Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7835Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15122

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35830

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17903

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24628

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10692

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11973

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15319

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10456

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30398

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11153

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12373

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15121

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13963

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9509

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16353

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9676

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20175

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9011

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6566

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5915

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10766

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24495

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13841

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7259

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10435

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5455

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15039

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9643

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3198

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6475

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9710

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4108

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7446

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4503

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32690

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5625

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9745

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8716

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7119

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3626

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9003

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7465

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7501

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8367

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2344

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24003

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7889

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7428

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3568

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9854

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7104

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55240

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31167

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46379

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37358

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27969

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195284

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43172

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59637

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22622

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30341

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76543

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67012

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25617

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3517

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4351

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47275

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13775

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4809

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4711

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7433

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3505

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4718

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1556

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2797

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4462

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1269

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3605

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3271

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4537

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5967

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5365

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8761

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7215

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5447

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13735

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15409

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20459

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua