Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9434Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14561

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34912

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17172

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23769

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10176

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11511

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14689

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10087

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29453

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10782

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11922

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7211

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14676

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8667

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13583

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9158

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15947

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9379

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19757

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10335

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24076

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13430

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10154

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14654

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6703

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9347

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7300

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32193

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8382

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4128

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7250

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7331

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8037

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23791

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4038

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9694

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7361

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54634

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29827

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44828

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36096

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27213

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185158

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41527

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57464

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21867

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29408

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73028

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63068

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24733

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3911

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2541

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45926

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13466

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3412

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5989

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1923

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1742

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1176

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5577

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13007

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14727

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19442

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua