Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4726Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29637

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18578

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8461

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7970

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24816

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9472

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12736

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7401

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11239

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13603

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7951

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17692

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8373

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22455

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11316

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12887

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5011

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5714

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7461

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28234

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8089

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5623

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5668

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6028

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6311

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4399

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22834

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2426

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2489

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8915

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50302

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21113

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35694

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29030

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22747

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124292

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33109

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43279

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17374

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24467

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50693

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42640

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19841

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1686

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2114

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37521

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11680

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2152

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1970

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1205

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2261

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1476

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1678

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1243

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5466

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2084

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9489

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11443

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua