Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24697Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38194

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19528

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26654

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11817

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16704

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11836

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32895

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12013

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13430

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16169

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9506

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14797

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10415

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17475

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10412

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21170

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7552

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6326

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11656

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25531

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14863

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7800

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11092

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16248

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5407

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33843

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10425

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7929

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5355

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8197

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4975

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9919

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4022

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8600

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4533

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4141

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5625

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3868

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8193

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6957

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4061

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10253

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6785

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7836

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56549

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34391

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49655

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29774

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
234987

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46582

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64693

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24393

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33082

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84018

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74540

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27467

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3956

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4490

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50371

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14652

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5230

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8341

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5114

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6930

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6562

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3822

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1525

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3793

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5061

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6900

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6793

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9516

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8235

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3534

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15207

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16995

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22545

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua