Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11322Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10307

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
28754

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12276

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17674

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7108

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8036

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10970

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7569

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
23779

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8851

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9074

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5492

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5418

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12371

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7146

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10681

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6886

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4471

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13193

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7701

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17261

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6961

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4476

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4911

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8000

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22140

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10875

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5936

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8483

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3382

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12439

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7517

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4028

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2333

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6155

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5495

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7132

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3097

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5289

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4101

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3777

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
27643

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4677

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4600

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2174

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7847

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7327

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5343

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7534

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3629

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2708

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3104

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7087

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4681

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5783

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6058

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3582

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5491

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3981

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2670

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4163

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6148

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2713

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1701

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3838

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22616

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6348

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2267

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3277

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2331

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2910

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3466

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2785

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5713

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5480

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2624

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5353

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2885

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5147

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8719

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6701

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5578

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
48484

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19955

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
33191

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
27957

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22009

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
116747

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31747

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41331

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16666

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
23181

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
47261

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41031

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19148

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2679

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1613

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3541

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2028

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36201

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2471

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3078

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3836

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2738

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5518

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3719

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5469

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2642

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2683

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4748

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4970

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2115

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3100

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1975

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2070

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1785

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1680

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1063

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1056

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2010

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1768

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1587

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3018

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1058

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
794

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2336

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2807

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2959

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3113

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3625

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3881

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3431

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6189

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4553

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5131

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1916

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3433

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9014

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10793

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12851

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua