Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10813



Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17275

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39134

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20194

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27507

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13401

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17317

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13034

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34447

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12557

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13978

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8572

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16696

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9843

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15150

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10892

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18067

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10760

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21656

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8186

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12077

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26218

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15415

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11464

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6260

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17001

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10632

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9657

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7341

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11014

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5660

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34459

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9451

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8082

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9787

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8244

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11561

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25113

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3637

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5930

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8551

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7165

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57191

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35638

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50856

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41097

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31335

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
253195

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47955

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66380

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25302

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34209

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85741

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77843

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28354

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2835

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51596

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8893

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15089

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5455

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8804

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2620

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4115

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6030

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7338

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6639

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9963

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9339

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15877

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17726

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23691

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua