Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22409Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12807

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32316

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14988

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21457

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8858

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9964

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13153

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26985

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9996

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10724

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13667

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8098

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12573

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8320

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14810

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8684

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18824

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23338

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12424

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9454

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13780

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8587

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7272

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8440

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30741

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7221

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23366

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4236

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5842

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9339

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5501

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53068

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25683

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41244

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32796

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24928

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153845

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37438

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50022

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19596

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26898

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62069

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50965

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3134

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41829

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12580

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5584

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1736

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2308

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
996

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7418

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5958

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4402

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11310

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13031

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16539

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua