Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14112Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15483

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36639

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18414

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25315

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11058

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12285

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15791

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10743

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31231

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11459

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12711

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7558

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15457

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9171

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14266

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6154

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9788

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5586

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16724

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9946

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20519

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9252

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6893

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6052

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11104

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24853

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14214

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7412

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10660

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5633

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15401

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9839

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5196

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3315

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8762

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6667

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7148

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9950

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4222

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6902

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5173

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7556

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4617

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33107

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5759

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3174

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10026

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8887

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7330

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8676

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4508

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6938

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9197

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7686

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5053

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4135

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4708

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5722

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3745

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2436

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5191

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24197

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8164

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3298

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5308

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7733

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6380

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3391

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3666

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10012

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6408

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7441

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55790

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32369

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47704

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38422

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28653

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
201860

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44345

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61321

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23250

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31191

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78868

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
69316

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26335

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2371

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4452

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4246

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48416

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4215

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4964

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5865

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3487

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6553

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4857

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7697

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4688

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3724

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3683

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6523

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6261

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4976

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3158

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3087

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2606

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1669

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1847

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2161

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2956

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2499

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4702

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2116

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1354

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3818

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3458

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4706

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4735

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5141

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6280

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5635

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9048

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7576

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8335

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3221

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14291

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16032

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21134

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua