Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5628Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15125

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35850

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17909

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24643

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10696

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11976

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15328

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10469

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30414

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11160

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12387

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7351

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7522

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15125

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13965

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9511

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5439

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16366

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9680

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20183

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9014

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5916

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10772

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24502

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13848

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10440

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5458

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15043

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9650

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8493

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9715

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7449

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32695

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9750

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8719

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6763

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7472

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5401

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24008

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7435

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3262

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6612

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7109

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55247

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31208

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46410

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37382

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27987

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195463

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43216

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59684

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22640

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30362

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76596

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67071

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25645

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47312

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3297

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4812

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7437

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5991

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7221

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7973

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13746

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15419

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20471

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua