Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6819Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11718

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30700

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13748

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20017

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8042

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9120

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12237

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25697

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10004

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6050

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13150

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11821

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14122

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8262

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18205

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5058

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8821

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22826

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9064

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13327

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8182

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6769

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7884

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28951

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8403

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7900

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3481

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4250

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23076

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2644

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52048

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22844

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38526

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30548

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23668

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134614

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34891

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45891

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18348

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25557

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55114

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45407

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20898

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39350

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12047

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5826

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6240

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3011

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1196

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1793

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4776

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4316

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6883

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5411

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10281

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12039

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15088

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua