Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22771Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10720

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29389

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12717

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18376

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7431

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8317

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11386

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24547

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9056

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9375

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5682

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5602

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12629

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7324

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11064

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13502

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7880

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17549

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7217

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4643

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5014

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8263

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22350

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11205

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6065

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8674

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12748

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7360

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28032

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2277

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8013

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5620

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4841

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6248

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1795

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3999

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6513

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3014

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5603

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2557

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8861

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4868

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49690

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20828

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
34957

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28725

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22516

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
121820

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32663

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42685

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17136

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24187

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49644

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42129

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19619

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2790

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3640

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3225

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37141

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2568

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3192

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11575

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3951

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5623

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3830

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2803

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5091

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2216

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3261

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2217

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1902

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1754

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1115

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1155

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2182

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1862

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1650

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1216

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3153

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4360

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3914

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3632

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2021

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9357

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11264

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13780

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua