Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14142Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15382

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36432

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18271

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25148

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12198

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15662

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31050

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11384

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12636

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9736

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16643

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9861

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20429

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9202

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11008

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24770

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9802

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9889

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33003

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5728

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9969

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8846

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8650

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6907

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8585

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24153

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8084

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9967

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55676

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32140

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47422

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38210

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28520

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200438

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44150

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60980

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23147

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31021

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78419

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68901

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26191

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14018

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4932

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4821

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3109

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1820

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2920

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2467

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6202

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5572

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8960

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8256

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14154

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15889

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20985

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua