Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19900Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11598

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30551

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13653

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7980

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12158

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8433

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25578

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9485

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9939

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13106

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7683

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11759

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5275

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4716

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14055

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8227

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18145

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7609

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8777

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22795

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11738

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4517

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13289

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4418

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28866

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8366

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3907

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5103

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6259

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6039

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6777

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4232

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23057

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6788

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3047

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6978

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51943

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22599

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38126

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23574

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133178

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34629

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45568

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18246

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25425

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54646

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45000

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20773

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39127

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6792

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12000

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2315

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1874

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1343

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1317

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
915

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2268

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10189

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11970

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14959

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua