Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8720Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15125

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35850

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17909

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24644

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10696

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11976

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15328

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10469

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30414

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11160

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12387

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7351

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15125

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13965

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9512

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5439

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16366

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9680

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20183

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9014

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5916

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10772

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24502

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13848

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10440

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5458

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15044

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9650

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8493

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9715

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7449

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32696

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9750

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6763

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7472

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5401

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24008

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7437

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6612

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7109

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55247

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31208

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46411

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37382

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27989

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195468

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43216

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59688

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22642

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30362

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76596

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67071

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25645

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47313

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3297

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4812

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5991

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7221

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7973

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5455

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13746

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15419

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20471

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua