Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11527Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11220

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30023

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13214

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18928

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8687

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11793

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25213

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9683

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12926

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11469

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13820

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8075

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17887

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8545

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6237

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3495

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13073

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28579

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2947

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7467

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4328

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3533

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6641

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22936

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5615

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9005

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51250

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21730

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36819

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29638

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23189

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
127945

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33795

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44424

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17803

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24944

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52768

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43486

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20291

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2914

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1721

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38268

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2677

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11829

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6115

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2245

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2065

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1161

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1290

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1557

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1735

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1286

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
883

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2362

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3331

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3861

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6682

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2178

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9820

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11688

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14431

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua