Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 17716Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10966

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29698

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12929

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18637

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7556

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8493

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24866

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9163

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9510

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12771

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13643

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22475

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11348

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6136

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8790

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12921

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28285

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7540

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2869

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6502

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22851

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5969

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50433

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21201

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35843

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29116

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22829

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124839

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33208

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43470

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17453

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24545

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51027

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42784

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19915

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37652

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11699

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2292

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1981

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1220

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1486

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1686

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2534

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2278

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9544

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11481

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua