Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23578Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13907

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33840

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16292

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22702

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9572

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10861

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13961

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9670

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28370

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10447

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11441

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6794

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6851

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14211

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8389

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13129

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5670

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15484

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9045

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19331

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8433

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9951

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23738

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12998

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9852

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5011

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9002

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6493

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8975

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4756

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31570

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2776

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9117

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8344

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6595

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8250

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3364

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8451

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5662

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7119

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4995

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3530

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4063

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2144

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4659

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7395

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2880

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3279

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6142

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6235

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9532

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5757

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6611

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53919

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28084

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43309

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34742

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26268

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
172410

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39834

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54434

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20819

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28149

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
69042

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57907

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23750

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2012

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4098

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2423

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44279

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7371

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3746

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13052

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4565

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4564

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4435

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6764

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2543

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1381

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1545

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2488

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4029

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1553

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1081

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4041

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5505

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4391

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5224

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7957

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7049

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2717

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12253

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14005

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18143

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua