Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11069Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17671

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39606

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20430

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27881

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12702

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13690

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17542

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13298

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35025

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12852

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14265

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8723

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17018

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11209

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18418

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10937

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21903

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10278

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8455

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6796

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12312

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26555

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15730

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11671

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17890

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10814

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9834

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7519

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11246

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4968

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7725

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8144

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34826

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9632

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8552

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11784

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9122

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3780

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4952

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8741

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7710

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7319

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8393

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36293

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51376

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41526

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32357

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256953

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48564

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67005

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25699

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34781

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86971

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79630

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28829

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52132

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9139

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15340

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7704

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6952

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3973

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1854

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6216

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10189

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9005

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9578

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7009

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16137

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18087

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24492

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua