Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19463Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14140

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34141

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16543

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23013

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9763

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11036

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14131

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9796

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28604

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10555

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11565

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6867

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6952

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14343

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8462

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13240

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15602

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9132

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8518

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5641

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10062

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23818

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13124

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9936

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14386

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9082

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4799

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7191

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31737

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8395

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6670

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8292

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8519

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5716

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7789

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23636

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2931

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4569

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6282

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7274

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6675

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54133

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28602

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43716

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35153

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26541

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
176296

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40296

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55393

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21120

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28489

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70143

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59306

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24013

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44745

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3791

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13154

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4599

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4475

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3323

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2876

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2710

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1401

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1574

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2137

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1579

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1105

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3988

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8062

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7156

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12458

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14187

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18469

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua