Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32250Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12787

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14965

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21413

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8842

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13131

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9096

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26954

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9986

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10709

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13658

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8089

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12561

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14799

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18811

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9346

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23328

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12408

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8581

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5643

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8426

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30657

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2619

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8082

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8060

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6455

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7206

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2055

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23361

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53028

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25619

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41168

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32736

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24887

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153341

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37377

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49906

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19573

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26859

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
61887

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50837

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22372

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41763

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12563

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2004

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1456

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
995

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7408

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11290

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12984

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua