Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7342Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10346

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28798

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12293

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17717

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8056

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11003

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23830

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8867

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12384

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10705

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13210

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17279

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4494

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8020

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22160

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10898

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8494

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12455

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7533

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4039

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5509

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3110

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5301

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6478

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3782

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27674

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4609

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2181

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7864

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7551

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5498

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7103

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2680

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2725

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1707

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22628

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2274

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5489

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8728

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48555

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20036

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33266

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27997

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22050

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117153

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31831

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41457

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16703

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23249

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47406

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41125

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19188

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1617

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36272

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6379

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11340

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4655

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5527

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2694

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2123

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1989

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2080

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1791

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1685

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1068

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1065

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2018

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1277

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1593

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1073

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
796

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2054

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9042

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10819

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12929

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua