Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6573Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10869

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29563

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12851

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18504

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8427

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11486

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7926

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24739

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9116

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9446

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5724

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5675

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12698

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7382

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11188

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5063

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7187

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13572

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7930

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17635

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8346

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22423

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11280

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8733

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12838

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7810

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2467

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5690

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7431

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3217

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6631

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3888

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28162

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8066

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7500

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7322

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2870

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1816

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22814

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2412

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5925

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2583

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5375

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8895

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6834

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5791

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50080

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21043

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35461

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28944

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22653

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
123493

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32945

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43093

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17300

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24391

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50287

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42492

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19762

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1681

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37400

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11640

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4806

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2791

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2833

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1954

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1770

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1121

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1190

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2227

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1457

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1234

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
839

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2238

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6486

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5427

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2066

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9449

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11385

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13949

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua