Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6707Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11212

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30010

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13204

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18925

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7730

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8682

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11790

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8174

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25204

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9303

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9681

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12922

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11465

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7466

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13816

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8071

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17881

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7437

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4868

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8542

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22602

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11516

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8891

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13072

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8008

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2564

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5821

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7628

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5565

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6736

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28577

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4940

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4869

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2399

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8211

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7643

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5743

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2943

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4325

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2983

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6637

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22934

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2993

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6081

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9003

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6914

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51226

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21715

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
36773

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29621

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23181

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
127847

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33775

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44401

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17789

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24924

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
52704

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43468

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20284

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2911

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1719

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3760

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2158

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38254

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2676

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3345

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11827

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6112

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5024

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5253

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2318

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2243

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2065

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1161

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1287

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2370

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1554

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2026

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1735

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3337

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1285

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
883

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2360

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3168

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4139

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5645

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2177

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3849

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9804

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11681

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14419

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua