Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9153Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15741

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37037

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18643

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25634

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11214

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16006

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10859

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31608

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11579

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12896

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7845

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15631

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9256

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9910

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16895

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10055

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20660

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9359

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11225

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25006

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14362

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10748

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15538

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8877

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7236

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10082

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4668

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33284

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10116

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8729

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9279

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7808

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8806

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24265

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6706

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6899

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10074

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55975

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32807

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48220

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38815

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28878

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207510

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44838

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62276

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23496

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31647

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79958

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70677

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26572

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2851

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48854

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14228

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7930

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1392

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6518

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5241

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8466

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14493

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16297

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21462

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua