Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36471Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15393

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18300

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25189

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11004

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12223

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15691

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10677

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31099

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11403

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12649

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15390

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9148

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14200

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9753

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16657

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9882

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20458

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9213

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6828

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11037

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24799

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14160

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7388

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10615

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15344

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9813

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7105

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9899

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5152

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33037

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9987

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8653

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6910

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4442

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7625

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7654

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5562

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4682

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8615

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24168

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9984

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7579

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7376

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55704

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32204

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47482

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38249

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28568

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200615

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44189

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61051

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23170

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31065

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78522

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68963

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26226

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4438

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2781

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48254

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8010

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14042

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4920

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5829

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7642

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6478

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1650

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3592

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2479

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1342

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6228

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8283

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14197

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15926

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21028

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua