Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25612Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16759

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38343

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19660

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26800

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11930

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12992

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16827

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12166

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33155

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12097

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13506

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8077

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16233

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9547

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14841

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10479

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17576

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10461

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21235

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14935

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11142

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16335

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10334

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9382

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10621

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33929

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10465

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9227

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8964

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9562

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8115

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8267

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10445

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24760

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8648

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7231

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7879

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56629

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34635

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49904

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40239

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30033

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
240263

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46820

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65190

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24563

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33281

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84382

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75080

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27638

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3040

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50620

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8543

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14708

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8405

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2064

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1550

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5638

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8287

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8931

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15312

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17090

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22705

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua