Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 35381Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14868

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17572

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24209

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10426

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11720

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15029

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10265

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29963

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10942

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12156

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7201

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14905

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13792

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16128

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9523

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19982

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8903

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10596

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24294

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13644

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10311

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14827

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9497

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8314

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6824

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9569

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4958

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32474

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9606

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6993

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8446

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6645

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7352

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5316

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23889

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9777

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6077

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7417

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54953

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30546

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45680

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36734

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27642

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190408

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42425

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58655

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22269

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29923

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75087

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65469

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25195

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46682

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13622

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6107

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1960

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1218

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2936

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13365

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15057

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19971

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua