Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7698Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11370

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30188

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19059

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7841

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11924

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8277

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25354

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9385

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9783

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5960

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12997

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11566

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7565

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13891

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8132

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17981

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22665

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11610

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6286

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8947

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4443

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13170

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8075

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6638

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5612

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28694

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2432

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3415

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5061

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4541

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6705

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22973

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2603

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5785

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2714

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3141

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5566

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51618

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21932

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37273

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29859

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23344

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
129455

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34021

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44874

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17948

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25107

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53519

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43801

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20463

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1733

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3415

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38546

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11902

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4237

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4241

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2919

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2969

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2277

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1173

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1320

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1587

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2061

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1756

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1299

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
893

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4401

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5726

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2212

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9957

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11786

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14585

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua