Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5836Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15746

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37047

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18649

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25645

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11219

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12432

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16013

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10863

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31623

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11585

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12902

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7853

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15643

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9260

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14375

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9917

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16900

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20665

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9365

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11229

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25009

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14369

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10752

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15544

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8880

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10087

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10124

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8958

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9283

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8820

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24267

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7848

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55980

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32827

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48230

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38829

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28884

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207762

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44846

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62301

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23500

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31677

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79995

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70728

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26578

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2426

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48872

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14235

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4779

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1394

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9154

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14507

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16305

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua