Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36299Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10359

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28820

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12313

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17740

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7135

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11022

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23852

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8874

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9103

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12398

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10717

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17288

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8031

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22169

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10905

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12464

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7548

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3114

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4115

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27683

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4613

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7872

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1714

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22637

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3292

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48599

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20066

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33319

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28018

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22067

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117367

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31859

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41500

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16715

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23288

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47478

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41185

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19204

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1619

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3134

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2042

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11345

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1798

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1069

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1281

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4580

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10841

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12972

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua