Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 27708Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16814

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38419

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19701

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26860

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13021

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16870

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12372

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33277

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12124

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13550

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16263

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9567

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14865

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10500

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17600

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10481

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21268

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9740

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11719

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25649

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14977

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7846

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11158

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4497

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5995

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16392

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10353

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9410

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7093

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10653

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4579

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33962

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10483

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9237

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7818

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8982

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7372

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9581

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8134

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7978

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6031

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2673

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24787

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8666

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5690

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10298

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6888

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7914

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56666

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34738

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50012

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40315

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30159

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
242134

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46938

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65375

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24630

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33375

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84539

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75390

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2629

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50740

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14734

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5173

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2435

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5269

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1563

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5132

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5221

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6884

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6783

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6211

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9605

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15375

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17145

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua