Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Lời hối lỗi

Bài giảng Lời hối lỗi, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Lời hối lỗi của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Lời hối lỗi - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21391Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16960

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38635

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19880

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27098

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12102

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13164

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17028

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12749

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33654

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12272

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13676

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8203

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8393

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16410

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9665

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14940

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10623

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6018

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17724

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10571

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9821

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7833

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11835

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25821

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15099

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11246

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16544

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10440

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9489

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10768

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34114

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6196

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3512

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10555

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9305

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9043

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4041

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9649

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8192

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8053

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8384

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6099

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11020

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5750

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24873

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8739

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4234

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3954

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7332

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10352

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7948

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56821

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35051

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50314

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40606

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30520

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
247244

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47302

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65814

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24866

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33729

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84994

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76280

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27936

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2682

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4582

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51056

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8671

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14838

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5305

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4080

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7112

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1592

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5225

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5775

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6894

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9708

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8463

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9075

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15546

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17368

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23104

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua