Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Tâm bình an 2

Bài giảng Tâm bình an 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Tâm bình an 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Tâm bình an 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7834Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16960

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38636

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19880

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27098

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12102

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13164

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17028

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12749

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33654

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12272

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13676

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8203

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8393

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16410

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9665

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14940

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10624

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6018

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17724

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10571

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21391

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9821

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11835

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25821

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15099

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11246

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16544

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10440

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9489

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10768

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34114

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6196

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10556

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9305

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9043

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4041

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9649

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8192

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8053

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8384

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11020

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5750

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24873

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8739

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3954

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10352

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7948

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56821

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35051

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50314

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40606

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30520

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
247244

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47302

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65814

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24866

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33729

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84994

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76280

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27936

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2682

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4582

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51056

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8672

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14838

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5305

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4080

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7112

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1592

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5775

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6894

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8463

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9075

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15546

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17368

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23104

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua