Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10196Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15946

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37306

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18820

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25887

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11352

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12541

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16162

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31867

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11661

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13037

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7932

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15770

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9324

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14477

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6257

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10036

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5717

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10136

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20756

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25127

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14505

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10831

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15705

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10033

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7658

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33431

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8777

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8943

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24422

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8351

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4363

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5466

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7941

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10130

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7692

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56116

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33167

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48569

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39124

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29072

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
212691

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45229

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62884

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23705

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32074

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80822

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71754

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26816

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49212

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14327

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5076

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5067

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14664

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16462

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua