Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48348Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10267

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28680

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12238

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17616

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7073

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10927

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7533

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23710

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8831

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9028

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5400

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12343

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7128

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10645

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13168

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17232

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4453

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7971

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22115

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10848

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5918

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8460

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3375

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12404

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7493

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4017

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5470

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3085

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5275

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4089

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27602

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4658

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4583

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2159

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7819

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7313

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5313

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7521

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3617

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2695

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5468

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7066

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4662

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5758

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5463

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3965

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2654

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1688

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22598

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2255

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2894

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3454

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5341

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2877

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6685

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5558

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19812

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33044

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27872

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
21926

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116228

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31652

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41196

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16616

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23103

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47034

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40907

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19111

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1604

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3525

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2020

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36108

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6341

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11296

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3949

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2732

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3703

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2666

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4957

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1956

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2056

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1671

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1055

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1044

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1997

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1264

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1751

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1578

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1038

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
786

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2326

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2022

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2784

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3596

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3859

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3408

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6158

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5105

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1911

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3410

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
8966

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10745

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12754

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua