Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23159Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12038

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31192

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14104

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20418

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8288

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9351

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12531

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8645

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26134

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9700

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10226

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13321

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7840

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12066

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7892

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4821

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14331

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8379

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18409

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22968

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12000

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3588

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13441

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8300

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2692

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6943

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6059

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4482

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4103

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29334

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5019

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2523

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8533

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7861

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5999

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7954

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7745

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6646

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6195

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6932

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6879

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2679

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3092

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6296

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5739

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2798

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5753

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9184

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5295

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7020

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52404

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23633

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39407

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31249

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24033

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139947

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35689

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46978

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18721

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25939

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57138

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47104

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21337

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3878

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2236

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40070

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2771

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12221

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5056

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5859

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4097

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6306

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2500

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1914

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1228

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1845

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3548

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2538

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7046

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10631

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12354

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15565

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua