Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8796Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12805

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32301

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14985

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21451

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8854

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9960

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13152

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26981

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9994

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10722

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13666

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8095

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12571

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8319

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14808

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18822

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9358

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23334

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12421

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9453

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13778

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8586

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7272

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8439

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30735

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8087

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4250

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6465

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3310

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7219

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23364

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7096

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53062

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25671

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41239

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32787

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24923

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153741

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37418

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49992

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19591

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26893

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62026

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50950

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22402

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41819

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6501

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5477

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2498

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2716

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1736

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2307

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3758

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1458

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
996

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7417

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2476

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11307

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13023

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua