Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8366Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11598

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30546

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13652

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19897

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7977

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9032

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12157

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8431

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25578

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9483

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9937

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6048

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13105

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11756

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4716

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14053

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8227

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18145

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7607

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5229

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22795

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11738

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13288

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2636

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28864

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7588

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6039

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6776

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23057

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6788

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9092

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51941

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22591

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38118

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30348

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23572

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133151

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34622

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45563

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18245

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25421

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54637

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44990

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20770

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39126

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11998

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6211

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2315

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1874

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1343

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1317

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
912

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4011

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11968

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14959

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua