Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Mộng và thực

Bài giảng Mộng và thực, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Mộng và thực của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Mộng và thực - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7400Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17740

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39708

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20477

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27948

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12746

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13741

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17582

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13334

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35094

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14311

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8765

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17063

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10050

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15418

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11265

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18468

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21956

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8512

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12349

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26632

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15804

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11725

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18188

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10855

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11288

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4994

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34903

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11120

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9402

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9991

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8585

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8822

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5497

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11846

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25347

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4069

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10683

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8291

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8432

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57647

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36376

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51457

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41590

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32564

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257535

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48678

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67095

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25788

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34895

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87133

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80036

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28891

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52199

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15369

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4158

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7291

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9068

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4551

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4433

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5891

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2786

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6263

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10242

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9061

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9629

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16198

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18145

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua