Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24064Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14543

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34882

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17150

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23756

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10164

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11497

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29410

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10771

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11906

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7176

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14667

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8655

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13569

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9149

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15933

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19741

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8760

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10324

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13422

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7068

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10142

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5224

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9326

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6222

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6692

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3982

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7296

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32170

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9424

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7321

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7195

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8029

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23785

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7624

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7104

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9687

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54617

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29788

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44784

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36062

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27182

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
184896

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41491

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57365

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21835

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29373

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72942

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62944

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24712

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2129

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2534

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45873

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7606

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13455

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5515

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1458

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1644

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1919

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2646

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2226

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1174

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4646

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8383

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12983

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14706

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19407

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua