Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20429Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15382

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36432

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18271

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25148

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12198

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15661

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10655

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31049

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11384

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12636

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9146

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9736

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5554

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16642

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9861

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9202

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6802

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11007

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24768

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14140

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15314

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9800

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8698

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9889

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4191

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33002

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9969

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8846

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8650

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6907

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4081

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8585

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24153

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8084

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4238

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5255

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7650

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9965

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55676

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32138

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47421

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38208

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28520

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200429

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44148

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60978

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23146

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31019

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78416

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68899

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26190

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48203

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14018

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4932

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4914

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3451

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4820

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3664

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1818

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2467

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6169

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8252

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14153

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15887

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20984

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua