Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6902Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15495

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36660

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18430

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25330

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11073

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12300

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15807

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10748

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31243

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11465

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12726

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7775

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15472

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14273

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9795

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16735

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20526

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9258

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11113

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24858

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14225

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10666

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15411

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9956

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33122

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8893

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7335

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6944

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9203

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7729

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8689

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24203

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8169

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5312

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7740

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3754

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6385

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55800

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32397

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47743

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38450

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28670

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202185

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44382

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61382

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23271

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31208

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78949

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69412

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26351

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48447

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14118

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6527

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1849

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3628

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2503

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1355

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4739

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6292

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6242

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8348

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14316

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16036

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua