Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23413Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13127

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32776

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15373

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21810

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9089

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10238

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13407

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9272

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27370

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10124

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10959

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6555

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13834

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8174

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12731

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5520

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8482

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4975

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14963

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8761

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18995

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8184

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5595

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5486

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9535

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23440

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12603

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6676

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9571

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13939

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8736

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6309

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8595

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3633

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4653

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30993

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5243

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8884

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3228

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6209

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8183

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6787

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6905

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4921

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7384

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4296

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6632

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5880

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2925

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3297

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6073

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7160

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6403

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53339

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26498

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41861

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33394

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25363

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
159769

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38178

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51068

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19974

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27293

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64254

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53169

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22871

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1930

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2351

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42509

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7143

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3652

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12734

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4477

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4466

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5977

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3956

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5534

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2685

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3989

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2551

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2044

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1322

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1459

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1764

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1983

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1483

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2715

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5040

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7583

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2541

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11623

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13309

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17040

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua