Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5138Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8911

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26756

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10636

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15673

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21579

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11489

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6613

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9371

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4357

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6153

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12290

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16288

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21375

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9864

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7781

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11624

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25885

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4270

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1898

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7303

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2766

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6518

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5605

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4870

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3691

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1511

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22180

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2586

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5188

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2167

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8330

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42795

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16518

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28729

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
25032

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19769

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96805

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27793

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36538

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14768

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20668

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38718

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36655

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17275

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1434

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32347

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2262

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2821

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10475

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3577

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4832

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2390

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1749

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1665

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1728

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1422

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1365

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
862

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
852

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1617

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1035

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1448

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2532

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
844

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
641

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1955

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1682

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1506

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7669

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9213

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10699

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua