Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 18402Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12028

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31180

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14086

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20405

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8283

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12520

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8639

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26116

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9690

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10217

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13317

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12056

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7887

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4815

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14321

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5164

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8975

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22965

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11995

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6424

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9196

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13435

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8297

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6941

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6057

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8043

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29319

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7854

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5997

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4077

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1999

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23156

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6876

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2676

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9182

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6151

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52389

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23608

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39385

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31227

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24018

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139758

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35656

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46931

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18705

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25922

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57094

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47028

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21323

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40041

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6882

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3483

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12218

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2498

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1912

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1225

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1656

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1844

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4132

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7036

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5576

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2333

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10599

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12330

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15540

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua