Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22971Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14109

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34105

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16518

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9737

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11006

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14102

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9773

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28568

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10543

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11543

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6928

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14332

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8456

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13221

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8862

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15580

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9113

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19437

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8502

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23808

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13102

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6915

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9923

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14369

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6542

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9050

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6279

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7184

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31710

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9207

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8385

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6654

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8285

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6407

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8509

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4540

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6948

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3575

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2168

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23623

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7456

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2928

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3307

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6913

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6278

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7267

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54096

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28521

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43650

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35094

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26498

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175762

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40213

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55269

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21086

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28452

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70007

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59103

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23976

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4126

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44678

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13141

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4133

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3288

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2872

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2194

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1397

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1566

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2513

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1572

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1102

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5570

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4445

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5303

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7146

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12432

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14167

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18418

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua