Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8604Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16865

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38487

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19770

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26941

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12021

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13058

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16930

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12495

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33395

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12169

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13587

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8320

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16303

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9597

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14884

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6474

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10538

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5952

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17631

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10505

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21311

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9757

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6382

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11742

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25701

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15001

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7866

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11187

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4514

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6012

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16433

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10368

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9439

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7114

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10684

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34003

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10498

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9257

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7844

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8996

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7393

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4811

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9606

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8150

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4604

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10740

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4086

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5674

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24812

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5707

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3688

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7278

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6920

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7910

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7941

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56714

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34824

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50127

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40406

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30285

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
244026

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47047

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65516

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24697

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33487

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84697

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
75743

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27775

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50838

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14762

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3772

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8480

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6618

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5444

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3661

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1573

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4254

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3886

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7010

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5702

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9639

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8357

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9001

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15440

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17214

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22882

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua