Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 2

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 48510Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17628

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39546

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20408

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27850

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12680

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13661

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17520

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
13277

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34985

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12824

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
14244

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8705

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8741

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16992

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
10009

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15349

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6841

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
11174

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6417

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
18388

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10920

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21869

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10258

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8413

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6778

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12295

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26523

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15695

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8350

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11649

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4858

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6459

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
17734

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10798

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5933

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3912

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9818

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7506

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7968

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
11218

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4951

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7709

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5807

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8127

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5188

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34779

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6514

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6564

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3792

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
11048

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9620

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8235

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9357

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5005

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4344

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7738

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5192

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9945

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8888

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8535

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8414

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5784

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8769

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6494

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5031

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5434

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6603

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11764

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4424

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3012

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
6077

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25287

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9105

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3765

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4937

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3910

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4479

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
6111

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4227

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8723

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7348

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4493

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7001

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4010

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4186

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7689

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10627

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8243

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8377

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57532

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
36231

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
51335

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41494

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
32237

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
256651

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66927

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25647

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34731

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
86884

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
79462

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28779

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4320

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2957

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5144

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4959

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3360

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
52083

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3966

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9120

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4901

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15315

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5599

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5617

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6558

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4110

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7237

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5636

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
9009

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5560

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4506

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4368

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7675

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6936

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4272

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5844

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3799

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3961

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
4275

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2233

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2434

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4318

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2734

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3112

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5760

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2759

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1841

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4703

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4312

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5678

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5830

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7694

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
6200

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7592

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7343

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
10172

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8979

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9556

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
4093

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6992

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
16112

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
18058

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
24441

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua