Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 31955Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12618

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14719

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21149

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8669

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9796

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12976

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8981

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26682

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9868

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10524

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13550

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12438

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14690

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8579

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18679

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9237

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23193

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12263

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9386

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13646

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8492

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7145

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8333

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6966

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29763

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5170

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7994

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23283

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7011

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9297

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52831

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24907

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40672

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24574

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148433

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36738

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49063

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19323

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26567

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60539

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49854

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22028

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1879

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3596

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41164

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12440

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5905

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2571

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1262

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1416

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1704

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
974

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11126

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12797

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua