Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24638Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15124

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35849

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17907

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10695

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11975

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15326

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10466

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30409

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11158

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12385

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15124

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8971

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13964

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9510

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16365

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9678

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20178

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9013

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5915

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10771

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24501

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13846

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7262

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10439

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5457

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15042

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9649

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8492

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6963

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9713

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7448

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32695

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9749

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8718

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8533

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9007

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7470

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7519

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7507

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8372

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3622

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24006

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7891

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7434

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6484

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6246

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9861

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6201

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55246

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31205

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46401

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37376

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27984

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195441

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43205

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59667

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22634

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30360

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76587

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67059

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25638

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2253

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4071

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47308

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7835

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13784

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4810

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3260

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2900

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1558

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3423

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4463

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1270

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5991

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5971

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8766

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7219

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5454

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13744

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15416

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20468

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua