Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5028Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11652

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30602

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13693

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19940

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12190

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25623

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9973

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11797

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14091

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8237

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18172

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22805

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11762

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6329

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9046

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13316

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2640

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6751

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5967

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5676

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4422

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6833

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28912

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8381

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7891

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7607

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5120

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6268

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6540

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4442

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6791

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1958

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23066

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3167

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9098

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6036

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51988

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22709

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38304

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30436

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23608

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133808

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34746

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45675

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18291

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25469

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54809

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45160

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20828

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1777

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39220

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12015

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5340

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2393

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2145

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1882

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1191

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1618

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2102

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
919

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2472

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4496

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4029

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5896

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4025

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10224

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11996

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15017

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua