Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24294Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14861

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35371

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17562

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24200

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10422

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11715

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15024

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29955

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10939

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12153

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7361

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14900

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13786

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16126

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19975

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8900

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6397

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10589

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13639

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10310

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14821

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9494

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6552

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32468

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5547

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9600

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8442

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6643

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4410

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23880

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4880

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54945

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30535

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45667

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36722

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27632

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190291

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42417

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58638

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22264

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29919

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75048

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65440

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25189

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2184

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46664

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7708

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7294

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6104

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5182

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8574

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13361

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15050

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19966

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua