Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7545Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10973

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29706

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12939

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18641

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11579

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8003

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24875

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9170

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9518

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5777

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12782

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11281

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13647

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7973

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17721

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7333

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8407

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22481

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8797

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12925

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7872

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6458

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7495

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4264

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28298

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8114

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6064

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2908

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1843

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22856

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5540

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8931

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5837

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50461

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21217

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35876

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29137

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22845

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124925

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33225

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43501

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17469

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24561

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51090

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42823

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19934

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37671

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2619

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6625

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11702

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1984

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1128

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1489

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1941

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1248

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
850

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6565

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5509

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9553

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11487

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14098

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua