Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12229Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12049

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
31213

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14124

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20441

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8297

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9364

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12539

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8658

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26150

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9704

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10233

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6206

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6183

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13326

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7846

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12075

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7903

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4827

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14336

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8380

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18419

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5319

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8992

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22977

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12008

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6428

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9203

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3590

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13449

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8304

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4474

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2693

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6950

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5425

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6066

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8059

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3426

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5764

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6887

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4104

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29352

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5102

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5021

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2524

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8541

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7867

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6008

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7957

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3963

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3073

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3552

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5210

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6425

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6652

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6203

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4545

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4681

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6939

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2001

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4305

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23165

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6882

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2613

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2684

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3306

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4049

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3095

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6300

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5876

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9189

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5301

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52416

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23668

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
39436

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
31282

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24060

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
140164

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35714

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47040

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18736

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25959

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
57251

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47198

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21365

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3043

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3882

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3521

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2241

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
40102

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2773

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6889

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4346

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4339

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5059

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2934

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5861

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4105

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3023

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3054

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5436

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2466

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2378

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2502

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2213

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1917

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1230

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1377

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2571

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1659

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2170

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1846

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3554

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1380

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
945

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2540

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3545

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4902

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4642

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4147

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7058

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6110

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2339

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4173

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10645

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12365

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15603

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua