Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7848Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12017

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31143

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14063

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20385

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8272

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12504

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8635

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26091

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9684

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10203

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13311

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12045

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7881

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14310

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8364

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18387

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22958

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11985

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8290

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4461

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6883

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29290

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8525

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5991

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6922

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1996

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23149

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2606

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2675

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2953

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5746

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52379

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23574

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39365

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31198

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24004

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139528

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35622

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46866

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18687

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25908

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56978

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46945

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21311

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3514

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40012

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12206

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6304

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3011

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2208

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1224

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2562

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1655

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1840

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1372

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4444

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5569

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10586

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12320

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15521

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua