Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 49205Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15945

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37304

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18818

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25885

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11351

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12541

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16161

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11008

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31863

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11660

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7931

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15768

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9323

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14476

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6257

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10034

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17017

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10135

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20755

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9438

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6174

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11344

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25127

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14505

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10831

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15701

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10032

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8986

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5281

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7657

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33430

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5894

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3278

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10195

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8776

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4605

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7790

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8938

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24421

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8350

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3497

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6960

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10129

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6560

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56112

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33164

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48566

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39120

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29067

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
212595

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45223

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62872

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23703

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32072

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80798

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71742

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26815

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2469

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4551

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14326

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5067

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4868

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7834

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8590

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14661

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16460

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21702

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua