Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 35830Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15121

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17901

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24624

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11972

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15317

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10453

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30394

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11150

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12373

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15121

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9507

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16351

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9676

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20174

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9011

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6566

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5913

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10766

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24494

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13835

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10434

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15038

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9642

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8481

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6475

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32689

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8716

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3626

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9003

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7501

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8367

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2344

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24002

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9854

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7102

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55237

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31162

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46374

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37354

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27965

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195262

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43171

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59634

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30336

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76536

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66995

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25611

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47271

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13773

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4809

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1556

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4461

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1269

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6141

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5966

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5365

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8760

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7215

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5446

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13735

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15409

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20457

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua