Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48863Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15744

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37039

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18646

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25636

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11214

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16008

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10862

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31615

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11583

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12899

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7660

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7849

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15636

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9256

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9911

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16896

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10056

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20662

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9360

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11227

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25007

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14364

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7502

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10749

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15539

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10083

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33285

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10119

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8957

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7443

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8729

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7024

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9280

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7809

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8809

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24266

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8266

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7846

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6900

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55978

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32811

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48225

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38820

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28878

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207614

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44840

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62286

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23497

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31660

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79969

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70693

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26574

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14231

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5922

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4935

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7934

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1393

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4812

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6519

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5243

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9153

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14502

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16299

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21469

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua