Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21477Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12825

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32369

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15014

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8869

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9981

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13170

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9117

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27009

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10005

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10733

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6433

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6461

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13679

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8330

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14817

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18837

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8069

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9380

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23345

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12440

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9460

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13791

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8594

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5655

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6245

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8449

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3524

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30757

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2627

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8799

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8088

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3181

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6165

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8077

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6689

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4259

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7226

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3184

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23369

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5845

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3270

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5993

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7123

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53086

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25732

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41280

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32844

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24962

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
154236

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37477

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50108

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19611

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26917

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62265

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51086

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22441

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3979

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41871

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12587

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4443

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4263

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6511

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2503

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2007

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1297

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1738

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1938

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
998

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2668

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4012

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7425

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5969

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6513

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4406

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11344

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13052

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16578

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua