Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6738Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11617

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30553

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13656

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19904

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7981

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9035

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12159

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25579

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9485

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9941

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11760

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14056

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18148

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8780

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22797

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11739

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4518

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13290

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5668

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28866

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8366

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3908

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6259

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3025

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1953

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23058

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51948

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38132

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30352

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23574

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133205

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34633

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45571

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18252

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25427

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54655

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45014

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20775

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1772

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39130

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6792

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12000

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4018

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1343

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1318

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
915

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10192

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11971

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14973

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua