Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7274Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13539

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33348

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15886

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22273

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9349

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10584

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13711

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9487

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27840

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10278

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11242

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6666

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14014

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8282

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12936

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5607

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8644

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15214

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8895

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19158

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8310

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5755

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9755

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23605

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12795

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9701

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3749

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4918

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14126

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8866

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2868

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7630

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8804

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7103

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31277

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5296

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5251

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2715

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8986

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6476

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3306

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6287

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8346

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6725

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7564

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2112

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23496

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3846

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6090

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5938

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2974

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9449

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5668

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7203

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6501

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53617

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27320

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42659

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34061

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25829

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
166448

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39054

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52743

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20406

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27732

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66786

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55896

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23337

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3213

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1967

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4053

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2385

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43443

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12893

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5312

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6025

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4018

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3209

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2461

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2099

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1353

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1501

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2429

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3941

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1519

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1050

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3121

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5383

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4274

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5066

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5189

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7775

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2653

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11982

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13652

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17626

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua