Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12021Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11670

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30634

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13717

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19960

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8016

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9083

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12203

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8457

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25642

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9513

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9980

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6039

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13133

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11802

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5284

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4728

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14102

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8248

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18179

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7634

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5036

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5247

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8801

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22810

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11771

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6331

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9053

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4541

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13320

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8168

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2645

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6753

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5970

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7862

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4428

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6835

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4057

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28929

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5034

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4956

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2468

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8390

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7756

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5883

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7893

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3917

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3467

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7620

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5122

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6276

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6543

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4001

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6055

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3628

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4611

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6797

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3031

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1961

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23069

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6801

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2565

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2639

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3238

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3987

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3059

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6202

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5824

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5692

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2755

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3170

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5199

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6986

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6042

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52009

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22753

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
38385

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
30473

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23627

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
134039

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
34795

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45732

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
18304

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25489

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
54893

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45235

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20855

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2990

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1780

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3819

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3465

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2202

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
39267

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2739

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6812

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3443

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4281

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2897

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5820

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4030

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6227

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3000

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5156

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2398

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2325

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2451

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2146

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1193

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1348

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2485

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1618

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2104

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1787

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3453

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1324

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
920

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2475

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3310

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3457

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4766

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4497

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6868

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5399

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5902

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2277

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4027

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
10243

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12010

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15038

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua