Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8758Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15119

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35828

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17896

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24623

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10691

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11971

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10452

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30392

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11149

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12372

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15120

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16347

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20170

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9010

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10765

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24493

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13830

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10434

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15037

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9641

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9709

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32688

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3056

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9743

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9002

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7515

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7499

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8367

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24001

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7101

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55235

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31152

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46364

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27961

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195245

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43166

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59626

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30332

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76523

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66988

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25607

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47270

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7831

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13772

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4808

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1555

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1746

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1926

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1267

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6141

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4908

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7215

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5446

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13733

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15407

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20457

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua