Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6946Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12038

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31196

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20422

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9357

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12533

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8650

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26139

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10230

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13321

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12069

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14331

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18412

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7766

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8989

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22971

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12002

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9199

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13442

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8301

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6061

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29340

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8533

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7862

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6002

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3072

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6935

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6880

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9185

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52409

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23642

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39411

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31254

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24038

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139995

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35697

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46992

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18724

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25945

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57171

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47123

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21342

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1831

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40077

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12223

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2211

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1915

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1228

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1378

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
943

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3722

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4139

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7049

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5585

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10634

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12360

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15575

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua