Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8186Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17275

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39134

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20194

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27507

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13401

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17317

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13034

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34447

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12557

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13978

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8572

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16696

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9843

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15150

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10892

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18067

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10760

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21656

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12077

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26218

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15415

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11464

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6260

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17001

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10632

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9657

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7341

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11014

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5660

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34459

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10812

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9451

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8082

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9787

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8244

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11561

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25113

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3637

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5930

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8551

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7165

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57191

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35638

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50856

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41097

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31335

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
253195

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47955

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66380

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25302

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34209

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85741

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77843

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28354

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2835

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51596

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8893

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15089

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5455

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8804

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2620

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4115

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6030

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7338

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6639

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9963

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9339

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15877

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17726

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23691

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua