Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25079Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15875

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37203

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18750

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25788

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11305

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16112

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31765

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11626

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12996

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15729

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9299

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14432

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9979

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16981

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20718

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9406

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11306

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14459

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10004

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8941

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10153

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33382

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10165

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9324

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6543

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7863

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8883

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2507

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7905

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7580

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56066

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33071

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48450

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39006

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210644

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45070

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62657

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31912

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80428

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71308

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49063

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3585

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4849

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2232

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3563

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7791

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8550

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14596

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16416

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21623

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua