Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20671Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15758

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37064

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18656

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25662

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11226

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12440

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16018

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10870

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31640

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11590

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12910

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7857

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15650

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9264

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14380

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9925

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16905

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10060

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9370

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7034

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6123

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11234

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25015

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14379

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10755

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15550

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8884

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10095

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6967

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5233

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33299

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10130

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8960

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7448

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7028

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9287

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6490

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7748

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5132

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7814

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8832

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5265

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24273

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7856

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6496

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7538

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55990

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32848

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48253

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38849

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28892

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
208132

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44866

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62339

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23513

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31712

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80043

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70794

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26588

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2428

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48886

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8147

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14243

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4784

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3795

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5065

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2221

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1396

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4803

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4816

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6362

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8496

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3308

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5841

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14519

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16311

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21487

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua