Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12773Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13227

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32885

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15490

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21930

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9147

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10323

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13491

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9321

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27524

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10157

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11043

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6588

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13870

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8207

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12783

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5544

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8534

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15015

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8791

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19045

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8217

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5624

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5500

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9587

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23482

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12645

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6694

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9602

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4864

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13996

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4678

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7482

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6336

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8661

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6016

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4667

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7061

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4225

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31063

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5209

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8903

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8153

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8143

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4084

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3244

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3830

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8218

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5504

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6821

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6927

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4334

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6598

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4818

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3946

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7440

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2087

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4527

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23439

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7194

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2724

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2812

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4321

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3204

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6653

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6038

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3312

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6091

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9411

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5594

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53413

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26743

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42091

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33580

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25497

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
161549

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38451

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51488

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20094

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27406

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
64887

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53965

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22994

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1938

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4024

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3685

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2357

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42769

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7174

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3665

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5258

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3058

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5983

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4331

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3968

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3193

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5567

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5657

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2697

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2563

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2720

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2414

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2060

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1331

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1466

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2792

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1769

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2369

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2000

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3864

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1493

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1026

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3858

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4922

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5082

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4546

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7630

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6131

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6722

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2560

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4541

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11733

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13386

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17178

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua