Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32889Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13229

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15494

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21937

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10325

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13492

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9321

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27527

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10159

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11043

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13872

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8207

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12784

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5544

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15016

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8792

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19045

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8217

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9588

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23483

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12646

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13999

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8661

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6017

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7062

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31064

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5209

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8903

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8153

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3830

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8218

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23439

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7194

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2725

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3204

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6654

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5899

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9411

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53416

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26752

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42101

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33581

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25499

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161577

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38451

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51499

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20095

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27407

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64890

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53981

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22996

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1938

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42771

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12774

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5657

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2061

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1331

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2001

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1026

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5082

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4548

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7631

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4541

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11736

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13387

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17182

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua