Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7426Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14112

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34115

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16524

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22986

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9739

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14108

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9778

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28571

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10543

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11547

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6857

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14332

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13224

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5710

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8867

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15586

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9115

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19442

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8505

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10048

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23810

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13108

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6916

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14375

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4793

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2949

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6546

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7184

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31715

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2814

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9208

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8386

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8510

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5709

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4540

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3575

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5152

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3358

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2168

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23628

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7458

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3941

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3307

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6914

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6178

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3307

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3055

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6279

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9567

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7267

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6662

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54098

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28538

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43660

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35103

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26506

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175870

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40226

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55302

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21093

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28460

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
70044

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59147

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23980

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4127

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44690

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13141

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4595

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6813

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4134

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5784

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2873

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2194

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1397

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1567

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2515

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4076

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1573

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1102

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3983

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5572

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4447

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5308

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5359

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4787

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12435

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14169

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18429

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua