Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nuối tiếc

Bài giảng Nuối tiếc, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nuối tiếc của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nuối tiếc - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51336Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17628

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39546

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20408

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27850

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12680

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13661

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17520

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13277

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34985

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12824

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14244

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8741

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16992

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10009

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15349

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11174

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18388

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10920

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21869

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10258

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8414

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12295

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26523

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15695

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8350

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11649

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17734

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10798

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9818

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7506

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11218

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8127

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5188

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34780

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6514

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11048

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9620

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8235

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9357

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8414

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5784

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6494

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11764

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6077

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25287

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8723

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10627

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8243

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57532

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36231

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41494

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32237

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256652

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48510

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66927

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25648

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34731

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86885

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79462

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28779

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52083

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9120

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4110

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7675

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3112

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1841

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6200

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10172

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9556

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16112

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18058

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24441

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua