Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 37925Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16381

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19271

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26431

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11692

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12802

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16482

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11565

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32566

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11885

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13300

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8103

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16056

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9449

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14701

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10284

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5821

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17317

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10328

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21042

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9601

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7408

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6295

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11567

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25373

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14770

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7731

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16140

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10211

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9196

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10423

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7746

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33714

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10360

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9123

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8896

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4666

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9455

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4926

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6035

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9441

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2588

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24588

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3344

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5571

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8115

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3831

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10212

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56404

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33935

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49281

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39770

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29506

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
226730

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46096

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64044

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24158

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32783

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83401

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
73735

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27235

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4450

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49987

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8392

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14557

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8233

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3911

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3753

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2805

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1835

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1490

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4106

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6818

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5508

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6043

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9430

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8120

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8792

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15028

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16844

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22268

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua