Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Điều con muốn nói

Bài giảng Điều con muốn nói, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Điều con muốn nói của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Điều con muốn nói - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 32361Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17671

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39610

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20430

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27883

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12702

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13690

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17542

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13299

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
35026

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12852

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14266

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8724

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8774

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
17019

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10017

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11209

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6441

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18419

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10937

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21905

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10279

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8456

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6796

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12314

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26557

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15732

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8378

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11672

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4874

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6477

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17895

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10815

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3928

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9836

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7520

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7985

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11247

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4968

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5826

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8146

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5206

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34828

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6585

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11069

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9633

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8247

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9372

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4355

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7752

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5205

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9960

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8555

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8434

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8784

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6507

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5049

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5452

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11786

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4438

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3029

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6093

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25310

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9123

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4953

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4489

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4239

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8742

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7359

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4200

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7712

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10643

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7320

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8253

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8393

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57570

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36295

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51378

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41528

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256962

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
48567

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
67007

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25701

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34786

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86973

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79637

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28831

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2978

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5161

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4982

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3377

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52134

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9139

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4912

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15341

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6575

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4122

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7252

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5653

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9031

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5575

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4519

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4387

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7705

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6953

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4297

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5856

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3812

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3973

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4294

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2247

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2450

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4335

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3767

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5780

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2772

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1855

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5695

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5855

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7723

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6217

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7618

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7358

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10191

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9007

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9580

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4111

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7012

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16140

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18089

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24494

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua