Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51416Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11290

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30105

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13279

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18989

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8745

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11854

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8224

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25276

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9729

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5926

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5866

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12958

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7563

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11508

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13852

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8095

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17930

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7469

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5175

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8592

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22631

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8920

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4420

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13111

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8039

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4301

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2589

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5846

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7676

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3332

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4347

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4005

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28620

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4957

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4885

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2415

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8234

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7667

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5761

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7821

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2960

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5043

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6175

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3898

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5950

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4352

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3547

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2977

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1919

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22952

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2587

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3913

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6102

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2830

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5628

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2699

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5545

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9020

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6933

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21845

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37052

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29750

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23272

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128652

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33908

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44640

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17853

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25047

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53121

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43655

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20379

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1726

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3776

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2164

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38396

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2689

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3369

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11871

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4217

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2854

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3967

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3579

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5275

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2375

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2084

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1829

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1164

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1300

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1567

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2044

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1747

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3361

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1292

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
887

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2380

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5211

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5688

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2193

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3885

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9890

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11745

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14514

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua