Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5363Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12574

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31900

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14679

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21088

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8656

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9765

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12918

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26666

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9876

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10500

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13549

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8009

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8199

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14664

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8587

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18667

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7976

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5398

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23201

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12261

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9380

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13629

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8485

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7139

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3495

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4568

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29899

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8713

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7990

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5336

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4800

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23290

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3038

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2866

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9291

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52807

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24868

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40575

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32158

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24537

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147915

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36709

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48880

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19293

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26516

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60253

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49668

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21980

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1887

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2288

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41144

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6434

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3834

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2582

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1268

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2950

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3525

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3658

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3884

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7290

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11092

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12783

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16197

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua