Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7522Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14367

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34554

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16858

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23410

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9988

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11271

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14390

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29004

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10665

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11741

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7076

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14505

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8557

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13399

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8998

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15771

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9240

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19596

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8622

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6112

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5704

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10183

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23934

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13270

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6991

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10041

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14524

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9174

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4846

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8009

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4836

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31967

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5427

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2874

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8462

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8342

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8618

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7150

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7082

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4213

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7904

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2204

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4792

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23719

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9623

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54398

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29227

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44242

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35583

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26870

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
181019

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40904

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56437

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21492

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29006

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71647

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61009

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24346

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3857

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45336

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13306

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4643

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5458

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7035

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3325

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5890

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2981

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2747

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2249

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1430

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2568

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2177

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1142

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5701

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5505

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4907

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12717

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14457

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19033

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua