Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5801Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15630

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36859

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18544

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25489

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11154

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12371

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15895

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10807

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31412

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11514

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12820

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15562

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14322

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16814

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10005

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20595

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11178

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24943

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14302

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10710

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15474

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8829

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10011

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4250

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7585

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4646

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33204

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10071

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8923

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6983

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9244

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3782

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5228

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24239

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4296

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7796

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10045

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55891

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32626

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48000

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38647

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28770

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204777

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44625

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61927

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23393

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31371

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79524

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70133

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26469

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48654

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5899

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2635

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1878

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2192

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2148

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1373

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4751

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6301

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8421

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14406

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16160

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21297

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua