Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 15587Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8862

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26699

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10589

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6929

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9653

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21514

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8233

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8064

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11461

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9352

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4341

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12270

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16261

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6132

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4496

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21341

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9833

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5395

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11597

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2084

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5441

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6274

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25794

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1889

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7283

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5113

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2756

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4232

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3175

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4856

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1501

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22168

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2656

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2579

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5181

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2158

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6495

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42599

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16422

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28599

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24900

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19693

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95934

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27630

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36376

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14709

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20569

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38429

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36493

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17200

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2397

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1426

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32203

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5867

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10458

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5286

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3379

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2373

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2385

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1741

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1705

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1415

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
843

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1609

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1028

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1442

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1315

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
635

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2335

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2393

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3440

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2536

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4241

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9143

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10629

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua