Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12869Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
13482

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
33268

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
15796

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
22210

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9304

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
10535

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13677

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9440

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
27779

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10248

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11214

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6656

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6684

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13978

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8259

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12903

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5598

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8622

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5023

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15177

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8876

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19127

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8287

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5733

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5532

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9721

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23580

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12766

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6758

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9683

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4905

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14092

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8853

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4704

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2858

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7607

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5840

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6392

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8775

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6078

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4692

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7095

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4245

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31240

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5245

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2706

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8208

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6458

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8174

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4118

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3286

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6274

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3880

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8318

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5572

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6918

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4396

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6704

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3455

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3984

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5008

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7539

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3258

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2107

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4562

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23483

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7259

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2756

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3481

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4374

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3225

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6743

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6080

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2962

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3330

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6133

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9441

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5639

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7201

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6483

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
53586

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27207

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
42577

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
33954

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
25768

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
165577

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
38940

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52451

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20361

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
27674

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
66425

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55539

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
23290

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3209

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1965

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2382

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43339

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2998

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7249

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3694

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4516

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4505

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5300

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3075

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6021

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4372

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6657

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4007

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3202

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2754

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4079

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2765

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2445

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2093

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1349

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1495

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2828

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1788

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2419

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2030

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1517

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1045

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3801

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3931

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5368

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4256

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5041

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5169

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4608

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7750

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6212

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6850

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2625

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4633

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11949

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13595

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17533

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua