Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nỗi oán hận

Bài giảng Nỗi oán hận, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nỗi oán hận của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nỗi oán hận - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 41164Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17316

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39186

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20222

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27562

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12444

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17349

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13062

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34548

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12594

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14023

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8478

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16734

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9870

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6712

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10928

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6259

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18104

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10782

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21679

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10078

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8209

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12122

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26248

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15440

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8160

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11486

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17044

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10658

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11039

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5087

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34496

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6432

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10838

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9474

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8102

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9809

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8401

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11582

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25140

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3658

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8570

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6880

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10518

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7178

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57238

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35727

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50927

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31432

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
253812

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48052

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66463

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25350

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34281

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85876

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78076

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28416

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51669

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5533

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8824

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6832

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4114

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2636

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7369

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9999

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3914

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6825

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15908

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17774

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23779

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua