Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Kính dâng mẹ

Bài giảng Kính dâng mẹ, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Kính dâng mẹ của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Kính dâng mẹ - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 17633Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28710

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12256

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7993

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10940

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7544

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23742

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8836

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5479

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12350

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7131

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10656

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4867

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4460

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13175

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17240

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6944

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4458

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7983

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22125

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10855

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8467

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4064

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12417

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2319

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7113

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3769

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27616

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7826

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7316

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3093

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3570

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2658

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22603

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6687

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5565

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48398

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19864

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33089

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27891

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21962

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116390

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31682

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41247

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16637

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23133

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47124

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40946

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19131

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1605

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2022

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36138

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11305

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3953

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2735

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3708

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1775

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1057

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2003

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1755

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1581

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3006

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1043

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
787

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2938

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1912

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10767

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12792

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua