Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 40097Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12046

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31210

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14122

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20435

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9362

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12538

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26143

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9704

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10232

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12072

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7901

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14333

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18418

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22976

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12006

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9201

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13448

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8303

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5423

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6065

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8058

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29348

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8539

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7866

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3072

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3551

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7751

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5210

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6651

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4544

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23163

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2682

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7021

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52414

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23665

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39432

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31275

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24057

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
140142

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35708

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47035

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18734

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25957

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57243

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47176

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21355

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2240

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6888

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12227

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4337

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3021

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5255

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2465

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2212

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1230

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1376

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1659

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1379

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
944

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2539

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6107

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12362

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15600

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua