Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13141Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14103

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34093

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16506

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22950

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9732

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11001

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14093

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9766

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28550

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10540

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11535

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6854

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14327

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8454

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13215

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8854

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5133

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15575

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9110

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19433

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8497

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5949

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5634

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10043

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23804

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13099

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6912

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9920

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3853

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14362

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9070

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4788

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2948

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7850

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6003

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6539

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9045

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3896

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6278

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7183

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4300

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31703

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5374

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5348

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2813

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9205

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8383

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6651

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8284

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4192

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3389

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6406

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3980

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8505

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5706

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7062

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7170

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4536

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6945

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7769

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3357

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2166

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23622

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7449

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3936

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2927

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3564

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4552

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3302

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6909

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3303

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6003

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3052

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3387

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6275

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9566

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7266

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6660

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54089

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28498

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
43625

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35074

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26483

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
175609

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40195

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55242

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21077

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28436

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
69981

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59046

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23963

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3280

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2038

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4125

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3802

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2443

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44665

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3094

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3781

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4593

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5406

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3145

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6117

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4468

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6809

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4130

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3287

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3318

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5780

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5800

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2871

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4249

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2592

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2190

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1397

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1566

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2996

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2129

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1572

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1102

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2929

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3976

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4085

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5563

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4444

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5302

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4777

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8040

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6496

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7142

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2745

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4871

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12420

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14156

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18404

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua