Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9002Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15960

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37327

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18841

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25911

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11366

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12545

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16171

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11027

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31881

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11664

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13048

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7939

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15779

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14490

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10041

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5721

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17030

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10140

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20762

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9440

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6179

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11348

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25136

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14512

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10835

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15724

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10036

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6840

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7310

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10192

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5285

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7662

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33441

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5901

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5919

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10200

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9027

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7530

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8780

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3866

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24430

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8355

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4365

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7944

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6967

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10133

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56127

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33205

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48588

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39139

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29090

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213090

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45260

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62923

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23719

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32100

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80928

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71816

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26831

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49259

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14337

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6697

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6695

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1761

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6625

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5850

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9247

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14680

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16474

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21718

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua