Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6250Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17060

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38801

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19965

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27205

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12211

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13248

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17121

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12855

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33879

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12376

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13766

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8268

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8475

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16513

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9720

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15013

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10702

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17819

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10632

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21476

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9895

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11900

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25968

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15191

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11316

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4601

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6121

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16675

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10508

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9557

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7220

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10856

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5554

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4981

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34214

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10639

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9349

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7956

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9124

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9698

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8260

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8104

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8455

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4718

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4165

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24934

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8804

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4684

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8405

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7105

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6769

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7396

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10392

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7053

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56927

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35225

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50468

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40749

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30738

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
249196

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47491

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66001

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25011

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33872

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85181

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76730

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28059

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51219

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8738

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14925

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7008

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4120

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7185

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6715

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2014

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1606

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4391

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9779

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8553

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3722

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15639

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17462

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23285

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua