Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 12473Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12685

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
32042

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
14798

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
21222

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8700

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
9835

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13021

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9023

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
26750

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9899

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10586

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6402

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6374

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
13579

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8004

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12495

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5435

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8246

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4916

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14736

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8604

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
18700

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7998

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5412

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5401

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
9281

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23219

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12305

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6535

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9409

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4738

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
13678

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8514

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4572

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7168

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5580

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
8361

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3489

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5889

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4576

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6987

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4164

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
29807

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5180

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5120

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2601

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8720

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8012

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6191

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8063

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4033

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3128

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6113

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3690

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5350

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6605

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6397

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4707

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3264

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4814

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7118

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3163

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2043

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4422

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23298

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7027

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2667

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3734

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2744

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4183

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3141

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6439

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5960

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5814

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2855

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3250

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5903

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9309

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5432

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7097

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6312

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52893

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25048

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
40786

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
32318

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
24648

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
149425

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36859

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49329

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19391

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
26654

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
60942

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50174

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22104

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3107

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1886

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3947

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3608

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2289

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
41265

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2846

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3573

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4417

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4414

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5162

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2997

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5911

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4218

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6429

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3828

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3098

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3117

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5392

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5539

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2581

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3865

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2462

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2585

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2303

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1978

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1271

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1427

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2682

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1713

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2265

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1909

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3700

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1437

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
980

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2973

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2641

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3550

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3667

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5076

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3902

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4655

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4879

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5843

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2428

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4379

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
11169

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
12846

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
16276

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua