Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 8053Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15493

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36656

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18428

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25327

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11070

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12293

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15804

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10746

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31237

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11463

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12723

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7561

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15467

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14271

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9793

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16732

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9951

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20525

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9258

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6899

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11109

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24857

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14221

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7415

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10663

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15408

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9953

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33118

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8891

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7333

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6943

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9200

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5054

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5727

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8686

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5194

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24200

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3753

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55796

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32382

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47733

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38443

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28667

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202108

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44373

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61362

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23265

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31205

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78937

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69389

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26347

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48441

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4950

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7705

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6527

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3321

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2502

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6422

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8345

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14309

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16034

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21152

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua