Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10074Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15639

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36869

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18552

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25500

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11160

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12376

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15902

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10810

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31422

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11523

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12827

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7812

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15567

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9227

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14328

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9859

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5623

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16823

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10010

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20601

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9311

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6972

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11181

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24948

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14308

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7465

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10714

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5676

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15480

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9903

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5237

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8834

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33212

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8926

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7396

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4537

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9248

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6430

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24240

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8217

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3331

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6674

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10047

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7499

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55901

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32648

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48015

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38666

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28784

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204961

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44635

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61963

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23398

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31379

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79553

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70163

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26479

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2404

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48666

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8106

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14178

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7772

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6570

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1694

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1881

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2531

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4750

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2151

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3495

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4780

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6476

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6304

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9116

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8422

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5775

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14411

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16168

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21308

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua