Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8988Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15859

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37183

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18737

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25772

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11299

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12500

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16099

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10923

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31753

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11623

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12984

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15719

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14422

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9971

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16969

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10098

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20711

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6153

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11291

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25073

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14449

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7550

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10794

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5737

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15602

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9998

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8936

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10144

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33370

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5880

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10160

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8755

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7793

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24304

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8314

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5433

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6932

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10099

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7575

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56053

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33055

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48426

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38988

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28990

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210396

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45048

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62601

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23607

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31888

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80373

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71243

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26710

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49044

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8177

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14287

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4969

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8009

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6657

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1738

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2244

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2228

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1411

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3926

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3559

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4848

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6407

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9194

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3337

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14591

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16403

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21603

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua