Pháp Âm

Hỗ trợ Download

hãy like trang nhé các bạn!
https://www.facebook.com/hoituthiennguoiviet

Thích Thiện Thuận » Đạo nghĩa vợ chồng 2

Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2, Pháp âm Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thầy Thích Thiện Thuận. Bài giảng Đạo nghĩa vợ chồng 2 của Thích Thiện Thuận, thuyết pháp Thích Thiện Thuận, nghe pháp Thích Thiện Thuận

Đạo nghĩa vợ chồng 2 - Thích Thiện Thuận

Lần nghe: 47812Các pháp âm khác: Thích Thiện Thuận

Pháp âm Nghe Download

Hướng về tương lai 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
17217

Nối lại tình xưa

Giảng: Thích Thiện Thuận
39050

Có chăng "ý trời"

Giảng: Thích Thiện Thuận
20132

Kính dâng mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
27445

Thật giả cuộc đời 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12359

Ai trói buộc

Giảng: Thích Thiện Thuận
13362

Lời trăn trối của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17268

Phát nguyện

Giảng: Thích Thiện Thuận
12988

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
34301

Ánh sáng phật pháp Kỳ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
12511

Thật giả cuộc đời 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
13923

Hướng về tương lai 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8407

Mong trở lại thiên đường tuổi thơ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8553

Bên cạnh cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
16642

A la hán Bồ Tát

Giảng: Thích Thiện Thuận
9806

Bóng chiều tà 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15121

Bóng chiều tà 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6663

Bến đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
10845

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
6197

Kiếp phù du 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
17999

Kiếp phù du 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
10724

Lời hối lỗi

Giảng: Thích Thiện Thuận
21607

Lời thề 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10002

Tâm bình an 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8131

Lời thề 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6601

Tiếng chuông thức tỉnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
12015

Phước vô lậu

Giảng: Thích Thiện Thuận
26157

Thờ phật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15365

Thờ phật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
8085

Thuyền không bến 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
11424

Thuyền không bến 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4679

Như cá cạn ao 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6221

Tình phụ tử

Giảng: Thích Thiện Thuận
16922

Trả nợ tình xa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
10595

Trả nợ tình xa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5703

Như cá cạn ao 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3751

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
9632

Về nhà

Giảng: Thích Thiện Thuận
7306

Lời tình thế của người xưa 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7764

Đừng là giọt nước tràn ly

Giảng: Thích Thiện Thuận
10980

Lời tình thế của người xưa 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4802

Tứ niệm xứ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7498

Tứ niệm xứ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5632

Nghĩa tình chốn thiền môn 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7949

Nghĩa tình chốn thiền môn 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5044

Nước mắt và nụ cười 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
34394

Nước mắt và nụ cười 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
6325

Vạn lý độc hành

Giảng: Thích Thiện Thuận
6375

Trái tim cuộc sống 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3646

Về chùa

Giảng: Thích Thiện Thuận
10772

Về nơi cuối cùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
9419

Ta còn có mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
8051

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
9206

Vị thầy thuốc ở Phương Đông 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4892

Trái tim cuộc sống 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4174

Ý nghĩa về chữ pháp

Giảng: Thích Thiện Thuận
7553

Thiện và ác 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4998

Những điều không thế lấy lại được

Giảng: Thích Thiện Thuận
9766

Sống chung với bệnh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8100

Những quan điểm sai lầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8352

Hành trịnh thọ sanh

Giảng: Thích Thiện Thuận
8201

Thiện và ác 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
5606

Tịnh tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
8540

Phút lâm chung 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6270

Phút lâm chung 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4843

Xá tội vong nhân

Giảng: Thích Thiện Thuận
5235

Tu trong bận rộn

Giảng: Thích Thiện Thuận
6411

Tha thứ

Giảng: Thích Thiện Thuận
11525

Hỷ lạc 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4247

Hỷ lạc 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2829

Con đường bình an

Giảng: Thích Thiện Thuận
5895

Giọt nước cành dương

Giảng: Thích Thiện Thuận
25058

Phóng sanh 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8914

Ta từng quên mẹ 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
3601

Phóng sanh 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4771

Ta từng quên mẹ 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
3729

Phóng sanh 3

Giảng: Thích Thiện Thuận
4353

Phước và đức

Giảng: Thích Thiện Thuận
5898

Phóng sanh 4

Giảng: Thích Thiện Thuận
4074

Kiếm tiền

Giảng: Thích Thiện Thuận
8519

Mộng và thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
7190

Tâm bình an 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4308

Những bước thăng trầm 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6837

Ta từng quên mẹ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3848

Những bước thăng trầm 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4072

Ta từng quên mẹ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7492

Về đâu khi bão giông

Giảng: Thích Thiện Thuận
10466

Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
7136

Vị thánh ni đầu tiên

Giảng: Thích Thiện Thuận
8076

Vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
8173

Duyên phận - 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
57118

Duyên phận - 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
35518

Nuối tiếc

Giảng: Thích Thiện Thuận
50756

Nỗi oán hận

Giảng: Thích Thiện Thuận
41013

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
31198

Đạo nghĩa vợ chồng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
252264

Chế ngự phiền não 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
66277

Chế ngự phiền não 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
25236

Bông hồng cài áo

Giảng: Thích Thiện Thuận
34118

Lòng bao dung

Giảng: Thích Thiện Thuận
85550

Vì sao ta khổ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
77512

Vì sao ta khổ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
28269

Thiên thu 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4168

Thiên thu 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2802

Ân nghĩa nghìn trùng

Giảng: Thích Thiện Thuận
4960

Lòng người hối cải 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4730

Lòng người hối cải 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3219

Niệm phật để giải thoát sinh tử 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
51496

Niệm phật để giải thoát sinh tử 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3817

Khi bị tổn thương 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
8846

Khi bị tổn thương 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
4714

Để thoát khỏi giận dữ 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
15051

Để thoát khỏi giận dữ 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5438

Lò lửa hóa sen hồng

Giảng: Thích Thiện Thuận
5428

Phát tâm chân thật 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
6377

Phát tâm chân thật 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
3944

Chánh kiến

Giảng: Thích Thiện Thuận
7090

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
5503

Cánh cò đơn côi 1 - Lễ vu lan 2012

Giảng: Thích Thiện Thuận
8773

Tâm nguyện đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
5374

Tâm bình thường là đạo

Giảng: Thích Thiện Thuận
4359

Ánh sáng đời con

Giảng: Thích Thiện Thuận
4196

Ăn chay

Giảng: Thích Thiện Thuận
7336

Bài kinh hạnh phúc

Giảng: Thích Thiện Thuận
6793

Giữa dòng vô thường

Giảng: Thích Thiện Thuận
4066

Gieo và gặt

Giảng: Thích Thiện Thuận
5662

Điều đáng nhớ trong đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
3656

Bóng mây

Giảng: Thích Thiện Thuận
3810

Gia tài của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
3663

Bể ải nghìn trùng 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
3060

Bể ải nghìn trùng 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
2083

Điều con muốn nói

Giảng: Thích Thiện Thuận
2258

Chiếc bóng lặng thầm

Giảng: Thích Thiện Thuận
4146

Ước vọng xa xôi

Giảng: Thích Thiện Thuận
2597

Ai giàu hơn

Giảng: Thích Thiện Thuận
3581

Tình cờ

Giảng: Thích Thiện Thuận
2954

Được và mất

Giảng: Thích Thiện Thuận
5537

Vu Lan thắng hội

Giảng: Thích Thiện Thuận
2593

Đấng điều ngự

Giảng: Thích Thiện Thuận
1674

Bài học cuộc đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
4483

Thị phi 1

Giảng: Thích Thiện Thuận
4073

Thị phi 2

Giảng: Thích Thiện Thuận
5419

Học đạo quý vô tâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5509

Mưu sinh

Giảng: Thích Thiện Thuận
7356

Huynh đệ tình thâm

Giảng: Thích Thiện Thuận
5978

Ngũ uẩn giai không

Giảng: Thích Thiện Thuận
7270

Chuyện ngày mai

Giảng: Thích Thiện Thuận
7098

Người cao quý

Giảng: Thích Thiện Thuận
6586

Nếu còn 1 ngày

Giảng: Thích Thiện Thuận
9906

Có cha bên đời

Giảng: Thích Thiện Thuận
8714

Làm công quả

Giảng: Thích Thiện Thuận
9273

Ý nghĩa Khánh Đản

Giảng: Thích Thiện Thuận
3837

Chiến thắng đích thực

Giảng: Thích Thiện Thuận
6754

Hóa giải oán hờn

Giảng: Thích Thiện Thuận
15814

Nước mắt của mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
17652

Mục Liên cứu mẹ

Giảng: Thích Thiện Thuận
23585

Trung tâm Phật Pháp

phong phat hanh kinh sachquan chaydia chi chua