Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6400Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10869

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29565

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12851

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18504

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8428

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11489

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7931

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24739

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9117

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9447

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5725

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12699

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7382

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11189

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13574

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7930

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17635

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8347

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22423

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11281

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8733

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12838

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2468

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5691

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7432

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28164

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8066

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7322

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2870

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4028

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22815

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2413

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2476

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5925

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2583

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8896

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5792

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50080

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21043

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35463

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28947

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22654

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
123506

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32945

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43095

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17301

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24393

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50290

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42492

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19763

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1681

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37401

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11641

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5127

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1954

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1770

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1122

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1191

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2228

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2501

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5427

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2066

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9450

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11385

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua