Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4473Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10305

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28749

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12270

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17666

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7105

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10963

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7566

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23772

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9069

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12369

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7145

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10679

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6882

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13190

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7696

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17259

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4908

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22137

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10872

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8478

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2333

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6152

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4812

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7128

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27640

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7845

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7325

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7533

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3628

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5780

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1699

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3834

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22611

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2909

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2785

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2618

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5352

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2433

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8717

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48465

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19937

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33165

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27922

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22001

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116661

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31736

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41312

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16660

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23171

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47236

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41010

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19146

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2677

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1611

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36190

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6364

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11318

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3232

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2114

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1971

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1785

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1676

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1062

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1053

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2008

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1766

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1586

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1053

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
793

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2042

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3112

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4550

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5130

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9006

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10786

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12828

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua