Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Khi bị tổn thương 1

Bài giảng Khi bị tổn thương 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Khi bị tổn thương 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Khi bị tổn thương 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 7961Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15333

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36307

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18207

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25070

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10935

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12156

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15598

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10626

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30929

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11346

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12585

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7684

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15329

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14137

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9688

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16578

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9830

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20382

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9175

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6005

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10965

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24715

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14084

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10547

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15263

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9774

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5155

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8663

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7065

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4175

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6815

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5127

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4575

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32941

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5721

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9943

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8830

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8631

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4459

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6880

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9143

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7589

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7613

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5009

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4626

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24131

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8049

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3249

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6583

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3634

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6724

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9948

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7279

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55578

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31944

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47223

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38040

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28461

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199514

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43999

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60762

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23056

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30915

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78160

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68582

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26088

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4415

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48036

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3376

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13975

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4586

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6416

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6193

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1803

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2444

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2032

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4633

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6310

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8927

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7426

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8202

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5610

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14068

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15809

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20880

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua