Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4291Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8805

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26606

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10543

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15518

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6901

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9581

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21417

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8025

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11429

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9308

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12229

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16234

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21312

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9797

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6255

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25694

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1884

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7264

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6829

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5109

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22159

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2011

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2650

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4152

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42343

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16319

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28446

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24769

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19573

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95138

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27467

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36143

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20478

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38119

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36349

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17131

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1419

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32030

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10427

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1725

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1651

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1403

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
842

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1596

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2507

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
633

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1487

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7538

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9078

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua