Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8178Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14327

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34487

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16802

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23358

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9953

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11234

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14346

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28936

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10648

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11706

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6947

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7044

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14477

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8537

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15741

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9220

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19570

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10161

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23915

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13245

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10022

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14509

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9174

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7238

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31928

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5403

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9286

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8337

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4043

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8608

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7134

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7884

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23703

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3341

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6044

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9617

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54348

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29106

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35502

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26815

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180087

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40807

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56258

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21433

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28905

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71408

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60669

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24286

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45226

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7501

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3831

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13278

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6999

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2940

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2558

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2170

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1137

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7290

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12665

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14408

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18934

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua