Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4957Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11286

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30102

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13277

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18988

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7785

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8742

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11851

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25274

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9333

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9726

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12957

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11506

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13852

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8094

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17929

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7468

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22628

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11567

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8918

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13111

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2587

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7674

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4347

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28619

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8234

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7819

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4351

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1919

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22951

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6706

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2587

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2699

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3127

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5545

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51409

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21844

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37041

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29741

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23267

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128621

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33904

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44639

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17852

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25045

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53105

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43653

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20379

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1726

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3776

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38392

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6721

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11871

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2084

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1829

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1164

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1300

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1566

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2042

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1292

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
887

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3884

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2193

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3884

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9886

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11743

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14514

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua