Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 27212Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17070

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38806

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19971

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12217

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13251

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17126

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12861

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33895

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12383

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13769

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8273

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8477

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16517

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9723

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15017

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10708

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17825

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10634

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21479

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9898

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7948

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11905

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25976

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15196

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7991

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11320

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4602

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16682

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10510

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5613

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9560

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7680

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10859

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7402

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4983

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34221

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7958

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9132

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4909

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9699

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8106

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11286

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2763

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5813

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24936

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8807

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3517

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4685

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3653

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8410

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3774

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7398

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10395

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8067

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56933

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35233

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50473

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40756

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30758

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
249379

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47502

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66016

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25018

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33876

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85197

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76770

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28066

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51226

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8742

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4642

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14928

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5374

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5354

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3862

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8657

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6716

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5558

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3584

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2017

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2176

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5416

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1608

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6974

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8558

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9139

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3723

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6616

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15642

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17466

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23298

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua