Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 1

Bài giảng Vì sao ta khổ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 78497Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17416

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39283

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20278

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27635

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12511

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13496

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17402

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13130

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34759

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12654

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14086

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8624

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16806

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9905

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15219

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10991

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18166

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10815

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21725

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12187

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26320

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15515

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11524

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17142

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9721

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7405

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11079

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4866

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34562

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10889

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9512

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9267

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7629

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5085

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9844

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8647

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6379

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11616

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25185

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9015

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4418

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5986

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8623

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7580

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10545

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7206

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8152

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8270

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57322

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35868

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51057

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41258

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31630

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
254898

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48185

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66604

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25428

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34400

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86190

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28524

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4239

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51793

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15164

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5561

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4422

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2152

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3011

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5548

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7229

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8842

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9424

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15978

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17853

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23947

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua