Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 28770Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10321

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12279

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17683

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8041

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10985

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7573

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23793

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8858

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9084

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12375

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10689

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6892

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13198

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17270

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8008

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22148

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10881

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8487

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12444

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4031

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7138

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4104

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6470

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27651

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7853

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3110

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5790

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6060

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5497

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6152

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1702

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22619

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3280

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2334

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2789

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5484

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8722

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6702

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48508

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19986

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33217

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27970

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22018

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116852

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31776

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41383

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16677

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23202

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47291

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41067

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19158

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2682

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1615

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36229

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2472

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11326

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4973

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2116

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1978

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1684

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1064

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1059

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2013

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1272

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1771

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1588

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3021

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1061

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
795

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6199

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5136

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1917

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9025

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10797

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12880

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua