Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51157Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38731

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19930

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27164

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12157

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13213

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17080

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12822

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33783

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12334

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13731

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8242

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8442

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16473

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9701

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14980

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10667

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6063

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17774

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21440

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11868

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25904

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15154

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11287

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4582

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16620

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10479

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9531

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7199

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10820

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7378

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5538

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4963

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34167

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10605

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7928

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4821

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4067

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7466

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9678

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8231

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8080

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5501

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8425

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11150

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5786

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24911

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6744

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7368

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10375

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7974

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8035

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56890

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35144

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50393

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40697

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30642

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
248305

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47406

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65930

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24943

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33818

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85103

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76503

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28006

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2709

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8709

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14885

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1992

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4056

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2505

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7050

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6934

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9747

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8513

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15594

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17425

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23216

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua