Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Phước vô lậu

Bài giảng Phước vô lậu, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Phước vô lậu của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Phước vô lậu - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25237Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16130

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37564

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19009

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26097

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11491

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12644

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16286

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11232

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32156

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11747

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13143

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15897

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9379

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14585

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10137

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17141

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10217

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20869

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9505

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11421

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14601

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10914

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15938

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10106

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10269

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33557

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3310

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9066

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8825

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9144

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2545

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24493

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8418

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5517

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3953

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56236

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33506

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48865

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39359

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29257

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
217813

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45605

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63333

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23916

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32375

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
82146

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
72573

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26983

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3849

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2922

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49546

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8272

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14423

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5116

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3661

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1971

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1451

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3654

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6704

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9327

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8681

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6011

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14819

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21941

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua