Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 22975Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11373

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30190

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13363

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19063

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7843

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8794

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11927

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8277

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25359

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9387

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9785

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5960

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12999

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7602

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5239

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7566

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13892

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8134

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17989

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7504

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4925

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5197

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8637

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22671

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11612

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8948

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4445

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13173

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8076

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4324

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6640

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5202

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5873

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3349

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6781

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4019

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28695

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4909

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8267

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7700

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5809

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5061

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6471

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4375

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3021

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4541

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6705

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4178

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6728

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2531

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3557

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2604

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3932

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5787

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2841

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2714

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3142

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6949

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5984

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51629

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21936

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37294

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29871

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23347

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
129495

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34030

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44879

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17952

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25109

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53535

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43814

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20466

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2950

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1733

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3788

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2173

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38555

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2705

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6740

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3383

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11903

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4237

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4242

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5782

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3985

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2920

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2970

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5076

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3520

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2278

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2393

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2098

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1839

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1173

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1320

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1587

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2061

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1756

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3386

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1299

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
893

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2403

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4403

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3926

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6745

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2212

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9957

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11789

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14588

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua