Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 15197Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17070

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38806

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19971

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27212

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12217

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13251

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17126

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12861

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33895

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12383

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8273

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8477

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16517

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9723

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15017

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10708

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17825

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10634

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21479

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9898

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7948

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11905

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25976

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7991

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11320

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4602

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16682

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10510

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5613

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9560

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10859

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7402

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34221

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7958

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9132

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4909

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9699

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11286

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24936

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8807

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3517

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3653

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8410

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7398

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10395

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8067

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56933

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35233

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50473

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40756

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30758

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
249379

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47502

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66016

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25018

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33876

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85197

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76770

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28066

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51226

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8742

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4642

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14928

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5374

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5354

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8657

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5558

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2017

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2176

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1608

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8558

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9139

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15642

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17466

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23298

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua