Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12408Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12787

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32249

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14965

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21413

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8841

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13131

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9096

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26954

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9986

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10709

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13658

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8089

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12561

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14799

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18811

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9346

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23328

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6602

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13768

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8581

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5643

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8424

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30657

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2619

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8082

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8060

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6455

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7206

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2055

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23361

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53028

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25617

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41167

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32734

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24887

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153335

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37375

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49901

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19571

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26858

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
61881

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50833

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22371

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3637

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41761

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12563

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2004

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1456

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
995

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4001

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7408

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11290

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12984

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua