Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7615Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14561

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34913

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17174

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23770

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10178

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14689

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10088

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29455

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10783

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11923

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7070

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7211

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14677

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8667

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13584

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9159

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15948

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9379

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19759

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6250

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10336

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24076

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13430

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10154

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14654

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9336

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4924

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3045

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6703

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9347

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3986

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7301

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32194

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5474

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5467

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9436

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8538

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6864

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8382

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3474

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6543

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4128

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7250

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7331

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7203

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5323

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8038

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3459

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23792

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4038

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7116

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6107

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9696

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5951

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7361

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6862

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54636

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29827

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44828

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36097

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27216

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185167

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41530

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57467

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21868

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29411

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73032

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63077

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24733

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3911

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2541

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45930

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13466

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3240

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7164

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3412

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5990

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2309

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1646

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1742

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1176

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4210

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8400

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2859

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13009

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14728

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19442

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua