Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4826Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10877

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29572

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12855

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18510

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8431

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11493

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7935

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24752

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9117

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9452

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5728

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12704

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7384

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11197

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5066

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7190

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13577

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7935

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17639

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7288

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8348

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22429

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11286

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8734

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12843

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7811

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7435

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4235

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6635

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28174

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4759

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2306

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8072

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7503

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7325

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4189

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2860

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1819

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4031

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22817

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2919

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5379

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5796

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50093

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21048

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35487

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28954

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22662

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
123559

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32958

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43105

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17305

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24398

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50341

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42504

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19767

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1682

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37410

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6577

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11642

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4011

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4809

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2835

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4921

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2132

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1956

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1771

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1122

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1192

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1460

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1907

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1674

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2242

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3040

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4426

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3334

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2071

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9453

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11395

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13962

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua