Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7002Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12692

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32048

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14805

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21224

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9843

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13026

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9027

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26755

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9902

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6404

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13581

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8004

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12495

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18703

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9283

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23221

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12307

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9412

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13682

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8516

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7169

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5581

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8363

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4577

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6988

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29808

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8720

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6779

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6399

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7120

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23301

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7029

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6440

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5960

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5816

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52895

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25071

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40799

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32327

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24652

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149512

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36872

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49352

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19395

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26658

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60965

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50205

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22112

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41273

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12474

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4416

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5164

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5542

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2581

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1979

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2683

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1438

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2975

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5078

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3904

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2429

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4380

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11171

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12851

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16278

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua