Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48045Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15334

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36315

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18209

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25073

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10946

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12157

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15600

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10626

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30935

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15329

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9689

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16580

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9832

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20383

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6005

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10967

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24720

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14087

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10549

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15265

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8664

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6602

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32945

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5722

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8830

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8632

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9144

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24133

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9948

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55580

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31957

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47237

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28463

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199566

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44009

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60772

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23059

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30924

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78180

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68605

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26099

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13977

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5789

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3628

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1805

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2111

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6318

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6133

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8928

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8204

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14072

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15817

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20890

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua