Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Về chùa

Bài giảng Về chùa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Về chùa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Về chùa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9190Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14071

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34050

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16490

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22920

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9721

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10989

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14075

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9758

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28534

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10533

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11523

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14319

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13209

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8849

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5130

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15567

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19420

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8487

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5631

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10027

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23797

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13088

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6908

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9913

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14355

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9059

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4783

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5999

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6534

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9036

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6274

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4782

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31691

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8282

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6400

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7057

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5139

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3353

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23617

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2924

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4547

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6271

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9561

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7264

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54071

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28449

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43600

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26462

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175310

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40164

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55169

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21048

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28396

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
69874

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58935

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23940

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44617

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13130

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5402

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5795

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2869

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2699

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2589

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2188

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1395

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1563

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1840

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2507

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2126

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1568

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1100

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3964

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12401

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18379

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua