Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11593Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10776

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29450

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12756

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18434

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7446

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11433

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7852

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24620

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5693

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5611

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12654

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7349

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11110

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5033

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7137

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4564

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13530

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7899

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17578

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7243

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4657

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5022

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8297

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22372

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11235

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6079

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8699

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4231

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12779

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7758

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2449

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6364

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4967

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5659

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7392

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3203

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4216

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6610

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3873

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28084

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4807

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4726

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2285

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8031

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7474

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7669

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3265

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7289

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4863

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5963

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6262

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3739

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5719

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4151

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3379

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4349

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6393

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2840

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1804

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4006

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22785

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6527

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2392

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3405

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2457

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3028

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3641

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2896

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5904

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5614

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2729

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5478

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2566

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3017

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5344

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8874

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4881

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6817

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5768

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
49809

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
20893

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35136

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
28808

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22564

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
122382

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
32759

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42833

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17187

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24260

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
49906

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42276

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19679

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2799

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1677

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3650

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3234

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2099

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37249

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2576

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6554

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3207

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4095

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3973

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4786

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2800

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5629

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3840

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5913

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3402

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2762

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2817

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4889

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2226

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3274

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2107

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2232

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1762

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1117

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1165

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2198

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1873

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1662

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1221

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
833

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2473

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2216

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3005

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4385

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3296

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
3937

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4109

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3651

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6443

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4876

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5384

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2036

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3626

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9395

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11308

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
13843

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua