Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4850Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10946

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29672

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12909

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18609

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8473

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11545

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7983

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24848

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9150

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9495

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11260

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13624

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7959

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17703

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7323

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8388

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22465

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11335

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12902

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7854

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2489

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5024

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5726

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7476

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3242

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28270

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8099

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2861

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3309

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3793

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2883

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4051

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22843

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2433

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2491

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2936

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8925

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50364

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21160

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35768

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29077

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22785

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124582

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33151

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43372

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17418

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24503

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50863

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42696

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19876

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3691

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2119

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37579

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6610

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11692

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5669

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2815

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5153

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3343

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1972

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1779

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1211

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1479

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1680

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
846

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2525

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3720

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2090

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14062

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua