Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nuối tiếc

Bài giảng Nuối tiếc, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nuối tiếc của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nuối tiếc - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 50012Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16814

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38419

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19701

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26860

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13021

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16870

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12371

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33277

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12124

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13550

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16263

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9567

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14865

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10500

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17600

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10481

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21268

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9740

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11719

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25649

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14977

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7846

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11158

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4497

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5995

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16392

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10353

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9410

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10652

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4579

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33962

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10483

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9237

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7818

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8982

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7372

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9581

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8134

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7978

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6031

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2673

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24787

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8666

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5690

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10298

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6888

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7914

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56666

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34738

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40315

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30159

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
242133

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46938

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65375

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24630

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33375

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84539

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75390

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27707

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2629

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50739

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14734

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5173

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2903

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2435

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5269

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1563

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5132

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5221

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6884

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6783

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6211

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9605

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15375

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17145

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22787

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua