Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6781Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11567

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30468

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13608

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19362

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12135

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8404

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25540

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9467

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9908

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6002

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13081

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7665

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11731

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5271

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14035

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8217

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18111

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7590

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4994

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8748

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22773

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11721

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9028

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13273

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8135

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4361

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6719

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5273

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7817

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5663

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28816

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4942

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2456

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7734

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5849

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7883

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7568

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6247

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6032

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1950

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23048

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6777

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2558

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3222

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3974

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3044

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2875

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9081

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6976

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51897

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22429

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37972

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30266

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23534

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
132524

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34498

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45454

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18191

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25355

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54393

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44775

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20722

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2985

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1766

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3450

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2194

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39041

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11982

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4992

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6200

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3639

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2379

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3586

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2311

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2136

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1868

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1186

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1338

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2468

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1610

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1316

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
910

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3576

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4270

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4000

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6832

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2264

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10149

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11948

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14915

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua