Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23687Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13854

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33775

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16242

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22620

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9533

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10806

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13919

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9629

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28273

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10414

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11407

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6827

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14192

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13100

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15456

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19298

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8416

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9913

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23725

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12966

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14263

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8973

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2914

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7751

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8952

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6222

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31530

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9096

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8327

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7678

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23570

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7386

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4494

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9516

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53873

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27962

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43199

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34645

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26215

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171427

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39731

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54192

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20768

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28060

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68736

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57651

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44148

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13031

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6751

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2148

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1539

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1822

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4012

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1547

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1077

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7934

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7018

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12206

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13956

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18090

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua