Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 34161Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14156

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16552

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23029

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11041

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14145

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9807

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28618

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10557

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11575

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14353

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8465

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13246

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8881

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15614

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9135

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19468

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8520

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5643

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10065

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23820

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13129

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9938

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14388

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9085

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2955

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7866

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6559

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9065

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7193

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31747

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5385

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8399

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6674

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5720

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7182

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3586

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2174

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23640

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7467

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2847

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4570

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6921

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6284

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7275

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54141

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28628

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43732

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35162

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26563

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
176493

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40313

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55447

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21133

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28503

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70190

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59389

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24029

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44757

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13164

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6827

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2881

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2907

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1402

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1577

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1849

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2138

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1584

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1109

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2942

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5328

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4800

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8070

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7160

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12477

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14197

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18483

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua