Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8224Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15969

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37346

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18851

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25921

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11375

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12552

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16176

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11039

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31908

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11669

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13053

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15789

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14500

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10047

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17034

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10145

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20767

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9446

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11356

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25139

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14518

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7601

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10840

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15739

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10044

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9006

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7314

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10197

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7028

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33447

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5923

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3283

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10210

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4608

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7100

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9355

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7898

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5354

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24435

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8361

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4369

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6775

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3503

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6970

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7606

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56133

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33223

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48610

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39149

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29101

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213406

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45288

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62957

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23747

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32125

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
81030

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71864

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26842

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49275

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3509

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14346

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5081

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5986

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3800

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1764

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1944

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5332

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6506

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6449

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9251

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7854

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5937

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14691

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16479

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21729

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua