Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5432Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8836

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26672

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10576

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15569

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9626

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6654

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21482

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8229

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11450

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9337

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12255

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16255

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6117

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3793

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4494

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21330

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9821

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5391

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7751

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11583

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2078

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2824

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25756

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22165

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5221

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2358

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42498

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16375

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28541

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24837

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19627

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95640

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27550

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36279

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14680

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20541

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38303

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36432

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17176

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2393

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32133

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10447

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4805

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1733

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2600

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
848

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
841

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1603

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1023

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1441

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1312

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
634

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1664

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2533

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1493

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7580

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9115

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10582

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua