Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5473Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14550

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34888

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17155

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23758

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10169

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11500

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14670

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10081

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29418

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10773

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11910

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7179

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14671

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8657

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13571

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5841

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15937

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9373

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19743

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8762

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6245

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10331

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24069

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13425

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10148

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14647

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9331

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8140

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4375

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32176

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9430

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4269

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8763

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7242

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7326

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8033

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23788

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7629

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6103

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9690

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54623

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29800

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44792

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27193

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
184957

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41498

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57384

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21842

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29385

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72966

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62974

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24716

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45884

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13459

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3067

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2725

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2308

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1645

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1739

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1175

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8386

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7515

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12987

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14709

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19411

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua