Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 50382Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10953

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29681

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12918

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18613

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7547

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8479

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11553

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7988

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24852

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9156

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9501

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12762

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11262

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7245

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13632

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7964

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17707

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7325

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5065

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8390

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22469

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11338

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6129

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8775

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4289

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12905

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7858

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2491

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6447

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5730

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7478

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6661

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3918

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28271

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4785

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8102

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2863

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3310

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4913

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6040

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4408

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6492

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1835

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22845

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6582

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2435

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3444

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2940

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2603

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5405

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8925

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4936

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5825

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21167

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35782

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29088

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22806

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124665

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33167

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43406

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17426

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24520

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
50901

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42717

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19882

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3278

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2120

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37599

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2611

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11694

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4143

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4835

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5672

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3876

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5988

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3462

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2816

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2862

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4940

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5157

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2286

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1976

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1215

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1481

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1933

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1681

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3239

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
847

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2527

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2270

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3076

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3352

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3727

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6537

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4988

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9529

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11465

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14070

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua