Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 21131Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12608

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31936

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14699

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8657

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12956

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26659

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10509

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13547

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12427

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8197

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14675

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18669

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23186

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12255

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9381

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13636

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8491

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7135

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5559

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8329

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3480

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29737

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8696

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3114

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7944

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5335

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6588

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6370

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4787

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7094

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3148

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4399

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23280

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7006

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2733

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5944

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9291

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52818

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40628

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32147

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24539

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148124

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36706

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48974

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19306

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26533

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60407

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49767

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21988

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1877

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3591

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6410

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2282

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1968

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1261

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1413

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1703

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1898

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
973

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2621

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4311

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7295

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4351

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11114

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12785

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16197

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua