Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 14178Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15632

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
36860

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
18547

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
25492

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11156

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
12372

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15896

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10808

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
31414

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11515

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12821

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7614

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7811

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15564

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9224

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14324

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6192

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9854

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16817

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10006

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20596

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9310

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6967

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6089

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
11178

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24944

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14302

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10710

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5673

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15474

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9903

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5237

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3348

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8830

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6729

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7198

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10012

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4251

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6931

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5200

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7586

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4647

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
33205

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5802

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3200

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10072

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8924

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7393

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3747

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6984

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9246

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7713

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7715

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5092

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7771

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4177

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4760

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5767

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8758

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3783

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2454

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5229

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
24240

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3196

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4298

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3945

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5360

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3671

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7797

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6671

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6419

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3422

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6853

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10046

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6451

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7619

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7494

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55893

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32631

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
48002

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
38652

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
28771

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
204802

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
44628

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
61934

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23394

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
31373

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
79529

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
70138

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
26473

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3706

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2402

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4485

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4287

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48654

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3435

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8102

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4990

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5900

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3507

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6594

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7765

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4729

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3715

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6569

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6294

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5025

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3199

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3358

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3119

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2637

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1693

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1880

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2193

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2530

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2150

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1375

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3860

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3492

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4752

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6473

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5190

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
6353

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
6302

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5698

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9112

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7646

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
8421

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3268

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5773

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
14406

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16161

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21298

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua