Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8957Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15742

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37039

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18646

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25634

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11214

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16006

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10862

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31615

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11582

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12898

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7847

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15634

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9256

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9910

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16896

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10056

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20662

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9360

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11227

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25006

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14363

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7501

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10749

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15539

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10083

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33284

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10118

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8729

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7024

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9280

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7809

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8807

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24266

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8266

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7846

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6899

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10074

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55975

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32810

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48225

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38818

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28878

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207571

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44840

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62284

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23497

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31656

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79966

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70689

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26574

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48861

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14230

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7933

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1392

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6519

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9153

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8470

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5828

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14498

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16298

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21468

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua