Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6565Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10973

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29706

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12939

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18641

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8498

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11579

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8003

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24875

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9170

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9518

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5777

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12782

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11281

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13647

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17721

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7333

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4742

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8407

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22481

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8797

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12925

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7872

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6458

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7495

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4264

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28298

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8114

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6064

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5822

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2908

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1843

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22856

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5972

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5540

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8931

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4949

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6861

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5837

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50461

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21217

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35876

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29137

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22845

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124925

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33224

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43501

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17469

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24561

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51090

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42823

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19934

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37671

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2619

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6625

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11702

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1984

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1128

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1489

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1941

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3245

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1248

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
850

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5509

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9553

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11487

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14098

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua