Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6157Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10307

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28755

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12277

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17675

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10971

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23781

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8851

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9075

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12371

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7146

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10683

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6887

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13193

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17261

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8001

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22140

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10875

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12439

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4028

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2334

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27643

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4601

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2174

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7849

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7327

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2708

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5488

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4681

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5784

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2713

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1701

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2910

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2785

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8719

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48485

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19956

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33191

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27957

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22010

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116758

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31749

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41336

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16668

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23182

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47268

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41032

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19150

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2679

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36204

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11323

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2683

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2115

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2070

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1785

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1680

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1063

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1056

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2010

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1768

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1587

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1059

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
794

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5132

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9015

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10793

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12853

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua