Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 37049Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15746

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18649

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25645

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11219

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16013

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10863

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31624

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11586

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12902

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7853

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15644

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9260

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14375

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9918

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16900

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20665

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9365

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11229

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25009

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10753

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15544

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8880

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10087

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33290

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10124

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8958

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3771

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9283

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8820

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24267

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7848

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55981

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32827

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48233

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38829

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28884

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207767

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44847

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62302

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23500

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31677

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79997

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70729

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26579

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2426

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48872

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14235

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4779

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3551

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4795

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1394

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9154

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14507

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16306

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21475

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua