Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12660Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13244

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32914

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15528

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21964

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10340

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13507

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27555

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10165

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11071

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13880

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12797

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15027

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8802

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19046

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8220

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9615

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4865

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14004

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8772

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8667

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31077

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5213

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8909

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8158

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8147

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4087

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8223

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6833

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6608

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4952

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7448

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2091

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23442

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7198

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6042

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9413

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53427

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26793

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42135

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33615

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25515

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161892

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38480

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51572

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20112

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27425

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64978

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54097

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23011

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3688

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42804

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2965

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12783

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5987

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5569

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5660

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4025

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2416

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2063

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1332

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1467

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1770

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1496

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1027

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5089

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7634

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6735

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11757

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13408

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17201

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua