Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13768Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
15115

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
35818

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
17893

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24615

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10690

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11966

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
10450

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
30378

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
11146

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12367

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7516

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
15117

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13960

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6019

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
9497

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
16341

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9668

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
20163

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9008

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5908

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10761

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
24487

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13828

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7258

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10433

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
15031

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9640

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5068

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3194

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8475

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6472

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6953

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9706

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4107

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6679

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5037

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7444

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4500

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32685

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5621

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3055

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9740

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7110

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8528

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4381

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3623

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6752

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4299

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9000

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6157

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7463

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7514

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4910

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7496

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5394

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3943

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4515

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5521

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8360

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3613

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5028

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23995

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7886

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3068

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3169

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5048

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3516

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
7424

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6479

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3571

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6244

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3259

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3567

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6604

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9849

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7487

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
55228

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
31135

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
46346

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
37337

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
27953

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
195195

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
43156

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
59609

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
22605

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
30323

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
76501

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66966

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25596

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3515

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2250

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4350

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4063

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2657

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
47254

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3294

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7825

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4054

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4826

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4804

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5680

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4709

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7430

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4469

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3504

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3539

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
6232

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
3254

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4713

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2987

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3143

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2893

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2448

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1555

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1744

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3416

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2027

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2795

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2367

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4457

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1924

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1265

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3597

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3267

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4472

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4524

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6139

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5979

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5961

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
5345

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8754

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7211

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7963

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3041

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5439

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
13728

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15395

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
20448

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua