Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 56550Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16615

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38195

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19528

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
26654

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11817

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12915

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16704

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
11839

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
32896

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12013

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13431

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8017

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8196

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16170

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9507

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14798

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10416

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5870

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17476

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10413

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21173

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9686

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11657

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25533

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14865

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7801

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11093

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5947

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16249

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10285

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5453

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9312

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7019

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7491

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10545

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4529

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7209

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5408

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7786

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4848

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33844

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6092

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6122

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3399

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10425

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9187

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7743

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3948

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7315

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9521

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7080

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8068

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7929

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5356

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8198

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5959

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4487

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4023

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2632

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24698

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8601

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4534

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4142

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5627

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8194

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4062

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6619

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3618

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3861

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7184

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10254

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6787

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7838

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7837

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34393

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
49658

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40048

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
29775

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
235026

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
46585

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
64696

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24395

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33084

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84019

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
74542

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27467

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3958

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4691

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4491

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3009

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50373

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3615

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14653

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5231

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5216

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5250

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8342

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5115

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4055

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3962

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6563

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5365

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3441

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3602

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2040

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3934

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2397

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3333

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2748

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1525

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4172

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3794

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6901

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6795

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6700

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9517

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8236

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8877

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3535

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6274

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15209

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16997

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22546

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua