Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7592Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13139

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32793

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15383

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21820

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9099

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10242

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13413

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9275

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27380

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10126

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10963

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13835

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8176

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12738

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8487

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14964

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8762

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18997

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8186

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5486

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9538

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23441

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12603

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13945

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8739

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4655

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30997

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8886

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6210

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8186

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5483

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6788

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6566

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4926

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7386

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23416

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6029

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9396

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53341

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26512

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41868

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33405

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25373

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
159903

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38202

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51090

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19980

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27303

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64280

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53234

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22879

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42529

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7144

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12735

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5631

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2552

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1765

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1984

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1483

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3829

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4107

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2542

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11631

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13313

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17047

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua