Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 33221Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13460

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15763

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22172

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9291

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10508

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13654

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9427

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27734

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10235

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11200

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13968

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8253

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8612

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15152

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19116

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8279

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9712

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23567

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12752

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9675

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14064

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6067

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7091

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31219

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8307

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23473

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6730

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53566

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27148

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42526

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33893

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25720

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165072

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38877

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52323

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20324

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27627

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66225

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55377

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23260

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43267

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12858

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5613

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1513

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11924

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13561

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17495

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua