Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 11700Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10966

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
29698

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
12929

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18637

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7556

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
8493

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11570

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
7997

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
24866

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9163

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9510

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5708

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
12771

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
7423

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11273

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5101

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
7256

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
4594

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13643

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7969

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
17716

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7329

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4740

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5070

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8402

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
22475

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11348

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6136

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8790

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3463

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4292

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
12921

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7870

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4205

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
5032

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5735

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
7489

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3247

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5487

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4260

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6664

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3923

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
28285

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
4791

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2327

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
8111

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
7540

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
5647

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7721

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3770

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2869

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
5683

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3317

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
7364

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4915

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6054

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
6335

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5818

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4224

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2904

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
3436

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
4412

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6502

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2890

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1842

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4058

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
22851

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6589

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2437

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3447

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2497

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
3743

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2944

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
5969

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
5658

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2746

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5535

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2608

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3057

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5410

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
8930

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4944

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
6859

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
5833

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
50433

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21201

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
35843

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
29116

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
22829

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
124839

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
33208

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
43470

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17453

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
24545

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
51027

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
42784

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
19915

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2844

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1691

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
3697

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3285

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2122

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
37652

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2617

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6623

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3269

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4070

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4839

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2818

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
5679

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
6001

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3468

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
2820

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
2867

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
4947

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5163

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2256

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
3351

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2165

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2292

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1981

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
1783

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1127

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1220

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
2276

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1486

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
1936

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
1686

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
3243

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1247

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
849

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2534

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2278

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3082

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3231

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
4481

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3362

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
4021

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
4198

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
3735

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
5001

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2103

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
3737

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
9544

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11481

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14086

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua