Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5871Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13857

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33779

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16247

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22628

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9539

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10810

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13923

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9633

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28278

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10414

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11409

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6775

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6832

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14194

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13104

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8760

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15457

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9030

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19299

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8416

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9915

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23726

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12970

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9839

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14263

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2915

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7752

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8954

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31533

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9098

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8328

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8439

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7007

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3322

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23571

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7387

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4496

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6849

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9516

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53874

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27972

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43219

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34657

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26225

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171546

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39748

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54214

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20774

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28071

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68775

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57684

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23696

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44157

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13032

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2150

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1376

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1539

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1548

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5489

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12215

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18095

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua