Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6583Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15129

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35853

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17910

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24646

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10699

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11978

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15331

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10470

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30421

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11164

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12388

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7352

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15128

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16367

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9682

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20184

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9016

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5916

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10774

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24505

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13852

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7265

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10443

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5460

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15045

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9651

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8496

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9717

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6692

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7450

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32697

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9753

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8721

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6766

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6166

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7474

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7511

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8381

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3626

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24010

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3591

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6250

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6203

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7494

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55251

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31224

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46420

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37391

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27995

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195518

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43223

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59716

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22654

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30371

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76611

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67090

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25649

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7842

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13787

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4716

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7440

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6242

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1560

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4543

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5993

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5973

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7975

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5457

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13754

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15425

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua