Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19568Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14320

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34483

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16796

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23356

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11231

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14343

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28934

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10646

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11704

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6945

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7042

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14476

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13366

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8978

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15739

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9218

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6083

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10159

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23914

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13243

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10021

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5127

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14508

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9150

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2981

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31927

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5401

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9285

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6739

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8335

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4043

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7134

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7230

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7058

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7882

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4769

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23702

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7541

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2886

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2969

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3339

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6044

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9615

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6738

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54347

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29097

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44121

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35499

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26811

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180039

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40796

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56244

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21424

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28900

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71390

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60656

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24282

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2080

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2474

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45217

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3830

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13278

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3354

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2646

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1421

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1869

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2558

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2169

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1135

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5477

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12662

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14408

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18929

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua