Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26837Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15966

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37338

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18844

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25915

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11367

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12548

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16174

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11030

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31896

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11666

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13052

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7941

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15785

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14492

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10045

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5722

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17030

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10143

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20764

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9443

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25137

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14517

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10837

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15733

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5325

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10194

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33443

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10205

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9030

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4607

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9352

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24434

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8359

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6496

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7697

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7605

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56130

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33213

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48597

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39144

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29094

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213228

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45277

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62941

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23728

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32110

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80974

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71833

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49271

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8220

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14340

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1762

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9250

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14685

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16476

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21719

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua