Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20766Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15968

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37343

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18848

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25919

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11374

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12551

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16176

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11038

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31906

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11668

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13052

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15788

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14498

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10046

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17032

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10145

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11355

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25139

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14517

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10839

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15737

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10195

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33445

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5922

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10209

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4608

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9355

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8963

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24434

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8361

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6970

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7605

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56132

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33221

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48604

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39146

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29097

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213356

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45285

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62949

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23732

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32122

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
81009

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71846

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26841

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49275

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8223

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14344

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8060

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6372

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1764

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5852

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9251

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14691

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16478

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21727

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua