Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36650Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15488

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18419

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25320

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11065

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12292

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15795

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10744

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31234

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12719

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15461

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14268

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9791

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16727

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20521

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9255

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6895

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11107

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24856

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14217

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7413

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10661

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15404

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9840

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3316

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33114

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10029

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8678

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9199

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7665

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5725

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8684

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24198

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8165

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6629

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10013

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55792

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32375

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47717

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38429

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28659

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
201991

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44358

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61336

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23260

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31199

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78900

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69351

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26340

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48431

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7703

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4978

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2117

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6284

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5638

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9050

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7581

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8342

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14302

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21147

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua