Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 34508Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14345

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16831

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23381

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9968

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11252

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14362

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9933

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28964

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10654

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11720

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7053

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14488

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13376

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15752

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19581

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8607

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10168

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23921

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13255

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6983

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10037

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5133

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14514

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9161

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6612

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31942

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8453

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6746

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8612

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5789

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3639

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5217

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7888

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23708

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2974

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4640

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6224

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6334

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9618

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7310

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54363

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29135

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44171

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35529

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26831

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180476

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40840

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56332

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21464

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28949

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71487

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60802

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24303

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45266

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7510

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3833

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13290

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4630

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5451

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7015

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2172

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4144

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1139

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3311

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8191

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6638

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2796

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12679

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14427

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18979

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua