Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20533Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15506

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36676

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18436

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25336

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11082

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12307

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15813

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10754

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31258

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11470

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12729

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7567

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15479

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9178

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14275

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9802

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16739

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9956

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9264

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6061

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11119

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14233

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7422

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15421

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33128

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10034

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8897

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8680

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6947

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7674

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8693

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24206

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7751

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10017

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55807

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32416

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47762

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38459

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28674

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202366

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44406

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61407

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23279

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31219

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78981

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69461

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26360

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4455

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48458

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14121

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4954

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6560

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1853

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3630

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2965

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2123

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6430

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9059

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5714

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14324

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16042

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21169

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua