Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36304Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15329

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18205

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25067

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10934

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12153

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15598

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10626

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30927

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15328

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14136

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9687

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16575

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9830

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20379

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6005

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10964

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24714

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14083

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10547

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15262

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9774

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8663

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6814

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32938

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5720

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9942

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8829

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8630

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9142

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24129

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5221

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9947

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55576

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31927

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47219

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38035

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28452

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199485

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43990

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60750

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23053

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30909

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78144

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68567

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26084

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48032

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7960

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13974

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1803

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2442

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2031

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4631

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8925

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8199

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14066

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15803

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20876

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua