Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9979Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15392

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36459

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18290

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25175

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10995

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12216

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15681

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10673

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31087

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11397

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12646

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15381

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9148

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14190

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9751

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16656

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9875

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20449

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9212

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6025

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11026

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24791

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14153

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7384

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10607

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15335

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9809

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8711

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9897

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7527

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33023

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6910

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9171

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24165

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6766

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9979

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6370

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7575

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7372

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55695

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32194

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47459

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38237

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28558

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200579

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44178

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61027

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23163

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31050

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78505

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68946

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26211

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2774

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48244

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8003

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4189

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14034

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6525

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7631

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3654

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1650

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2136

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4700

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6372

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8984

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7504

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5654

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14190

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15916

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21021

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua