Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10164Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15865

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37194

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18743

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25779

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11300

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12502

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16105

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10925

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31762

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11625

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12991

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15725

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9296

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14426

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9975

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16973

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10101

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20715

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9402

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7095

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11303

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25075

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14455

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10796

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15608

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10001

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8938

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10150

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33375

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8991

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7057

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9322

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6541

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7797

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8880

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24307

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8316

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3722

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6743

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10102

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56057

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33063

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48441

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38996

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28998

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210502

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45061

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62633

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23618

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31896

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80399

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71270

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26717

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49053

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14289

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2245

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2231

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1413

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6578

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6463

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7789

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14594

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16410

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua