Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36865Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15637

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18550

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25496

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11160

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12374

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15900

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10810

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31418

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11517

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12824

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7812

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15565

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14326

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9856

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5623

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16821

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10008

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20598

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9310

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6972

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11179

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24947

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14304

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10711

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15476

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9903

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5237

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8834

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7198

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10012

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33208

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10072

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8926

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7394

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9247

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3784

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24240

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8215

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5361

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7797

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10047

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6453

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55897

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32636

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48009

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38657

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28780

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204884

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44631

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61949

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23395

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31376

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79537

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70150

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26474

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2404

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48659

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8103

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14178

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6569

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2638

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1694

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1881

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2151

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6302

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8422

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14408

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16164

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21299

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua