Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 49814Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16296

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37771

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19177

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26314

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11609

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12744

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16414

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11418

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32424

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11828

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13242

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7903

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15989

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9416

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14654

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10226

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17241

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10284

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20972

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9568

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7342

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11512

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25320

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14710

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10975

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4391

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16068

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10173

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5389

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6945

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7408

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10368

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5354

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7730

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33651

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6028

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3340

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10323

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9102

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7626

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8869

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7213

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4648

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9435

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6875

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8040

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6003

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9307

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3955

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2571

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24549

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3329

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4451

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4080

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8072

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10190

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56338

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33780

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49109

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39631

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29408

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
223183

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45924

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63757

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24066

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32614

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83019

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
73343

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27140

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14504

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5164

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6784

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8185

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3964

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6472

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2787

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1818

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1995

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3849

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2307

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1477

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4972

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6645

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6571

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9393

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8073

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8748

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6116

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16758

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22152

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua