Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23599Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13511

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33317

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15864

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22251

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9323

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10559

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13696

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9478

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27813

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10266

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11232

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13998

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8276

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12919

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8630

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15201

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8890

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19143

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8298

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5746

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9747

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12783

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9696

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14105

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8862

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6398

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7100

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31260

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8180

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4122

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8335

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6928

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6715

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5016

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7269

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6143

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9446

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6493

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53601

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27272

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42641

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34010

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25817

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
166072

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38989

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52602

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20390

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27707

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66655

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55759

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23318

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3211

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1967

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43401

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7259

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12882

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5309

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2780

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1350

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1792

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3935

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1518

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5181

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4643

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11968

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13631

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17588

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua