Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7619Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13496

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33284

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15832

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22233

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10554

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13691

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9465

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27796

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10256

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11225

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13992

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12914

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15194

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19138

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8294

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9742

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23587

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12778

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9691

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14101

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8858

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6396

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8779

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31250

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6462

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8326

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7545

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3484

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6085

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5937

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9444

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6490

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53593

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27243

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42611

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33992

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25797

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165858

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38966

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52528

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20382

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27693

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66539

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55657

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23309

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3211

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1966

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43377

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12878

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3081

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4011

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5692

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2602

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1350

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1497

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1791

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2424

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3931

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1518

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5173

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6218

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4639

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11959

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13617

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17570

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua