Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về nơi cuối cùng

Bài giảng Về nơi cuối cùng, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về nơi cuối cùng của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về nơi cuối cùng - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7983Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12546

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31865

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14650

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21061

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8628

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9732

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12903

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8940

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26633

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9867

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10485

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6334

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13540

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7990

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12417

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8575

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18654

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7958

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5395

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23192

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12248

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6523

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9366

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13619

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8477

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7128

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8295

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6960

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29815

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4683

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4394

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23284

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5427

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52781

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24777

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40528

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32109

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24501

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147269

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36633

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48755

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19263

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26487

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60101

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49544

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21944

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41076

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12424

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6431

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1712

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1902

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1432

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2624

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11073

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12760

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua