Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23396Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14364

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34534

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16844

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9980

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11263

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14378

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9942

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28991

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10660

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11732

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6956

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14496

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8553

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13391

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5776

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8993

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15762

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9230

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19591

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10177

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23926

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13268

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3887

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14519

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9169

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8007

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6107

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9198

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7246

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31956

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5406

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9305

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8340

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6463

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5796

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7146

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4631

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5224

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23714

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7550

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6055

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3424

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9620

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7313

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54389

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29192

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44225

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35563

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26858

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180908

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40890

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56413

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21483

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28993

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71614

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60954

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24333

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2479

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45324

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13299

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4641

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7024

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3322

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2243

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1602

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1873

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1665

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1141

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4090

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5448

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4904

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7326

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12701

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14450

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19019

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua