Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8543Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16759

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38343

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19660

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26800

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11930

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12992

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16827

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12166

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33155

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12097

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13506

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8077

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8274

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16233

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9547

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14841

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10479

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17576

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10461

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21235

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9725

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11705

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25611

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14935

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7830

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11142

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16335

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10334

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9382

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7528

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10621

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33929

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6147

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10465

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9226

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8964

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9562

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7159

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8115

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7962

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8267

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10445

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24760

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8648

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6647

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7231

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7879

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7894

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56629

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34635

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49904

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40239

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30033

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
240263

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46820

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65190

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24563

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33281

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84382

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75080

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27638

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3040

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50620

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4526

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14708

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5261

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3744

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6891

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8405

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5413

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3476

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2882

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2064

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2407

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1550

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5195

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5638

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6852

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6750

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8287

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8931

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3565

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15312

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17090

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22705

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua