Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20177Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15123

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35842

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17905

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24632

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10693

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15321

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10459

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30405

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11156

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12379

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15123

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8968

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13964

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9509

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16359

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9677

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9013

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6570

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5915

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10771

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24498

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13843

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7262

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10438

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15041

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9646

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8490

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6963

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9712

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32693

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8717

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7119

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8532

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3627

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9006

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7466

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7504

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5398

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5527

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8371

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24005

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7891

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3517

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7429

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6481

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3575

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6246

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9859

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6198

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55245

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31185

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46391

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37367

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27973

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195353

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43185

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59652

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22629

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30349

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76557

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67031

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25627

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47285

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13778

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3148

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1558

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1928

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4538

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6145

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5989

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5371

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8765

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7217

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7971

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13741

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15414

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20463

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua