Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 50939Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16909

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38562

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19824

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27023

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12057

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16974

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12609

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33495

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12207

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13619

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8351

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16350

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9633

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14908

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10581

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17670

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10533

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21343

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9782

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7780

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25749

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15039

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11210

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6030

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16478

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10401

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9464

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10726

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7316

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7859

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34048

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10523

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9279

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9014

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7414

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9628

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8170

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8020

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5079

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10878

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24837

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8304

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7037

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6692

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7300

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7930

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56768

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34932

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50219

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40485

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30397

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
245848

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47172

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65676

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24774

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33608

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84833

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76072

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27849

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8634

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14795

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8531

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6638

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2824

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5308

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1581

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5268

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7045

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6954

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6281

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9672

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8408

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6471

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15483

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17295

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22989

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua