Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 20013Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11712

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30696

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13744

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8041

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9119

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12235

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25694

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10002

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13150

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11818

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14121

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18200

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8819

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22826

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9063

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13326

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8181

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2648

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6768

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28949

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5892

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3023

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6070

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23074

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6808

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5210

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52042

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22838

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38514

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30539

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23661

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134574

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34879

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45874

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18344

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25550

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55093

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45401

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20895

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2999

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39342

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6818

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12046

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5826

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5362

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2330

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1195

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2495

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5919

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10280

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12037

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua