Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24713Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15327

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36300

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18202

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25058

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10934

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12149

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15597

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10623

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30922

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11344

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12584

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15326

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14131

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9687

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16574

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9825

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20376

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10963

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14083

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7351

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10547

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15262

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9773

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8662

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6597

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6814

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32938

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9940

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8630

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4053

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24126

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7604

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6723

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55573

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31917

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47208

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38028

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28450

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199463

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43982

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60739

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23049

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30903

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78125

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68555

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26077

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48027

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7958

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13971

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1802

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2442

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6307

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8925

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7421

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8199

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14064

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15796

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20874

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua