Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12776Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13491

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33281

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15824

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22229

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9317

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10553

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13687

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9463

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27795

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10254

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11224

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13983

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8267

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12912

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8628

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15185

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8885

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19136

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9735

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23584

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9688

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14100

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4705

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2862

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6395

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8778

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31248

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8972

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8211

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3290

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6275

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8322

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6922

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6709

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7266

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3483

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6751

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6084

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2965

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9442

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7201

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53590

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27234

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42605

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33976

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25789

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165815

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38960

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52519

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20379

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27690

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66516

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55629

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23303

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1965

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43369

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7254

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12876

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4518

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5302

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5690

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2756

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4080

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2095

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1496

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1790

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3930

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4614

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11957

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13614

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17566

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua