Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 54404Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14379

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34565

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16869

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23424

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9989

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11274

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14402

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9951

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29023

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10674

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11742

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6964

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7077

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14513

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8560

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13405

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5780

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9002

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15779

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9246

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19608

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8628

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6120

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10188

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23935

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13276

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10042

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3889

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5145

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14526

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9180

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2992

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6114

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6617

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9208

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6369

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7249

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31974

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5431

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8464

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6755

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8346

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4228

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3434

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6468

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8620

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5810

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7151

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5229

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7905

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3414

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2205

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23721

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7554

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2895

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3996

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3350

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6997

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3096

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9624

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5878

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6760

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29237

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44256

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35592

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26878

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
181160

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40922

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56461

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21508

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29022

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71695

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61070

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24362

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45354

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3139

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3844

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13307

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4645

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4644

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5458

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3186

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6172

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4528

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7038

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3326

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5875

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2984

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2749

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2951

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2251

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1430

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3079

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1875

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2569

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2180

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4153

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1671

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1145

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3004

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4185

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5508

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8216

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6666

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7336

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2801

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12723

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14465

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19043

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua