Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24188Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14858

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35358

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17555

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10419

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11711

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15016

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10263

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29941

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12152

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7198

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14894

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8839

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13785

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5927

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16126

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19974

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8899

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6395

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5832

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10583

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24289

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13639

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10309

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14819

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9492

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4987

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8311

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6550

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4423

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32467

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5547

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5556

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9596

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8441

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6639

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7421

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4819

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7345

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23879

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7759

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4877

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6179

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6505

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9775

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6975

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54937

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30507

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45656

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36709

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27617

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190167

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42397

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58621

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22255

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29906

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75004

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65394

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25179

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3439

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2184

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46654

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3235

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7707

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3977

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13619

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4747

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7293

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6010

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2370

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1500

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2290

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1217

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4340

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4753

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13355

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15046

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19959

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua