Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nỗi oán hận

Bài giảng Nỗi oán hận, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nỗi oán hận của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nỗi oán hận - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 41530Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17672

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39611

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20431

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27884

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12703

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13691

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17543

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13300

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35027

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12852

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14267

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8725

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17020

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10018

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11210

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18420

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21906

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10280

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12314

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26558

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15733

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11673

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6478

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10816

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11247

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4968

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34829

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11070

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9634

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7753

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9960

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8981

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8555

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8435

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8785

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11787

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25311

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9124

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3782

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4954

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4490

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8743

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4031

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10644

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7320

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8254

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8394

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57571

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36296

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51379

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32362

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256963

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48568

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67008

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25702

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34788

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86975

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79638

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28832

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2979

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52134

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15341

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7253

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2248

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1856

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7724

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6218

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10192

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9581

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7013

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16141

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18090

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24495

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua