Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7522Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10916

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29621

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12883

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18562

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8453

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11518

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24804

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9134

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9467

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12729

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7396

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11229

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13598

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7948

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17675

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7309

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8367

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22446

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11309

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6113

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8751

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12876

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7458

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28217

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8087

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5618

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7702

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7341

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6305

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3784

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5791

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22831

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6570

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2487

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3063

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5945

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3044

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5391

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8913

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4926

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50247

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21097

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35645

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22721

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124123

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33061

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43241

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17360

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24449

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50598

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42601

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19821

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2825

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1685

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2111

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37493

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2598

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11672

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4132

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5662

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2248

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3334

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2145

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1966

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1775

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1203

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1472

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1923

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1678

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1243

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3214

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4445

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3344

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6518

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4952

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9484

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11431

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14007

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua