Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8891Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15490

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36652

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18421

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25324

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11068

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12292

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15801

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10745

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31237

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11461

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12722

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15465

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14271

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9791

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16730

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9951

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20523

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11109

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24857

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14220

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10663

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15408

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9845

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9953

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33118

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10030

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6943

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9200

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7725

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5726

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5194

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24200

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55794

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32379

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47727

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38438

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28666

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202065

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44369

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61354

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23264

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31203

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78930

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69374

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26345

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48440

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4950

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7704

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2502

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6422

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8344

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14307

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16034

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21151

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua