Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8700Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12614

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31946

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14712

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21145

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8667

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9790

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12967

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8972

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26675

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9867

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10516

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13548

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8205

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14680

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8573

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18677

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7964

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5387

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9232

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23192

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12260

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9384

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13643

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8491

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29747

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6166

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7951

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6372

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4691

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7096

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23282

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3354

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52825

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24894

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40660

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32185

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24560

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148310

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36724

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49032

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19320

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26551

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60488

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49825

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22015

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1879

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41146

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12438

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3110

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1968

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1261

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
974

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2621

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7302

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6362

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11120

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12789

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16212

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua