Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8455Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14354

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34523

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16834

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23385

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9971

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11256

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14368

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9936

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28972

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10655

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11724

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14490

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8547

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13377

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8990

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15755

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9226

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19581

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8608

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10174

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23924

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13259

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10038

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5136

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14514

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9189

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31949

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5423

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9296

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6749

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8340

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8612

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5792

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7888

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23710

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7547

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9618

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54373

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29153

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44197

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35543

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26839

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180686

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40867

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56364

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21472

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28967

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71533

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60865

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24314

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45286

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13293

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4631

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5879

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4362

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2946

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1872

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2172

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4145

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1140

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4170

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5442

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5497

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6640

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2796

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12685

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14438

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua