Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22158Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8803

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26601

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10542

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15510

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6899

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9578

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21412

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8022

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11425

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9306

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4129

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12227

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7058

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16233

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3778

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7111

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21311

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9794

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5369

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11568

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6807

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2072

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4309

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25691

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7263

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6828

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6480

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4221

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4834

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1494

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2009

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4532

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8304

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42327

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16307

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28440

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24762

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19567

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95039

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27455

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36124

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14640

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20475

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38093

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36322

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17126

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1417

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32020

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5841

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10424

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2513

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4789

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2782

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1723

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1651

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1403

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
842

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1596

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2507

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
632

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1929

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2967

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1487

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7536

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua