Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13114Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14117

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34117

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16531

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22993

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11014

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14111

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9786

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28586

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11550

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6863

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14335

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8460

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13226

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8870

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5139

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15588

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9119

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19447

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8512

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10052

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23811

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6921

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9929

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5064

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14376

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9076

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2950

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7855

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6548

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9052

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6281

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7186

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31717

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2815

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9211

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8387

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8290

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8513

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4545

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6950

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2170

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4718

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23629

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7459

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3309

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6915

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3309

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6006

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3056

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9568

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7271

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54104

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28552

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43672

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35110

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26510

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175963

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40239

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55324

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21101

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28468

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70070

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59187

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23984

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44698

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7429

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13146

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3148

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6121

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3323

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5788

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2875

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2599

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1399

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1568

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1844

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4077

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1575

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1103

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3239

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2936

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3984

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5309

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4878

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12445

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14170

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18439

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua