Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9194Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15855

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37170

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18729

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25764

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11291

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12497

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16094

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10921

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31747

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11619

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12978

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7710

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7900

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15716

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14420

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9966

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16967

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10096

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20711

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11282

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25070

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14448

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7547

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10793

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15600

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9993

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8932

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10139

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33366

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10159

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8987

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8755

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7052

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4242

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4822

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5853

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8873

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24303

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5427

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6465

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10098

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6529

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7575

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56051

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33044

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48402

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38980

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28985

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210224

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45039

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62577

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23594

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31878

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80353

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71199

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26702

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49037

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3484

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14283

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4969

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8006

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6655

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1738

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2243

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2228

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1410

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5290

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6405

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7785

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14585

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16398

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21600

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua