Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48452Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15501

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36673

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18433

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25335

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11078

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12305

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15812

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10751

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31252

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11469

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12728

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7565

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15477

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14274

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9801

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5590

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16738

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9954

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20528

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9262

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11115

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24860

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14230

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7421

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10666

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15418

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9958

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6908

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33127

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10033

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8896

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7345

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6946

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9205

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5596

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4716

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8692

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3750

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2438

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24205

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8170

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6635

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10016

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7595

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7446

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55805

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32412

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47756

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38457

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28672

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202327

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44400

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61399

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23275

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31216

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78973

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69452

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26355

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3679

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8056

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14119

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4966

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4953

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6559

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7710

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3164

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1852

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2964

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2503

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2119

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1356

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4739

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6243

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9057

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7591

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8353

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5712

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14322

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16041

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21166

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua