Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9249Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15963

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37333

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18843

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25913

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11367

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12547

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16172

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11029

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31891

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11665

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13049

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7766

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7940

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15782

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14492

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5722

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17030

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10142

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20763

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9442

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25137

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14516

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10837

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15730

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10037

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5324

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10193

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33443

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10204

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8781

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4607

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3825

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9352

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7793

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5896

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24431

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8358

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4366

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7946

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6496

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6968

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7697

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7604

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56130

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33209

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48593

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39143

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29094

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213190

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45274

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62936

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23724

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32104

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80957

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71822

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26834

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49268

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14339

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5079

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8054

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3292

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1761

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4887

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7849

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14683

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16475

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21719

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua