Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7992Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15383

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36436

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18273

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25150

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12201

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15663

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31052

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11386

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12637

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14177

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16645

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20430

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24770

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14144

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7376

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5596

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15316

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9893

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5142

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33005

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5728

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8847

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7266

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6907

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9165

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7665

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4666

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24155

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4239

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9967

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55678

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32162

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47428

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38214

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28521

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200466

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44151

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60986

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23147

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31025

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78424

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68906

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26192

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48218

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14019

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4824

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6216

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3109

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1647

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1820

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2920

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1339

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6354

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6203

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5573

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8961

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8259

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5650

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14157

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15890

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20989

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua