Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26544Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16498

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38063

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19398

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11755

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12860

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16571

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32721

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11938

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7975

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8147

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16109

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9480

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10335

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17393

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10367

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21101

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9642

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7480

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11607

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25440

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14824

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11049

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16186

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10249

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3498

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9239

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7456

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10475

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7186

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33783

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10393

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9146

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8909

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4680

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3925

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9487

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7023

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8026

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7902

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5325

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8141

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5925

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4461

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4950

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6060

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9648

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2607

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24626

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8561

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4119

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3842

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8151

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10228

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7813

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7784

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56470

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34159

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49467

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39916

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29606

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
230883

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46305

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64369

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24258

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32933

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
83760

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74156

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27364

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2554

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4466

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50179

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14599

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5207

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6894

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3578

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3350

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1860

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2023

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2379

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1508

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5549

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9462

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8841

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15113

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16923

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua