Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21289Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12008

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31120

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14055

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20368

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8270

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9325

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12493

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8633

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26076

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9676

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10201

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13304

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7828

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12030

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7876

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14297

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8346

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18378

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22956

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11979

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13430

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6883

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29269

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8513

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5987

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3959

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6397

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4674

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1995

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23144

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6142

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52374

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23549

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39344

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31172

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23987

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139314

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35598

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46809

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18680

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25887

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56903

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46889

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39983

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2768

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12199

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6301

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3720

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3691

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2491

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2207

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1652

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
941

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2531

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4120

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7016

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4152

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10571

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12305

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15504

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua