Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19140Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13499

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33291

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15842

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22243

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9322

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10557

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13693

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9470

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27804

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10261

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11230

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13995

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8270

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12916

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8630

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5030

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15195

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8295

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5740

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23593

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12781

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6763

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9693

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14101

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8859

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5852

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6396

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31253

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5246

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8978

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6465

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8180

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4122

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3883

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8332

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6993

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4407

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7546

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2109

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4570

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23488

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2967

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6141

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6493

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53601

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27254

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42623

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33998

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25803

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165940

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38973

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52570

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20387

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27696

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66580

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55702

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23317

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3211

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1966

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43386

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12879

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5307

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6023

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6659

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3206

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3239

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2760

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4083

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2603

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2779

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1350

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1497

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1791

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3935

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1518

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5179

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6220

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4640

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11964

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13623

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17575

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua