Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21851Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13167

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32813

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15410

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9116

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10266

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13441

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9284

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27427

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10132

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10981

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6561

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6565

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13846

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8189

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12746

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8500

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14980

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19011

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9548

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23455

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12617

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6680

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9579

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4852

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13963

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8746

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7457

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6318

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8623

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31019

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2671

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8890

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8137

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8130

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6215

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8198

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5493

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6796

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6573

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4802

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3935

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4932

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7404

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23424

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2715

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7164

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53364

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26569

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41924

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33451

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25418

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
160316

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38261

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51177

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20016

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27337

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64447

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53420

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22912

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42616

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12747

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5540

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2556

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2394

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2048

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1462

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2779

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1765

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1991

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3849

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1484

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1021

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3053

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3704

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4116

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6692

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2547

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11662

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13327

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17082

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua