Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5868Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15866

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37194

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18743

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25780

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11300

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12503

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16105

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10925

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31762

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11626

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12991

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15726

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9297

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14426

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9975

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16973

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10101

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20716

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9403

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7095

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11303

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25075

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14455

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10796

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15608

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10001

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5298

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8938

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10150

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33375

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10165

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8991

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7057

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9323

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7797

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8880

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24307

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8316

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3722

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6743

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10102

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56058

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33064

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48443

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38997

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29000

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210510

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45061

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62640

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23620

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31897

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80403

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71274

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26717

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49054

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14289

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2245

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2231

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1413

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6578

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6464

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14594

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16411

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua