Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5553Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14876

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35395

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17580

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24221

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10440

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11730

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15037

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10269

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29971

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10948

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12161

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7205

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7372

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14914

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13795

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9339

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5347

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16133

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9527

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19986

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8907

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6405

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10602

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24299

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13648

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7176

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14836

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6828

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9572

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4961

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4429

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32476

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9610

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8639

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8891

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23893

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6385

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6511

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9779

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54959

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30566

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45693

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36751

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27647

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190522

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42447

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58693

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22285

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29934

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75131

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65512

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25208

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46700

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13628

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4750

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7304

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3168

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2907

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1501

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1694

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1830

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1219

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8585

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13372

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15063

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua