Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14233Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15744

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
37039

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18646

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25637

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11214

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12429

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16008

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10862

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31615

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11583

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12899

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7660

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7851

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15639

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9256

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14370

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9911

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5651

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16896

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10056

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20662

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9360

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7022

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6119

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11227

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
25007

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14364

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7504

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10749

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4276

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5705

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15540

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9944

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5264

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3367

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8878

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6765

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10083

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6962

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5228

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7608

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4670

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33286

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5835

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3224

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10120

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8957

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7443

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8729

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4561

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3768

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7024

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4535

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9280

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7757

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7744

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7809

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5666

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4211

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4794

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8809

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3811

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2476

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5260

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24267

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8266

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3220

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4315

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3356

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3969

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3699

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7847

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6707

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3823

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3448

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3711

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6900

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10075

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6490

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7532

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55978

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32813

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48227

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38822

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28879

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
207633

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44840

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
62287

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23498

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31660

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79974

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70700

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26574

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3733

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2425

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4507

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2852

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48865

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3461

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8138

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4282

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5013

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5922

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3529

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6628

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4935

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7935

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4778

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6615

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6314

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3549

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5062

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3230

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2665

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1716

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1903

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2220

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2558

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2195

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1393

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3895

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3527

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4798

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4812

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6519

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5244

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6401

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6355

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5749

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9153

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7722

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8471

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3299

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14502

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16299

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21470

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua