Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10029Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15485

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36645

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18416

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25315

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11063

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12287

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15794

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10744

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31233

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12712

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7767

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15458

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14267

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9790

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16726

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9947

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20520

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11106

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24855

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14216

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7412

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10661

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15402

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9839

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33109

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8677

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8684

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24198

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8165

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6629

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10013

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55791

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32371

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47711

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38426

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28656

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
201897

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44351

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61325

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23251

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31196

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78888

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69323

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26338

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48420

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7702

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6523

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4978

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2117

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9049

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14295

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21142

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua