Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 24161Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15385

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36447

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18280

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25162

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10987

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12208

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15671

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10659

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31069

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11390

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12640

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15372

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14183

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6128

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9743

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16653

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9865

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20436

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11015

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24777

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14146

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7377

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10596

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15325

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9896

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6845

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33014

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5737

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9973

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8848

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7273

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4427

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7640

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5029

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7672

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5546

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4088

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4671

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8596

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8090

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5262

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7659

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6760

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9973

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6361

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7363

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55685

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32186

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47445

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38227

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28546

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200544

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44163

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61003

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23152

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31039

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78464

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68934

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26203

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2341

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2766

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48231

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14025

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6520

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4831

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4625

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6460

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6219

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3413

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4920

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2571

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1649

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3572

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2133

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2472

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2063

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3415

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4696

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6365

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5096

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8975

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7494

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8267

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3187

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14172

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15902

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21015

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua