Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24498Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15123

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35837

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17903

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24629

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10693

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11973

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15320

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30401

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11155

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12373

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15122

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13963

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9509

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16354

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9677

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20176

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9011

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6568

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5915

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10768

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13842

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7259

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10435

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5455

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15039

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9643

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8484

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9712

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5039

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32692

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5625

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8716

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7119

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3626

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9006

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7466

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7502

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8370

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24005

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7891

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9855

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7105

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55243

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31177

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46384

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37362

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27970

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195319

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43177

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59646

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22626

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30346

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76549

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67020

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25623

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47280

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4056

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13776

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4809

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7434

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1557

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1928

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6145

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8763

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7217

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7970

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5448

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13737

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15412

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20461

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua