Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24781Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15386

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36450

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18283

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25167

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10989

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12211

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15673

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10661

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31073

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11392

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12641

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7724

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15374

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14185

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16654

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9868

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20439

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9205

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11018

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14147

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7378

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10598

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15327

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9897

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33016

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9974

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8850

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4429

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9169

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6316

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7642

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7674

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4674

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24162

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8093

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4241

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7662

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9975

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6362

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7366

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55688

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32189

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47448

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38231

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28547

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200549

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44170

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61007

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23153

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31041

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78474

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68939

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26205

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48236

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14027

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4935

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7625

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6463

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3415

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2572

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1649

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2066

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6366

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6214

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5581

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7496

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14175

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15906

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21018

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua