Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5401Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12668

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32020

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14770

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21199

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8687

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9827

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13003

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9010

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26725

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9891

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10565

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13573

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12478

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14722

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8595

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18693

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5397

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9269

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23204

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12292

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9404

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13666

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8508

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5572

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8348

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29793

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8712

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8002

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6104

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3679

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6771

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7112

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2041

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23293

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4179

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6431

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52882

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25003

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40753

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32277

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24627

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149160

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36827

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49217

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19369

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26636

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60814

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50096

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22078

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41241

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12458

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4413

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2580

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1974

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1268

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1419

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2676

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1709

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1906

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
976

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5066

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4870

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7323

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6396

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2422

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11152

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12830

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16263

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua