Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22795Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11597

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30525

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13642

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19892

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7974

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9026

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12154

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8427

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25577

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9479

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9929

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13104

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7678

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11752

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14051

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8226

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18139

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5003

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11737

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13286

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6731

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28861

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8363

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7582

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23057

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6786

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2883

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6976

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6026

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51932

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22560

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38101

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30338

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23567

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133060

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34602

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45553

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18238

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25411

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54606

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44946

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20767

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39117

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6788

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11997

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4269

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6210

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2387

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2140

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1874

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1342

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1317

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
911

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3585

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10180

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11966

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14955

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua