Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23277Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12604

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31934

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14693

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21126

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8655

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9781

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12950

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8961

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26656

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9862

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10505

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6368

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13546

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12423

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14675

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8571

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18668

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7961

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9225

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23186

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12254

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6519

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9381

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3639

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4720

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13636

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8490

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8328

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4560

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4155

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29737

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5100

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8695

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8043

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3114

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5332

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6588

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6761

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4689

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7092

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2035

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7005

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4158

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2848

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7085

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52816

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24850

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40620

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32145

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24539

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148069

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36703

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48965

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19301

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26528

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60376

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49737

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21982

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1877

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3590

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2278

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41112

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2836

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6989

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12433

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4405

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5135

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5901

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6409

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3106

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5373

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5523

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2577

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1967

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1261

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1702

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1898

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
972

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2939

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2621

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3523

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5050

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4618

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4849

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7294

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5808

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11111

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12784

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16194

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua