Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5764Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15490

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36652

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18420

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25323

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11067

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12292

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15795

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10745

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31235

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11461

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12720

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15465

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14269

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9791

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16729

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9951

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20522

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11109

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24857

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14219

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10663

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15406

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9842

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33117

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10030

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9200

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6376

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5726

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8685

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24200

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8165

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10014

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55793

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32378

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47724

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38431

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28661

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202037

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44366

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61348

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23262

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31201

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78914

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69363

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26342

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48433

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7704

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6263

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2502

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6287

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6237

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8344

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14304

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16034

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21150

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua