Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23917Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14327

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34488

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16805

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23359

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9954

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11234

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14349

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28936

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10648

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11710

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6947

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7048

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14479

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8537

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15741

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9220

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19570

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10161

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13245

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10028

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14509

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31928

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5403

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9286

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8337

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4043

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8609

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23703

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3341

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6044

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9617

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54348

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29109

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35502

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26819

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180116

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40809

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56264

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21434

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28906

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71418

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60672

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24287

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45226

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7501

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3831

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13280

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2942

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2558

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2170

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1137

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7295

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12665

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14409

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18935

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua