Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 18195Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11706

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30685

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13742

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20001

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8037

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9118

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12228

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8477

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25688

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9996

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6047

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13148

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11817

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14119

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8258

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8817

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22823

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11792

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9062

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4551

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13326

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4386

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7877

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28946

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3023

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7632

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6284

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6550

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6067

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3633

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6804

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1963

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23073

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6206

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5828

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5640

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52034

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22822

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38488

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30529

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23650

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134460

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34852

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45849

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18333

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25537

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55054

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45356

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20886

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2206

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39332

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12042

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1351

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4036

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5916

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10271

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12033

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15080

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua