Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Giọt nước cành dương

Bài giảng Giọt nước cành dương, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Giọt nước cành dương của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Giọt nước cành dương - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 23894Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14878

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35399

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17581

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24223

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10451

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11731

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15043

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10271

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29977

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10950

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12163

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7208

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14918

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8845

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13799

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9343

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5347

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16136

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9530

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19986

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8907

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10604

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24305

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13649

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7177

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10312

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5351

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14838

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9505

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4991

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3125

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8328

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6349

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6828

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9572

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4048

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4965

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4429

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32479

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5553

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5561

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9610

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8639

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8450

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6650

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7354

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7427

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3841

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4946

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7763

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7281

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6386

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3510

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6512

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9780

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7419

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6985

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54962

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
30570

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
45704

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36757

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27648

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
190591

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
42458

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
58717

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22291

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29940

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
75151

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65539

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25218

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3442

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2188

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46709

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13628

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4757

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4751

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5593

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4638

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7305

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4383

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4606

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2907

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1503

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1696

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2727

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2294

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4365

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1222

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3506

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5956

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4762

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5184

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8589

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7002

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7773

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13380

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15064

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19987

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua