Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 27467Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38194

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19528

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26654

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11816

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16704

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11836

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32895

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12013

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13430

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16169

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9506

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14797

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10414

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17475

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10412

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21170

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6326

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11656

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25531

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14862

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7800

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11092

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16248

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33843

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10424

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7929

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5355

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8197

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4975

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9919

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24696

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5625

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3868

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8193

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10253

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6785

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7836

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56549

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34391

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49654

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29774

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
234987

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46582

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64693

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24393

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33082

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84018

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74540

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3956

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4490

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50371

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14651

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8341

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6930

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6562

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1525

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4171

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3793

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5061

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6900

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6793

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9515

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8235

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15207

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16995

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22545

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua