Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 9050Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15485

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36645

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18416

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25315

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11063

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12287

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15794

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10744

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31233

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12712

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7767

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15458

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14267

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9790

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16726

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9947

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20520

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11106

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24855

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14216

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7412

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10661

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15402

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9839

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33109

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10029

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8677

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8684

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24198

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8165

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6629

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10013

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55791

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32371

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47711

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38426

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28656

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
201897

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44351

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61325

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23251

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31196

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78888

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69323

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26338

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2372

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48420

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7702

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6523

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4978

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2117

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8338

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14295

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21142

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua