Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nuối tiếc

Bài giảng Nuối tiếc, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nuối tiếc của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nuối tiếc - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51121Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17455

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39328

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20299

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27665

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12545

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13522

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17415

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34816

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12689

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14110

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8560

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16842

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9927

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15246

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11021

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18197

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10826

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21762

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10146

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8285

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6703

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12212

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26361

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15543

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8233

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11543

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4764

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6360

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17192

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10706

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5819

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9731

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7422

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7874

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11100

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5724

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8034

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34607

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10917

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8163

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9279

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9851

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8541

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8321

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8668

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6400

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11631

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5992

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25208

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9028

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8641

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4413

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6915

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10553

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8160

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57358

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35934

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41302

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31733

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
255267

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48252

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66670

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25461

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34461

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86354

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78683

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28566

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51855

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15199

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6476

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4039

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8896

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3020

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1749

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7462

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10069

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8870

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16002

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24046

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua