Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22454Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10926

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29635

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18578

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24815

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9472

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12736

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11238

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5082

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7222

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13603

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17692

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8373

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11316

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12886

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5011

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7461

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28233

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8089

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6028

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4399

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22832

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2489

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8914

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50300

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21110

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35692

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29027

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22746

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124281

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33106

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43272

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17372

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24467

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50683

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42635

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19841

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1686

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2113

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37516

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11680

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5664

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2151

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1205

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2261

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1474

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1678

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1243

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
845

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5466

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9489

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11441

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua