Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5338Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13866

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33788

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16262

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22633

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9545

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10814

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13929

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9637

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28285

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10422

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11415

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6775

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6833

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14197

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13107

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8762

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15457

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9032

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19300

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8418

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9917

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23728

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12974

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9841

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14267

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2915

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7138

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31535

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9099

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8332

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8440

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7007

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7109

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6866

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3323

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23571

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7389

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3530

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4498

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6134

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6224

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9518

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53878

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27981

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43239

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34671

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26228

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171699

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39760

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54240

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20782

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28077

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68814

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57707

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23700

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44176

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13034

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5720

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2150

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1376

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1539

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1548

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3915

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5285

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4766

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12221

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13967

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18102

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua