Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7134Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12561

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31883

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14665

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21079

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8644

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9751

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12916

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8948

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26652

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9872

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10491

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13544

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8002

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12423

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8193

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14657

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8582

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18664

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9213

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23198

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12254

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6526

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9375

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13623

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5573

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8305

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4568

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6963

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29868

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8710

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6083

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3672

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4684

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7101

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23288

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9290

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52800

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24841

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40555

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32141

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24525

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147708

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36681

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48846

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19283

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26507

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60202

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49636

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21966

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41120

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6998

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12428

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5907

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4213

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6434

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3833

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2572

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2580

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7286

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11086

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12775

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16183

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua