Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6188Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10370

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28829

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12327

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17750

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8067

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11029

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23869

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5445

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12401

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10728

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6916

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13222

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7732

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17293

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6982

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22172

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10907

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8501

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12467

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2350

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5514

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27686

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4615

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7876

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3212

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2731

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22641

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6376

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5495

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4732

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5608

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48623

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20083

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33337

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28033

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22073

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117436

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31868

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41522

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16725

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23309

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47497

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41196

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19207

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1620

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36309

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2483

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11351

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4761

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4985

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2125

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1801

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1283

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1084

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9065

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10846

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12978

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua