Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13642Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14868

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35375

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17568

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24207

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10425

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11717

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15028

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29959

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10942

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12154

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14903

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13790

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9337

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16126

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9522

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19982

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8901

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10591

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24294

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10311

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14826

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9495

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8312

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9569

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4957

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32472

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5548

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8446

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6645

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5316

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8218

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23886

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9776

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6077

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7417

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54950

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30543

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45677

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36727

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27639

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190378

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42423

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58648

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22267

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29922

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75071

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65458

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25194

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2184

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46678

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7296

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1960

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4358

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4759

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8576

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13365

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15055

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19968

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua