Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8145Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14554

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34903

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17160

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23761

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10173

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11502

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14681

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10084

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29431

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10778

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11912

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14674

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8659

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13578

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5845

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9156

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15940

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9376

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19745

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8768

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10333

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24074

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13427

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7074

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10151

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14650

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9342

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7299

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32181

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9432

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8381

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4128

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8764

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7328

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23790

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7633

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7112

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54626

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29808

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44807

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36082

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27199

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185023

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41507

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57402

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21851

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29394

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72982

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63005

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4213

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2540

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45896

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13462

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7158

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5940

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1645

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3164

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1742

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1175

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4270

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5821

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8396

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6812

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7519

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12994

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14718

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19427

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua