Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14520Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15972

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37349

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18851

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25924

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11376

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12552

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16176

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11039

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31912

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11670

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13054

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15789

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9330

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14501

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10048

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17035

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10145

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20769

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9446

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7165

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11357

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25139

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10842

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15742

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10045

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5332

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9007

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10199

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7029

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33449

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5923

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10211

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9033

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7535

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4609

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7102

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9356

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7796

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5746

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2527

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5355

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24436

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8361

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6776

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6970

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10137

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7606

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56134

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33226

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48620

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39152

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29102

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213459

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45293

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62962

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23750

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32129

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
81043

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71875

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26843

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49277

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8224

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14347

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5081

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5986

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5152

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1765

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1945

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2618

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1430

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5334

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6451

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7857

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14695

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16480

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21733

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua