Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9804Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8808

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26613

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10550

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15533

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9586

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21425

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8217

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8034

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4867

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11434

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9310

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4327

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12234

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7059

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16237

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21315

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7730

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11572

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6813

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2074

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6256

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25702

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1885

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7265

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6831

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3503

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2398

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22161

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2012

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2023

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8308

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6486

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5084

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42360

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16327

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28457

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24776

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19579

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95193

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27472

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36162

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14649

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20485

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38144

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36360

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17135

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2391

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1420

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32038

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5850

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10428

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3556

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2787

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2362

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4666

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1726

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1404

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1021

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1436

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2508

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
832

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
633

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1659

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2521

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4213

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1490

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7545

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9082

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10538

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua