Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5209Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12829

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32373

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15015

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21482

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8877

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9986

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13172

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9120

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27013

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10007

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10735

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6437

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6464

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13682

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8109

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12588

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14821

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8689

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18838

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8072

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5489

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5439

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9383

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23347

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12442

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6620

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9461

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13794

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4612

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8454

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5940

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30763

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8800

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4051

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8077

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7227

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2059

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23371

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5845

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5505

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53094

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25742

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41297

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32852

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24965

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
154297

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37493

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50129

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26925

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62319

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51115

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22446

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41886

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2905

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12592

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4443

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4264

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1297

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1431

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1738

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1942

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
999

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4952

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6514

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11348

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13060

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16584

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua