Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22623Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13854

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33776

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16243

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9533

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10806

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13920

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9630

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28275

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10414

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11407

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6829

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14192

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13101

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5665

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8759

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15456

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9029

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19298

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8416

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9914

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23725

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12968

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9837

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14263

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8973

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2914

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7751

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5948

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8954

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6225

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4749

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31530

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5337

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9097

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8327

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6357

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7679

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4651

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23570

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7387

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4494

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6848

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9516

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53873

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27966

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43207

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34651

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26219

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
171452

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39735

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54197

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20769

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28064

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68744

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57654

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23691

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4091

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44153

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13032

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2845

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2149

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1376

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1539

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4014

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1548

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2889

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4029

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5213

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4705

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7937

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7018

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12208

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13959

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18091

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua