Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8206Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13473

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33259

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15788

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22201

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9301

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10530

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13669

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9432

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27761

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10240

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11211

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6654

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13974

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8257

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12902

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8618

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15166

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8869

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19123

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8282

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9717

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23574

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12762

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9680

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4903

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14084

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8849

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5837

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6389

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7093

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31231

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8962

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8310

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5571

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3982

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7538

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23478

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2756

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4371

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6737

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3329

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6133

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9439

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53580

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27176

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42559

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33930

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25749

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165404

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38918

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52389

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20343

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27660

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66335

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55482

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23281

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3208

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4043

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43311

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12867

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6655

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5615

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2752

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2599

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2764

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2442

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2091

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2788

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4250

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2620

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11939

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13580

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17517

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua