Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24304Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15859

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37176

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18732

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25770

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11298

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12499

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16097

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10922

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31752

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11622

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12982

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7711

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7901

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15717

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9295

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14421

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6233

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9969

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5685

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16968

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10098

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20711

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9399

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6149

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11288

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25072

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14449

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7548

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10794

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15600

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9995

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5294

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8934

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10143

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33369

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10159

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8987

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7486

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8755

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4587

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3797

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7054

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9320

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6536

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7793

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7855

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5700

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4823

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5857

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8875

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5297

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8313

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4338

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3994

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5433

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3721

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3852

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6466

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10099

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7575

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56052

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33052

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48418

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38987

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28987

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
210325

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45044

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62593

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23599

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31886

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80368

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71229

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26707

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4531

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49038

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3484

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8177

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14284

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5051

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5042

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4969

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8007

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6339

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1738

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2244

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2228

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1411

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3926

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6576

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5291

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5799

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9194

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8544

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14588

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16401

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21602

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua