Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8322Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14872

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35388

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17576

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24218

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10438

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11725

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15035

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29967

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10945

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12158

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7369

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14911

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13793

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16132

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9524

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19983

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8906

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5837

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10597

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24297

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13647

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10311

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14832

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9500

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6557

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7363

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32474

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5551

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9607

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8638

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7353

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8227

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23892

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9779

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6083

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7418

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6982

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54954

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30561

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45692

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36743

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27644

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190494

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42443

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58685

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22279

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29926

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75122

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65496

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25204

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2186

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46692

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7710

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13626

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5590

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6298

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3167

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4602

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2905

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1961

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1219

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8582

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13371

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15061

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19979

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua