Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 25488Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15627

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36858

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18543

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11154

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12371

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15895

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10805

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31411

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12819

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15562

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9222

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14321

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9853

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16814

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10005

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20595

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11177

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24943

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14301

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10710

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5671

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15474

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3346

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8829

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7197

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10011

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4250

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7585

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4646

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33203

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10070

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8922

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7391

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6983

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9244

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8756

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3782

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5228

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24239

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8212

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4296

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7796

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6668

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3787

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6418

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10045

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55889

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32624

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47998

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38642

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28769

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204741

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44623

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61921

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23390

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31370

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79521

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70125

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26468

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3705

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4285

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48649

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14176

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4989

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5899

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6593

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7762

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3513

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2635

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1877

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2192

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1373

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4750

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6352

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6301

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9111

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8421

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5772

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14406

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16160

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21297

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua