Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32321Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26737

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10625

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15659

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6134

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6947

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9680

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21571

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8249

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4908

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4762

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11482

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9368

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6152

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4150

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12288

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7081

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16280

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21370

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9856

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7775

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11617

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6840

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4924

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25870

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1897

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5120

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2764

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2410

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1509

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22179

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5188

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4579

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8327

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42762

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16498

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28713

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
25006

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19751

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96627

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27765

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36507

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14751

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20645

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38667

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36625

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17261

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2261

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10472

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1665

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1727

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1363

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
861

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
850

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1614

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1034

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1448

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1322

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
841

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
641

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1954

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1680

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2554

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2774

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1504

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10688

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua