Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8922Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15615

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36843

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18541

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25480

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11146

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12369

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15889

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31395

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12817

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15559

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9219

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14319

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9848

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16805

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10002

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20591

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6963

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11175

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24936

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14296

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7456

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10707

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15469

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9900

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3344

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8826

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7194

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10007

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6930

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33193

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10066

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7389

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8701

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9242

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5089

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8750

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24234

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55882

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32609

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47980

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38624

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28762

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204559

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44612

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61904

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23385

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31361

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79488

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70059

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26460

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2400

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48639

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8097

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14174

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6566

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1876

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1370

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9107

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8412

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14398

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16156

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua