Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Thờ phật 1

Bài giảng Thờ phật 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Thờ phật 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Thờ phật 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12280Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12598

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31940

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14712

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21141

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8678

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9786

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12939

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8975

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26706

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9885

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10532

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13569

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12443

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5433

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14682

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8597

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18684

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9237

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23219

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9387

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3653

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4729

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13642

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8501

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4568

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7158

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8335

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6966

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29979

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8732

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4029

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6775

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6385

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23304

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7014

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6441

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5896

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9298

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5447

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6302

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52837

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24933

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40662

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32234

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24574

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148600

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36790

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48999

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19332

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26562

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60438

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49792

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22021

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3105

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2292

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41236

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12442

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4401

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2582

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1978

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1717

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1437

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2953

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4650

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4845

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7300

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2426

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11113

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12819

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16236

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua