Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10908Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10373

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28833

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12329

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17755

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7139

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11031

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23874

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8879

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5449

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12403

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10730

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6916

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13224

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7732

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17295

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8038

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22175

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8504

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12470

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27690

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5368

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4001

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4185

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2731

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22641

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2805

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5498

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8736

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5610

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48643

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20093

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33352

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28038

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22076

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117492

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31871

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41541

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16734

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23320

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47507

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41199

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19212

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1621

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2044

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36323

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2749

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5515

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2134

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1804

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1071

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1073

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1283

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1086

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
798

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9066

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10848

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua