Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10856Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28710

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12256

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17633

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7993

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10940

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23742

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8836

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5479

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12350

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7131

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10656

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4867

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13175

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17240

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6944

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7983

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22125

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8467

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4064

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12417

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27616

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7826

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7316

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5565

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48398

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19864

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33089

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27891

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21962

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116390

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31682

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41247

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16637

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23133

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47124

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40946

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19131

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1605

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2022

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36138

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11305

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3953

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1775

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1057

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2003

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1755

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1581

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1043

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
787

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1912

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10767

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua