Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19889Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10955

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29685

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12918

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18616

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7549

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8481

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11556

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24857

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9157

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9502

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12763

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11268

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13635

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7965

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17707

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7325

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8396

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22470

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11342

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8778

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12907

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7859

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2492

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7480

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28275

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8103

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7535

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6048

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6330

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3796

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1838

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22846

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5966

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5654

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3055

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50393

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21174

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35795

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29096

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22810

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124685

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33171

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43421

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17432

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24527

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50919

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2120

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37611

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11695

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4060

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5989

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2816

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1978

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1935

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1683

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
847

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2272

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4475

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3353

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5489

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2095

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9531

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11468

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14073

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua