Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 1

Bài giảng Vì sao ta khổ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 79639Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17672

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39611

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20431

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27884

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12703

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13691

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17543

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13300

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35027

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12852

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14267

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8725

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17020

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10018

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11210

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18420

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21906

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10280

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12314

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26558

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15733

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11673

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6478

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10816

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11247

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4968

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34829

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11070

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9634

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7753

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9960

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8981

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8555

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8435

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8785

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11787

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25311

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9124

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3782

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4954

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4490

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8743

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4031

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10644

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7320

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8394

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57571

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36296

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51379

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41530

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32362

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256963

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48568

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67008

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25702

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34788

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86975

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28832

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2979

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52134

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15341

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7253

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2248

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1856

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7724

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6218

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10192

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9581

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7013

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16141

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18090

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24495

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua