Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6166Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10278

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28695

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12252

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17622

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10937

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23720

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9038

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12346

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10648

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6863

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13173

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17235

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6941

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4455

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7976

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22121

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10854

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5920

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8463

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7497

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6135

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4795

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27608

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7822

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5318

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5475

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7069

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6043

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4148

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22600

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6334

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5562

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48370

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19831

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33062

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27880

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21949

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116310

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31671

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41217

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16624

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23119

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47094

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40926

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19122

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2021

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36131

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6351

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11300

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3820

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1958

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2059

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1772

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1057

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2001

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1754

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1579

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1043

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
787

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2786

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2936

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3411

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10759

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12773

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua