Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6385Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10374

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28837

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12332

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17760

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8069

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11035

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7607

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23876

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8883

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9115

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12404

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10735

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4484

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13225

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7733

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17297

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4509

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4932

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22179

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10910

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8505

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12470

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2353

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7171

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5315

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6486

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27694

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2189

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7881

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7351

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6077

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4003

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2688

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22642

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2348

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3493

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5742

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2638

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5172

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8737

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4734

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6715

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5610

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48645

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20094

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33360

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28039

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22080

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117506

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31875

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41545

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16738

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23323

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47520

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41206

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19215

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1622

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2045

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36328

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2487

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5516

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2659

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2702

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4763

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2135

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3126

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1992

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1804

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1689

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1071

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1073

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1283

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1789

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1595

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1086

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
798

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2354

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2063

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6243

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4584

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1932

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10851

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12998

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua