Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 4690Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10359

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28820

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12313

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17740

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7135

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11022

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23852

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8874

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12398

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10717

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17288

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8031

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22169

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10905

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12464

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7548

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3114

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4115

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27683

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4613

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7872

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1714

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22637

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3292

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48599

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20066

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33319

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28018

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22067

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117367

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31859

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41500

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16715

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23288

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47478

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41185

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19204

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1619

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3134

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2042

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36299

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1798

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1069

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1281

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4580

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10841

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12972

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua