Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12575Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12802

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32288

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14983

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21448

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8850

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9958

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13146

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9101

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26975

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9992

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10721

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6454

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13665

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8094

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12569

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4929

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14806

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8681

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18817

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5477

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9354

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23333

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12417

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6610

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9451

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3674

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4775

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13775

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8586

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4603

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2770

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7267

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5649

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6238

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8437

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3519

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4621

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6994

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4184

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
30716

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5136

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2622

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8793

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8050

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6231

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8087

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4045

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3178

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6160

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3718

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8061

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5402

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6678

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6838

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6461

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4727

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3308

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3877

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4853

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7215

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3183

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2057

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4449

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23362

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2686

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3766

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2761

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3400

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4232

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6509

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3080

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5839

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2891

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3266

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5981

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9337

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5499

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7121

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6344

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53053

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25657

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
41223

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32773

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24909

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
153646

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
37412

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49976

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19587

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26891

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
62000

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50921

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22398

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1910

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3642

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2321

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41806

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2901

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7071

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3610

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4437

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4431

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5198

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5943

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4257

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6499

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3152

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5472

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5582

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3914

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2630

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2322

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2005

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1296

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2715

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2305

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1934

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3757

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1458

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
996

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3007

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2662

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3596

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3738

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5138

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4004

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4754

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7416

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5953

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6500

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2476

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4397

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11301

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13007

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16521

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua