Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8825Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15318

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36277

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18200

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25048

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10931

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12142

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15588

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10620

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30894

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11339

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12576

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7678

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15323

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14127

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16569

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9820

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20371

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9171

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10958

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24707

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14079

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10541

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4179

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15253

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9770

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8659

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7507

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32929

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9937

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8628

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6877

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9138

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6284

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7585

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5006

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5645

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8527

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2399

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5118

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24122

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5218

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6326

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6720

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7551

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55554

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31908

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47191

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38021

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28412

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199375

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43973

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60709

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23040

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30884

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78100

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68517

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26071

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48018

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3633

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1632

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1800

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6126

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8923

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8194

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5602

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14055

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15782

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20867

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua