Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 52765Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12528

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31834

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14641

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21048

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8611

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9724

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12894

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8934

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26620

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9861

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10480

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6347

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6333

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13535

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7984

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12410

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5420

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8175

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14638

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8567

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18647

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7952

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9202

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23181

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12235

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9361

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3645

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4719

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13611

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6170

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3485

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5864

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4566

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29769

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5159

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5097

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2590

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8697

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7980

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8044

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4020

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6074

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7937

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5329

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6572

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6757

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4187

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6363

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4682

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3253

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3805

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4790

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3146

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2037

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4392

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23281

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6995

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3730

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4158

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3136

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5939

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3034

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2864

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5877

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9288

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5421

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7086

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6285

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24748

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40509

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32087

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24490

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
147076

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36583

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48709

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19249

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26473

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60006

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49484

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21926

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3940

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3590

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41041

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2843

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12413

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4404

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4394

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5133

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2989

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4201

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6426

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3824

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3084

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3115

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5364

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5522

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2567

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2453

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2280

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1972

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1263

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1412

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2652

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1710

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1901

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3676

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1432

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
979

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2941

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2623

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3649

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5035

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3869

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4591

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4830

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7276

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5798

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6327

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11062

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16143

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua