Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 52029Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11698

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30662

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13734

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19991

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8030

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9108

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12224

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8472

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25677

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9523

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9991

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13140

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11815

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7728

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4733

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14114

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8257

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18187

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7639

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5252

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8810

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22814

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11783

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9061

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3544

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4548

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13324

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8176

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4384

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2646

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5304

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7873

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3384

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5686

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4430

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6836

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4059

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28938

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5039

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4962

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8398

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7896

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3920

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3022

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5881

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3475

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7632

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5125

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6283

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6548

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6062

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3632

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3036

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1962

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4248

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23073

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6805

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3611

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2643

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3242

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3061

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6205

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5828

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2898

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2757

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3171

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5203

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6990

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6048

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22812

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38456

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30509

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23648

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134341

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34835

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45799

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18323

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25518

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
55003

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45316

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20874

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1786

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3472

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2206

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39312

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6816

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3445

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12041

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2902

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4032

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6239

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5160

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5358

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3616

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2328

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2455

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2154

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1194

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1351

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1625

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2108

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1792

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3460

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1325

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
924

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2478

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3607

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4307

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6875

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2279

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4035

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10259

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12025

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15067

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua