Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 5879Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26730

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10620

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15644

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6125

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9676

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6674

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21560

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8245

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8095

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4903

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4759

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11476

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9366

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12287

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16278

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3815

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21360

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11609

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5457

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6081

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25854

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4306

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1895

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7293

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2358

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5119

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6516

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1507

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22175

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2025

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2583

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4578

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8325

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42735

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16481

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28701

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24983

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19740

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96505

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27747

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36487

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20633

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38625

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36601

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17251

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1814

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32302

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10467

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2525

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4676

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1717

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1421

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1362

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
860

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
846

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1614

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1032

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1445

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1319

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2527

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
640

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1679

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2344

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2550

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2767

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4264

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1502

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10682

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua