Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25653Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15755

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37055

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18651

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11221

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12438

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16016

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10865

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31631

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11587

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12906

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7665

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7854

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15644

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9263

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14377

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9922

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16901

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10059

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20667

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9367

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7030

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6120

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11231

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25011

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14375

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10754

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15547

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9946

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8881

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7240

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10090

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4672

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33293

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3229

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8959

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3773

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7026

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4537

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9284

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6486

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7746

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5130

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7811

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8825

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24269

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8269

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5393

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6493

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7647

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55986

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32839

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48242

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38838

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28885

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207926

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44861

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62322

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23505

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31699

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80022

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70760

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26581

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2427

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48880

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8141

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4286

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14238

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5024

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5925

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3533

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7946

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4781

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6620

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6317

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3232

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3032

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1394

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9160

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7735

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8490

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5836

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14515

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16307

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21479

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua