Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 36108Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28680

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12238

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17616

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7533

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23709

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8831

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9028

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12343

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7128

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10645

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13168

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17232

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7971

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22115

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10848

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5918

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12404

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5275

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27602

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7819

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7313

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3965

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22598

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5558

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48346

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19810

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33044

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27872

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21926

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116228

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31652

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41196

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23103

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47034

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40907

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19111

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3525

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11296

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4957

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1956

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2056

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1671

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1055

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1997

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1578

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1038

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
786

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2022

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10745

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12754

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua