Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8540Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14563

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34916

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17177

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23775

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10179

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11516

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14693

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10089

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29459

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10784

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11926

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7213

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14679

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8669

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13585

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9161

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15950

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9383

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19762

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8772

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6255

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10338

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24078

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10156

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14656

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9337

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6228

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6704

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9349

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6451

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7303

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32196

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2928

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9439

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6866

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8383

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3475

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6544

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4130

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7251

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7206

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5324

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8040

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23793

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7642

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2940

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4039

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6108

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9697

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6863

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54641

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29834

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44836

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36107

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27223

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185197

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41545

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57477

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21871

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29415

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73057

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63104

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24736

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2134

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2542

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45942

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13469

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4700

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4700

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4593

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7166

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5993

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2815

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2310

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1462

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1647

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2229

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4258

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1743

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1177

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5605

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8401

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2860

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5116

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13016

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14735

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19454

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua