Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6053Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16481

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38040

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19381

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26529

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11744

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12849

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16549

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11671

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32704

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11930

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13351

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16101

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9476

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14734

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6376

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10332

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17381

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10360

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21093

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9637

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11597

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25431

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14814

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7766

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11042

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16176

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10245

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5423

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9229

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7452

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10464

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7182

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5382

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33771

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10387

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9141

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8906

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7265

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9482

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8019

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7898

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5324

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8132

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5917

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9621

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24620

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8558

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4114

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5590

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8133

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6599

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3593

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10224

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7808

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7778

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56459

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34121

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49445

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39893

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29588

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
230353

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46251

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64330

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24245

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32912

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83712

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74085

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27331

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2551

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4462

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50159

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3582

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8428

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4444

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14591

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6829

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5161

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4011

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3930

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1857

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2378

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2728

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1505

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9460

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6219

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15098

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16913

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22386

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua