Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Vì sao ta khổ 1

Bài giảng Vì sao ta khổ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Vì sao ta khổ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Vì sao ta khổ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 78938Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17503

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39391

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20326

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27727

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12583

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13561

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17445

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13198

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34868

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12727

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14149

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8658

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16886

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15272

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6785

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11063

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18255

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10852

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21795

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10182

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8321

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12238

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26413

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15581

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11572

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17322

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10728

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9756

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7451

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11127

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4893

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34648

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10957

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9299

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9876

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8613

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8474

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8345

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8690

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11676

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25232

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6039

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8669

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7297

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10576

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8194

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8314

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57407

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36016

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51182

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41363

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31879

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
255714

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48320

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66752

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25518

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34536

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86564

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28633

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4269

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51923

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9045

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15228

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5540

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5545

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4064

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8935

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4204

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2180

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5677

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10097

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8898

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9479

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16039

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17948

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24128

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua