Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8232Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11278

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30090

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13270

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18980

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7780

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8734

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11841

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25266

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12954

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11504

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13844

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8093

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17926

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7464

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22628

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11561

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8917

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8035

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3331

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6756

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28616

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2413

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7816

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22950

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6705

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2515

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3168

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2699

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51395

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21841

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37021

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29729

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23259

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128542

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33892

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44614

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17848

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25031

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53064

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43633

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20373

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2922

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1724

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38383

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6719

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11860

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3964

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6136

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5272

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1829

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1163

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1299

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1564

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2041

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1745

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1292

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
885

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2376

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9880

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11737

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14508

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua