Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 51926



Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11591

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30518

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13639

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19887

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7971

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9024

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12154

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8426

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25574

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9478

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9926

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6046

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6009

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13104

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7677

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11750

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7685

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4715

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14050

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18137

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7600

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5227

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22794

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11736

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6320

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9034

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3531

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13285

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8149

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2633

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6731

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5279

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6819

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28855

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5015

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4948

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2460

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8363

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3003

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5099

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6531

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4434

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4596

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6771

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1952

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4230

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23057

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6786

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2561

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3595

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2634

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3223

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3046

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6185

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5812

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2883

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5684

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3161

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5616

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5167

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6976

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6026

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22549

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38090

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30330

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23563

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
133022

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34595

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45540

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18229

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25405

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54579

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44923

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20759

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2986

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3816

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39114

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2730

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6784

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11997

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4269

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4999

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4015

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6209

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5134

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2387

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2314

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2440

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2140

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1873

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1188

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1341

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2097

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1781

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1317

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
911

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2463

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3291

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4746

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3583

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6839

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5854

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2266

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10174

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11964

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14954

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua