Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5423Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14352

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34520

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16834

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23384

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11256

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14368

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9936

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28972

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10655

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11722

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14489

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8547

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13377

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8990

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15755

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9226

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19581

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8608

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10174

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23924

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13259

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10038

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5136

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14514

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9189

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31948

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9296

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8453

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6749

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8340

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8612

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5792

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7888

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23709

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7547

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2976

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9618

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6748

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54373

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29151

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44196

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35542

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26838

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180670

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40867

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56362

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21471

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28965

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71531

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60862

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24313

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45286

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13292

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4631

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7016

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5879

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4362

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2946

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1872

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2172

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1140

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4170

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5497

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6640

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2796

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12684

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14438

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18997

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua