Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19983Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14869

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35385

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17575

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24217

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10434

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11722

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15030

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29964

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10945

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12157

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7202

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7366

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14907

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8843

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13792

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5346

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16131

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9524

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8904

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10596

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24296

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13646

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10311

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14828

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9499

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8319

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9570

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4047

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4958

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7363

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4426

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32474

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5550

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9606

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8638

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6993

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8446

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7352

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7352

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5316

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4418

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8226

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23892

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4884

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3491

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9778

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7418

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6980

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54954

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30554

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45684

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36739

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27644

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190462

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42436

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58669

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22274

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29926

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75107

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65489

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25199

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2186

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3978

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2596

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46690

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3237

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13625

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6108

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6013

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3167

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4601

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3313

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1960

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2723

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4364

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1218

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3164

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5954

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5183

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7768

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13368

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15061

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19975

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua