Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 2

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48374Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17539

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39432

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20352

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27767

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12608

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13587

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17469

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13219

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34897

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12753

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14181

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8625

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8681

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16916

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9965

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15293

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6800

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11093

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6367

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18290

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10872

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21819

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10201

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8349

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6741

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12251

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26443

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15621

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8295

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11592

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4813

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6414

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17454

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10743

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5887

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3867

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9772

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7468

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7919

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11148

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4906

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7663

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5771

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8086

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5148

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34685

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6469

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6521

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3762

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10978

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9579

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8195

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9312

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4979

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4310

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7699

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5137

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9901

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8670

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8486

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8360

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5745

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8715

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6441

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4986

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5390

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6551

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11704

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4390

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2968

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6027

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25245

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9071

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3732

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4895

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3870

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4456

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6061

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4194

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8683

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7311

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4448

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6958

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3971

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4160

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7645

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10589

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7257

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8206

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8332

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57438

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36076

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51232

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41411

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31992

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256072

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66799

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25555

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34595

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86726

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79131

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28678

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4283

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2923

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5094

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4897

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3328

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51981

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3933

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9070

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4854

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15254

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5562

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5564

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6517

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7203

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5605

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8956

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5519

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4470

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4323

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7597

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6910

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4220

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5804

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3761

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3927

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4226

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3180

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2197

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2396

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4277

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2701

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3713

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3069

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5699

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2718

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1796

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4636

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4268

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5626

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5754

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7625

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6156

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7531

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7298

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6777

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10114

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8927

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9503

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4040

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16059

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17971

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24215

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua