Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22807Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11652

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30603

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13693

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19940

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12192

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25624

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9974

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7695

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11797

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14091

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8237

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18172

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11763

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6330

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9046

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13317

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2640

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6751

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5676

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4422

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6833

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28912

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8382

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5879

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7891

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5120

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6268

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6540

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4442

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4607

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6791

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1958

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23067

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3167

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9098

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6036

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51989

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22713

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38306

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30439

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23608

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133823

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34754

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45684

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18294

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25469

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54813

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45162

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20829

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1778

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39221

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12015

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5340

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2393

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2145

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1191

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1618

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2102

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
919

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2472

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4496

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4029

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4025

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10224

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11996

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15020

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua