Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 18152Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11622

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30568

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13671

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19912

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9036

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12164

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8435

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25587

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9488

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13110

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11768

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4718

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14063

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8233

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22798

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11740

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9036

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13294

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8154

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4371

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5669

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6823

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28877

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5025

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8369

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7742

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7888

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6782

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1953

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4236

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23060

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6028

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51956

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22619

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38167

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30363

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23577

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133307

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34656

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45587

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18257

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25433

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54676

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45039

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20782

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1772

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3456

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39143

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6795

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12002

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4018

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1345

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1782

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1318

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
916

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5379

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10196

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14983

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua