Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21329Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26669

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10575

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15566

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9615

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21475

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11449

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12252

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7062

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16252

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6117

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7122

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9816

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7746

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11581

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2078

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5003

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25751

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22165

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5218

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4550

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42489

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16374

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28532

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24833

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19624

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95611

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27545

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36267

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14677

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20540

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38298

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36426

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17174

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3262

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32125

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10446

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4804

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1732

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2600

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1701

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1411

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
848

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
839

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1603

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1023

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1441

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1311

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
634

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10577

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua