Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 49051Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15862

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37188

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18740

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25777

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11299

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12501

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16101

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10923

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31757

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11624

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12988

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7903

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15721

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9296

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14424

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9974

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16970

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10099

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20714

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6153

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11291

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25074

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14454

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10794

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15605

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9999

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8936

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10147

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7636

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33373

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10160

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8989

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9321

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7796

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7856

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8877

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24305

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8315

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5433

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7898

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10101

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56054

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33059

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48433

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38992

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28994

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210449

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45052

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62618

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23612

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31891

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80385

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71258

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26712

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4316

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14288

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3556

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8011

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4815

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6658

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3582

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2694

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1739

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2244

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2229

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1411

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6577

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6462

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9196

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7788

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5886

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14592

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16407

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21606

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua