Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8696Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12528

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31834

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14640

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21047

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8611

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9723

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12894

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8933

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26619

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9860

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10480

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13535

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12408

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14638

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8567

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18647

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7951

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5391

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9201

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23180

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12235

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9361

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8283

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29769

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7980

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7936

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4682

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23281

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4158

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9287

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52763

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24748

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40509

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32085

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24490

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147067

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36582

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48707

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19249

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26472

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60004

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49481

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21926

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3590

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41038

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2843

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12412

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4394

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5133

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1972

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1263

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1710

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1432

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5035

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4830

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5798

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2413

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11062

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12752

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16141

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua