Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 55993Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15762

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37068

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18663

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25668

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11228

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12442

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16027

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10873

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31644

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11591

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7858

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15651

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9265

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14381

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9926

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5657

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16908

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10061

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20674

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9370

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7037

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6124

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11236

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25018

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14381

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10756

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4280

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5711

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15553

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5266

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3371

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8886

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6770

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7244

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10096

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6969

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5234

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7615

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4675

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33300

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5842

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5850

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10131

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8960

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7451

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8735

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4568

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7030

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4539

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9290

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7748

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5133

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7814

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4800

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8832

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5267

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24273

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8275

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3972

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5396

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3702

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7857

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6711

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6448

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3716

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7649

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32856

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48258

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38855

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28897

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
208210

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44870

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62357

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23516

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31720

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
80056

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70813

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26590

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2430

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4326

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2856

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48890

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8147

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4288

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14244

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5020

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5929

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3537

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7953

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3796

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6323

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5066

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3396

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3160

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2672

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1718

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1905

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2222

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4802

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2201

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1396

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4804

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4817

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6524

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5254

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9162

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7737

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8497

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3308

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5841

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14523

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16324

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21493

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua