Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 17224Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10251

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28661

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12222

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17610

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10913

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7526

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23690

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8827

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9019

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12336

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7125

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10639

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13161

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6932

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4450

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22101

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10844

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5917

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8456

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12400

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6123

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5466

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7100

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27593

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7816

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5306

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5465

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6037

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3562

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1685

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22591

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2311

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5339

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2875

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8694

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6682

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5553

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48289

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19787

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
32995

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27844

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21910

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116105

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31627

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41151

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16599

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23085

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
46970

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40876

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19093

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1603

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36084

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1948

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2052

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1767

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1668

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1053

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1042

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1993

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1262

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1575

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1035

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
785

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2016

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2780

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3855

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6152

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4518

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1907

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10737

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12741

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua