Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 41854Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12820

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32349

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15002

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21467

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8864

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9976

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13160

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26997

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9999

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10729

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13672

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8328

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14813

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18831

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8066

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9373

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23344

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9457

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4779

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13789

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4608

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6245

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30754

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8796

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8056

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4450

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23368

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4242

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6518

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5990

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53077

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25709

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41267

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32826

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24946

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
154092

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37459

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50072

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19607

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26908

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62161

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51031

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22426

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12583

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4441

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5585

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1737

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1937

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
998

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4767

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4945

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5969

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2479

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11325

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13042

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16568

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua