Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9108Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13879

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33806

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16273

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22664

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9552

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10829

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13943

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28321

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10430

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11425

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14206

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13116

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15472

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9037

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19315

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8423

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5596

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9930

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23731

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12975

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9845

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14280

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8985

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2916

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8962

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4754

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7142

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31550

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8339

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8445

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7013

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6870

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3524

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2143

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23572

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2875

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6136

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9522

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5751

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53895

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28025

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43272

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34697

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26245

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171948

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39784

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54305

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20797

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28105

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68885

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57751

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23719

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2010

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44211

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13041

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2659

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1542

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2090

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1549

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1079

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7031

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12229

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13977

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18109

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua