Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23059Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11620

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30562

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13669

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19908

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9036

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12161

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8435

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25584

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9486

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6053

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6014

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13108

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11766

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5276

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7700

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14062

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8231

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18151

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22797

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11740

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6322

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9036

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13292

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8154

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4371

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6739

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5280

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5669

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4419

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4050

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28873

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8369

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3909

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5862

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6781

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1953

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4236

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3048

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6187

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2884

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51953

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22613

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38156

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30361

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23576

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133266

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34637

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45580

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18255

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25431

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54665

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45033

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20779

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1772

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39138

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6793

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12001

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4271

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5000

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5817

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4018

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6213

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2389

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3609

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2316

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2141

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1344

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2481

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1318

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
915

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2464

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3295

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3589

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6844

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5882

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2269

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4009

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10193

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11974

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14976

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua