Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Điều con muốn nói

Bài giảng Điều con muốn nói, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Điều con muốn nói của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Điều con muốn nói - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32110Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17580

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39485

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20375

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27808

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12645

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13620

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17495

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13247

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34947

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12791

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14213

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8674

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8713

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16953

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9991

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15321

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6826

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11138

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6393

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18345

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10891

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21843

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10234

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8372

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6762

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12273

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26481

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15661

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8324

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11622

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4838

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17579

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10779

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5912

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9794

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7488

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7947

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11183

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4928

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7688

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5793

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8108

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34732

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6545

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11013

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9604

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8221

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9338

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4329

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7718

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9924

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8771

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8510

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8392

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8744

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6475

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5414

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6580

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11740

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2995

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25267

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9090

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3893

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6088

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4212

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7334

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3993

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4176

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7671

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10610

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7288

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8225

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8359

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57489

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36155

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51289

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41456

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256382

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48448

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66862

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25604

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34671

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86799

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79305

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28732

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2942

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5119

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4933

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3347

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52037

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3950

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9093

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4882

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15287

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5583

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6538

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4094

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7223

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8988

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5536

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7635

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6923

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4244

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4253

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2418

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3736

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2740

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1828

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4293

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5790

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7661

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6182

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7559

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7322

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10148

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8955

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9537

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4068

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6959

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16090

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18018

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24349

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua