Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 34946Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14580

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17207

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23816

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10198

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11538

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14714

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10106

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29516

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10793

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11942

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7078

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7229

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14699

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8676

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13599

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5269

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15964

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9394

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19773

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6263

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10360

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24092

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13448

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3955

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14665

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8166

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6712

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7308

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32211

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9450

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8547

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6870

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8388

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7254

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7337

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7213

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4866

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23800

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7655

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7129

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6303

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9702

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7368

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54674

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29885

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44889

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36134

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27242

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185512

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41593

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57557

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21890

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29445

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73196

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63279

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24762

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2138

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2544

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45977

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13476

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7179

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4495

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1181

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5616

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6831

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13033

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14755

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19474

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua