Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 31147Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12019

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14065

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20389

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8635

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26095

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9684

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10209

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13312

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12050

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14313

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8372

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18392

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22961

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11991

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6422

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13433

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8293

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8040

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6884

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29294

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8525

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7849

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5993

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7742

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4073

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6184

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1996

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23151

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2675

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9182

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7018

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52384

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23579

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39370

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31202

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24007

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139565

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35627

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46883

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18693

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25910

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
56997

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46961

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21315

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40021

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12212

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6304

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2496

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2208

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1225

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1655

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1840

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1372

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5573

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2332

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10590

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12321

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15525

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua