Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 56131Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15967

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37343

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18848

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25919

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11374

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12550

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16176

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11037

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31905

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11668

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13052

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7770

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7942

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15787

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9328

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14497

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6265

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10046

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5723

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17032

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10145

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20764

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9445

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7161

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11355

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25138

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14517

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10839

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5769

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15737

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5330

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3406

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9004

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6846

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10195

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4343

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5288

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7666

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33445

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5922

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3282

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10209

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8783

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4608

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3827

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7099

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4592

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9355

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6584

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7839

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7795

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7897

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4851

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5897

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8961

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2526

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24434

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8360

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3275

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3407

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5471

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7950

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6774

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3901

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6497

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6970

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10134

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7605

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33219

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48602

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
39146

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29096

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
213348

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
45285

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62948

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23732

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
32122

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
81008

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
71844

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26841

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2470

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4558

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4378

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2899

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49273

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3508

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8223

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14344

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5073

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5985

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3580

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5002

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8059

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4860

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3851

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6699

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6372

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3293

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1764

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1943

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3764

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4891

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1429

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3606

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4873

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6627

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5331

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6504

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6446

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5852

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9251

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8598

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3388

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5935

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14690

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16478

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21726

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua