Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4503Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10370

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28829

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12327

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17750

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8067

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11029

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23869

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5445

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12401

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10728

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6916

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13222

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7732

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17293

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6982

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22172

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10907

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8501

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12467

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2350

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5514

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27686

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7876

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3212

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2731

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22641

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6376

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5495

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48623

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20083

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33337

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28033

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22073

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117436

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31868

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41522

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16725

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23309

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47497

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41196

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19207

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1620

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36309

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2483

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11351

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1801

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1283

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1084

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9065

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10846

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12978

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua