Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 39308Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11689

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30653

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13733

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19983

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8025

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12222

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25672

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9522

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9990

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6083

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6043

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13140

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7708

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11813

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14114

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8255

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18186

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8808

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22814

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11782

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4548

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8176

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2646

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5303

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4430

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28937

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5039

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4961

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8396

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7631

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6548

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6059

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23073

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6804

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3241

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6204

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5828

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6047

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52026

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22807

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38447

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30503

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23641

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134288

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34827

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45785

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18321

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25512

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54981

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45296

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20874

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2205

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12031

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1887

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1194

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1351

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2492

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1624

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2107

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1792

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
924

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5403

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10259

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12022

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15060

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua