Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 1

Bài giảng Vì sao ta khổ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 79306Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17580

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39485

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20375

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27808

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12645

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17495

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13247

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34947

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12791

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14213

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8674

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16953

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9991

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15321

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11138

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6393

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18345

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10891

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21843

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10234

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8372

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12273

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26481

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15661

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11622

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17579

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10779

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9794

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11183

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5793

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34732

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6545

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11013

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8510

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8392

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8744

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6475

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11740

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25267

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7334

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10610

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7288

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8359

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57489

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36155

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51289

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41457

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32110

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256382

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48448

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66862

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25604

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34672

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86799

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28732

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2942

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5119

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52037

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15288

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6538

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5790

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7661

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7322

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10148

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8955

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9537

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16090

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18018

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24350

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua