Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 43258Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13460

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33219

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15759

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22168

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9289

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10504

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13653

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9427

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27729

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10233

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11197

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8608

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15146

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8857

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19114

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23565

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12750

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14063

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4698

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31216

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8952

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8202

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8306

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6887

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4389

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23472

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4365

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53562

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27142

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42516

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33884

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25716

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165028

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38869

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52293

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20320

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27624

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66203

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55356

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23260

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12857

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6648

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5612

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4067

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1491

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1512

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5355

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5025

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6840

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11923

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13560

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17489

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua