Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 2

Bài giảng Vì sao ta khổ 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20851Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11667

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30628

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13716

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19954

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8013

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9080

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12200

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8454

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25637

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9511

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9979

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13128

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7700

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11799

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14097

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8244

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18178

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7629

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8801

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22808

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11767

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4537

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13319

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8168

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2644

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7859

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6834

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28922

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2467

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8390

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3915

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6275

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4446

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3627

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6796

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1961

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23068

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6801

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6202

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5691

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6985

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6041

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52005

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22737

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38367

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30466

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23624

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134010

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34784

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45721

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18300

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25481

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54880

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45226

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1779

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2202

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39255

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12018

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2398

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2146

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1193

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1618

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
919

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2474

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3307

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4766

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4497

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5398

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2277

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10242

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12010

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15036

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua