Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 44139Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13851

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33772

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16236

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22618

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9529

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10804

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13916

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9627

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28266

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10413

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11404

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14188

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13099

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15451

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9022

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19298

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8415

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9912

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23724

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12965

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14261

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8972

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7749

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8951

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31529

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5309

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9095

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4475

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5087

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23569

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7382

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2870

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9515

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53868

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27952

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43192

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34637

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26209

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171308

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39717

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54161

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20766

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28059

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68704

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57617

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23682

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3067

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13029

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2148

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1538

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1822

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1547

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1075

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5479

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4375

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7933

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7017

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12203

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13952

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18083

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua