Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11877Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11306

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
30116

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
13293

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
19001

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7799

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8753

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11865

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
8232

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
25284

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9345

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9738

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5931

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5868

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12963

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11513

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5219

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7518

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4661

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13854

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8101

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17937

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7472

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4898

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5176

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8599

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22637

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11584

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8931

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3503

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4421

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13116

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8047

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4304

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6612

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5168

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5852

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7681

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3337

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5589

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4348

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6763

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4008

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28633

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4961

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8238

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7670

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5766

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7822

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3863

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2963

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5789

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3403

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5046

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6179

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6445

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3899

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5957

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4354

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3002

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4523

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6677

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2979

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1921

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22955

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6709

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2519

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3542

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2591

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3177

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3916

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3008

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6105

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5763

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2831

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5630

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2700

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3130

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5548

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9026

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5071

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5958

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51446

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21858

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
37106

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29770

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
23281

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
128809

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33930

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
44694

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17875

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
25051

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
53200

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43688

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20393

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2933

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1727

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3779

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3398

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
38424

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2691

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6726

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3372

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4938

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3970

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6140

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2953

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5277

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2337

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3494

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2259

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2378

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2088

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1832

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1167

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1305

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2395

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1569

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2046

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1750

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3363

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1293

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
887

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2651

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2386

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3205

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3350

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4632

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3490

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4180

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4367

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3891

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6718

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5215

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5697

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3892

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9905

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11751

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14523

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua