Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 38511Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11351

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30167

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13339

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19045

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7827

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8780

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11908

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25339

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9373

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12989

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11554

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5234

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4674

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13884

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17963

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8624

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22655

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11607

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6279

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8942

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4438

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13151

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8066

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2600

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6629

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5184

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5609

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28680

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2427

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8259

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7690

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7831

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2972

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7505

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6465

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5975

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4370

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3563

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22969

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2527

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2598

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6112

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5558

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9035

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5084

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6946

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51575

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21905

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37223

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29827

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23328

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
129275

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34000

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44818

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17926

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25091

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53447

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43776

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20452

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2946

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1730

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3786

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6735

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11891

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4235

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2862

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3592

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2915

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2964

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5064

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5283

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2344

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2386

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1834

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1169

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1314

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2409

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1581

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2053

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1753

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
891

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4649

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6737

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2208

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11776

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14569

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua