Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7873Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10366

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28823

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12322

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17745

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11024

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23861

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12399

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10720

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7729

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17290

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8034

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22169

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10905

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12465

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7550

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5513

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27684

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4613

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2685

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3211

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22638

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3292

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5737

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48607

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20069

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33327

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28021

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22068

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117379

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31862

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41505

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16718

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23297

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47486

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41186

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19204

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1619

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3134

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36303

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2699

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2084

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1798

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1069

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1281

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1080

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4580

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5170

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10841

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12975

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua