Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5624Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13223

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32876

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15488

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21920

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9143

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10311

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13489

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9316

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27519

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10157

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11037

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13869

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12781

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8533

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15009

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8790

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19039

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8216

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9582

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23480

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12641

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6693

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9601

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13992

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8653

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31060

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5209

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2685

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8901

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8152

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8140

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7435

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23439

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7192

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6036

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2935

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9411

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53410

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26733

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42077

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33573

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25488

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161464

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38407

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51457

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20090

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27399

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64852

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53912

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22989

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1938

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42748

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12771

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6608

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4018

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2412

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2059

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1331

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1997

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1491

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1026

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4546

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7628

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6717

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2556

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11724

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13381

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17164

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua