Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13454Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14540

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34877

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17149

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23753

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10164

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11491

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10077

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
29407

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10771

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11905

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7060

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7175

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14665

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8654

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13567

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9148

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5256

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15932

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9369

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19740

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8760

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5756

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10322

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24063

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13420

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7067

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10141

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5222

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14645

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9325

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4917

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6222

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6691

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9334

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6444

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7296

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4373

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32168

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5461

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2921

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9424

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8530

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6858

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8375

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4267

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3471

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6530

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4124

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5893

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7239

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7317

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4721

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7195

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3710

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5317

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8028

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2234

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23785

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2937

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4034

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3024

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3390

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7102

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6288

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3425

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6101

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3147

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3452

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6407

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9685

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5942

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6856

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54616

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29785

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44773

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
36058

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27182

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
184877

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
41488

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57357

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21831

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
29368

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
72936

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62930

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24704

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2128

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4209

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3906

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2533

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45873

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7604

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3894

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4690

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4693

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5515

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3236

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6223

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4588

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7147

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4284

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3368

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5982

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5934

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4478

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2805

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2722

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1458

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1643

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3157

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1919

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2225

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1737

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1174

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3397

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3070

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4203

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4265

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5815

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4646

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5007

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8382

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6803

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7510

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5106

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12981

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14703

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19403

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua