Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 2

Bài giảng Duyên phận - 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 35335Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17123

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38915

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20027

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27311

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12268

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13300

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17188

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12912

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34051

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12437

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13832

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8327

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8510

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16575

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9763

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15059

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10761

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6142

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17881

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21526

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9943

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8018

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11946

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26050

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15276

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8027

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11358

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4634

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6161

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16764

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10546

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5648

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9588

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10911

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4758

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7438

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7907

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34285

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6278

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6324

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10698

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7996

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9164

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4861

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7511

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4940

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9727

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8142

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8487

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5186

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6340

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11415

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4199

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2783

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24973

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8852

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3546

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3682

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8460

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7140

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6798

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3804

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7440

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10421

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8028

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8110

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56999

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50587

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40863

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
30926

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
250742

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47621

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66123

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25093

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33969

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85343

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77048

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28136

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4123

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4671

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51330

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8785

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14976

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5379

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7038

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8710

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5322

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7248

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6747

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4013

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3620

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3614

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2039

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2209

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2552

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3528

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5462

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2548

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1624

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4426

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7260

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7167

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7021

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9829

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8616

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9177

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6673

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15701

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17534

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23411

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua