Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7399Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32666

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15256

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21706

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9049

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10175

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13364

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9234

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27272

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10093

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10893

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6538

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13794

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8163

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12687

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5513

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8447

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4969

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14930

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8753

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18942

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5569

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9499

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23412

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12565

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9543

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13889

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8710

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8561

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30932

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8114

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6316

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6890

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4904

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7331

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2075

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23400

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2789

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3438

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2920

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7147

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53261

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26306

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41720

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33231

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25282

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
158331

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37999

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50823

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19874

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27210

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
63685

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52602

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22761

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1928

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2341

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42348

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12700

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3176

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5619

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2543

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2376

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1316

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1758

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1974

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1479

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1017

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5219

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4082

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4848

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4499

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11547

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13234

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16909

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua