Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11366Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10392

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28861

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12347

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17789

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7157

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8080

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11053

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7623

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23893

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8892

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9137

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5459

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12414

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7178

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10745

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6926

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4486

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13237

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7736

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17307

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7004

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4510

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4935

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8048

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22189

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10918

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5964

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8509

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3392

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4099

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12484

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7565

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4051

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2355

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6202

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4844

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5526

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7180

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3120

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5321

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4121

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6493

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3789

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27702

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4699

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4623

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2192

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7884

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7357

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5378

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7562

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2726

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7128

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5811

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6095

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3612

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5530

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3226

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4195

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6181

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1721

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3868

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22651

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6388

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2284

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3300

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2350

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2932

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3499

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2811

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5744

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5502

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2640

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5377

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2458

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2908

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5179

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8744

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6720

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5618

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48710

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20141

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33404

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28073

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22103

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
117776

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31920

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41611

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16767

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23375

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47690

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41253

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19246

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2704

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1623

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3558

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3140

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36401

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2493

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3099

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3995

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3854

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4665

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2751

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5538

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3741

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5529

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2661

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2708

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4772

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4993

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2135

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3132

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2003

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2092

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1807

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1692

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1075

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1076

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1290

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1794

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1597

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3050

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1088

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
799

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2359

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2074

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2839

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2994

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3150

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3680

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3919

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3464

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6258

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4589

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5181

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1935

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9076

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10871

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13036

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua