Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6301Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17176

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38984

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20073

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27381

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12320

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13337

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17237

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12957

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34184

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12474

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13878

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16608

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9785

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15096

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6639

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10810

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6169

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17946

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10699

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21572

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9973

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8083

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26106

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15328

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11390

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6196

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16850

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10575

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9614

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7748

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10952

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5612

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7933

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34344

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10741

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8028

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9186

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9749

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8332

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8172

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8513

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11501

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2805

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25014

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8890

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4328

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8497

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10443

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57057

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35427

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50687

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40946

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31076

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
251452

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47718

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66202

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25165

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34048

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85438

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77291

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28199

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51410

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8822

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15020

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5406

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7068

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5484

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8743

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7299

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4041

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2063

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2570

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1652

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7313

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5941

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7225

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7059

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9865

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8665

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9218

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6714

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15757

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17598

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23515

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua