Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 53900Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13887

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33812

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16279

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22678

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9560

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10836

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13948

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28337

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10432

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11430

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6784

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6843

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14208

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13118

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5667

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5095

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15473

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9039

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19319

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8424

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5597

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9940

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23732

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12981

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6855

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9846

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14286

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8987

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4751

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2917

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7761

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6489

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7142

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31557

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5342

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5316

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9109

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8340

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6592

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3358

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8448

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7013

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7117

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6870

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3526

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2143

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23573

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2804

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2876

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3532

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4502

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6138

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3365

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6229

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9525

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5751

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7242

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6606

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28038

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43286

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
34703

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26251

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
172077

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
39799

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54332

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20803

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28119

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
68929

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57790

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23728

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2010

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44225

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7363

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13044

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4563

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5372

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3123

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6084

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4433

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6759

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3252

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5728

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5752

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2834

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4188

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2660

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2539

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2155

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1379

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1543

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1827

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1550

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1079

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3189

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2892

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5494

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5221

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5287

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4712

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6391

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7031

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2711

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12233

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13982

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18119

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua