Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 18384Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10724

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29394

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12722

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7432

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11391

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24553

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9058

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9377

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5602

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12635

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7326

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11067

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13504

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17552

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7218

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8271

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22354

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11212

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6070

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12756

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4150

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2438

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6351

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4953

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6602

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28038

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8016

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7465

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5544

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7655

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7275

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6250

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3720

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5691

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4333

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1796

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22773

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2379

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5888

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5326

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8863

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4870

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49703

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20833

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
34976

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28730

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22522

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
121874

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32672

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42709

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17143

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24191

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49664

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42141

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19627

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2790

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37149

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11575

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3959

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4773

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2752

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2218

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3263

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1755

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1115

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1157

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2185

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1867

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1653

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1218

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
832

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4842

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2021

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9360

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11268

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13789

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua