Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 6885Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12032

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31188

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14092

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20411

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8286

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9349

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12526

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8642

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26130

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9694

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10223

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13318

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12061

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7890

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14327

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8376

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18405

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5165

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5316

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8984

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22966

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11999

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9196

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13439

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8300

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6942

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6059

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5750

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29328

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8531

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7856

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5998

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5974

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6645

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4077

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4542

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3165

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6929

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3090

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1999

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23157

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6878

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2610

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2679

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3304

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4043

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5873

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5738

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5293

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52398

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23618

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39396

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31240

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24026

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139838

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35674

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46960

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18718

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25933

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57111

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47064

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21328

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3518

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2236

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40056

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12221

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4096

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5430

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2461

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1913

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1227

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1844

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3540

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4896

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7040

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5579

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2334

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4161

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10610

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12335

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15548

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua