Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6766Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11700

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30674

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13737

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19996

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8033

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12226

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8473

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25680

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9523

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9994

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13141

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11816

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7731

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14116

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8258

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18193

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7641

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8810

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22817

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11784

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9061

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4549

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4386

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7875

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28942

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4963

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8399

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3475

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7632

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6284

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6548

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3632

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23073

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5828

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6048

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52031

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22817

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38460

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30520

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23649

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134381

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34838

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45823

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18325

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25531

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55023

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45330

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20878

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2206

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39318

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12041

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1194

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1351

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1792

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
924

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4307

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6876

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5913

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10262

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12026

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15072

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua