Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26574Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8786

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10524

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15481

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9564

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21388

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8207

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11415

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12219

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7052

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16226

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7103

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21305

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9785

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5355

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7716

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11557

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6802

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2072

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2820

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6069

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25663

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1882

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7255

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4830

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2394

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1491

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22154

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2008

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3025

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2016

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3065

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5016

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4145

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5079

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42257

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16257

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28390

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24705

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19545

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
94761

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27407

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36040

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14619

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20455

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
37996

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36267

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17103

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2386

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1810

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31981

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2249

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10412

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2509

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2780

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1720

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2582

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1644

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1685

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1401

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
838

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1591

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1019

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1303

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2498

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
829

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
632

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1649

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2308

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2364

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2731

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1482

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9053

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10481

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua