Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23207Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12575

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31908

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14686

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21105

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8659

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9769

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12923

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8963

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26679

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9876

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10508

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13552

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8011

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8203

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14667

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8588

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18669

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7977

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5368

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5399

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9227

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12265

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9381

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13632

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8486

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3495

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4570

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29908

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8722

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7993

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7956

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5339

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4686

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23294

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6437

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9291

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5443

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52814

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24885

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40593

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32185

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24552

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148087

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36731

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48915

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19303

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26527

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60305

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49699

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21994

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1887

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41162

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12434

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5385

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1268

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2950

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3886

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7291

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11099

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12796

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16213

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua