Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 42489Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8833

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26669

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10575

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15566

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6919

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9615

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21475

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8228

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8055

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4875

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4737

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11449

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9335

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6118

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4136

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12252

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7062

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16252

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6117

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7122

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21328

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9816

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5388

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7746

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3091

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11581

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6820

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2078

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4319

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5003

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6264

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2823

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4900

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3813

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6072

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3543

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25751

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4261

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1888

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7277

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6842

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4723

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7162

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3378

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5112

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2753

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6498

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5259

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4850

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2853

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5512

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1498

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22165

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5869

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2029

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2655

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3077

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2578

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5218

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2157

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2703

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4550

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4156

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6491

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16374

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28532

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24833

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19624

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
95611

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27545

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36267

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14677

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20540

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38298

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36426

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17174

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1423

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3262

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2832

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1813

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32125

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2254

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2810

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10446

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3689

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3561

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4345

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2520

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5282

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3373

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4804

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2794

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2384

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4669

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1732

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2600

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1701

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1411

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1357

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
848

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
839

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1603

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1023

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1441

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1311

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2518

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
634

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1940

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2383

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3432

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2529

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2980

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3216

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5080

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3759

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4223

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1492

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7577

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10577

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua