Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5732Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15390

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36457

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18289

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25173

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10993

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12216

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15678

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10669

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31082

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11396

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12644

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7519

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15378

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9148

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14189

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9749

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16656

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9872

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20446

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9209

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11023

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24787

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14150

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7381

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10603

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15330

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9807

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8710

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9897

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7527

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33021

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9977

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8854

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9170

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6321

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7622

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7676

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4676

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8603

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24164

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8099

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4242

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5268

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6351

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9979

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6369

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7574

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7369

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55693

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32192

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47458

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38235

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28556

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200575

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44175

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61020

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23160

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31050

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78498

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68945

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26209

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2774

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48242

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8002

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14033

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7630

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4633

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3653

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3042

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2574

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1649

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2136

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4643

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2071

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4700

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6370

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6218

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8982

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14184

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15911

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21020

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua