Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19335Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13910

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33849

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16298

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22715

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9580

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10866

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13964

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28386

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10452

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11442

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6795

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14218

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8389

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13133

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15487

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9049

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9954

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23742

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13002

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9855

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14297

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9003

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5962

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8977

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3871

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31577

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9122

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8345

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6600

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8251

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4170

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8452

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6877

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4996

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4065

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7695

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2145

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23579

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7395

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6145

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9533

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53927

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28103

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43324

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34754

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26274

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
172570

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39856

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54501

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20841

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28163

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
69094

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57945

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23762

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3256

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2012

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44292

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7371

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13056

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5737

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4189

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2545

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2158

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1381

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1546

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2488

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1554

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1082

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3924

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5228

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4729

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7051

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12259

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14016

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18159

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua