Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23806Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14106

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34102

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16517

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22964

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9733

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11005

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14098

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9770

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28564

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10542

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11542

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6928

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14328

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8456

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13217

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8861

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19435

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8502

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13101

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6914

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9922

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14367

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9050

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6278

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4787

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7184

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31706

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5349

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9207

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8385

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6407

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8506

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6946

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3575

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2167

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23622

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7454

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2928

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6003

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6277

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7267

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54091

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28514

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43644

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35090

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26493

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175711

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40208

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55259

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21084

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28441

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
69995

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59086

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23972

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44673

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3784

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13141

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4132

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2871

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2192

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1397

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1566

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1572

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1102

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4086

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4444

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5302

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5354

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14164

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18412

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua