Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23077Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11721

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30705

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13749

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20021

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9122

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12245

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8484

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25701

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9529

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10005

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13151

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7714

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11825

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7740

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14127

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18206

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5257

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8821

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22828

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6342

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9064

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13328

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4388

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5689

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28953

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8404

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7900

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3922

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5884

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3481

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7637

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3037

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2644

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3991

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5831

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5696

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5644

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6051

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52049

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22848

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38540

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30559

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23670

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134658

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34895

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45901

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18348

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25561

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55142

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45427

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20898

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1789

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2207

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39355

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2741

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12050

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4279

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5010

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5826

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3621

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2156

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1890

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1196

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1352

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1795

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1326

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
925

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2758

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4316

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4042

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5928

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2281

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10283

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12040

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15094

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua