Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26491Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15653

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36881

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18558

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25520

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11166

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12383

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15912

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10815

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31485

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11531

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12838

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7622

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7816

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15575

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9230

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14331

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16829

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10018

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20608

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9317

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11189

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24957

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14314

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7469

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10719

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15485

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9909

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10020

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33224

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10078

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8933

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7404

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6993

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5775

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3790

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5234

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24243

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7804

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10052

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7506

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55915

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32664

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48036

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38679

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28792

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
205225

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44673

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61998

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23415

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31396

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79583

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70208

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2409

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48683

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8112

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14185

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4996

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7779

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4741

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3127

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1700

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1887

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2199

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1378

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4762

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9121

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8427

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14424

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16181

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21326

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua