Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23798Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14574

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34936

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17196

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23805

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10190

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11528

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14706

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10096

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29507

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10790

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11935

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14688

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8674

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13593

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9168

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5268

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15958

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9390

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19768

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8778

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6260

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10354

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24091

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13441

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10160

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3955

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5238

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14662

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9341

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8163

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6234

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6710

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9355

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7307

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32202

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5481

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2930

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8546

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6869

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8388

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6550

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4134

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8782

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5907

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7254

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7336

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4736

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5328

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8045

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2239

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7648

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3033

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4744

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7127

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6301

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3437

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6113

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6421

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9699

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7367

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6871

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54660

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29858

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44869

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36126

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27233

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
185370

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41568

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57524

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21887

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29439

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
73134

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
63217

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24756

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3379

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2138

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2544

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45957

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3191

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3905

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13472

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4701

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5528

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4597

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3415

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5998

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5946

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4492

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2819

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3015

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1465

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1652

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2659

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2231

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1748

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1180

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4278

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5613

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5026

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8410

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7537

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2862

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5121

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13025

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14746

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19470

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua