Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lòng bao dung

Bài giảng Lòng bao dung, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lòng bao dung của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lòng bao dung - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 86023Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17360

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39229

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20247

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27595

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12472

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13461

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17372

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13092

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34655

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12618

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14048

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8501

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8606

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16774

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9883

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15191

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6725

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10955

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6272

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18129

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10792

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21698

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10102

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8239

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12154

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26277

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15462

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11506

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17084

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10673

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5778

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9702

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7385

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11058

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34526

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10861

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9491

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9250

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5069

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9829

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8401

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8417

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8625

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11599

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4314

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25159

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4829

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5964

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4131

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8603

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10529

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7193

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8251

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57271

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35790

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50994

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41205

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31527

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
254341

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48114

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66524

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25391

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34330

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
78267

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28469

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51716

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8947

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4784

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15133

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5496

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5488

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6442

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5552

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8861

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5444

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3965

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3118

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2137

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3643

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1728

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4547

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7505

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7395

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7205

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10013

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8814

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9388

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3937

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15935

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17813

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23851

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua