Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 55681Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15384

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36440

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18278

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25154

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10982

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12202

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15666

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10657

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31060

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11390

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12638

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7717

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15371

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14178

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6127

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5557

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16650

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9863

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20434

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9204

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11010

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24774

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14145

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7376

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10593

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4193

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15320

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9803

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3289

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6624

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9896

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5143

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7525

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33010

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5729

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5736

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9970

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8848

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7268

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3712

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4425

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9165

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6313

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7617

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7636

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7668

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5543

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5677

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8590

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2420

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5146

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24160

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3154

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4240

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3273

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3619

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7653

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3709

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6346

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3366

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9969

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7571

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7362

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32178

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47437

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38221

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28539

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200512

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44155

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60997

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23151

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31032

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78450

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68921

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26197

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2340

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4436

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48225

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3393

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14021

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6515

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4828

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3668

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3409

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3111

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1648

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1823

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3569

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2131

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4628

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2058

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1340

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4672

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4695

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6358

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6206

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8967

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7490

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8264

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3185

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14166

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15895

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21000

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua