Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 10424Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8802

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
26597

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
10537

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
15506

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6068

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6899

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9575

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
6622

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
21406

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8213

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8019

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4862

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4725

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11421

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
6581

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9303

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4322

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6098

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4127

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
12226

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7056

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
16232

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6100

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3776

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4488

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7107

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
21310

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9793

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5367

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7726

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3083

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3655

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
11567

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6806

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3742

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2072

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5415

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4997

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
6252

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2822

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4894

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3809

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6071

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3538

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
25686

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4290

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4255

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1883

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
7261

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
6827

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4710

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7154

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3374

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2342

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5107

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2750

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
6478

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5255

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5587

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3166

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4833

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3502

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2263

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3670

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5490

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1494

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
3446

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22156

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5860

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2009

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3026

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2019

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2649

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3066

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2575

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5204

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5174

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2346

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5018

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2153

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2696

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4530

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8304

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4149

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6485

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5083

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42319

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
16292

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
28431

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
24750

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
19565

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
94992

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
27442

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36110

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14637

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
20474

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
38083

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
36311

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17123

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2388

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1417

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3255

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1811

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
32014

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2252

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5838

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2808

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3686

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3555

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4336

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2512

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5278

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3370

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4783

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2782

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2361

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2381

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4273

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
4664

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
1723

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
2584

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1649

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
1687

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1403

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1347

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
841

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
837

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
1595

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1020

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1435

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1309

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
2506

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
831

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
632

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
1927

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1657

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2313

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2368

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
3417

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2517

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
2967

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
3190

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
2737

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
5052

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3731

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
4207

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
1485

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
2849

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
7533

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
9065

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
10512

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua