Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10116Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15741

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37036

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18639

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25632

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11211

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12426

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16000

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10857

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31608

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11577

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12894

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7657

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7845

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15629

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9255

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9908

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16894

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10054

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20659

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9358

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11223

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25005

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14361

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10747

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15537

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9942

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6760

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10081

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7606

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33282

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5834

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5842

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8954

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8729

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9278

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6472

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7753

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7808

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8806

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24265

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4313

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5389

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6703

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10071

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7530

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55970

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32805

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48212

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38812

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28878

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207433

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44833

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62269

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23494

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31643

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79948

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70663

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26568

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48854

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14226

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6626

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7928

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4787

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1392

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6398

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8465

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5826

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14491

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16291

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21460

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua