Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5901Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15957

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37324

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18840

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25909

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11365

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12545

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16170

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11026

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31880

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11664

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13047

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15777

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14487

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10040

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5721

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17027

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10139

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20760

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9439

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6179

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11348

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25135

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14512

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10834

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15722

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10036

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9000

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6840

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7310

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10191

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7661

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33440

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5917

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10200

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9027

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8780

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7096

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9350

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8952

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24430

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8355

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4365

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7943

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6967

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10133

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6562

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56125

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33198

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48586

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39138

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29089

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213031

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45254

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62918

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23719

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32095

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80916

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71808

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26830

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49253

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14335

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6695

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1761

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3964

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5328

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5850

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9247

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5927

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14674

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16472

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21716

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua