Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8701Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15384

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36440

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18278

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25155

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12202

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15667

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31060

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11390

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12638

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15372

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14178

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16652

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20434

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24774

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14145

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7376

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10593

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15320

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9896

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33010

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8848

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7269

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9165

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7636

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8590

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3709

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9969

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55681

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32178

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47437

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38221

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28539

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200513

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44158

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60997

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23151

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31032

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78452

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68924

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26197

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48225

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14021

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1648

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1340

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4672

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6207

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8967

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14166

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15895

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua