Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8884Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15756

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37061

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18654

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25658

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11224

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12439

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16017

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10867

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31638

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11590

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12910

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7855

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15649

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9263

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14380

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9923

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16902

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10060

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20669

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7033

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11234

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25014

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14378

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10755

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15549

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9947

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5265

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6769

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10093

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6967

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4673

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33294

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5847

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10130

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8960

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8734

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4564

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9287

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7748

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5132

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7814

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8831

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24272

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8272

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3225

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7853

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6494

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55989

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32846

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48251

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38846

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28892

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
208044

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44863

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62332

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23509

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31706

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80036

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70781

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26586

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2428

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48886

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8145

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14241

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4940

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4782

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6625

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5065

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2221

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1395

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4815

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6405

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9161

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8490

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3306

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14518

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16308

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21484

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua