Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24124Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15325

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36282

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18202

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25056

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10933

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12148

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15594

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10623

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30911

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11342

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12579

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7485

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7681

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15325

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14130

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6109

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16572

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9824

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20373

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6756

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6004

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10962

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24710

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14082

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7350

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10544

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15260

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5154

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3272

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8660

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6596

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6813

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5126

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7508

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4573

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32935

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5718

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9940

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8828

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8629

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9140

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7588

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7611

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7641

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4052

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8532

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3701

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8046

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5220

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3598

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3681

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3633

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55560

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31912

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47200

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38025

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28416

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
199411

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43980

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60726

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23047

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30898

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78117

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68537

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26074

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4169

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48022

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13970

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5786

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3430

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6488

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7574

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3636

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6413

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3248

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3001

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2537

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1633

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1801

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3536

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2110

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2888

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2441

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6305

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5525

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8924

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3144

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14059

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15784

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20872

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua