Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3792Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8825

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26649

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10563

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15554

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6908

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6646

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21456

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11444

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9326

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12246

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16248

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21326

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9812

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5386

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11578

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2076

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5423

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5003

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25736

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7275

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6494

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3173

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2266

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2399

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1496

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22163

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2015

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4545

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8313

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6490

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42435

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16353

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28502

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24808

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19602

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95453

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27512

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36222

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14667

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20511

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38262

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36403

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17160

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32093

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10443

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3559

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4802

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1732

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2599

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1701

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1409

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1356

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
848

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1602

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1023

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1440

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1310

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
836

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
633

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1938

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1659

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3209

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1491

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7564

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10567

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua