Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nối lại tình xưa

Bài giảng Nối lại tình xưa, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nối lại tình xưa của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nối lại tình xưa - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 30045Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11244

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13235

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18946

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8713

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11814

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8189

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25234

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9316

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9702

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12936

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7550

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11487

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4655

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13832

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8081

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17901

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7452

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5161

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8552

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22615

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11538

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8905

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4399

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13085

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8023

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2574

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3324

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28598

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7655

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7805

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7478

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1912

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4145

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22940

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2510

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2573

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3162

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9012

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51321

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21792

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36925

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29676

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23216

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128188

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33838

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44499

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17819

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24985

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52908

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43557

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20323

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1722

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2160

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38316

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2680

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6712

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11850

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4924

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2940

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5035

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2249

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2073

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1161

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1294

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1559

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2034

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1739

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1289

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
884

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2636

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4613

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6695

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9844

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11710

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14457

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua