Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25077Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15335

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36317

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18210

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10949

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12160

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15604

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10627

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30942

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15330

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9114

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9690

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16583

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9832

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20384

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9176

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6006

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10970

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24721

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14091

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10550

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15268

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9776

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8664

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5128

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7509

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4577

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32948

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5724

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8830

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8632

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3696

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6882

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9145

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5012

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8539

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5124

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24135

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3140

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5223

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7616

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6727

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9949

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7555

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7285

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55584

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31971

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47245

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38057

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28463

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199584

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44013

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60781

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23060

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30926

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78188

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68617

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26105

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48054

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13981

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5790

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7579

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1635

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1805

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2113

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2446

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2034

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1327

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3385

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6167

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6134

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5538

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7431

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14075

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15824

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20894

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua