

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8982

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15743

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19572

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8603

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10163

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23918

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13250

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10029

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14511

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9157

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7987

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6608

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7242

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31931

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9290

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8451

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8610

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23705

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2972

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3343

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9618

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7308

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6744

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54354

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29118

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44144

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35511

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26822

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180223

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40819

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56286

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21439

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28916

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71430

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60700

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45238

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13285

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1424

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2171

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1138

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12670

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14414

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18944

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua