Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9298Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14362

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34534

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16838

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23393

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9978

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11261

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9941

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28984

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10658

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11730

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6955

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14495

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8551

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13381

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8991

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15761

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9230

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19588

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8613

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10176

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23926

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13263

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14515

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9169

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9194

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7246

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31952

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5406

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8456

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8340

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6463

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8615

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5794

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7145

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4631

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7078

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5223

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2199

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23713

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7549

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6055

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9620

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54387

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29177

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44219

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35557

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26856

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180840

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40884

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56397

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21481

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28980

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71589

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60920

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24327

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2479

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45315

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13296

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3322

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4365

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2650

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2243

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1602

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1873

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1664

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1141

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4087

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4529

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5447

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4904

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7323

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12691

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14447

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19009

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua