Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8095Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15613

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36843

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18540

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25478

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11144

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12368

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15888

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10800

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31394

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11512

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12817

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7612

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7809

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15558

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9218

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14318

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16805

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9999

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20589

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6086

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11175

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24935

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14296

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7455

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10706

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5670

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15469

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9897

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5236

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3344

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8826

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7193

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10007

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6929

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7584

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33192

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5797

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5806

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10065

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8919

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7389

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8701

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9242

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5088

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4750

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8750

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5224

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24234

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3327

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3942

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5357

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7794

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6665

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55882

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32608

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47976

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38624

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28759

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204515

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44609

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61898

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23384

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31358

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79481

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70055

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26460

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2400

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2826

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48636

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14174

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4977

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5896

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6590

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4886

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3755

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6565

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1690

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1876

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2191

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2988

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2528

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2147

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1370

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4743

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4774

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9106

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7642

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8412

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14398

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16155

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21290

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua