Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8115Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13038

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32675

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15262

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21709

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9053

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10177

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13364

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9235

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27274

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10094

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10896

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13797

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8164

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12692

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5514

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14933

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8753

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18947

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5571

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9499

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23413

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12565

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9543

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13891

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8712

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7403

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8562

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30935

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2075

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23400

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2790

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3290

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6057

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7147

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53264

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26314

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41728

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33238

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25287

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
158438

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38005

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50832

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19876

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27213

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
63716

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52631

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22764

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1928

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42358

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12701

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5237

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5619

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2544

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2376

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1317

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1974

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1479

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1018

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3038

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4499

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6033

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11551

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13239

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16919

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua