Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 53350Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13152

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32806

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15393

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21827

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9107

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10253

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13423

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9278

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27402

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10127

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10969

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6556

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6557

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13841

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8180

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12739

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5524

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8492

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4978

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14969

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8767

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19002

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8189

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5601

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5486

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9540

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23445

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12604

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9573

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3707

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4847

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13952

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8740

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7455

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5734

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6315

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8605

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3635

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6000

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4654

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7055

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31006

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5249

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8887

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8132

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6343

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8129

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3803

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8186

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5485

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6789

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4317

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6568

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4801

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4930

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7389

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2082

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23419

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7172

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2712

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4302

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6635

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6029

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5885

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2926

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6076

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9397

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5581

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7163

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26540

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41885

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33420

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25388

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
160084

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38231

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51115

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19994

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27321

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64352

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53301

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22895

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1931

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4016

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2352

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42542

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12736

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6591

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3151

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2690

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2555

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2707

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2391

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1323

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1460

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2777

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1765

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1986

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3843

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1483

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3051

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2719

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5255

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4112

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4883

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4518

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7595

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6683

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2544

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4512

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11642

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13317

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17062

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua