Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6857Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8911

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26756

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10636

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15673

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21579

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4764

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11489

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6153

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12290

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16288

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7164

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21375

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9864

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7781

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11624

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6849

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25885

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4270

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1898

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7303

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2362

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2766

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5605

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4870

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3691

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1511

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22180

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3039

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2167

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8330

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42795

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16518

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28730

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
25032

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19769

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96806

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27793

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36540

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14768

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20668

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38720

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36655

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17275

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2404

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32348

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2262

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2821

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10475

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1749

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1665

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1728

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1365

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
862

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
852

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1617

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1035

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1448

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
844

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
641

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1956

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1682

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1506

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7669

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9213

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10700

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua