Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lòng bao dung

Bài giảng Lòng bao dung, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lòng bao dung của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lòng bao dung - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 87061Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17711

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39670

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20460

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27922

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12730

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13721

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17569

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35064

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12881

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14292

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8752

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8813

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17048

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15401

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6876

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11244

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18452

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10964

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21941

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10300

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8495

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12339

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26600

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15780

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8411

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11704

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6502

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18059

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10840

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3957

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7549

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8005

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11272

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7755

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8164

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34872

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11103

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9659

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8273

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9392

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7776

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9981

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9076

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8572

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8465

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8806

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5484

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11825

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4465

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6123

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25331

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9150

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6166

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7051

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7340

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8278

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8420

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57614

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36342

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51420

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41564

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32474

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257295

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48624

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67059

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25753

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34853

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79863

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28868

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5187

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52173

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3998

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15359

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5672

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9059

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7740

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4328

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1878

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4765

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5892

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7754

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7652

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10221

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9040

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9609

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7047

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16181

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18121

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24555

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua