Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22476Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10966

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29699

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12931

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18637

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24868

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9510

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5772

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12771

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7425

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11275

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13643

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7970

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17718

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11349

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12921

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5488

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28286

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7541

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2870

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7365

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5819

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2905

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22852

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5971

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5411

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50434

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21203

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35847

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29118

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22830

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124848

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33210

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43470

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17454

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24545

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51036

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42788

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19915

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37652

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2618

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11701

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5164

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2294

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1982

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1220

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2277

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1487

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3232

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6552

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5003

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9545

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11482

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14087

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua