Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14040Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15393

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36467

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18299

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25185

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11002

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12219

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15688

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10677

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31096

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11401

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12648

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7523

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15388

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9148

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14197

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6130

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9753

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16657

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9879

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20455

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9213

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6825

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11033

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24797

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14157

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7387

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10613

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4197

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5604

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15341

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9811

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5178

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6634

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7104

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9898

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6860

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5150

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7529

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4598

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33033

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3156

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9984

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8858

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7287

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8653

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4480

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3714

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6910

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4442

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9172

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6328

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7625

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7654

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7683

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4681

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5694

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8610

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3726

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2422

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5158

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24167

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8107

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3155

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4243

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3276

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3900

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5274

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3624

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7675

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6609

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3728

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6356

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6772

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9981

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7578

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7374

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55702

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32200

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
47475

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38244

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28566

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
200601

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44185

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61046

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23166

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31058

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
78514

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
68958

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26221

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3648

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2349

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4438

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4214

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2779

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48251

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8008

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4941

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4920

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5827

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3469

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6528

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4837

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7638

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4642

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3687

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3657

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6475

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6230

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3427

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4934

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3122

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3049

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1650

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1825

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3591

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2139

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2479

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4652

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2078

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1342

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3775

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3428

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6373

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5104

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6226

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6190

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5592

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8990

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7512

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8282

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3197

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5656

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14195

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15924

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21025

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua