Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7737Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13460

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33217

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15758

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22167

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9289

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10504

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13652

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9426

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27726

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10232

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11196

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6649

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13966

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8608

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15146

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8856

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19112

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8273

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23563

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12748

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14063

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8844

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6065

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31216

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8951

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8202

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8305

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4389

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23472

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7247

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7196

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53562

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27139

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42512

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33882

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25713

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
164996

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38864

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52284

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20319

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27623

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66188

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55337

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23258

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43248

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12857

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6648

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5612

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4067

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2595

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2086

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1346

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1490

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2413

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3915

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1512

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5352

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5025

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11921

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13555

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17489

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua