Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12003Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12040

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31201

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14116

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20428

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9357

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12537

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26141

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10232

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6177

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13323

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7841

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12071

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14333

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18415

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7767

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8989

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22973

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9199

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13445

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8303

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6948

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6062

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29343

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7862

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6002

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3072

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7749

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6648

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4544

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6880

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9185

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52410

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23652

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39419

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31262

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24042

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
140048

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35703

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47011

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18728

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25950

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57209

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47149

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21351

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1831

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40083

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12224

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2211

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1915

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1229

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1378

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
944

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7049

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5585

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10635

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12361

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15587

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua