Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25133Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15949

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37315

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18829

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25899

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11359

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12543

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16166

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11016

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31872

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11662

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13043

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7937

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15774

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9326

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14483

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10038

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17024

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10138

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20757

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9439

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14507

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7591

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10834

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15707

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10033

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8994

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7307

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10190

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7021

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7660

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33437

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5915

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10198

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9026

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7526

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8778

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9348

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7833

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7791

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4849

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5891

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8947

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24425

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8352

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3500

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6963

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10133

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6562

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7692

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56122

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33181

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48573

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39131

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29082

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
212842

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45240

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62899

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23711

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32080

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80859

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71776

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26824

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4375

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49223

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14330

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5077

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6695

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3796

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3290

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3214

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1760

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6621

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5325

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6441

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9244

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8593

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14667

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16463

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21706

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua