Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19813Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10909

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29614

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12877

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18554

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8450

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11509

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24790

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9128

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9465

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12725

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7394

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11225

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7210

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13592

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7945

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17670

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4716

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8362

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22442

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11304

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8746

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12866

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7831

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2474

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5006

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7451

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6646

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28209

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8083

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7700

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7338

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6302

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5786

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2881

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6471

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2871

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22827

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3062

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5638

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5517

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5387

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8910

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50229

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21087

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35630

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28997

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22712

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124018

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33047

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43221

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17355

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24438

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50548

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42578

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1683

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37475

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11666

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4128

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5659

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5136

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3329

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2144

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1774

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1125

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1200

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1471

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1918

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1677

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1241

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
844

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2509

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3212

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4442

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3341

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6505

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9476

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11427

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua