Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5169Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12038

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31194

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14105

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20419

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8288

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12532

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8645

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26134

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10226

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13321

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12066

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14331

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18409

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7766

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22969

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12000

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13441

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8300

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6943

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6059

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29335

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8533

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7954

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6646

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23159

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2680

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9185

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52406

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23635

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39408

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31249

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24034

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139953

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35690

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46981

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18721

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25940

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57139

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47106

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21337

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2236

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40070

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12222

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1914

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1228

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
943

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7046

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5584

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10631

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12355

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15566

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua