Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48223Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15384

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36438

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18277

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25152

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12201

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15665

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31059

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11389

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12637

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15371

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16649

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20431

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24772

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14145

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7376

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15319

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9896

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33007

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8847

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6908

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9165

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7636

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8590

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24158

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3709

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9968

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55679

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32173

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47433

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38218

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28524

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200500

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44152

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60992

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23150

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31029

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78439

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68915

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26196

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14021

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6513

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3110

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1648

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8261

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14163

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15892

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20991

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua