Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9201Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16399

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37951

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19291

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26443

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11699

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12807

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16490

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11578

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32589

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11892

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13306

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16061

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9453

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14705

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10294

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17322

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10333

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21049

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9609

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11574

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25380

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14775

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11017

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16146

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10217

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5411

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6971

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7439

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10430

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7160

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7747

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33721

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6031

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10364

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9127

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8898

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9461

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7991

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7882

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8092

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9458

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2589

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24592

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8536

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3482

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8118

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6898

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10214

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56415

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33963

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49302

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39788

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29517

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
227217

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46112

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64087

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24169

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32804

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83475

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
73772

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27249

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50003

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14564

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8239

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3560

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1838

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5075

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1493

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5004

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5064

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6620

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9434

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8125

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8795

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6176

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15035

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16855

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22286

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua