Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21054Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12535

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31853

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9726

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12899

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8935

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26625

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10483

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13538

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12411

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8177

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14639

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8569

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18651

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9203

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23186

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12239

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9362

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13614

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4556

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7122

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29791

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8701

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7980

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7938

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6574

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4683

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7089

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4393

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23282

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6289

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52768

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24765

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40517

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32096

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24495

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147164

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36610

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48729

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19254

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26480

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60041

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49516

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21932

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3591

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41060

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6996

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12422

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1973

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1263

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1413

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1711

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1432

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3872

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4307

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11064

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12754

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16155

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua