Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 18814Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12788

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32254

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14966

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21416

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8843

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13134

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9098

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26959

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9987

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10715

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6451

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13658

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8090

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12563

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8312

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14801

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8673

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9348

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23330

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12412

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3673

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8582

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4601

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5643

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8428

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30670

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2619

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8083

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8060

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5397

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3306

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3874

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7210

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2055

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23361

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5495

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53037

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25627

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41171

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32743

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24891

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153425

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37383

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49929

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19578

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26871

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
61911

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50857

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22380

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3129

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3975

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41773

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12565

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2004

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1295

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1456

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
995

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4002

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7412

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5945

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2465

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11293

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12988

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16502

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua