Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7481Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16498

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38064

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19398

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26544

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11755

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12860

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16571

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32721

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11938

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7975

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8147

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16109

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9480

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17393

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10367

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21101

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9642

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11607

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25441

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14825

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11049

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16186

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10249

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9239

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7456

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10475

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7186

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33783

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10393

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8909

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9487

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5325

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8141

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5925

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4461

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4950

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6060

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9648

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24627

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8561

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4119

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10228

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7784

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56470

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34159

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49467

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39916

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29606

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
230884

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46305

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64369

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24258

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32933

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83760

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74156

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27364

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2554

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4466

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50180

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14599

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6894

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3350

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1860

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2023

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2379

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1508

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9463

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8841

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15113

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16923

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua