Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8946Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15875

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37204

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18751

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25789

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11306

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16113

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31768

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11626

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12996

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7719

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15729

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9300

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14432

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9981

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16981

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20719

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9407

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11307

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25080

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14461

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7556

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10006

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10154

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33382

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10166

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8760

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9325

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6544

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7863

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8884

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2508

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5305

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24309

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6746

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3861

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7672

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7581

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56066

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33075

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48454

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39007

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210666

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45072

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62661

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31912

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80431

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71311

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2452

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49064

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5958

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3586

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1925

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3740

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3563

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4855

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6467

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8550

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5891

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14598

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16418

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21624

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua