Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 55809Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15507

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36679

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18436

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25337

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11082

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12310

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15813

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10754

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31262

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11470

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12730

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7567

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7777

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15479

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9178

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14276

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9802

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5591

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16739

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9956

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20533

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9264

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6906

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6062

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11119

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14233

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10668

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15421

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9850

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3319

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6680

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7155

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4229

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5177

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4620

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33129

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5779

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10035

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8897

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7347

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8680

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6948

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7674

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7691

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5732

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8693

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3752

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2439

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24206

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8171

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3172

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3921

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5314

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7752

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6636

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3756

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6387

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3395

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3669

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6811

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10017

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7596

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7447

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32416

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47764

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38461

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28674

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
202389

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44408

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61410

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23281

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31220

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78989

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69466

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26360

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2377

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48458

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8057

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14124

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4955

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3488

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6560

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4697

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6532

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6266

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3478

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4984

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2612

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1673

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1853

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3631

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2965

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2504

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2123

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4717

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6431

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5151

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6297

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6246

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5652

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9060

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7593

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8356

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3233

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5715

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14325

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16043

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21171

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua