Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5012Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11578

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30491

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13628

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19864

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9001

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12144

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25560

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9473

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9918

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6005

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13097

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11737

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7679

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14046

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18127

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22789

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11729

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3530

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13282

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8139

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2629

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5275

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7825

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5664

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6818

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28829

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8358

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7573

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6035

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23054

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6784

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3044

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2878

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5615

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9087

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6976

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6024

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51908

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22493

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38042

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23548

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
132767

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34537

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45503

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18214

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25382

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54487

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44868

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20743

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1768

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39079

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6782

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11988

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2955

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5332

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1871

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1338

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1612

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1316

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
910

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4745

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10167

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11954

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14936

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua