Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Điều con muốn nói

Bài giảng Điều con muốn nói, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Điều con muốn nói của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Điều con muốn nói - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 30514Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16956

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
38629

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
19878

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27092

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12099

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13163

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17025

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
33646

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12269

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13671

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8201

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8390

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16408

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9664

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14939

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6533

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10621

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6015

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17721

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10567

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21388

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9817

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7832

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6436

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11833

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25818

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15096

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7924

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11242

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6049

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16540

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10438

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5555

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9488

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7610

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10766

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7344

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5510

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7871

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34113

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6194

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3511

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10554

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9303

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7895

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9043

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7436

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9649

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7484

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8192

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8052

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5473

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8383

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4660

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5098

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6236

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11016

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2721

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5748

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24870

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8739

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3470

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3604

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4233

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8331

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6713

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3954

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10351

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56818

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35043

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50310

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
40604

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
247182

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
47291

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
65809

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24861

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
33722

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
84990

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
76274

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27934

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4046

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2681

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4581

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3102

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51051

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4590

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14836

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5327

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5305

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6253

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3808

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6965

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5376

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8577

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5232

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4078

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5506

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3692

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2952

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1969

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2130

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4037

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2482

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3449

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2842

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5333

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2480

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1592

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5310

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5774

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6892

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6337

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8459

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9072

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3662

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6522

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15541

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17364

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23099

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua