Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 53581Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13478

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33262

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15794

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22205

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9302

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10533

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13674

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9436

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27767

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10244

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11212

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6655

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6681

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13976

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8259

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12902

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8619

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15172

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8872

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19125

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5731

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5531

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9718

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23577

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12762

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9683

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4903

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14087

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8850

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7603

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6391

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8773

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3717

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6075

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4691

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7093

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31235

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8964

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6457

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8174

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6273

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3875

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5571

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6915

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6985

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4395

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3984

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7538

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2106

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4559

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23479

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2756

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3839

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3479

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4371

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3225

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6742

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6133

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9440

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5637

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7200

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6482

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27193

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42568

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33947

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25762

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165499

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38927

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52408

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20348

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27663

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66381

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55513

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23283

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3208

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1964

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43324

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7247

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3693

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12867

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4513

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4504

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5299

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6020

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3201

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5615

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2600

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2443

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1348

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2417

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3112

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3798

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3929

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4252

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5038

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5166

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4607

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7748

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6208

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6847

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2622

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4630

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11944

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13584

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua