Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23287Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12558

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31880

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14665

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21076

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8639

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9748

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8946

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26648

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9872

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10488

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6351

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13541

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7999

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12421

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5422

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8190

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14650

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8580

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18664

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7966

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9209

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23196

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12253

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6525

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9375

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3647

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4722

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13622

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8481

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7133

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5568

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6177

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8303

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4567

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29848

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8707

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6082

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7946

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6587

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6760

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4683

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4796

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3149

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4398

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2743

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4162

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3137

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2865

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5431

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52798

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24830

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40547

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32132

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24521

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147559

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36666

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48821

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19272

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26502

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60176

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49607

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21959

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2287

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41095

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6998

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12427

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5907

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6434

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3831

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2571

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1266

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1414

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2947

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2626

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3522

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7283

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5801

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11083

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12773

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16180

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua