Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22175Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8889

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26729

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10619

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15644

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6940

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9675

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6671

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21557

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8243

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8093

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4899

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11475

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9366

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12287

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7079

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16278

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6146

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3814

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7153

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21359

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5409

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3677

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11609

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2085

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5456

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6293

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4919

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6081

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25851

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4266

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1895

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7293

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4731

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7173

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2358

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5118

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5600

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2857

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2408

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1506

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5874

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2025

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2583

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2365

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2162

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42731

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16480

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28695

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24981

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19738

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
96492

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27740

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36485

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14736

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20632

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38614

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36594

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17250

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1433

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2837

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1814

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32301

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2260

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10467

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3574

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2525

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4676

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2615

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1717

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1421

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1362

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
860

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
846

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1612

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1032

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1445

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1319

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2527

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
840

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
640

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1679

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2343

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2400

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2548

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2767

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5123

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3785

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4262

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1502

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2879

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7644

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10680

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua