Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6977Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15648

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36877

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18558

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25517

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11162

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12381

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15907

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10813

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31455

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11531

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12835

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7815

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15573

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9229

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14330

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16826

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10016

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20606

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9316

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11186

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24952

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14312

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7468

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10718

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15483

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9906

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8837

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6731

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7201

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10020

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33217

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7403

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3750

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9251

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7720

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7775

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4767

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8765

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24243

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8218

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3335

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5365

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7803

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3790

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6422

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10052

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6455

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55910

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32658

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48029

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38673

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28789

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
205140

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44662

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61988

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23408

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31388

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79571

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70194

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26487

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2405

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48674

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4258

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14184

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6599

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6571

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2641

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1698

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2534

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4751

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9120

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7658

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8424

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5777

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14422

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16178

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21316

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua