Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8052Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12813

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32325

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14996

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21462

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8864

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9967

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13154

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26988

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9997

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10728

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13669

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14811

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8685

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18826

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23341

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9457

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4605

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6243

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8444

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30747

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2624

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8067

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7222

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23367

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4236

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5989

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53071

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25699

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41259

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32820

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24932

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153962

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37449

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50040

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19601

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26904

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62114

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50994

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22419

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41844

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7083

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12581

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4440

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5585

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1737

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2311

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
997

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4765

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6511

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11315

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16558

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua