Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Hỷ lạc 2

Bài giảng Hỷ lạc 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Hỷ lạc 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Hỷ lạc 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 3068Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17740

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39708

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20477

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27948

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12746

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13741

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17582

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13334

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35094

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12897

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14311

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8765

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17063

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10050

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15418

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11265

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6487

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18468

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10981

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21956

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8512

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12349

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26632

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15804

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11725

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6514

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
18188

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10855

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8014

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11288

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4994

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5240

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34903

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11120

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9673

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8289

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9402

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7792

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9991

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9152

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8585

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5848

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8822

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5497

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11846

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25347

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4520

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7399

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4069

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10682

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8291

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8432

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57647

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36376

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51457

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41590

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32563

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
257535

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48678

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67095

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25788

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34895

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
87133

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
80036

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28891

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3016

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52199

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9181

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15369

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4158

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7291

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9068

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5622

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4551

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4433

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5891

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3281

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2291

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2492

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4377

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2786

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2809

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4382

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5910

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6263

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7400

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10242

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9061

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9629

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7063

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16198

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18145

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24612

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua