Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25786Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15870

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37197

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18746

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11303

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12506

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16110

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31765

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11626

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12994

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7906

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15728

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9299

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14430

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9978

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5691

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16979

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10102

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20717

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9404

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11305

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25077

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14456

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4303

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5741

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15609

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10003

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8941

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7280

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10151

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5263

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33380

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10165

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8995

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9324

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6543

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7798

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7772

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8883

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24308

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8316

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7903

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3477

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6937

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10103

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7579

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56064

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33068

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48449

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39003

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210591

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45066

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62649

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23621

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31908

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80419

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71293

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26723

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49060

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8181

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5047

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3429

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1740

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3063

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2232

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3930

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3562

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6465

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5803

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7791

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8549

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14594

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16413

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21618

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua