Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8958Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15375

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36416

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18264

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25141

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10981

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12196

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15657

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10652

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31039

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11377

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12627

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7511

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15364

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9141

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14175

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6125

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9730

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5552

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16637

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9857

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20421

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9201

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6796

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11001

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24763

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14129

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10587

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15301

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9797

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5170

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8694

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6620

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7082

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9885

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4189

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32996

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5726

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9968

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8843

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8648

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5025

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7661

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5541

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4077

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8579

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24152

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8081

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4237

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6602

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9962

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7570

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55669

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32111

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47399

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38192

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28517

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200308

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44133

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60950

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23130

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31005

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78388

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68863

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26182

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48178

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14015

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7606

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4612

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3661

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4904

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3027

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1644

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2127

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2914

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2054

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1338

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3754

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5086

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5566

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8242

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14141

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15879

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua