Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26358Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15503

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36674

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18434

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25336

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11080

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12307

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15813

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10753

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31253

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11470

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12729

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7566

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15478

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9178

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14275

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9802

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16739

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9955

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20530

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9263

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6059

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11117

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14231

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7422

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10667

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15419

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33128

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10034

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8897

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8680

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6947

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7672

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8693

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24206

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10017

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55806

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32414

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47757

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38458

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28673

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202338

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44403

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61401

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23276

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31217

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78975

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69455

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2376

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4455

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48454

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14120

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4954

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6560

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1853

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2965

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2120

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6430

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9058

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8355

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14323

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16042

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21167

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua