Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nuối tiếc

Bài giảng Nuối tiếc, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nuối tiếc của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nuối tiếc - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 50587Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17123

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38915

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20027

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27311

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12268

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13300

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17188

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12912

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34051

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12437

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13832

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8327

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8510

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16575

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9763

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15059

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10761

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6142

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17881

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21526

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9943

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8018

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11946

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26050

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15276

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8027

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11358

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16764

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10546

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9588

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10911

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7907

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34285

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6278

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10698

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7996

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7511

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4940

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9727

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8142

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8487

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11415

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24973

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8852

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8460

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7440

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10421

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8028

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8110

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56999

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35334

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40863

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30926

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
250742

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47621

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66123

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25093

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33969

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85343

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77048

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28136

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4671

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51330

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8785

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14976

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5379

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7038

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8710

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2552

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2548

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1624

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4426

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7260

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7021

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9829

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15701

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17534

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23411

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua