Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 29437Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10753

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12741

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18424

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7439

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8342

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11423

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7845

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24596

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9064

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9390

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5690

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12649

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7338

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11094

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7126

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13519

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17574

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8293

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22369

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11230

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8692

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12773

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7753

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6362

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4961

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7387

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5423

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28074

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4805

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8024

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7471

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5559

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5627

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7283

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6389

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1802

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22783

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5612

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5336

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8871

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49779

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20878

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35087

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28783

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22553

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
122193

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32730

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42781

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17169

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24244

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49851

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42234

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19659

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1675

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37205

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2573

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6550

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3204

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11585

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4783

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5627

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5906

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2222

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2102

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2229

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1760

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1116

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1163

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1219

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
833

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2214

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4106

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6435

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9378

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11296

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13818

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua