Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8923Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36272

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18200

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25048

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10929

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12142

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15587

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10620

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30884

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11339

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12574

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7481

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15322

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9102

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14125

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6106

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16568

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9819

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20370

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9169

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10950

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24706

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14078

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10541

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4179

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5577

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15253

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9770

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8659

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9846

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7507

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32928

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9936

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8824

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8628

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6876

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4400

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7585

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5006

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5645

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8526

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2399

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5118

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24121

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5217

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3679

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6326

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6720

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7551

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55552

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31907

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47183

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38018

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28411

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199329

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43967

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60705

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23039

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30881

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78086

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68503

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26063

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2320

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48010

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13964

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4579

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3633

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1632

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1800

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2107

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6302

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5045

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6125

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7414

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8191

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14051

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15779

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20863

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua