Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8829Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15625

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36853

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18542

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25483

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11150

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12370

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15892

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10805

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31404

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12819

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15561

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9220

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14320

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16811

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10005

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20594

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11177

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24943

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14301

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7459

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10709

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15473

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6727

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7195

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10010

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33202

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5798

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10070

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8703

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6982

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9243

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8755

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24239

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4296

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10044

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55888

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32614

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47988

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38642

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28767

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204682

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44620

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61912

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23386

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31369

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79512

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70111

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26465

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4285

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48647

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3758

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2635

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1877

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2192

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1373

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8420

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14404

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16159

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21294

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua