Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14459Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15874

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37202

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18749

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25787

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11305

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16111

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31765

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11626

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12995

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15729

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9299

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14430

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9979

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16979

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20718

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9406

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11306

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25078

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10004

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8941

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10153

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33382

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10165

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9324

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6543

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7863

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8883

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2507

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7905

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7580

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56065

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33071

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48450

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39006

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210637

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45069

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62656

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31912

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80427

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71299

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49062

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3585

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4849

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2232

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3562

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7791

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8550

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14596

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16416

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21622

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua