Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Bài giảng Nghĩa tình chốn thiền môn 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghĩa tình chốn thiền môn 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghĩa tình chốn thiền môn 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8178Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17747

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39721

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20483

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27961

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13748

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17592

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13340

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35106

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12904

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14318

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8840

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17072

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10056

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15427

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6895

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18476

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10989

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21960

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10318

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8521

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12352

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26644

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15817

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11735

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18244

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10863

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9868

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8016

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11292

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7778

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34914

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6571

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6643

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11127

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9408

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4394

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9993

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8587

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8484

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11855

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25352

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3835

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8790

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7407

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10689

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8439

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57660

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36388

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51473

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41597

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32587

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257596

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48690

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67110

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25802

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34905

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87151

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80083

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28902

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5212

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9188

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4953

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15374

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4166

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7297

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9073

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4554

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4439

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3288

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2298

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2815

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1896

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4389

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5917

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7782

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6272

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7408

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10251

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9068

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9635

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4171

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16209

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18153

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24621

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua