Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 17886Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11220

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30022

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13210

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18927

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11791

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8178

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25210

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5834

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12925

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11468

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7470

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13818

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8074

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4389

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13073

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8011

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5823

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7633

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5566

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4330

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28579

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4943

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4872

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7797

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2946

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5762

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7467

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4328

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3533

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6641

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22936

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6084

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5732

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9005

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6917

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5932

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51242

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21726

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36812

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23188

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
127925

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33791

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44417

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17799

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24942

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52754

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43481

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20288

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2912

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1720

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2158

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38265

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2677

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11829

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4204

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2243

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2065

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1824

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1161

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1288

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1557

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1735

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3337

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1285

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
883

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3331

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4602

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4140

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2177

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9813

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11687

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14430

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua