Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 52389Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12023

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31169

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14072

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20397

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8278

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9340

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12510

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8636

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26108

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9689

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10211

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6186

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13314

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12053

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14316

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8374

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18395

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7760

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5161

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8974

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22964

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11994

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6422

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9195

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3587

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13434

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8296

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6056

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8042

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3419

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6885

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4100

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29317

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5017

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2522

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8529

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7851

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5994

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3960

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3071

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5968

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5201

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4077

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6188

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3698

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6924

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1998

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23156

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6873

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2609

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2675

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3089

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6291

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3195

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5747

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9182

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5292

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7018

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6150

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23599

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39379

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31221

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24011

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
139685

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35642

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
46914

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18702

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25920

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57064

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47006

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21320

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1826

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2235

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40034

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2769

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6881

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3483

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12213

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5858

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6305

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3013

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5429

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3695

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2374

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2498

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2208

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1912

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1225

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1374

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1656

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1841

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1372

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
942

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2535

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3394

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3709

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4450

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4627

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4130

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7032

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5574

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2332

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4157

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10595

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12328

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15533

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua