Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4885Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11251

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30057

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13245

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18954

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8722

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25237

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9322

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12942

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11490

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13836

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17907

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7460

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8563

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22619

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11548

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6252

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8909

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13091

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6599

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5834

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7655

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3324

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6748

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28603

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4878

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2410

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8222

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7658

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7807

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5772

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6654

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1914

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22943

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2513

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2579

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3162

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5742

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9013

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6925

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51341

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21804

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36942

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29685

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23224

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128281

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33853

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44531

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17828

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24995

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52929

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43576

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20338

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1722

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38326

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6714

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11854

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4208

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3959

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6125

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5265

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2075

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1162

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2035

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1742

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1290

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
884

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3342

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5672

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2186

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11722

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14470

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua