Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lòng bao dung

Bài giảng Lòng bao dung, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lòng bao dung của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lòng bao dung - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 87222Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17780

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39766

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20497

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27986

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12774

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13772

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17603

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35146

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12922

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14336

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8860

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17090

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10064

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15442

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6904

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11292

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6508

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18497

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11000

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21973

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8538

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12368

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26671

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15839

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8451

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11750

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18431

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10874

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3992

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9880

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8024

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11309

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8190

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34945

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11144

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9691

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8305

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9418

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
10008

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9253

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8503

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6579

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11868

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25369

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6216

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8802

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4569

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7784

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10700

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7365

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8310

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57694

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36430

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51512

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41625

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32655

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257785

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48736

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67154

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25826

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34933

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80304

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28927

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5226

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52247

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9203

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15395

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6644

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9082

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5639

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4451

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7003

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5906

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2312

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2514

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1906

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7803

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6286

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7420

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9084

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9648

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4190

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16225

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18179

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24667

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua