Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nước mắt và nụ cười 2

Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nước mắt và nụ cười 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nước mắt và nụ cười 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5095Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12019

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31145

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14064

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20389

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8272

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12504

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8635

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26092

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9684

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10204

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13312

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12046

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7881

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14310

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8369

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18389

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22959

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11986

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9186

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4464

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6935

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6884

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29291

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8525

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7848

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5992

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4073

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1996

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23150

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2606

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2675

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7018

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52383

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23575

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39367

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31199

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24007

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139545

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35625

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46871

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18689

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25909

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56986

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46953

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21313

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3514

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40015

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12209

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6304

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2208

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1224

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2562

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1655

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1840

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1372

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4445

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4622

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5569

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2332

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10586

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12321

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15524

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua