Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 19005Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11309

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30122

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13297

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7801

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8757

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11867

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8234

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25291

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9347

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9738

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12967

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11518

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5219

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13857

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8103

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17939

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7472

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8599

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22638

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11586

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8932

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13119

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6614

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7687

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3337

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5590

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28640

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8240

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5770

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7824

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2966

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5791

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3404

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4525

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22957

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2521

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3179

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3010

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5552

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9026

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51459

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21863

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37115

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29779

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23285

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128856

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33944

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44705

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17881

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25054

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53214

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43695

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20398

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1727

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3780

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38440

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6727

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11879

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2955

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3496

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2261

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2379

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1167

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1306

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1570

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2047

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1294

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
888

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2387

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6721

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5219

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2199

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9909

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11751

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14527

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua