Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6399Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14863

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35372

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17562

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24200

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10422

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11715

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15024

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29955

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10939

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12153

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7361

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14900

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13787

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9337

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16126

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19977

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8900

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10589

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24294

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13639

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10310

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14823

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9495

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6552

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32472

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5547

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9600

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8443

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6643

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4410

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23882

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54945

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30535

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45667

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36723

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27633

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190298

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42419

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58639

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22264

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29920

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75048

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65440

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25189

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2184

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46664

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7708

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7294

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6104

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5182

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8574

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13361

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15051

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua