Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 16276Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8887

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26729

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10619

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15629

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9675

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6670

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21550

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8243

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8093

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11473

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9365

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12284

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6141

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7152

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21359

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11608

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25850

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1895

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7292

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2358

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5117

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1506

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22174

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2023

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2582

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2363

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4574

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42723

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16472

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28681

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24968

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19734

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96430

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27728

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36476

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14733

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20627

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38595

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36589

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17245

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1814

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32291

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10465

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2525

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2614

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1715

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1421

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1362

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
860

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
846

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1612

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1032

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1445

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1319

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
640

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1951

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1679

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2398

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2547

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3242

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2767

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1502

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2878

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9192

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10671

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua