Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 37665Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10969

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29706

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12936

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18641

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11575

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8003

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24872

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9169

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9516

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12778

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11281

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13646

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17720

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8406

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22480

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11352

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12925

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7872

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6458

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5737

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4263

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28293

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8113

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6063

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2906

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1843

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22856

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5971

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50449

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21214

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35863

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29134

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22839

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124896

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33221

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43491

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17462

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24558

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51074

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42807

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19931

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2618

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11701

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6006

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2871

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3354

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1984

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1128

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1221

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1488

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1939

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1248

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
850

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5508

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9549

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11484

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14095

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua