Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24202Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15494

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36656

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18430

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25327

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11072

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12298

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15804

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10746

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31239

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11463

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12723

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15467

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9173

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14271

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9794

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5588

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16732

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9952

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20525

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9258

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6900

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11110

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24857

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14222

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10665

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15410

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9847

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6669

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7152

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9954

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4619

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33120

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7334

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8679

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6944

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9201

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5055

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7727

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4139

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5728

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8687

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3748

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5194

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8167

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3301

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5311

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7739

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6630

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3754

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6383

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6810

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10015

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6412

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7594

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7442

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55797

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32385

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47737

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38445

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28667

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202130

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44375

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61366

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23267

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31205

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78937

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69396

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26349

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3678

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48441

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3418

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8053

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14115

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4950

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7706

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3684

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6527

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3473

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3159

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3322

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1670

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1848

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2958

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2503

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4705

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6423

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6290

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6241

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5642

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9051

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8346

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3225

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14311

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16035

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21156

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua