Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24433Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15966

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37337

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18844

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25914

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11367

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12548

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16172

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11029

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31894

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11666

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13051

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7767

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7940

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15785

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14492

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10045

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5722

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17030

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10142

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20763

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9442

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11353

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25137

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14517

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7598

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10837

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15732

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10039

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5325

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10194

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4342

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7025

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7664

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33443

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5921

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10204

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9030

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8781

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4607

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3826

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9352

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8358

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6773

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6496

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6968

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7697

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7605

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56130

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33211

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48597

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39144

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29094

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213224

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45277

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62940

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23728

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32109

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80971

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71829

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26836

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3806

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4557

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4376

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49270

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8219

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14340

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5072

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8056

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6698

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6371

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3218

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1762

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3763

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1428

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4888

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5851

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9250

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14685

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16475

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21719

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua