Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 52842Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12637

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31978

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14738

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21164

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8674

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9812

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12980

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8989

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26691

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9878

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10535

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6379

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6360

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13557

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7992

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12448

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5424

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8214

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4908

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14694

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8581

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18682

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7972

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5383

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9250

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23197

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12274

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9391

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3644

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4724

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13652

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8496

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7149

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6180

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8339

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3484

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5872

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4564

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6968

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29770

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5171

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5108

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8704

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7995

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6173

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4026

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6096

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3675

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7955

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6767

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6378

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4694

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3257

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3807

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4797

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7100

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23286

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2663

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3725

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2736

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4167

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3135

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6427

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3035

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5805

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3246

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9298

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24928

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40686

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32210

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24591

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
148670

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36772

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49112

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19338

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26595

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60614

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49926

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22044

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3101

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3936

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3599

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2283

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41191

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2838

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3566

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12445

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4409

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4402

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5149

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5906

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6415

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3112

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5379

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3845

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2459

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1972

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1265

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1417

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2669

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1706

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2257

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1904

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1430

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
975

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2628

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3530

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5060

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3886

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4630

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4859

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7312

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2422

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4362

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11138

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12803

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16231

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua