Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32172Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8850

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26686

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10584

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15579

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9643

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21505

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8231

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11457

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4138

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12262

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16258

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4495

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7132

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21335

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9827

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11591

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2079

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5441

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6271

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25774

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1889

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6502

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22167

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2579

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42565

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16399

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28568

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24876

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19649

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95802

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27593

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36323

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14697

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20557

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38361

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36466

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17191

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2395

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1424

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10456

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5285

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4809

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2385

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1735

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1705

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
843

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1606

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1025

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1441

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1312

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
635

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1666

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2391

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3437

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5090

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1496

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9131

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10607

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua