Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6242Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10373

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28834

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12329

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17759

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7139

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11034

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23875

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8882

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12404

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10732

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6916

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13224

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7733

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17295

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4931

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8038

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22177

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10910

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8504

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12470

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5517

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4117

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27692

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2187

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7557

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7115

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4001

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4185

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22642

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2347

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2805

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5742

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8737

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6714

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5610

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48645

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20093

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33358

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28038

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22078

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117492

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31874

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41543

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16736

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23321

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47510

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41203

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19214

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1621

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3556

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2044

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36325

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2749

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5515

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2135

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1804

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1071

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1073

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1283

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1789

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1595

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1086

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
798

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2063

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4584

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9070

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10850

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua