Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Để thoát khỏi giận dữ 1

Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Để thoát khỏi giận dữ 1 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Để thoát khỏi giận dữ 1 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 13284Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
14332

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
34490

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
16807

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23363

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9956

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
11236

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14350

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
9927

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
28937

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10650

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11715

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6948

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7050

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
14480

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
8539

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13372

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5765

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8980

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15743

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9221

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
19572

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8602

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6087

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5691

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
10162

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
23917

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13249

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6979

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10028

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3879

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5129

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
14510

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9154

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4840

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2982

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
7986

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
6097

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6607

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
9178

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3939

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6350

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4825

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7241

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4332

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
31930

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5417

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
5404

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2850

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
9289

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
8450

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8337

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4219

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3421

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
6452

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4044

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
8609

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5781

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7233

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4624

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
7064

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5093

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3638

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
4181

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
5214

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
7885

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3401

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2196

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
23703

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7542

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
2887

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3990

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
2971

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3603

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
4635

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3342

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
6981

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6222

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3359

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6045

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3088

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3420

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6329

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
9617

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
7307

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
6743

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
54349

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
29117

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
44134

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
35507

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
26822

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
180185

Đạo nghĩa vợ chồng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
40818

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
56277

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
21439

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
28909

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
71425

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
60691

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
24289

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3314

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2081

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4154

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2477

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
45234

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3133

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7502

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3832

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4637

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4629

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5450

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3182

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
6159

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
4521

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
7000

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4206

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
3320

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
3355

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
5871

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
5863

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
2961

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
4356

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
2742

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
2945

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2647

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2237

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
1424

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
1599

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
3064

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
1870

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
2559

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2171

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
4137

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
1661

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1137

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3305

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
2991

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4075

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4159

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
5687

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4522

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
5426

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
5482

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
4890

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
8179

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
6633

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
2793

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
4981

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
12667

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
14410

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18942

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua