Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8887Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13152

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32799

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15387

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21824

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10251

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13418

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9278

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27393

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10967

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6557

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13840

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8180

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12739

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8489

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4978

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14966

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19000

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8187

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5486

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9540

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23444

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12604

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13949

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8740

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7450

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31002

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8186

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6788

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7386

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23417

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6635

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6029

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9397

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53347

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26527

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41880

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33415

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25381

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
160003

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38219

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51101

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19987

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27313

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64333

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53289

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22889

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42536

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12735

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2554

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2391

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1460

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1765

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1986

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1483

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3833

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5045

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6680

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2543

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11640

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13314

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17059

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua