Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8956Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13461

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33230

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15767

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22177

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9294

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10511

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13654

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9427

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27736

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10236

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11201

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13968

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8253

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12898

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8613

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15153

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19117

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8279

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5714

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9713

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23568

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12752

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6756

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9675

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14065

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8846

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4700

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7091

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31219

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8307

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6892

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7530

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23473

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27154

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42528

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33898

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25728

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165132

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38879

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52331

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20327

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27633

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66241

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55389

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23265

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43271

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12861

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11925

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13562

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17502

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua