Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6031Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16399

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37951

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19291

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26443

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11699

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12807

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16490

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11578

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32589

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11892

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13306

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16061

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9453

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14705

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10294

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17322

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10333

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21049

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9609

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11574

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25380

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14775

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11017

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16146

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10217

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5411

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9200

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6971

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7439

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10430

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7160

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33721

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10364

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9127

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8898

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9461

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7991

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7882

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8092

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9458

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2589

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24592

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6898

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10214

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56415

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33963

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49302

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39788

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29517

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
227217

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46112

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64087

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24169

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32804

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83475

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
73772

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27249

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50003

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14564

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8239

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1838

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1493

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5064

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6620

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9434

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8125

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15035

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16855

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22286

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua