Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7809Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10237

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28637

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12210

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17598

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7940

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10898

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23672

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8820

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9010

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5389

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12331

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10629

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6834

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4451

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13155

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17212

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7957

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22096

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10836

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12392

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4011

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6120

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7095

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5271

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27581

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4577

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7308

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2685

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5461

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7059

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6035

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6115

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1681

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22586

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2768

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5334

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2412

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5118

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8689

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5550

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48253

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19767

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
32952

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27814

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21894

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
115954

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31595

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41122

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16589

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23060

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
46903

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40832

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19088

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1602

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36066

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11280

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5498

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2096

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3067

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1944

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2050

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1764

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1668

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1052

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1039

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1990

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1261

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1744

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1574

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1033

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
782

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2012

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6144

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1906

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8947

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10718

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12723

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua