Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22631Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10352

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28801

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12297

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17724

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7130

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8056

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23839

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8871

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9094

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5508

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12389

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10707

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13213

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7725

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17281

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4495

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4923

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8020

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22161

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10900

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8496

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12457

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4041

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6177

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27676

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4687

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4610

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2183

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7868

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7344

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5361

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5498

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7106

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6067

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3594

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5515

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3997

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3208

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6163

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1710

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3850

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6366

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2345

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3486

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5732

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5489

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2629

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5366

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2447

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8728

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6708

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48562

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20046

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33284

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28001

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22052

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117202

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31839

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41472

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16706

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23260

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47424

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41136

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19192

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2687

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1617

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3551

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36283

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6379

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3086

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11340

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3982

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4655

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3251

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2124

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3116

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1990

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1795

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1069

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1067

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1278

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1593

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3030

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1073

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
797

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2055

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2978

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4182

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3903

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6228

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4578

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9043

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10821

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12942

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua