Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 30602Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11650

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13691

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19937

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8001

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9062

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12189

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8446

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25620

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9500

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6064

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7693

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11796

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14087

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8237

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18172

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22805

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11760

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9046

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4529

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13313

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6749

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5966

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7851

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6830

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4053

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28909

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4954

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7753

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3911

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7607

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5118

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6267

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4441

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1958

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4241

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23065

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3982

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9098

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5193

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6036

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51984

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22701

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38290

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30428

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23605

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133766

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34735

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45665

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18287

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25461

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54798

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45142

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20825

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1776

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39216

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12015

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5152

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5338

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2143

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1882

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1190

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2484

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1617

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2102

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1785

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
918

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4494

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5894

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10222

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11993

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15015

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua