Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48683Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15653

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36881

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18558

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25520

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11166

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12383

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15912

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10815

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31483

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11531

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12838

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7622

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7816

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15575

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9230

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14331

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16829

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10018

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20608

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9317

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6094

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11189

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24957

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14314

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7469

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10719

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15485

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9909

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5242

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6732

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10020

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33222

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10078

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8933

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7404

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4770

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5775

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3790

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5234

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24243

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8220

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7804

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10052

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7506

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55915

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32664

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48036

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38679

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28792

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
205218

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44673

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61997

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23415

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31395

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79583

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70208

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26490

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2409

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4295

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8112

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14185

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4996

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7779

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4741

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3127

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1700

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1887

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2199

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1378

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4762

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9121

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8426

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14424

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16181

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21326

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua