Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nỗi oán hận

Bài giảng Nỗi oán hận, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nỗi oán hận của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nỗi oán hận - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 41363Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17503

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39391

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20326

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27727

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12583

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13561

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17445

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13198

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34868

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12727

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14149

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8658

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16886

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15272

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6785

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11063

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18255

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10852

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21795

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10182

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8321

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12238

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26413

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15581

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11572

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17322

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10728

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9756

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7451

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11127

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4893

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8065

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34648

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10957

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9299

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9876

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8613

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8474

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8345

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8690

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11676

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25232

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6039

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8669

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7297

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10576

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8194

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8314

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57407

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36016

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51182

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31879

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
255711

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48320

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66752

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25518

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34536

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86563

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78937

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28633

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4269

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51923

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9045

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15228

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5540

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5545

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4064

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8935

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6897

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4204

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2180

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5677

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7286

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10097

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8898

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9479

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16039

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17948

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24128

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua