Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 17734Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10357

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28817

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12312

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8062

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11020

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7595

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23849

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8874

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9100

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5440

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12398

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7166

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10716

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13218

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17285

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4927

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22168

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10904

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8497

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12463

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4114

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27683

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4613

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7346

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3210

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6168

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1714

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3856

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22637

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2631

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5370

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8733

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48594

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20065

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33308

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28014

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22064

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117344

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31856

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41496

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16714

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23284

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47469

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41173

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19203

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1619

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3553

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3134

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2042

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36294

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6381

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11344

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3847

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2124

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1798

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1070

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1069

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2022

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1281

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1784

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1594

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1078

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2827

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3660

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3908

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4579

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10837

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12967

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua