Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Nếu còn 1 ngày

Bài giảng Nếu còn 1 ngày, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Nếu còn 1 ngày của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Nếu còn 1 ngày - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7281Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12531

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31848

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14642

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21050

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8611

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12895

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8935

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26624

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10482

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13537

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8177

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14639

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8568

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18649

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9202

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23184

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12238

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9361

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13613

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6171

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8287

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29786

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7980

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4682

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23282

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52768

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24757

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40513

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32091

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24491

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147116

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36604

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48718

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19254

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26479

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60021

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49500

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21929

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3591

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41050

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12421

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1972

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1263

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1413

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1711

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1432

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5798

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11064

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16148

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua