Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6616Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11315

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30131

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13302

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19014

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7806

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11879

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8240

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25306

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9358

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9740

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12969

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7579

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11523

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7527

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13858

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8104

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17943

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7476

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5179

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22640

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11591

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8933

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13123

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5170

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3338

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28644

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4971

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2421

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8241

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7683

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7827

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5794

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7496

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1922

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22958

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6107

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5552

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5074

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5964

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51478

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21874

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37125

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29790

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23296

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128938

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33962

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44727

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17894

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25062

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53257

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43707

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20415

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2936

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1727

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38464

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11883

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6143

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2905

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2338

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3501

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1833

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1169

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1576

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2048

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
889

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2653

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4370

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6725

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2200

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9919

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11755

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14542

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua