Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23488Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13243

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32914

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15526

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21961

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9167

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13505

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27555

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10164

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11070

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13879

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12796

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5548

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8543

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4994

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15027

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8801

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19046

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9603

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12658

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6706

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9614

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14004

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7497

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8666

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3654

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6031

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7062

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31077

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8908

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8157

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4086

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3831

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8222

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5511

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6832

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6930

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3411

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2090

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4529

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23442

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7196

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2726

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6657

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6041

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5901

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2940

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9412

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6435

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53427

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26793

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42132

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33615

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25515

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161892

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38478

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51569

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20111

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27425

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64977

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54096

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23011

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1939

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4025

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2358

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42804

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2964

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7176

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12782

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5986

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6612

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5568

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5659

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2062

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1331

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1026

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3072

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5089

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7634

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6735

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11757

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13406

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17201

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua