Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6353Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28702

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12252

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17626

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7084

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7989

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10938

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23729

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8834

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12347

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10650

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4866

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6866

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13173

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7682

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17238

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7981

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22125

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10854

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5920

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8464

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4064

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12411

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7499

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6137

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5477

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7112

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4092

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27610

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4663

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4585

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2163

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7824

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7316

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5320

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7524

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2698

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5476

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7072

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6044

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2656

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6133

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22601

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2778

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2424

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5130

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6686

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48380

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19845

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33073

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27887

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21957

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116337

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31675

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41225

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16633

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23124

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47106

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40934

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19131

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3103

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2021

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36136

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2461

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11304

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3821

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5507

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5437

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2105

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1959

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2059

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1773

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1057

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1046

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2002

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1754

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1579

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1043

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
787

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2329

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2787

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3600

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3412

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5110

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8975

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10761

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12777

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua