Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25011Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15752

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37051

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18651

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25649

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11219

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12434

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16014

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10865

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31631

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11587

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12904

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7665

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7853

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15644

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9262

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14376

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9920

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16901

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20667

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7028

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6120

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11230

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14372

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10754

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15546

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8881

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10088

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4671

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33293

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4537

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9284

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7746

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7811

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8824

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24268

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55984

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32836

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48241

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38833

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28885

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207886

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44851

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62318

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23503

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31688

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80014

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70753

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26581

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2427

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48873

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8139

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14237

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3533

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7946

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2562

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1394

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9160

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7730

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8488

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14512

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16307

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21477

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua