Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 41214Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12588

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31928

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14708

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21121

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9778

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12928

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8969

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26695

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9882

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10522

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13558

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8013

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12439

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8205

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14677

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8591

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18677

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5401

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9230

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23214

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12273

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9383

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13638

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5584

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8329

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29943

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8728

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7964

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3262

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4804

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23298

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7009

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4179

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3045

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9294

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5446

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6299

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52822

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24908

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40629

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32207

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24565

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148349

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36757

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48964

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19322

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26548

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60372

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49748

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22011

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3575

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12439

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4401

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2580

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2288

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1977

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1437

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4646

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6360

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11108

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12806

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16225

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua