Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8535Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12040

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31201

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14117

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20429

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9358

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12538

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26141

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10232

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6199

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6177

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13323

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7841

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12071

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14333

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18416

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8990

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22973

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12003

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9200

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13445

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8303

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6948

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29343

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7865

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6002

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3072

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7749

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6648

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4544

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23161

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9185

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52410

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23657

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39423

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31262

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24046

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
140064

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35703

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47023

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18731

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25951

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57216

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47155

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21353

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40087

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12224

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6311

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2211

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1915

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1229

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1378

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
944

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4640

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7049

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4171

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10636

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12361

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15590

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua