Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25333Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15496

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36662

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18430

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11076

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12301

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15808

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10748

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31245

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11465

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12726

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7563

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7775

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15473

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9176

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14273

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9796

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16736

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20526

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9260

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6903

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11114

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24859

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14225

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7418

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10666

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15411

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9848

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8770

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6672

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9956

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7560

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33124

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5777

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8893

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7336

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6945

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5057

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7729

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8690

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24204

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8169

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5312

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7740

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3754

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6385

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10016

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7445

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55800

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32401

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47750

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38451

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28670

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202217

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44386

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61385

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23272

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31211

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78953

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69419

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26352

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4454

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48449

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14118

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6528

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4980

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1851

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2503

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1355

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4739

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6242

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5646

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3227

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14316

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16037

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21161

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua