Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 26655Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38195

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19528

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11817

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16704

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11839

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32896

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12013

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13431

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16170

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9507

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14798

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10416

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17476

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10413

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21173

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11657

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25533

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14865

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7801

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11093

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16249

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9312

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10545

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4529

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4848

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33844

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10425

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7929

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8198

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24698

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8601

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5627

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8194

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3861

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7184

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10254

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6787

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56550

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34393

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49658

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29775

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
235026

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46585

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64696

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24395

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33084

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84019

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74542

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27467

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4691

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50373

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14653

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8342

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5365

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2397

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1525

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6901

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6795

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9517

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8877

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6274

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15209

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16997

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua