Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13449Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14580

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34949

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17208

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23818

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10198

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11539

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14714

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10106

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29519

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10793

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11942

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7229

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14699

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8676

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13600

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5269

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15964

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9394

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19774

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6263

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10362

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24092

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3955

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14665

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8166

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6712

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7308

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32211

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9450

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8547

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8388

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7254

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7337

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7213

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4866

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23803

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7655

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7129

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9702

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7368

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54675

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29888

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44891

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36136

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27245

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185533

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41595

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57561

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21891

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29445

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73204

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63286

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24765

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2138

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2544

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45978

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13476

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7179

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4495

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3019

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1181

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5616

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6831

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13033

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14756

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua