Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10015Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17362

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39231

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20248

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27595

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12472

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13463

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17372

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13094

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34656

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12618

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14048

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8502

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8607

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16774

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9883

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15193

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10956

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18129

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10792

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21698

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8239

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12154

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26277

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15462

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11506

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17084

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10673

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9703

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11058

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34526

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10863

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9492

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9250

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9829

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8417

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8625

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11599

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5965

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8603

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10529

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7193

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8251

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57272

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35791

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50996

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41205

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31531

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
254362

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48116

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66526

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25391

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34330

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86028

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78275

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28471

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51716

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8948

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4784

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15133

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5488

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5552

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8862

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5445

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2137

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1728

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4547

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7506

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7396

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7205

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8814

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9390

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3937

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15935

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17817

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23853

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua