Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21657Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17275

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39135

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20194

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27508

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13402

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17317

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34449

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12558

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13979

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8572

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16697

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9843

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15152

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6696

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10894

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18067

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10760

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8187

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12077

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26219

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15415

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11464

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6260

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17001

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10632

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9658

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7341

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11015

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5660

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34459

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6359

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10814

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9452

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8082

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9787

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8244

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4878

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5270

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11561

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5930

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25114

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8953

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3637

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4102

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8551

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7217

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6863

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7165

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8109

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57192

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35640

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50858

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41097

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31335

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
253203

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47958

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66380

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25303

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34209

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85744

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77849

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28355

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4768

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51598

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8895

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15091

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5464

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5457

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7117

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8805

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2621

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4511

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5565

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6030

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7339

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6640

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9964

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9339

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15877

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17726

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23691

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua