Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Duyên phận - 1

Bài giảng Duyên phận - 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Duyên phận - 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Duyên phận - 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 53056Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12805

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32293

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14984

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21449

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8851

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9959

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13150

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26976

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9992

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10721

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6420

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6456

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13665

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8094

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12570

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8319

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14807

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8682

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18819

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5477

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9355

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23333

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12419

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6610

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9451

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13777

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8586

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8439

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4185

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30719

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5140

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2622

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8794

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8087

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6162

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8062

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5403

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6840

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6464

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3308

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7216

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23363

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7088

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6510

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5980

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6345

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25665

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41229

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32781

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24913

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153678

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37416

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49982

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19589

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26892

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62007

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50931

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22400

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3131

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7072

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12576

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4432

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4258

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3897

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5475

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2498

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2324

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2006

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2716

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1458

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
996

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2664

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3596

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4755

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4413

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7417

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5955

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2476

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11303

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13011

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16522

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua