Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nuối tiếc

Bài giảng Nuối tiếc, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nuối tiếc của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nuối tiếc - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51233Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17539

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39432

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20352

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27767

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12608

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13587

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17469

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13219

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34897

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14181

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8625

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8681

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16916

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15293

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6800

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11093

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18290

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10872

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21819

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10201

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12251

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26443

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15621

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8295

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17455

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10743

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7468

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7919

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11148

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8086

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34685

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10978

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9579

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9312

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9901

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8486

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8360

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6441

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11704

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25245

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6061

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10589

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8332

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57438

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36076

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41411

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31992

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256073

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48374

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66799

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25555

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34595

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86727

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79131

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28678

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51981

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9070

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15254

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5562

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7203

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5605

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6910

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1796

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7625

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6777

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10114

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8927

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16059

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17971

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua