Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9753Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15129

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35853

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17909

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24646

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10699

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11978

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15331

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10469

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30420

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11163

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12388

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7352

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15127

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5439

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16366

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9682

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20184

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9016

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5916

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10773

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24505

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13852

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10442

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5459

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15045

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9650

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9715

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7449

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32697

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8720

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7472

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7510

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5403

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24008

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3590

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6202

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55249

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31214

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46417

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37387

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27991

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195487

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43218

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59699

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22647

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30367

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76605

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67080

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25646

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4073

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47317

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3297

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13786

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7439

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1560

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4466

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4540

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5993

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5973

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7974

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13751

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15423

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20472

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua